16. Simpozij fizikov Univerze v Mariboru Zbornik povzetkov - CAMTP

16 dec 2017 ... Langerhansovi otocki so poucen primer, saj njihovo normalno de- lovanje zahteva kompleksne signalne mehanizme med posameznimi ...

16. Simpozij fizikov Univerze v Mariboru Zbornik povzetkov - CAMTP - Sorodni dokumenti

18. Simpozij fizikov Univerze v Mariboru Zbornik povzetkov - CAMTP

http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/2019/zbornik.pdf

14 dec 2019 ... City Center Maribor, 12., 13. in 14. december 2019 ; [urednika Marko ... [email protected] Prof. Dr. Janez Bonča. FMF, University of ...

15. Simpozij fizikov Univerze v Mariboru Zbornik povzetkov - CAMTP

http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/2016/zbornik.pdf

17 dec 2016 ... Dr. Anita Prapotnik Brdnik, FGPA UM ... FGPA, University of Maribor ... Urnik 15. Simpozija fizikov. Univerze v Mariboru. ˇCetrtek, 15. december ...

16. Simpozij fizikov Univerze v Mariboru Zbornik povzetkov - CAMTP

http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/2017/zbornik.pdf

16 dec 2017 ... Langerhansovi otocki so poucen primer, saj njihovo normalno de- lovanje zahteva kompleksne signalne mehanizme med posameznimi ...

Fiziki Univerze v Mariboru - CAMTP - Univerza v Mariboru

http://www.camtp.uni-mb.si/fizmb/fiziki.pdf

02 2207 390 [email protected] Andrej Duh asist. dr. 02 2207 380 [email protected] Marjan Logar viš. pred. dr. 02 2207 391 [email protected] ...

ZBORNIK POVZETKOV POVZETKOV DIPLOMSKIH NALOG ...

http://www.vs.grm-nm.si/sites/vs/files/predstavitev/ZBORNIK%20DIPLOMSKIH%20NALOG%20sept%2009A5%20format.pdf

Obe omenjeni kmetiji nudita ajdovo kašo z gobami ter mlečno proseno kašo s suhim sadjem. Žitne kalčke ima v svoji ponudbi le turistična kmetija »Šeruga«, ...

letno poročilo univerze v mariboru za leto 2017 - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Narti%20in%20poroila/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20UM%202017_vsebinski%20del.pdf

27 feb 2018 ... Študentski domovi so pridružena članica Univerze v Mariboru in predstavljajo ... vpis, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v ... v letu 2017/18, nekaj fakultet pa bo z izvedbo pričelo v prihodnjem študijskem letu 2018/19.

uvajalni teden univerze v mariboru - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/kakovost/Documents/Uvajalni_teden_2019-2020_-_predlog_programa_za_%C4%8Dlanice%20%281%29.pdf

16 jul 2019 ... Podpora za študente s posebnimi potrebami (Društvo študentov ... Vselitev brucev − prevzem dokumentacije za študentska stanovanja, ...

Zbornik povzetkov - Bioznanosti

http://www.bioznanosti.si/images/novice/Zbornik_povzetkov-doktorski_dan/Bioznanosti-2019-e-zbornik.pdf

16 maj 2019 ... Ljubljana, e-mail: [email protected] ... učenje (preko dela z materiali na delavnicah) v primerjavi s tradicionalnim načinom ...

zbornik povzetkov - Spominčica

https://www.spomincica.si/wp-content/uploads/ZBORNIK-KONFERENCE-ASK-2019.pdf

Gorazd Drevenšek, Medicinska fakulteta Ljubljana. Novosti v farmakološkem zdravl- jenju, mehanizmi dostave novih zdravil. Boris Rogelj, Inštitut Jožef Štefan.

statut univerze v mariboru - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut%20UM%20%28Uradno%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno%20besedilo%29%20UPB%2012.pdf

25 maj 2017 ... Študij na Univerzi v Mariboru se omogoča tudi Slovencem brez ... Natančnejše pogoje za vpis na zaporedni študij določi posamezna fakulteta v ...

Zbornik povzetkov Book of abstracts

https://www.bib.irb.hr/970187/download/970187.5SGK_knjiga_povzetkov1.pdf

5 okt 2018 ... Geološki zavod Slovenije in Slovensko geološko društvo ... gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o., Nikon Slovenija, Ocean Orchids d. o. o., ...

Zbornik povzetkov - Prekmurje v srcu

https://www.prekmurjevsrcu.si/data/attachment/3219b5be78da72e80e0918d458b9ece3825a68e1/1559295122Zbornik_povzetkov_PrekmurjeSHS_komplet_23052019.pdf

23 maj 2019 ... Vse tri je v. Črenšovcih urejal upokojeni župnik Jožef Klekl st., ki je postal najpomembnejša prekmurska politična osebnost t.i. prevratne dobe.

