Vaje: Funkcije 1. Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost ...

Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost, omejenost, sodost in periodicnost funkcije f : R → R, f(x) = x − sinx. 2. Doloci definicijsko obmocje in zalogo ...

Vaje: Funkcije 1. Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost ... - Sorodni dokumenti

Vaje: Funkcije 1. Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost ...

http://ucilnica0910.fmf.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=3842

Preuci injektivnost, surjektivnost, monotonost, omejenost, sodost in periodicnost funkcije f : R → R, f(x) = x − sinx. 2. Doloci definicijsko obmocje in zalogo ...

Ekstremne vrednosti i monotonost funkcije - Matematiranje

http://matematiranje.in.rs/IV%20godina/4.Ispitivanje%20toka%20i%20grafik%20funkcije/5.EKSTREMNE%20VREDNOSTI%20I%20MONOTONOST%20FUNKCIJE.pdf

EKSTREMNE VREDNOSTI su maksimum i (ili) minimum funkcije. Nadjemo prvi ... Odrediti ekstremne vrednosti i intervale monotonosti funkcija: a). 1. 1. 2. 2. −. .

1.Naci ekstremume i ispitati monotonost funkcije f(x) = . DOMEN: x2 ...

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/1479315019-76-hemicari.pdf

f opada za x ∈ (0, 1 e. ) (ZBOG DOMENA, RADIMO SAMO ZA x > 0). 4. Ispitati konveksnost, konkavnost i naci prevojne tacke f-je f(x)=(x-5) 3. / x2. Domen: D=R.

Elementarne funkcije. Funkcije važne u primjenama

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%201/predavanja/Mat1_Lekcija9_10.pdf

Inverzna funkcija linearne funkcije f(x) := ax b je funkcija f−1(x) := x a. − b a. Uo£ite da se izraz za inverznu funkciju dobije tako da se u inverznoj vezi stavi.

Derivacije višeg reda Monotonost i derivacija Lokalni ekstremi i ...

https://www.mathos.unios.hr/matefos/Files/predavanja/p9.pdf

Ako je funkcija f : 〈a, b〉 → R derivabilna na 〈a, b〉, onda svakom x ∈ 〈a, b〉 možemo jednoznačno pridružiti derivaciju funkcije f u točki x, odnosno broj f (x), ...

2. VAJE TEKAŠKE ABECEDE IN GIMNASTIČNE VAJE (8 minut) - NZS

https://www.nzs.si/Doc/Info/2018/Trening%203-8_RC%20MNZ_U13_U12.pdf

Opis. ✓ Igralci izvajajo na stožcih in stojalu varanja s SNDS in ZDS ter vodijo žogo skozi mala vrata. ✓ Igralca v diagonalnih kolonah hkrati začneta vajo.

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ...

http://www.ambulanta-garmus.si/nasveti/ravnotezje.pdf

Čutila za ravnotežje , ki ležijo v obeh notranjih ušesih , pošiljajo v možgane sporočila , ki so potrebna za vzdrževanje ravnotežja . Pri poškodbi ali bolezni ...

FUNKCIJE

https://www.fpp.uni-lj.si/mma/fx/2011120716042526/?m=1323270265

•graf je preslikava grafa osnovne funkcije preko simetrale lihih kvadrantov ... Za vsako določite definicijsko območje, ničle (pole), asimptoto in skicirajte graf. 6.

funkcije - Fer

https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/C3Funkcije.pdf

. −. ≥. ⋅. . − t bftaft btat f . Na primjer, funkcija. 2. 3. 2. . . −. = x x y . Inverzna funkcija funkcije. )( xfy. = , u oznaci. )( 1 xfy. −. = , je funkcija koja zadovoljava: ).(. )(.

funkcije - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/uros.milutinovic/OA_naloge_funkcije.pdf

je funkcija f injektivna in ali je surjektivna, ce a) f : L → M vsakemu cloveku priredi mesec rojstva. b) f : L → L vsakemu cloveku priredi njegovega oceta. 5.

1 FUNKCIJE

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/mafiz/MA001.pdf

1.9 Kompozicija, injektivnost i surjektivnost. Neka su f : X → Y i g: Z → W funkcije takve da f(X) ⊆ Z. Kompozicija funkcija f i g je funkcija g ◦ f : X → W dana sa (g ...

orodja in funkcije - GIS

https://gis.iobcina.si/gisapp/help/03_Orodja_in_funkcije.pdf

Poznavanje orodij v pregledovalniku zelo pripomore k boljši uporabniški izkušnji in bolj produktivnemu delu. ▫ Orodja za izbiro elementov. ▫ Orodja za analize.

