PRIPOROČILA

Zdravi zobje, karies, gingivitis, periodontitis ... so gnili deli popolnoma vidni na čistih ... Po obravnavi so zobje čisti in ustrezna opna je popolnoma odstranjena.

PRIPOROČILA - Sorodni dokumenti

priporocila-8-9

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila-8-9.pdf

Na šolskem tekmovanju od učencev pričakujemo ob branju prve knjige (KIT NA PLAŽI,. Möderndorfer) osebno doživljanje, razumevanje, in povezovanje ...

priporocila-3-4-gim-ssi

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila-3-4-gim-ssi.pdf

Brodnik, Ponočna potnica; Anka, Zimska romanca; Čaša nesmrtnosti, Slovenska legenda. Vrednotenje spisov zajema tri bistvene elemente: – poznavanje ...

PRIPOROČILA

https://www.ems-instruction.com/downloadPDF.aspx?Keycode=07613353115029&GUID=fb3f25bc-8787-4c75-a94d-26b4a151b72b&lang=sl-SI

Zdravi zobje, karies, gingivitis, periodontitis ... so gnili deli popolnoma vidni na čistih ... Po obravnavi so zobje čisti in ustrezna opna je popolnoma odstranjena.

Priporočila za vgradnjo - Aco

https://www.aco.si/fileadmin/standard/aco_si/documents/Downloads/vgradnja/ACO_Deckline_priporocila_za_vgradnjo.pdf

Kanalete za odvodnjavanje ACO DRAIN ® Deckline S (s prirobnico in brez) ... Pri vgradnji kanalet za odvodnjavanje predvsem v betonske površine, mora ...

priporocila (2017) - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/Skodljivi-organizmi-rastlin/Navadna-bakterijska-pegavost-fizola/priporocila_2017.pdf

vigna, adzuki fižol). Čeprav so bakterije Xcp dobri poseljevalci celotne zunanje površine mnogih gostiteljskih rastlin, pa v zmernem podnebnem pasu plevelne in ...

Priporočila za vgradnjo - aco.si

https://www.aco.si/fileadmin/standard/aco_si/documents/Downloads/vgradnja/ACO_Deckline_priporocila_za_vgradnjo.pdf

Kanalete za odvodnjavanje ACO DRAIN ® Deckline S (s prirobnico in brez) ... Pri vgradnji kanalet za odvodnjavanje predvsem v betonske površine, mora ...

Priporočila - Združenje zdravnikov

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2015/12/Priporocila-pri-zdravljenju-zbolnikov-z-rakom_2015_predogled_v8.pdf

Tramal 100 mg/ml peroral. kapljice razt. v steklenici z odmerno črpalko 96 ml. Tramundin 100 mg film. obl. tbl. s podaljš. sprošč. 50 × tramadol/ paracetamol.

PRIPOROČILA ZA CANKARJEVO TEKMOVANJE V 8. IN 9 ...

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila_3-vio_8r_9r_20192020.pdf

8 sep 2019 ... Igor_Karlov_ek. Kaj vemo o romanu Preživetje? Že leta 2005 je Igor Karlovšek prejel nagrado Večernica za roman Gimnazijec, letos se je z.

Priporočila ob setvi koruze

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/5054/download/5609

Kljub temu, da se je setev koruze ponekod že začela, želimo s prispevkom pridelovalce še enkrat spomniti na najpomembnejša tehnološka priporočila, ki dajejo ...

Priporočila - Neonatalna sekcija

http://www.neonatalnasekcija.si/strokovnevsebine/BCGcepljenje.pdf

Porodnišnica Murska Sobota. - Porodnišnica Jesenice. - Porodnišnica Trbovlje. - Porodnišnica Novo mesto. - Porodnišnica Šempeter – Nova Gorica.

priporočila za zdravo prehranjevanje - FAO

http://www.fao.org/3/a-az910o.pdf

PRIPOROČILA ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE /// ZDRAV KROŽNIK _ 3. Zdravo prehranjevanje ... prehranski dejavnik tveganja za zdravje. Prekomeren vnos ...

priporocila za prehransko obravnavo.indd

http://klinicnaprehrana.si/wp-content/uploads/2013/06/priporocila_intenzivno_zdravljenje.pdf

obstrukcija, ishemija/nekroza). - Zgodnja parenteralna prehrana ima prednost pred za veк kakor 24 ur odloženo enteralno ali standardno i. v. tekoкinsko terapijo.

priporočila za izračun obresti - Depoziti.si

http://www.depoziti.si/slike/Dokumenti/Izracun-obresti.pdf

... definirajo najprimernejši način, ki naj postane privzeta dobra praksa. Banke dosledno uporabljajo navadno obrestovanje, sicer mora banka to posebej razkriti.

