biološki in psihološki vidik izgorevanja na delovnem ... - UP FAMNIT

Langerhansovi otočki trebušne slinavke, moda in jajčnika. V teh organih se proizvajajo prenašalci signalov (Kocjančič, Mrevlje in Štajer, 2005). Nevroendokrini ...

biološki in psihološki vidik izgorevanja na delovnem ... - UP FAMNIT - Sorodni dokumenti

biološki in psihološki vidik izgorevanja na delovnem ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna_dela/download/381

Langerhansovi otočki trebušne slinavke, moda in jajčnika. V teh organih se proizvajajo prenašalci signalov (Kocjančič, Mrevlje in Štajer, 2005). Nevroendokrini ...

ORGANIZACIJA MOŢGANOV IN PSIHOLOŠKI VIDIK ... - Center Zarja

http://www.center-zarja.si/Dokumentacija/Knjiznica/PSIHOLOGIJA%20IN%20PSIHOTERAPIJA/Organizacija%20mozganov%20in%20psiholoski%20vidik%20mozganske%20poskodbe_prezentacija%202009_NEW_ppt07.pdf

DELITEV MOŢGANSKE SKORJE. 4 moţganski reţnji: Frontalni reženj. Centralni sulkus. Parietalni reženj. Lateralni sulkus. Temporalni reženj. Okcipitalni reženj.

Obrazi nasilja na delovnem mestu Psihološki pogledi in slovenska ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/155/251/3994-1?inline=1

gledi in slovenska praksa smo poskušali predstaviti sedanjo situacijo, ki se dogaja na ... tomi, kot so glavobol, težave s kožo, prebavne motnje, vnetje mehurja itn. ... medosebno nadlegovanje na delovnem mestu (α = ,92), lestvica fizičnih ... časopis (54,4 %), sledi spletno poročanje (47,1 %), radio (27,2 %), televizija.

kognitivno-vedenjski in psihodinamični vidik panične ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/112

Ključne besede: panična motnja, kognitivno-vedenjska terapija, psihodinamična psihoterapija, primerjava ... 4.1 Kognitivna in vedenjska teorija panične motnje .

Doživljanje izgorevanja pri delu z osebami z motnjo v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2521/1/Magistrska_naloga_-_Kristina_Vi%C5%A1aticki_-_POPRAVKI_LEKTORIRANO2.pdf

Posamezniki, ki morajo stalno skrbeti za druge, začnejo čez čas ... lasje, zmanjšan libido, mišična oslabelost, zaprtje, cmok v grlu, pokašljevanje, zastajanje ...

Psihološki in duhovni jaz

http://www.cpmb.si/documents/clanki/Psiholoski%20in%20duhovni%20jaz.pdf

doživljali kot ogrožajočega, kot krivičnega in ne bomo kos običajnim, kaj šele ... delu vsega, kar sestavlja naš jaz, naše običajno življenje; odpoved vsemu, na ...

1 Šta je biološki lijek? - ALMBiH

https://www.almbih.gov.ba/_doc/upustva-vodici/Sta_je_bioloski_lijek.pdf

Štrukelj B., Kos J. Biološka zdravila: od gena do učinkovine. Slovensko farmacevtsko društvo, 2007. 2. Zbog kompleksnosti i specifičnosti, biološki lijekovi imaju ...

Teorija o psihološki reaktanci v neprostovoljnih interakcijah

https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2019-1/02_Mihelic_rV_2019_1.pdf

Rezultati omenjenih raziskav enotno kažejo na močnejše reaktančno vedenje priseljencev (Azijci, Afroameričani, Latinoameričani) in njihovih potomcev, kot ga.

psihološki testi in alternativne metode v procesu selekcije ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Furjan-Janja.PDF

njegov točen izračun. ... delodajalci; te metode so preprosto predrage, predvsem zaradi časa, ki bi ga ... Venera, vladarica Ascendenta se nahaja v 3. hiši, hiši.

Stigmatizacija Romov v Sloveniji (psihološki vidiki) - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/tratar-katarina.pdf

Ključne Besede: Romi, stigmatizacija, neenakost, diskriminacija, predsodki ... pojmi, ki bodo oblikovali vsebino diplomskega dela (povzeti po: SSKJ 1985; Veliki.

Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki ...

https://www.zd-slovenskekonjice.si/images/dokumenti/Zlozenke_CKZ/Zlozenka_Stres.pdf

Telesni simptomi: pospešen srčni utrip, glavobol, prebavne motnje, izpuščaji, slabost, zakrčene mišice, težave z dihanjem, potne in mrzle roke. Čustva: potrtost ...

Sociološki in psihološki pomen diagnoze in razkritja avtizma ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_bilbija-mira.pdf

Ključne besede: avtizem, razkritje, prikritje, diagnoza, stigma, identiteta, drugačnost. ... Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) diagnozo definira kot: ...

PSIHOLOŠKI ASPEKTI UMIRANJA I SMRTI Dubravka Hercigonja ...

https://hrcak.srce.hr/file/78056

čovjeka prema umiranju i smrti mijenjao se i prolazio tri faze. Prva faza vezana je za razdoblje života u arhajskom društvu, u kojem smrt nije bila nešto konačno.

sodobni psihološki poudarki pri razumevanju ... - Pedagoška fakulteta

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/branje/Motiviranje_u%C4%8Dencev_v_%C5%A1oli_u%C4%8Dbenik__2012_.pdf

določa njegovo nadaljnjo učno in s tem tudi življenjsko pot. Na podlagi ... »Kako motivirati učence« je osrednja tema četrtega poglavja, v katerem so.

izoprostani in nevroprostani kot biološki označevalci oksidativnega ...

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/plesniar.pdf

Oksidacija PUFA, kot je arahidonska kislina (AA), vključuje več korakov nastanka različnih produktov. Spojina vključuje reaktivno metilensko (-CH2-) skupino ...

BIOLOŠKI VZOREC PRIPOROČEN ODVZEM ENOTA ...

http://www.zd-zagorje.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2FKatalog_preiskav___izdaja_1_%28003%29.pdf

S - Bilirubin cel. S - Sečna kislina. S - LDL - Holesterol. S - HDL - Holesterol. S - Trigliceridi. PREISKAVA. ZD ZAGORJE - LABORATORIJ. Stran od strani: 1 od 5.

Psihološki vidiki enkopreze brez organskega izvora - Slovenian ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/1474/1891/

15 sep 2016 ... 1 Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri. Stični 44 ... Večina otrok z enkoprezo nima telesnih težav, ki bi lahko pojasnile njen pojav. Z.

makroekonomski in psihološki vidiki varne prožnosti - Psihologija dela

https://psihologijadela.files.wordpress.com/2016/02/svetek_varna-fleksibilnost_seminar_2016_januar.pdf

Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Oddelek za psihologijo. MAKROEKONOMSKI IN PSIHOLOŠKI VIDIKI. VARNE PROŽNOSTI. Avtorica: Mojca Svetek.

nekateri psihološki vidiki avtonomnega potapljanja - Fakulteta za šport

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22100184ButaraUrska.pdf

Danes si potapljač že ne predstavlja potopa brez njega. Ta podatke tudi obdeluje, vrste in količine obdelanih podatkov pa so odvisne od modela potapljaškega.

Vpliv svetlobe na biološki ritem in zdravje človeka

https://www.zrss.si/naravoslovje2015/files/cetrtek-plenarno/Vpliv-svetlobe-na-bioloski-ritem-in-zdravje.pdf

24 sep 2010 ... Cirkadiani ritem je biološki ritem s periodo približno 24 ur. Cirkadiani ritem – cikel fizioloških procesov vseh živih bitij. Cirkadiani” izhaja iz “circa ...

Poročilo šole za bolnike s KVČB, ki so na biološki terapiji

https://www.kvcb.si/akcije/priloge/Porocilo_sola_bioloska_sep2015.pdf

1 sep 2015 ... Omenil je zdravila Sulfasalazin in. Mesalazin, iz skupine imunomodulatorjev pa steroide (Medrol) z izrazitimi stranskimi učinki (lahko sproži ...

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki ...

https://zir.nsk.hr/islandora/object/pmf:629/preview

Ključne riječi:klorofil a, klorofil b, karotenoidi, tankoslojna kromatografija, HPLC ... Karotenoidi su druga najbrojnija grupa pigmenata u biljkama i nalazimo ih i u.

