to in ono o balonih in ob njih - Presek

Pri ba/onih na vroč zrak je pač zrak v balonu bolj vroč kot zunaj. Vroč zrak se ohlaja, zato tak balon leti le kratek čas, če z grelcem sproti ne grejemo zraka v njem ...

to in ono o balonih in ob njih - Presek - Sorodni dokumenti

to in ono o balonih in ob njih - Presek

http://www.presek.si/13/790-Strnad.pdf

Pri ba/onih na vroč zrak je pač zrak v balonu bolj vroč kot zunaj. Vroč zrak se ohlaja, zato tak balon leti le kratek čas, če z grelcem sproti ne grejemo zraka v njem ...

Imena in naš odnos do njih

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403138.pdf

22 feb 2014 ... Ljudje poznamo imena že dolga tisočletja, pa vendar še vedno ostaja ... Imena v splošnem delimo na obča imena (angl. common names), ...

Seznam mojstrov in njih spretnosti (PDF)

http://www.kozjanska-domacija.si/Documents/Seznam_mojstrov.pdf

3 Antlej Marija,1969, Presečno 13, Pr' Ulčjek. ☑. ☑. ☑ ... 18 Fajdiga Marija,1965, Ravno 10, Pr' Kovaček. ☑ ☑. ☑ ... 29 Hladin Marija,1963, Presečno 15, Rus. ☑ ☑.

modifikacija krpljev, da iz njih nastanejo smuči - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67582733.pdf

Dolžina smuči. < 1 m. Z. Širina smuči. < 30 cm. Ž. Stroški materialov za izdelavo smuči. < 100 €. Preglednica 4.1 Zahtevnik za izdelavo montažne smuči za krplje ...

Predstavitev e-knjig in njih deležnikov - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_janezic-nina.pdf

(vsaj na območju Slovenije), je zadnji del posvečen slovenski ter tuji ponudbi e-knjig. Ključne besede: e-knjiga, e-bralnik, deležniki. Presentation of e-books and ...

Gobe in zaklad, ki se skriva v njih - Prirodoslovno društvo Slovenije

https://www.proteus.si/wp-content/uploads/2014/04/proteus-februar-2014-1.pdf

1 feb 2014 ... Gobe v naravi izdelujejo številne snovi, s katerimi se branijo pred škodljivimi orga-. Slika 1: Užitne gobe že stoletja uporabljamo v prehrani.

kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami – zanje, o njih, z njimi

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-03-29-program-portoroz.pdf

29 mar 2019 ... Karmen Mihelčič, VIZ Višnja gora. 09.30 – 09.45 KAKOVOST ŽIVLJENJA MLADOSTNIKA S CHARGE SINDROMOM – študija primera.

o spektrih - Presek

http://www.presek.si/13/797-Strnad.pdf

osnovnošolci v sedmem in osmem razredu, kaj je spekter? ... Črtasti spekter vodika na vidnem območju v diagramu. 326 ... Emisijski in absorpcijski spektri.

MATRIKE - Presek

http://www.presek.si/23/1259-Arnus.pdf

Imenujemo ga determinanta D matrike A = [~: ~]. Če je torej D -1 O, je matrika. B =[~ ~] inverzna matrika matrike A ali AB = J. Bralec se lahko prepriča, da je.

koliko je ura? - Presek

http://www.presek.si/20/1151-Vidav.pdf

Pred kratkimje Gerald Weinsteinv časopisu American Mathematical Monthly postavil tole vprašanje: Ali lahko ugotovimo točen čas, če poznamo lego obeh.

to in ono o tajnopisih - Presek

http://www.presek.si/22/1232-Vencelj.pdf

Najpreprostejši tajnopisi temelje na permutaciji črk v abecedi jezika, v katerem je sporočilo ... tri črke abecede pa so nadomestili s prvimi tremi. V slovenščini ...

O SIJU - Presek

http://www.presek.si/6/354-Prosen-Hribar.pdf

obliko ozvezdij - njihove zvezde žarijo na skoraj črnem ozadju neba. Bolj visoko ko gremo, se na temnem ozadju prižigajo nove in nove zvezde in jasne oblike ...

o severnici - Presek

http://www.presek.si/1/1-3-Prosen.pdf

Jasnega večera opazuj Severnico in zvezde okrog nje ali us- ... Severnica je zelo blizu nebesnega ... lahko ugotoviš, da je Severnica dvojna zvezda (sl.S).

veter fen - Presek

http://www.presek.si/4/4-4-Petkovsek.pdf

ni grebenov je veter sorazmerno topel in suh. Pravimo mu fen. Po tem vetru ... Kako nastane fen ? Fen lahko nastane na dva na čina . Prv i način nam ponazarja ...

oh, to sevanje! - Presek

http://www.presek.si/30/1524-Mele-Kralj-Zeleznik.pdf

za neionizirajoče sevanje. Krajša valovna dolžina in hkrati večja frekvenca pa sta značilnosti ionizirajočega sevanj a. Va lovna dolžina. Slika 1. Valovna dolžina ...

o praštevilih - Presek

http://www.presek.si/23/1259-Zalar.pdf

(a) Vsa praštevila, razen dvojke, so liha števila. (b) Nobeno praštevilo, razen trojke, ni deljivo s 3. (c) Če je p praštevilo in je p = xy, potem je x = 1, y = p ali pa.

sončne ure - Presek

http://www.presek.si/13/790-Cadez.pdf

ure so nadomestile sončne ure šele takrat, ko so postale dovolj poceni in z razvojem radiofonije, ko je nastala možnost enotnega naravnavanja ur. Sončne.

vozli - Presek

http://www.presek.si/17/982-Domajnko-vozli.pdf

pravimo vozel v obliki osmice - tak, kakršnega vidimo na desni strani slike 1. Vsaki izmed teh treh vrvic zatem staknimo oba njena prosta konca in jih naposled ...