Priporočila za obravnavo bolnikov z limfedemom

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2861/2280/

center ljubjana, ljubljana. 3 onkološki inštitut ljubljana, ljubljana. 4 Splošna bolnišnica. Slovenj Gradec, Slovenj. Gradec. 5 klinični inštitut za nuklearno medicino,.

priporocila za prehransko obravnavo.indd - IMI

http://www.imi.si/pedagoska-dejavnost/datoteke/Rotovnik_Kozjek_%20Priporocila_prehransk_obravnav.pdf

Hrana je za bolnike v bolnišnici sicer del ugodja, vendar je njen pomen veliko veкji, ... z bistrimi ogljikohidratnimi napitki (12 ur in 2-4 ure pred operacijo) namesto ... rakave kaheksije, ki je vzrok smrti 30-50 % rakavih bolnikov; mnogi umrejo.

Prijava, ponudba, življenjepis, CV, priporočila

http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Karierni/Prijava_ponudba_zivljenjepis.pdf

Dokument, s katerim izraziš zanimanje za objavljeno prosto delovno mesto, imenujemo prijava. Kadar delovno mesto ni objavljeno, lahko pošlješ ponudbo za ...

Priporočila za cepljenje in revakcinacijo s pnevmokoknim ...

http://www.zavodevita.si/uploads/datoteke/navodila/ND-Cepljenjecincrevakcinacija_pnevmokok%5B1%5D.pdf

Hodgkinova bolezen, limfom, multipli mielom, generaliziran malignom, levkemija;. - Osebe z zmanjšano imunostjo zaradi kemoterapije (če je mogoče, cepimo 2 ...

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. DO 8. RAZRED PRIPOROČILA ZA ...

http://www.ospodzemelj.si/files/2015/09/PriporocilaTIT.pdf

Trenutno pri predmetu tehnika in tehnologija v 6., 7. in 8. razredu izvajamo projektne naloge pri spoznavanju gradiv (les, umetne snovi in kovine – izdelki iz teh ...

Priporočila za obvladovanje koruznega hrošča

https://www.kis.si/f/docs/Entomologija/Priporocila_za_obvladovanje_koruznega_hrosca__2017.pdf

Ukrepe za zatiranje koruznega hrošča je najtežje izvajati na govedorejskih kmetijah, ki so omejene s površino njiv. ... koruze na globino od 5 do 8 cm, podobno kot pri zatiranju strun. ... rastlin (na 10 mestih po 10 rastlin) diagonalno po njivi.

PRIPOROČILA – otroci z odloženim všolanjem - OŠ Dob

http://www.os-dob.si/files/2014/09/Priporocila_za_starse_odlo%C5%BEeno_vsolanje.pdf

Vaje za ravnotežje - hoja po robnikih, črtah, deblih… Žoganje v vseh oblikah (preverite: na razdalji 2-3-metrov vrzite otroku žogo 10 X, kolikokrat jo ujame?)

Priporocila za prehransko obravnavo bolnikov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/Varovanje-in-krepitev-zdravja/prehrana-in-tel-dej-np-DTS/prehrana-smernice/Priporocila_za_prehransko_obravnavo_bolnikov.pdf

sladkor, elektroliti, magnezij, fosfat, kalcij, jetrni testi, holesterol, trigliceridi) ... Najprimerneje je dodajanje glutamina v prahu v standardne diete, ker v ...

priporočila - Sindikat carinikov Slovenije

https://www.scs.si/wp-content/uploads/2018/01/Priporocila_SCS_in_SDOS.pdf

17 jan 2018 ... VSEM ORGANIZACIJAM SDOS - KONFERENCE SINDIKATA DURS. ZADEVA:: ... Valerija Pelko, Velenje, GSM: 041 388 465. Darja Voler ...

Antibiotično zdravljenje ob porodu – priporočila

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2916/2359/

18 jan 2019 ... vesna Fabjan vodušek, e: [email protected] si. Ključne besede: antibiotična profilaksa; streptokok skupine B. (SSB); prezgodnji porod;.

Priporočila za nego obutve - Velting

https://velting.si/sites/default/files/Priporo%C4%8Dila%20za%20nego%20obutve.pdf

Čevlje obrišite z vlažno krpo, namočeno v mlačno vodo, ali jih umijte z blago ... Čevlji se lahko perejo tudi v pralnem stroju pri 30-40 ° C, brez uporabe cikla ...

