Ovisnost matrice operatora o bazi - Odjel za matematiku

e . Dakle, preslikavanje je linearno. Pokažimo još injektivnost i surjektivnost. Neka su A, B ∈ L(V,W) takvi da je [A]f e = [B]f e . Iz toga slijedi da je. Ae1 = Be1.

Ovisnost matrice operatora o bazi - Odjel za matematiku - Sorodni dokumenti

Ovisnost matrice operatora o bazi - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:252/datastream/PDF/view

e . Dakle, preslikavanje je linearno. Pokažimo još injektivnost i surjektivnost. Neka su A, B ∈ L(V,W) takvi da je [A]f e = [B]f e . Iz toga slijedi da je. Ae1 = Be1.

Kompleksni vektori i matrice - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/JAK20.pdf

2.4.2 Skalarni produkt i norma vektora u Rn . . ... 4.2 Skalarni produkt, norma i udaljenost u Cn . . ... Na kraju drugog poglavlja definiran je skalarni produkt.

Simetricne, persimetricne i bisimetricne matrice - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:191/datastream/PDF/view

i neke matricne podgrupe opce linearne grupe, kao što su ortogonalna grupa i flip transponirana grupa. U ovom radu matricu koja je simetricna i persimetricna ...

Euklid - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:61/datastream/PDF/view

Klaudije Ptolomej i Diofant. Najistaknutiji medu njima je bio Euklid. Svima je poznat kao autor Elemenata, najstarije grcke rasprave o matematici. Iako Euklidova ...

Untitled - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:312/datastream/PDF/view

Ključne riječi: lokalni ekstremi, globalni ekstremi, nužan uvjet za postojanja eks- trema, dovoljan uvjet postojanja ekstrema. Abstract. In mathematics, the minimal ...

Laplaceova transformacija - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~zsalinge/Laplace.pdf

Integralne transformacije, Laplaceova transformacija, funkcije eksponen- cijalnog rasta, Heavisideova funkcija, svojstva Laplaceove transformacije, konvolucija, ...

otkriće fisije - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/BAK23.pdf

28 stu 2014 ... Ključne riječi: nuklearna fisija/ Lise Meitner/ Projekt Manhattan/ atomska bomba. Mentor: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić. Ocjenjivači: doc. dr. sc.

vektorski prostori - Odjel za matematiku

https://www.mathos.unios.hr/vektorski/skripta.pdf

Baza vektorskog prostora V je podskup B od V sa sljedeca dva svojstva: (a) skup B je ... Dokaz: Neka je {e1,...,en} ortonormirana baza od Y. Za dani vektor x ∈ X.

Unitarni operatori - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:259/datastream/PDF/view

Sada je skup {e1,e2,e3} ortonormirana baza za R3. Definicija 2.7. Neka je V unitaran prostor i M potprostor od V . Ortogonalni komple- ment potprostora M je.

Šivanje krivulja - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:104/datastream/PDF/view

stranica mnogokuta nastaju parabole šivanjem i tvore se zanimljivi likovi. Krenimo od naredbe uicontrol (eng. ” user interface control object“) koja tvori objekt u.

Diskalkulija, disleksija i matematika - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:98/datastream/PDF/view

Neke od najpoznatijih teškoca ucenja su disleksija, disgrafija, diskalkulija, poteškoce u slušnom i vidnom procesuiranju kao i poremecaj hiperaktivnosti te ...

Islamska i kineska matematika - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/MIK31.pdf

prošli i Gibraltarska vrata 711. godine, krecuci se po Španjolskoj i Francuskoj, sve do grada Poitiers. U isto vrijeme, arapske su vojske oborile i drugu stranu, ...

Arhimedov matematicki doprinos - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/UMI01.pdf

uz Arhimedov sustav oznacavanja (velikih) brojeva te opisuje cjelokupan ... nekoliko mehanickih sprava: Arhimedov vijak, polugu, Arhimedov koloturnik itd.

Razumijevanje tajnih poruka - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:178/datastream/PDF/view

Slika 7: Zamjenska abeceda za ²ifriranje pomo¢u plasti£nog ²tapi¢a. De²ifriranje je gotovo istog trena kada se poruka pogleda kroz spomenuti ²tapi¢. U slu-.

Fraktalno Brownovo gibanje - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/BRK15.pdf

U trecem poglavlju definiramo fraktalno Brownovo gibanje, pokazujemo njegova osnovna svojstva te proucavamo stabilne procese. Spominjemo i fraktalne ...

Konveksnost u normiranom prostoru - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:257/datastream/PDF/view

U ovom radu definirat ¢emo normiran prostor i na njemu opisati konveksnost sa pri- padnim svojstvima. U uvodnom dijelu rada navest ¢emo neke osnovne ...

Cobb - Douglasova funkcija - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:84/datastream/PDF/view

Kljucne rijeci: Cobb-Douglasova funkcija, kvazikonkavnost, homogenost, parcijalne derivacije. Abstract. In this paper we will be introduced to Cobb-Douglas ...

Uzorci u kvadratima: Objašnjenje i dokaz - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/%C4%8COT02.pdf

i dijeleci uzorak tocaka na cetiri pravokutnika. Slika 6: Kvadriranje neparnog broja. Uvjezbavanjem primjera ucenici primjenjuju identitete i time se podsjecaju na.

Eratostenovo sito i Euklidov algoritam - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/BOB04.pdf

su i Eratosten i Euklid na cijem djelu se bazira ovaj rad. U prvom djelu rada cemo reci nešto opcenito o Eratostenu i Euklidu. Nešto malo što se znalo o njihovim ...