Transcendentne funkcije.

http://prelog.chem.pmf.hr/~fmbruckler/mat1-tjedan3.pdf

Za funkciju f : A → B njena inverzna funkcija je, ako postoji, funkcija g : B → A sa ... U prethodna dva zadatka imali smo pravila tipa x ↦→ ax , pri cemu je x bio iskljucivo prirodan, ... Potenciranje, korjenovanje i logaritmiranje. Svaki racun s ...

Funkcije managementa

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/AROTAR_VEINGERL_1dan_Menedment_in_njegove_funkcije.pdf

Definicija managementa. • Značilnosti dela managerjev. • Naloge managerjev. • Funkcije managementa. • Proces managementa. • Managementske vloge.

Realne funkcije

http://www2.geof.unizg.hr/~jbeban/M1/06.pdf

Matematika 1. 6. Realne funkcije. Pojam injektivne i surjektivne funkcije. Funkcija :f X → Y je injekcija (injektivna funkcija, injektivno ili “1-1” preslikavanje) ako.

RACIONALNE FUNKCIJE

https://dijaski.net/get/mat_ref_racionalne_funkcije_01__predstavitev.pdf

Če je ničla polinoma p LIHE STOPNJE, graf v njej. SEKA ABSCISNO OS, funkcija f pa v taki ničli spremeni predznak. 2. Če je ničla polinoma p SODE STOPNJE, ...

elementarne funkcije - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/niko.tratnik/Vaje-ElementarneFunkcije/EF_vaje2.pdf

zapi²i definicijsko obmo£je, zalogo vrednosti ter preveri, ali je injektivna oziroma surjektivna. 2. Naj bo f funkcija, ki vsakemu drºavljanu priredi njegov EM'O. Za ...

Funkcije vec spremenljivk

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/pluginfile.php/5303/mod_page/content/78/oma-gradiva.pdf

ODVODI FUNKCIJE VE C SPREMENLJIVK. 2. Funkcija f(x, y) je ... Parcialni odvod funkcije dveh spremenljivk f(x, y) v tocki (a, b) definiramo kot fx(x0, y0) = ∂f.

Elementarne funkcije

https://splet.smgs.si/TratnikUros/Pregled-elementarnih-funkcij.pdf

Definicija: 3 Ničla funkcije je vrednost neodvisne spremenljivke x0, katere vrednost funkcije f(x0) je enaka 0. V ničli graf funkcije seka (oz. se dotika) abscisno os.

FUNKCIJE SADRŽAJ

http://math.grf.unizg.hr/media/skripta/FUNKCIJE-dio%20skripte.pdf

je inverzna funkcija funkcije ako vrijedi (. )( ) i (. )( ) . Inverznu funkciju funkcije označava se kao. Iz definicije slijedi da je kodomena funkcije domena funkcije.

Kotne funkcije

http://www.szsms.si/wp-content/uploads/2018/01/kotne-funkcije.pdf

Kotne funkcije. Vsebina ... 1 Kotne funkcije - vaje. 1. Na skici je ... Izračunajte neznane stranice in kote v pravokotnem trikotniku ABC, v katerem poznamo:.

Periodine funkcije

https://mis.element.hr/fajli/809/45-03.pdf

{x}= x − x . Na slici je prikazan graf ove funkcije. Ukažimo ... Na slici prikazan je graf ove funkcije. ... Period funkcije sinus je svaki broj oblika k · 2π, k Z, k ≠ 0.

Trigonometrijske funkcije

http://www.pmf.untz.ba/vedad/DifRacun/DRFJP1-Trigonometrija-article.pdf

Inverzna sinusna funkcija - arkus sinus. Definišimo novu funkciju Sin x (primjetite veliko slovo) da bude identicno jednaka funkciji sin x, ali restrikovana tako da ...

TEST 5 - FUNKCIJE. Lastnosti G − 2

http://matej.info/datoteke/Vaje/Nedokoncano/Funkcije.Transform.Vaje.pdf

a) Poišci nicli in izracunaj zacetno vrednost funkcije f. Nariši graf funkcije. b) Funkcija g(x) = f(x − c) je soda. Doloci c. c) Zapiši zalogo vrednosti funkcije h(x) ...