Preprosti biološki ključi - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3718/1/Bajd_Preprosti_2016_3.pdf

Slika 1: Preprosti shematski ključ ... (slika 3). − Opisno shematski (v obliki sheme) − ključ je pisan ... Moje prve morske ribe: preprost določevalni ključ. Ljubljana: ...

BIOLOŠKI POTENCIJAL I HEMIJSKA ANALIZA VRSTA RODA ...

http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/10698/Disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Veći sadržaj pojedinačnih jedinjenja u ekstraktima kore ili lista zavisio je od same vrste vrbe. Najjaču antioksidantu aktivnost ispoljila je vrsta S. alba, dok.

Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe - Biološki inštitut ...

https://bijh.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612541057.pdf

vegetacija.zaradi.klimatskih. dejavnikov.ne.more.več.uspevati,.ampak.govorimo.o.makedonski.stepi,.zanimivi.

Biološki označevalci verjetne Alzheimerjeve bolezni - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5477/1/Jure_Fabjan_Magistrsko_delo.pdf

V raziskavi je sodelovalo 113 bolnikov, obravnavanih v ambulantah Centra za ... oddelku za bolezni živčevja, Nevrološke klinike, Univerzitetnega kliničnega centra ... mediteranska dieta zniža možnost za pojav AB, neodvisno od fizične ...

poročilo šole za bolnike, ki so na biološki terapiji 13.6.2017 sb ...

https://www.kvcb.si/akcije/priloge/Porocilo_sola_bioloska_13jun2017.pdf

13 jun 2017 ... SB ŠEMPETER. Maja Pegan. V torek, 13. 6. 2017, je bila v knjižnici Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica organizirana šola za.

Ranljive skupine na trgu dela Psihološki pogled na izzive in priložnosti

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/65/154/2732-1?inline=1

Domen Hartte, Maja Hočevar, Sabina Hočevar, Aleksandar Jerinić, Polona Kalc ... Šušteršič, Urška Umer, Jerica Urbančič, Klara Vrbnjak, Ksenija Zečević, Hana ...

alkaloidi kao bioloski aktivni spojevi u hrani - Hranom do zdravlja

http://hranomdozdravlja.com/seminar10/apstrakti/06.Samira_Brkic-Alakaloidi_kao_bioloski_aktivni_spojevi_u_hrani.pdf

Ksantin (3,7-dihidro-purine-2,6-dion) je purinska baza koja se nalazi u tjelesnim tkivima i tekućinama. U prehrani su značajni metilirani derivati ksantina gdje ...

Osnovna šola Lava BIOLOŠKI ODPADKI Avtorici: Mentor: Eva ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903924.pdf

Kompostnik [Ekorg, rcero Celje[citirano 12.3.2009]. Dostopno ... Kompostnik lahko naredimo iz kupljenih betonskih delov, desk ali pa ... zmletih palet; 540 m. 3.

Biološki razkis vina - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2752/Bioloski_razkis_vina.pdf

BIOLOŠKI RAZKIS VINA: Permanentno podiplomsko izobraževanje s področja ... dolg pookus grenkoba sadje miševina. 12. Neželen ali želen biološki razkis ...

Biološki monitoring v skupini Gorenje - Portal za varnost in zdravje ...

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/11_FECE_KRUMPAK.pdf

24 okt 2018 ... Varno in zdravo delo. Kadrovska dejavnost. Starajoča delovna sila. Medicina dela. V Gorenju so sprejeti ukrepi PZ : ukrepi na delovnem mestu ...

Poročilo šole za bolnike, ki so na biološki terapiji in imajo kronično ...

https://www.kvcb.si/akcije/priloge/Porocilo_sola_bioloska_okt2016.pdf

3 okt 2016 ... Petra Zakrajšek. V ponedeljek, dne 3. 10. 2016 je v knjižnici Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, na Japljevi 2 v Ljubljani, potekala šola ...

KOPB klinični vidik

https://www.zd-lj.si/cpc/images/datoteke/gradiva/radm_sestre/1_KOPB_klinicni_vidik.pdf

nenormalni vnetni odgovor pljuč na ... Emfizem: • Nenormalno povečanje dihalnih prostorov distalno od ... Na rentgenski sliki pljuč pa so prisotni znaki emfizema ...