Sprejeti sklepi 18. seje skupščine - Fraport Slovenija, doo

16 sep 2013 ... Uprava je predlagala skupščini naj sprejme naslednji predlog sklepa: 2.1 Skupščina delničarjev skladno z določbami 330. člena ZGD-1 daje ...

Sprejeti sklepi 18. seje skupščine - Fraport Slovenija, doo - Sorodni dokumenti

Sprejeti sklepi 18. seje skupščine - Fraport Slovenija, doo

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2040/Sklepi%2018.%20seje.pdf

16 sep 2013 ... Uprava je predlagala skupščini naj sprejme naslednji predlog sklepa: 2.1 Skupščina delničarjev skladno z določbami 330. člena ZGD-1 daje ...

Sprejeti sklepi 26. skupščine delničarjev KD d.d.

http://www.kd-fd.si/subpages/getfile.php?action=getfile&file=data%2Ffiles%2F1537433384.pdf&filename=Sprejeti sklepi 26. skup%C5%A1%C4%8Dine delni%C4%8Darjev KD d.d..pdf

Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek. Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 160.361 glasov, kar pomeni enako število delnic in ...

Sprejeti sklepi skupščine - Intereuropa

http://www.intereuropa.si/si/files/default/vsebina/skupscine/18/Sprejeti.pdf

Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 1. Luka Koper d.d. Koper: s 1.960.513 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali. 24,81% glasovalnih ...

SPREJETI SKLEPI 19. redne seje - Občina Metlika

https://www.metlika.si/files/other/news/87/11039523.9.2013%20-%20SPREJETI%20SKLEPI%2019.%20REDNE%20SEJE%20-%20SPREJETI%20SKLEPI%2019.%20redne%20seje.pdf

skupnosti v Svetu zavoda Zdravstveni dom Metlika razreši mag. Janja Pegam,. Dolnje Dobravice 1b, 8332 Gradac. Občinski svet Občine Metlika sprejeme sklep, ...

1. redna seja skupščine - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2038/prva.pdf

Notar, sem se na poziv začasne uprave družbe udeležil skupščine, zaradi ... Infond-Areh d.d. Maribor, Infond-Center d.d. Maribor, Infond-Zlat d.d. Maribor, ...

Sprejeti sklepi - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15392/4.-toka-sprejeti-sklepi.pdf

Vinko MAJCEN. Eva STRMLJAN KRESLIN. Mandat imenovanih traja štiri leta. Številka: 014-80/2007-2. V Ljubljani, dne 20. decembra 2007. STNA. ŽUPAN.

SPREJETI SKLEPI - Mestna občina Kranj

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/mestni_svet/seje2006-10/22_seja280109-sklepi.pdf

28 jan 2009 ... diplomirana ekonomistka, zaposlena Adriatic Slovenica d.d.. Sklep velja z dnem sprejema na Svetu Mestne občine Kranj, uveljavi pa se ...

Sklepi sprejeti na 16. redni seji OS - občina gorišnica

http://www.gorisnica.eu/sl/images/odbori/obcinski_svet/sklepi/sklepi_16_seja.pdf

občinski svet Občine Gorišnica na 16. redni seji, dne 12.10.2017 sprejel ... Vlogi Družinski center MIR Maribor se odobrijo finančna sredstva v višini 100,00 ...

Sprejeti sklepi in mnenja - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15433/4.-toka---sprejeti-sklepi---kadrovski.pdf

Tatjana FURLAN, predstavnica mentorjev za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v ... Tatjana FURLAN, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, C. v Gameljne 7, 4).

17.4.2019 Zadeva: Sprejeti sklepi Zveza: 5. seja Mestnega sveta Mes

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/mestni_svet/seje2018-2022/objava-5.-seja-17.4.2019.pdf

17 apr 2019 ... M N E N J E h kandidaturam za ravnatelja Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj: Alešu Žitniku in. Aleksandru Gubetu se da pozitivno mnenje ...

Sklepi 13. skupščine DARS

https://www.dars.si/Content/doc/o-nas/Sklepi%2013.%20skup%C5%A1%C4%8Dine%20DARS.pdf

Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in ga. Teja Lončarski kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane. ----.