Excel – Funkcije - Informatika

http://informatika-tretja.splet.arnes.si/files/2015/04/2v1-07-Preglednice-Excel-4-funkcije-info-list.pdf

Datum: 1. Excel – Funkcije – opis. Z levim miškinim gumbom pritisnemo Izberemo želeno funkcijo na ikono Vstavi funkcijo. Matematične funkcije. Funkcija. Opis.

EXCEL - FORMULE I FUNKCIJE

http://matematika.fkit.hr/novo/statistika_i_vjerojatnost/vjezbe/upute/2%20-%20Formule%20i%20funkcije.pdf

EXCEL - FORMULE I FUNKCIJE. UPISIVANJE FORMULE U POLJE. Postoji nekoliko načina da se u određeno polje u Excelu upiše formula: 1. DIREKTNIM ...

GRAF RACIONALNE FUNKCIJE

http://am.fmf.uni-lj.si/graf_rac_f_ucit_d6-e7d0d701/GRAF%20RACIONALNE%20FUNKCIJE.pdf

GRAF RACIONALNE FUNKCIJE. Zaradi težav z risanjem grafa asimptote običajno rišemo v šoli le grafe racionalnih funkcij, ki imajo stopnjo števca kvečjemu za ...

(TM3a) - elementarne funkcije

https://ime.feri.um.si/assets/photos/TM3a_elementarne_funkcije3_novo.pdf

logaritemske enacbe x = 1. 2.3 Uporaba eksponentne in logaritemske funkcije. V tem poglavju si bomo pogledali, kje vse lahko uporabimo eksponentno in ...

Vid i vizuelne funkcije - fasper

http://www.fasper.bg.ac.rs/do2016/nastavnici/Grbovic_Aleksandra/obavestenja/20190403-mat-za-kol/Vid%20i%20vizuelne%20funkcije.pdf

3 апр 2019 ... osetljivost, kolorni vid, refrakcija, akomodacija, motilitet, adaptacija i sl.. Procenjuju se monokularno, standardizovanim mernim instumentima u ...

Graf kvadratne funkcije

https://mis.element.hr/fajli/357/22-03.pdf

Graf kvadratne funkcije. Sˇ ime Sˇ uljic´, Pazin. Programirani materijal za obradu nastavne jedinice u informatickom kabinetu. Jedan usputni dogadaj potaknuo ...

DOMENA FUNKCIJE ASIMPTOTE

http://www.fpz.unizg.hr/kpms/wp-content/uploads/2018/03/M1_Formule_ispit_NOVO.pdf

... funkcije (tocke prekida funkcije) ili tocke na rubu otvorenog intervala domene. • pravac y = b je horizontalna (vodoravna) asimptota funkcije y = f(x) ako je: – lim.

3. GRAF KVADRATNE FUNKCIJE

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2005/ura/Koderman/gradiva/KVF3.pdf

GRAF KVADRATNE FUNKCIJE. Graf funkcije f(x) = ax2. S kakim racunalniškim programom narišimo grafe funkcij f(x) = ax2 za nekaj razlicnih vrednosti ...

STACIONARNE TOČKE FUNKCIJE

http://am.fmf.uni-lj.si/stacionar_tocke-236d581e/stacionar_tocke.pdf

STACIONARNE TOČKE FUNKCIJE. Definiramo lokalni maksimum in minimum ter globalni maksimum in minimum. Dijaki hitro ugotovijo, da je v točkah, kjer je ...

Funkcije dveh in vec spremenljivk

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/pluginfile.php/5303/mod_page/content/78/mat2fvs.pdf

Vezani ekstremi. Naj bo funkcija f(x, y) definirana na obmocju D ⊆ R2 in g(x, y) = 0 impli- citna enacba neke krivulje v D. Vezani ekstrem je ekstrem funkcije f(x, ...

Inverzne trigonometrijske funkcije

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/201/nm380103.pdf

Tada postoji inverzna funkcija g: B !A funkcije f i ona ima isti smisao monotonosti kao i funkcija f. Dokaz. Да бисмо доказали да функција f има инверзну, ...

Bijekcije i inverzne funkcije

https://web.math.pmf.unizg.hr/~szunar/m1_materijali/inverzna_funkcija.pdf

20 lis 2016 ... Inverzna funkcija. Funkcija g : K → D inverzna je funkciji f : D → K ako vrijedi g(f (x)) = x za sve x ∈ D i f (g(y)) = y za sve y ∈ K. Oznaka: g =: f -1.