Priporočila - Onkološki inštitut Ljubljana

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Smernice/Priporocila_za_obravnavo_bolnic_z_rakom_maternicnega_telesa_2018.pdf

Prvo zdravljenje raka materničnega telesa omejenega na maternico . ... Večino malignih tumorjev, ki vzniknejo v maternici, tvorijo karcinomi (epitelijski maligni tumorji), ki vzniknejo v ... so polipi endometrija ali submukozni miomi. Po odkritju ...

ODVAJANJE OD PLENIČK Priporočila za starše

https://www.kclj.si/dokumenti/ODVAJANJE_OD_PLENICK_za_starse.pdf

Otroci pričnejo navajati občutek za tiščanje na stranišče pri različnih starostih, vendar večinoma po dopolnjenem 2. letu starosti, le izjemoma že prej, celo v ...

priporocila-4-5-razred - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/priporocila-4-5-razred.pdf

Izbrano delo: Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba. Ali je učitelju dobro poznana zgodba Bratovščina Sinjega galeba zagotovilo, da bodo tudi učenci z ...

PRIPOROČILA ZA izpeljavo športnovzgojnega procesa ...

http://www.elis-center.com/sportnipedagogi/pdf/2007/Priporocila.pdf

Izdala: Fakulteta za šport, Katedra za športno vzgojo in Zveza društev ... sama organizira tečaj, vodja tečaja izbere bazen in se z upraviteljem bazena dogovori o.

NAPOTKI IN PRIPOROČILA ZA UČENJE MATEMATIKE

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/pkp/podprojekt3/Gradivo%20projektnih%20timov_primeri%20iz%20prakse/U%C4%8Denje%20u%C4%8Denja/Gradiva%202010-2011/gradivo_plut_napotki%20in%20priporo%C4%8Dila%20za%20u%C4%8Denje%2

funkcijami, razločevati med splošnim in posebnim, odprla ti bo vrata v abstraktni svet in te pripravila na ... Matematika je kot ljubezen- preprosta, a se zlahka ... Če domače naloge ne dobite ali če je bilo nalog premalo, sam poišči naloge in jih rešuj. ... spretnosti, temveč pregledna ponovitev snovi in rešenih problemov.

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Smernice/Priporocila_za_obravnavo_bolnikov_s_pljucnim_rakom_2019.pdf

Vesna Zadnik1. Rok Zbačnik3. Ivana Žagar1. 1 Onkološki inštitut Ljubljana. 2 Univerzitetna klinika Golnik. 3 UKC Ljubljana. 4 UKC Maribor. 5 Kirurgija Bitenc ...

Priporočila za delo za angleščino v 9. razredu: Učenci naj v ...

http://www.os-loka-crnomelj.si/files/2020/03/TJA_9razred_DELO-NA-DALJAVO.pdf

Priporočila za delo za angleščino v 9. razredu: Učenci naj v delovnem zvezku in učbeniku rešijo vaje, ki jih morebiti še niso rešili. Poleg tega naj rešijo tudi 2. in ...

Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na ...

https://zdravje-zrs.gzs.si/Portals/Portal-ZdravjeZRS/Vsebine/novice-priponke/210x148_ZRS_promocija_zdravja_web.pdf

sodelovati v projektu promocije zdravja na delovnem mestu. Del širših aktivnosti v zvezi ... enkrat mesečno izlet v naravo/na bližnji hrib/hoja,. • najem prostora za ...

Priporočila za pripravo na tekmovanje v 4. in 5. razredu Skupen ...

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-09-18-priporocila_2-vio_4r_5r_20192020.pdf

18 sep 2019 ... Besedilo, po katerem bomo posegli v tem šolskem letu z učenci 4. in 5. razredov, je fantastična pripoved Jane Bauer ... leteči žlici, F. Miličinski: Zvezdica Zaspanka, A. Lindgren: Pika. Nogavička. Razmislek o vsem tem nam bo ...

Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Dokumenti-smernice/Priporocila_ukrepanje_nujna_stanja_18_6_12.pdf

Grosuplje), Vesni Završan (Vrtec Pedenjped Ljubljana), Valentini Zgubič (Vrtec Pobrežje in vrtec ... Resource Center for Health and Safety in Child Care, 2002.

Slovenska priporočila pri okužbi s parvovirusom B19 v nosečnosti

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2618/2249/

2 feb 2017 ... zali z večinoma blago boleznijo erythe‑ ma infectiosum, znano kot peta otroška bolezen, za katero zbolijo večinoma ot‑ roci in mlajši odrasli (2).

Priporočila za optimizacijo in načrtovanje domov za ... - Demenca.eu

http://demenca.eu/wp-content/uploads/2018/03/Preporuke-SLO-web.pdf

nadaljevanju DS) in zunanjim obi- ... Samostoječa garderobna omara z zunanjim obešalom in pohištvo s transparentnimi ... kot je vrtno pohištvo iz nerjavečega.