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

https://www.cetis.si/uploads/news/2921/sklepi_skupscine_druzbe_cetis_d_d_01092016.pdf

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.. Uprava družbe CETIS d.d, Čopova 24, 3000 Celje, na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje.

Sklepi 18. skupščine delničarjev - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=29728

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in ...

Sklepi 30. skupščine Petrol d.d., Ljubljana 12.12.2019.pdf PDF

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/objave/2019/12/sklepi-30.-skupscine-petrol-d.d.,-ljubljana-12.12.2019.pdf

12 dec 2019 ... Robert Ernestl in Barbara Jama Živalič. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz. Ljubljane.

Sklepi 32. skupščine delničarjev Save Re, d.d. - Sava Re, dd

https://www.sava-re.si/media/objave/dokumenti/2017/Sklepi__32_skupscine_7_3_2017.pdf

7 mar 2017 ... Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. Skupščina je najprej odločala o nasprotnem predlogu delničarja SDH, d.d..

sklepi 21. redne skupščine delničarjev družbe sava, dd

https://www.sava.si/images/SLOskupscina/sklepi21skupscineSava.pdf

SKLEPI 21. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA, D.D., ki je bila v torek, 28. aprila 2015 ob 10.00 uri v Kongresni dvorani Hotela Lipa v Termah ...

tabeli 2.3.A (.pdf) - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2506/TABELA%202.3A_2019.pdf

Nevarno blago oz. snovi, ki so dovoljene za prevoz kot ročna prtljaga, ... kot »osebni vnos«, kot tudi ne v ročni prtljagi in registrirani (oddani) prtljagi. ... Specimens, non-infectious / Nekužni vzorci pakirani z manjšo količino vnetljive tekočine, ...

Vozni red - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2515/AAL%20Airport%20Ljubljana%20Inserat%202018-08%20inkl%203mm%20%C3%9Cberf%C3%BCller.pdf

5 avg 2018 ... Kranj. AP*. Aerodrom. Ljubljana. Klagenfurt. Kirschentheuer Tscheppaschlucht. Loiblpass. Bbf*. Fahrplan & Preise gültig ab. Vozni red & cenik ...

zapisnik 5.izredne seje-sprejeti - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/124976zapisnik%205.izredne%20seje-sprejeti.pdf

Ivan Kenda, direktor, Jana Zajec;. - Zdravstveni dom Grosuplje: Janez Mervič, direktor, dr. Peter Čeferin, pravni zastopnik, Ana Krajnc, članica sveta zavoda;.

Sklepi 4. Redne seje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Direktorat-za-sport/Strokovni-svet-RS-za-sport/SKLEPI_4seje_1742018.pdf

Patrik. Peroša, dr. Frane Erčulj, dr. Rado Pišot, dr. Edvard Kolar, Luka. Steiner, Petra Robnik in Ivan Gerjevič. DRUGI VABLJENI: dr. Boro Štrumbelj - generalni ...

Sklepi 21. seje - NAKVIS

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2018/12/Sklepi-21.-seje-sveta-NAKVIS.pdf

k doktorskemu študijskemu programu tretje stopnje »Aplikativna kineziologija« Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na ...

NOMAGO shuttle - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2491/Vozni%20red%20LJU%20APT%20novo.pdf

ODHODI IZ LETALIŠČA / DEPARTURES FROM AIRPORT. Vozovnico kupite na okencu v stavbi prihodi ali pri vozniku / Ticket is to be purchased on board of ...

Trajnostno poročilo - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2346/TP_AL_2015_avgust_SLO_zoom.pdf

Nina Struna. SKUPINA ZA IZBOR. PRIZNANJA mATEJ VALIČ člani skupine za izbor: Gojko Setnikar. Elizabeth Troha-Jugovac. Eva Mordej. Brigita Zorec.

pravila za uporabo letališča - Fraport Slovenija

http://www.lju-airport.si/pripone/2366/3.2.1%20Pravila%20za%20uporabo%20letali%C5%A1ca.pdf

26 jan 2018 ... 3.2 Upravljalec letališča. Fraport Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju Fraport Slovenija). Poštni naslov: Zg. Brnik 130a. 4210 Brnik - aerodrom.