Matematika - Presek

http://www.presek.si/29/1467-Grasselli.pdf

števili pri delitvi s p isti ostanek, je njuna razlika deljiva s p. Ker je a tuj ... možnosti za z pa kvečj emu n , imata od izbranih števil vsaj dve enak z in padeta v isti ...

O TRENJU, I. del - Presek

http://www.presek.si/31/1538-Strnad-trenje.pdf

zavore, avtomobila ne bi mogli pustiti zavrtega na klancu. Ne bi mogli uporabiti ... o trenju je razmišljal že Aristotel, a ni spoznal, da je sila trenja usmerjena ...

koren iz - Presek

http://www.presek.si/29/1478-Ramsak-Brank.pdf

Množenje dveh korenov bi dalo spet en sam koren: J(iVb = ve,C = ab (neko drugo naravno število). Podobno pa velja tudi za množenje naravnega števila in.

LED IN VODA - Presek

http://www.presek.si/19/1094-Strnad.pdf

Prostornina kilograma vode je pri 4°( najmanjša. Tedaj je gostota vode največja (slika 1). Podobno temperaturno odvisnost prostornine opazimo samo pri ...

sto let elektrona - Presek

http://www.presek.si/24/1306-Strnad.pdf

odkritje elektrona nakazalo, da so atomi sestavljeni iz naelektrenih del- cev. To misel ... soli enak naboj izloči kilomol katerega koli enovalentnega elementa. Ob.

mlečni voz - Presek

http://www.presek.si/23/1278-Prosen.pdf

Strani 344–346. Marijan Prosen: MLECNI VOZ. Kljucne besede: astronomija, ozvezdja, Rimska cesta, Strelec, Sagitta- rius, Mlecna skleda, Mlecna zajemalka.

letalski pok - Presek

http://www.presek.si/19/1101-Strnad.pdf

s hitrostjo zvoka. Pri navadni temperaturi meri v zraku hitrost okoli 340 metrov na sekundo ali 1200 kilometrov na uro. Na večji višinije zaradi nižje temperature ...

o številih 11. . . 1 - Presek

http://www.presek.si/25/1323-Grasselli.pdf

To pomeni, da se med prafaktorji števil (1) nahajajo vsa praštevila razen 2 in 5. Praštevilski razcep začetnih števil iz (1) navaja preglednica: J2 = 11 =11. J3 =.

linearna spirala - Presek

http://www.presek.si/31/1575-Pecovnik.pdf

LINEARNA SPIRALA. Kljucne besede: naloge, matematika. Elektronska verzija: http://www.presek.si/31/1575-Pecovnik.pdf c 2004 Društvo matematikov, fizikov ...

pravilni petkotnik - Presek

http://www.presek.si/19/1094-Vencelj-petkotnik.pdf

List za mlade matematike, fizike, astronome in racunalnikarje. ISSN 0351-6652. Letnik 19 (1991/1992). Številka 4. Stran 213. Marija Vencelj: PRAVILNI ...

vsota kubov - Presek

http://www.presek.si/10/617-Milosevic-Petek.pdf

Številka 3. Strani 115–117. Dragoljub M. Miloševic, prevod Peter Petek: VSOTA KUBOV. Kljucne besede: matematika, aritmetika, kubi števil. Elektronska verzija:.

paralelogramsko pravilo - Presek

http://www.presek.si/20/1137-Lavric.pdf

Načrtajmo paralelogram ABCO z diagonalama AC, BOin iz oglišč C, O spustimo višini CM, ON na nosiiko stranice AB. Pravokotna trikotnika. ANO in B MOsta ...

PREGRADIMO TRIKOTNIK, 1. del - Presek

http://www.presek.si/23/1259-Lavric.pdf

cl' < tt ima najkrajša stranica XY enakokraki trikotnik s podatki. IAXI =JAYI= J ?P, ... ficient raztega J 1Ip(AXY ), kjer je p(AXY) ploščina trikotnika AXY, preslikajmo ...

pobočje nanosa - Presek

http://www.presek.si/30/1522-Likar.pdf

Kljucne besede: fizika, oblika pobocja, strmina. Elektronska verzija: http://www.presek.si/30/1522-Likar.pdf c 2003 Društvo matematikov, fizikov in astronomov ...

iztočni vrtinec - Presek

http://www.presek.si/22/1232-Strnad.pdf

IZTOCNI VRTINEC. Kljucne besede: fizika, Coriolisova sila, iztocni vrtinec, Arhimedova spirala. Elektronska verzija: http://www.presek.si/22/1232-Strnad.pdf.

sončev obrat - Presek

http://www.presek.si/31/1559-Prosen.pdf

Marijan Prosen: SONCEV OBRAT. Kljucne besede: astronomija, solsticij, letni casi. ... najnižje lege Sonca nad obzorjem v kakem kraju na Zemlji. Gre torej za.

obstojna praštevila - Presek

http://www.presek.si/23/1265-Grasselli.pdf

števk. Elektronska verzija: http://www.presek.si/23/1265-Grasselli.pdf c 1996 Društvo ... Ko vpraštevilu 13 zamenjamo vrstni red števk, dobimo praštevilo 31. Če.

atomi so sestavljeni - Presek

http://www.presek.si/29/1495-Strnad.pdf

6 okt 2010 ... Po letu 1826 je nemški fizik in psiholog Gustav Theodor Fechner atome primerjal z ... Max Planck je leta 1900 sevanje črnega telesa,.