Zbornik povzetkov - Krkine nagrade

https://www.krkinenagrade.si/media/store/zborniki/zbornik-47.pdf

13 okt 2017 ... Kaja Klemenc, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana ... V obdobju »zdravljenja« se starost arterij zaradi velike občutljivosti arterijske stene za ...

Zbornik povzetkov konference - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/naravoslovje2011/files/Zbornik_povzetkov_naravoslovje_2011.pdf

26 avg 2011 ... Ravnotežja v vodnih raztopinah: protolitske in/ali ionske reakcije . ... Predstavljena bodo protolitska ravnotežja v vodnih raztopinah eno- in ...

ZBORNIK POVZETKOV - Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko ...

https://www.zfrm.si/system/files/article/ZBORNIK_ZFRM_LAS%CC%8CKO_2018.pdf

24 nov 2018 ... 1 UKC Ljubljana, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, Zaloška 7, Ljubljana. Specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine suo- čavaju se s ...

PROGRAM in ZBORNIK POVZETKOV - združenje oftalmologov ...

http://www.zos-szd.si/doc2/novice/zbornik_2016.pdf

11 jun 2016 ... OËesna klinika, Univerzitetni kliniËni center Ljubljana ... Peter Preskar, Novo Mesto. Davorin Sevšek ... odprtim zakotjem in očesni hiperrtenziji.

Zbornik povzetkov - Čebelarska zveza Slovenije

http://www.czs.si/Upload/files/knjigapovzetkov.pdf

23 okt 2015 ... MEDEX d.o.o., Linhartova 049, 1000 Ljubljana ... matični mleček, čebelji cvetni prah, propolis, čebelji vosek, čebelji strup (apitoksin) in.

zbornik povzetkov - Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

https://www.zfrm.si/system/files/article/ZBORNIK_ZFRM_LAS%CC%8CKO_2018.pdf

24 nov 2018 ... Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Ljubljana. Univerza v ... Inštitut za medicinsko rehabilitacijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana. UVOD ... habilitacije bolnik doseže s 36 ali več obiski, kar.

Zbornik povzetkov posveta ob stoletnici ... - Filozofska fakulteta

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/Novice/zbornik_povzetkov_final.pdf

23 jan 2020 ... Urednika: Matej Klemenčič in Sara Turk. Oblikovanje in prelom: Jure Preglau. Povzetki niso lektorirani. Organizatorji: Oddelek za umetnostno ...

Zbornik povzetkov: Book of Abstracts Slovenia, Croatia, Hungary

http://www.szd.si/wp-content/uploads/2019/04/szd-zps-bled-22-23-may-4th-meeting-of-three-respiratory-societies-slovenia-croatia-and-hungary-59.pdf

Katarina Osolnik; University Clinic of Pulmonary and Allergic Diseases Golnik, Slovenia. Respiratory infections remain the most common illness in humans, the ...

Book of Abstracts Zbornik povzetkov - 12th Meeting of the Slovenian ...

http://bled2017.sbd.si/upload/docs/SBD2017_e-book_low-res.pdf

23 Sep 2017 ... Julija Mazej, Sonja Prpar Mihevc, Boris Rogelj ... Antonija Poplas SusiÏ3, Barbara Mazej Poredoš3, Živka Vivod ... Mazej Poredoš Barbara. 140.

Zbornik povzetkov predstavljenih prispevkov - Osnovna šola Košana

http://os-kosana.splet.arnes.si/files/2019/10/1._mednarodna_konferenca_Ucenje_za_zivljenje_04_10_2019_POVZETKI-1.pdf

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA. 1. mednarodna konferenca. Učenje za življenje - novi pristopi v poučevanju petek, 4. 10. 2019, Park vojaške zgodovine, Pivka.

Zbornik - Logistični simpozij

http://logisticni-simpozij.si/wp-content/uploads/2018/11/ZBORNIK-6.11.2018-web.pdf

15 nov 2018 ... Po opravljenem zdravniškem pregledu se kandidat vpišite v šolo vožnje (nekdaj avtošola) in opravi teoretični del ... Metka Hojnik Verdev, prof.

Zbornik Golniški simpozij 2017 - Klinika Golnik

https://www.klinika-golnik.si/storage/_sites/golnik/app/media/Arhiv-gradiv-zbornikov/golniski-simpozij-2017-zbornik-6-in-7-oktober-200.pdf

Mitja Košnik. Matjaž Fležar. Saša Kadivec. Peter Korošec. Sabina Škrgat. Izidor Kern. Aleš Rozman. Urška Lunder. Robert Marčun. Janez Toni. Katarina Osolnik.