Ucenje matematike kroz igru - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/PU%C5%A102.pdf

2 Matematika kroz igru. 16 ... 1. Zašto poducavati matematiku? Na ovo pitanje je lako dati odgovor. ... Treci ciklus koji cine VII. i VIII. razred osnovne škole.

Preslikavanja ravnine i prostora i primjene - Odjel za matematiku

http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/MIL51.pdf

obradene sljedece transformacije ravnine: osna simetrija, rotacija, centralna simetrija, translacija i klizna simetrija. U geometriji cesto se susrece pojam slicnosti.

Vektori u ravnini i prostoru - Odjel za matematiku - Sveučilište u ...

https://www.mathos.unios.hr/~dbrajkovic/Materijali/GRP/Geo_1.pdf

kažemo da su tri ili više vektora komplanarni ako njihovi reprezentanti leže u istoj ili u paralelnim ravninama. U daljnjem tekstu koristit ćemo sljedeće oznake:.

Geometrijske teme u nastavi matematike - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:180/datastream/PDF/view

5. filozofskog - geometrija pomaze da se svijet u kojem zivimo osmisli, te da se ... Program geometrije petog razreda obuhvaca osnovne geometrijske objekte, ...

Primjena interpolacije u digitalnoj obradi slika - Odjel za matematiku

https://repozitorij.mathos.hr/islandora/object/mathos:254/datastream/PDF/view

¢emo neke od 1-D metode interpolacije, a to su: metoda najbliºeg susjedstva, linearna inter- polacija i kubi£na interpolacija. Upoznati ¢emo se s osnovama ...

ovisnost u obitelji i utjecaj na razvoj djeteta - FOOZOS Repozitorij

https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:1020/datastream/PDF/view

Fetalni alkoholni sindrom se događa kod majki koje za vrijeme trudnoće konzumiraju alkohol; to je oštećenje fetusa, koje se očituje na vidnom i apstraktnom ...

Web aplikacija za kupce HEP Operatora distribucijskog ... - Moj račun

https://mojracun.hep.hr/MojRacun_HEP_ODS.pdf

Web aplikacija za kupce HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS) korisniku omogućuje pregled: - informacije o tarifnom modelu,. - stanja računa ...

Osobine operatora A CX - Prirodno matematički fakultet

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/master_radovi_matematika/matematika_master_radovi/2018_2/2018-1-17-ss.pdf

4.2 Injektivnost operatora A CX . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 4.3 Surjektivnost operatora A CX . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 4.4 Gusta slika operatora A CX .

razvoj infrastrukture i ponude usluga telekomunikacijskog operatora ...

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:217/datastream/PDF/view

mreže, na koji način se kreiraju TV usluge i paketi koji de biti ponuđeni na tržište te ... Stupac „A“ i „B“ označavaju prisutnost Amis Telekoma i B.net operatora na ...

Matrice i determinante

http://marjan.fesb.hr/~borka/files/PRED-2-LA-07.pdf

Za matricu A kažemo da je singularna ukoliko nije regularna. Budu´ci da skup svih invertibilnih elemenata u monoidu ˇcini grupu vrijedi: Teorem 2.2 Skup svih ...

Regularne Matrice

https://www.mathos.unios.hr/matefos/Files/predavanja/p11n.pdf

moguce, A je regularna i A−1 = B. Ukoliko nije moguce, A je singularna. Na sljedecem primjeru pokušat cemo ilustrirati gore opisanu metodu invertiranja.

Matrice - pmfst

http://mapmf.pmfst.unist.hr/~skresic/Matematika1_informatika/Folije/Matrice_web.pdf

λ(AB)=(λA)B = A(λB). Mnozenje matrica opcenito nije komutativno, AB = BA! Primjer. 1. Provjerite asocijativnost i distributivnost mnozenja za matrice. A = [. 1. −1.

matrice u metodu konačnih elemenata

http://am.unze.ba/mkpr/Matrice.pdf

se kaže da je singularna. Singularna matrica nema inverznu matricu. Matrica krutosti je singularna. Da bi se uklonio singularitet uvode se granični uslovi. 3.8.

Une matrice se cache derrière nos jeux d'arcade - LudoScience

http://www.ludoscience.com/files/static/File/gameclassification_pix10.pdf

Attention, si vous continuez à lire, vous avalez la pilule ... Si nous résumons ces différentes règles de jeu, nous obtenons : ... dans le gameplay de Pac-Man.

Antikorozijski materijali na bazi cementnog i ... - Cortec Corporation

https://www.cortecvci.com/International/croatia/MCI%20broch.pdf

maltita armature AKZ-premazom, impregnacija ociscene površine betona, reprofiliranje površine betona i zatvaranje amature reparaturnim mortom te obrada ...

antioksidativnost bezalkoholnih pića na bazi voćnih ... - Index of

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:19167/bdef:Content/download

Borovnica se u svetu najviše gaji u SAD-u, Kanadi, zatim Poljskoj, Litvaniji,. Holandiji, Ĉileu, Argentini ... Section cyanococcus spp.). Journal of Agricultural and ...

na bazi vode akrilni poliuretanski jednokomponentni lak ... - Adesiv

https://www.adesiv.it/img/download/download/MANUALE-_rev3_WEB_-SERBO.pdf

Cilj ovog priručnika je da Vam pomogne da lakše naučite da koristite naše proizvode; u njemu su sadržana i uputstva za izbor najprikladnijih proizvoda za.