Center splošnega letalstva - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/901/GAC_SLO.pdf

Evropska mesta, kot so Dunaj, Benetke, München ali Budim- pešta, so oddaljena le nekaj ur ... uveljavili Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana kot transferno le- tališče za jugovzhodno ... Ti prihodi se obračunajo posebej. Letališka taksi služba.

Sustainability Report 2017 - Fraport Slovenija

http://www.fraport-slovenija.si/pripone/2445/Sustainability%20Report%202017.pdf

428. Number of employees (31. 12. 2017). Fraport Slovenija in figures. 2017. Sustainability ... Aerodrom Ljubljana until April 2017, is ... gather at the festival.

transferni prevozi / shuttle - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/1945/SHUTTLE%20vozni%20red%20%20za%20tablo%202014.pdf

Prevozi v LJUBLJANO / Transfers to LJUBLJANA. PREVOZI MARKUN, AERODROMSKI TRANSFER LIMO& TAKSI MARKO NOWOTNY. Potovanje v eno smer ...

pravice letalskih potnikov - Fraport Slovenija, doo

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/1598/pravice_letalskih_potnikov.pdf

20 jun 2009 ... na potnikov prvotni potovalni načrt ni služil več namenu. 1. Brezplačen prevoz do namembnega kraja (pogoji morajo biti primerljivi).

Trajnostno poročilo 2016 - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2344/TP%202016_v21_SLO_web.pdf

1 avg 2017 ... 10 na 14. Junij. 15. junija 2016 je polete med Atenami in ... 4. avgusta 2016 je bila med investitorji, ... predstavljajo zaposlene, nudijo odprto in ... 2019, poteka ... prazniki je v potniškem terminalu ... s pomočjo družbe Mercator.

letno poročilo 2017 - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2472/Letno%20porocilo%20FS%202017.pdf

bomo zaposleni opravljali pod novim imenom družbe in sicer Fraport Slovenija, d.o.o.. Če smo bili leta 2016 soočeni z rahlim padcem prometa, smo morali v ...

vozni red / PRIHODI 31.03.2019 - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2507/23-SFP_Report_Print_A.pdf

26 mar 2019 ... vozni red /. PRIHODI. 31.03.2019 - 26.10.2019 timetable. ARRIVALS. ARRIVALS. PRIHODI. Dnevi ... ADRIA AIRWAYS. JU. AIRSERBIA. KL.

Zapisnik in sklepi 11. seje - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=17376

Postavitev znaka "Slepa ulica z možnim izhodom za kolesarje in pešce" pri ... Postavitev prometnih znakov in prometne opreme opravi upravljavec cest, Javno ...

Vozni red letov Flight Timetable - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2365/Vozni%20red%20_%20bro%C5%A1ura.pdf

29 okt 2017 ... Ob načrtovanju prihoda na letališče upoštevajte cestno- prometne razmere. All times shown are local times. The information contained in this ...

Ciril Oblak - katalog GPN - 0315.qxd - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2069/Katalog%20GPN%20Oblak%20Ciril.pdf

5 mar 2015 ... celo za likovno umetnost občutljivi ljudje, težave pri prepoznavanju ... NOB, blagovnica Mercator, pošta Tržič, stanovanjski bloki v Bistrici pri Tržiču ter ... Kranj, an enlargement of the elementary school in Bistrica pri Tržiču and ...

nevarne snovi in prepovedani predmeti - Fraport Slovenija

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2363/A4_prepovedane_stvari_SLO-final.pdf

1 Prevoz je mogoč v oddani prtljagi z dovoljenjem prevoznika. OMEJITVE VNOSA TEKOČIN V ROČNI PRTLJAGI. • Tekočine, razpršila in geli v posameznih ...

S006 - sklepi 3. korespondenčne seje NS - Terme Dobrna

https://www.terme-dobrna.si/sites/default/files/vlagatelji/S006-sklepi-3-korespondencne-seje-NS.pdf

SKLEP 26: Člani nadzornega sveta se strinjamo, da se seja nadzornega sveta opravi korespondenčno, tako da bomo člani glasovali z glasovnicami, ki jih bomo ...