Zbornik Golniški simpozij 2009 - Klinika Golnik

https://www.klinika-golnik.si/storage/_sites/golnik/app/media/Arhiv-gradiv-zbornikov/zbornik-gs-2009-102.pdf

3 okt 2015 ... Najpogostejše je vnetje ustne sluznice - ... zdravljenjem z zdravilom mesno, ki ščiti sluznico mehurja tako, da spremeni škodljiv metabolit.

Zbornik 47. katehetski simpozij SKUPAJ NA POTI VERE - Slovenski ...

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2017/09/2017-Skupaj-na-poti-vere.pdf

njih otrok in mladih: kje so, kako navezati osebni stik in komunika- cijo z njimi. ... Pogosto se spolna vzgoja osredotoča na vabilo k »zaščiti « in skrbi za »varen ... (Jn 21,5). 9 Na vprašanje, kaj pričakuje od staršev za birmo, je neki devetošolec odgovoril: »Če bosta ... Lahko bi me vprašali, kaj sem želel napisati. Mogoče je ...

ZBORNIK - simpozij rudnik sitarjevec - 2018 - 02.indd - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/149503148739ZBORNIK%20-%20simpozij%20rudnik%20sitarjevec%20-%20ver%20-%20SCREEN-02.pdf

20 sep 2018 ... Litija in občine Labin, še več, pomeni sodelo- ... z izbrisom Eksploatacijskega polja Litija v ... Merkur Kranj, Kurivo Ljubljana in še vrsta drugih.

Karierni center Univerze v Mariboru

http://www.tutorsoum.si/media/1633/kcum-predstavitev-e-kt-za-fs.pdf

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.« Karierni center UM na FS UM. Uradne ure: Vsak 2. in 4. četrtek ...

UVAJALNI TEDEN UNIVERZE V MARIBORU - Fakulteta za ...

https://fov.um.si/sites/default/files/upload/documents/program_uvajalnega_tedna_um.pdf

13 jul 2018 ... in na lokacijah posameznih fakultet telefon: 02 ... Urnik z razporedom in prostorom bo pripravljen v mesecu septembru. ... Pravna fakulteta UM.

Spoštovani, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ... - FF UM

http://www.ff.um.si/dotAsset/30663

... lahko dobite na spodnjem naslovu: Andjela Trkulja, Knjigarna Filozofske fakultete Univerze v Mariboru tel.: 02 22 93 869 e-pošta: [email protected]

Pregled raziskovalne opreme Univerze v Mariboru (nad 5.000 EUR ...

https://www.um.si/projekti/znanstveno-raziskovalna-oprema/Documents/SI%20FERI-Pregled%20raziskovalne%20opreme.pdf

STRUŽNICA. 2018. 6.649,49. 9. Univerzalna stružnica. 360x1000. Universal lathe 360x1000. FERI ... Namizna 6-osna kolaborativna robotska roka Universal ...

Informativni dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za ... - FF UM

http://www.ff.um.si/dotAsset/77278.pdf

Oddelek za sociologijo. Sociologija (enop. nep.) Sociologija (dvop. ped.) Sociologija (3. stopnja) doc. dr. Vesna Godina Vuk izr. prof. dr. Miran Lavrič. FF 2.11.

Samoevalvacijsko poročilo Univerze v Mariboru ... - FZV Maribor

https://www.fzv.um.si/sites/default/files/razno/SAMOEVALVACIJA_UM_FZV_2014-2015.pdf

5 jan 2016 ... Validiramo ujemanje dostave kisika. (DO2) in ... preverjanje rojstnih datumov, krajev rojstva in priimkov ter imen z vpisanimi podatki na vpisnem.

uvajalni teden univerze v mariboru - Fakulteta za naravoslovje in ...

https://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/2019/02/Uvajalni-teden-2019-2020-FNM-UM.pdf

16 jul 2019 ... Študentski svet Univerze v Mariboru ... Univerzitetna knjižnica Maribor ... Bivanje v študentskih domovih (Študentski domovi Univerze v Mariboru); ... Predstavitev študentske organizacije UM, študentska prehrana, obštudijske ...

povej mi, kako si - Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/452/542/782-1?inline=1

19 dec 2019 ... Helena Cenc, Alja Drovenik, Urška Pliberšek, Tina Vollmeier,. Kaja Vrščaj, Katja Zemljič in Nejc Zidar. Damijan Mumel,. Univerza v Mariboru ...