mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih ... - PeFprints

(fizika 8., 9. r) in portal za učiteljice in učitelje UČIMte.com (fizika 8. r) z najsodobnejšimi interaktivnimi učnimi gradivi (i-učbeniki, i-delovni zvezki) in kakovostnimi ...

mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih ... - PeFprints - Sorodni dokumenti

mnenje osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4648/1/mag_delo_J_Vraber_Jagodic.pdf

(fizika 8., 9. r) in portal za učiteljice in učitelje UČIMte.com (fizika 8. r) z najsodobnejšimi interaktivnimi učnimi gradivi (i-učbeniki, i-delovni zvezki) in kakovostnimi ...

komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1148/1/MAGISTRSKO_DELO_-_Komunikacijske_strategije_osnovo%C5%A1olskih_u%C4%87.pdf

27 dec 2011 ... Ravnanje s sedanjostjo (koncept sonavzočnosti) nas usmerja v ... Defenzivno, grozečo komunikacijsko klimo v šolah povzroča motena ...

odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3205/1/Odnos_osnovno%C5%A1olskih_u%C4%8Diteljev_do_pou%C4%8Devanja_predmeta_gospodinjstvo.pdf

Predmet gospodinjstvo osnovnošolcem ponuja kakovostno izobrazbo za reševanje problemov v različnih situacijah, s katerimi se lahko srečujejo v svojem ...

Stališča osnovnošolskih učiteljev do e-dnevnika in e-redovalnice

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1866/1/Stali%C5%A1%C4%8Da_osnovno%C5%A1olskih_u%C4%8Diteljev_do_e-dnevnika_in_e-redovalnice.pdf

Elektronska redovalnica za starše vsebuje vse ocene, ki jih je njihov otrok že pridobil. Dostopajo s svojim uporabniškim imenom in geslom. Vstop pa je mogoč le ...

leposlovje kot motivacija naravoslovnih dejavnosti ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/194/1/DiplomaPiaPal.pdf

V kredi so vladali danes bolj znani dinozavri: igvanodon, parazavrolof, evoplokefal, tiranozaver, triceratops. Po dinozavrih je sledilo obdobje kenozoik, ki je.

Ida Ažbe POGLEDI UČITELJEV NA PREPREČEVANJE ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5885/1/KONCANA-MAGISTRSKA-NALOGA_Lektorirana.pdf

šola Milana Šuštaršiča Ljubljana, Osnovna šola Simona Jenka Kranj, ... fakultativnega izobraževanja, na OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana pa sem prav tako v ...

Nikola Milošević STALIŠČA UČITELJEV DO INKLUZIJE ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5503/1/MAGISTRSKO_DELO_milosevic_nikola_PefPrints.pdf

V SSKJ (2000, str. 302) je inkluzija opredeljena kot »odnos med množicama, pri katerem je ena množica podmnožica druge«. Leta 1980 so se v ZDA pojavljala ...

Julija Kokalj IZKUŠNJE UČITELJEV ANGLEŠČINE V 3 ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6063/1/Kokalj_magistrsko_delo.pdf

Z vstopom v prvi razred se začne učence sistematično učiti brati in pisati v slovenščini ... Slika 1: Primer motorične vaje za spoznavanje novih črk . ... angleščino 6-10 let, 8 učiteljev (13,1 %), ki jo poučuje 11-15 let, ter 3 učitelji, ki jo poučujejo.

stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3458/1/Magistrsko_delo.pdf

Slovenski skladatelji, ki so delovali v predvojnem obdobju, predvsem ... Blaž Rojko (1965). Skladatelj Blaž Rojko deluje kot samostojni kulturni delavec.

branje strokovnih revij in profesionalni razvoj učiteljev ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5263/1/Razredni_pouk_Magistrsko_delo__Tja%C5%A1a_Golobi%C4%8D_%C5%A0tucin_2018K.pdf

pedagogika, Šolska knjižnica, Šolski razgledi ter revija Vzgoja in izobraževanje. Za razvoj kompetenc za poučevanje naravoslovja imajo učitelji razrednega ...

zdravje učiteljev notranjsko-kraške regije - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/680/1/Diplomsko_delo.pdf

Šivec Katja, Zdravje učiteljev Notranjsko-kraške regije. -III-. KLJUČNE BESEDE učitelj razrednega pouka, športni pedagog, zdravstvene teţave in okvare, ...

zala cerar avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3509/1/Cerar_Zala_-_Magistrsko_delo.pdf

jezikovnem pouku pri predmetu slovenščina uporabljajo učna gradiva in kakšno mnenje imajo ... www.rokusova.slovenščina.si, prebereš besedilo in rešiš.

mnenje študentov o predmetu šport v osnovni in srednji ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3263/1/Ho%C4%8Devar_Barbara_Mnjenje_%C5%A1tudentov.pdf

Največkrat so izbrali odgovor, da jim je bil predmet šport všeč, ker so se lahko sprostili in družili s sošolci, med vsebinami pa so jim bile tako v OŠ kot v SŠ ...

Integracija osnovnošolskih prevozov v javni potniški promet

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Integracija%20osnovnosolskih%20prevozov%20-%20koncno%20porocilo.pdf

31 avg 2011 ... Integracija osnovnošolskih prevozov. 27. Linija 1: Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ, odhod 6:35. Slika 1: Linija 1 ...

Arhitektura osnovnošolskih zaklonišč v občinah Šentjur in Hrastnik,

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204063.pdf

Arhitektura osnovnošolskih zaklonišč v občinah Šentjur in Hrastnik, raziskovalna naloga, Srednja zdravstvena šola Celje. Stran 4. 3.5.4 OSNOVNA ŠOLA ...

Projekt E-UČBENIKI S POUDARKOM NARAVOSLOVNIH ...

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/Projekt_9_eucbeniki.pdf

V celoti e-učbenik bo vsebinsko pokrival o klasični tiskani učbenik in o vadnico oz. delovni zvezek, vendar bo z dodatnimi e-elementi tvoril veliko bolj učinkovito ...

razvijanje naravoslovnih kompetenc z uporabo matematike

http://kompetence.uni-mb.si/Monografija%20-%20RAZVIJANJE%20NARAVOSLOVNIH%20KOMPETENC%20Z%20UPORABO%20MATEMATIKE.pdf

Ploščina: Narišite kvadrat z geometrijskim orodjem. PRAVOKOTNIK. Osnovne ... Produkt reakcije je ogljikov dioksid (CO2), ki iz valja zaradi večje gostote ...

primeri naravoslovnih dejavnosti v vrtcu - Devetletka

http://www.devetletka.net/resources/files/LIB/Asja_tucin_Prvi_stik_z_naravoslovjem.pdf

NOETOVA BARKA. Ime vsake živali napišemo na dve kartici, veliki 5 x 10 cm. Tako imamo v roki toliko kartic, kot je igralcev – po eno kartico za vsakega igralca.

Poročilo koordinatorja fizike za obdobje 1 - Razvoj naravoslovnih ...

http://kompetence.uni-mb.si/S1.17_DidakticnaGradiva_F4.pdf

Koliko časa potuje svetloba do planeta (s). Merkur. 0,387. 193,5 s. Venera. 0,723. 361,5 s ... vprašalnika časovno ni omejeno, zato si vzemite dovolj časa in ga v miru izpolnite. ... Ko stikalo S1 ni sklenjeno, poganja zgornja baterija tok skozi.

Naslov: Opredelitev naravoslovnih kompetenc - Univerza v Mariboru

http://kompetence.uni-mb.si/Monografija_formatirano%28prepared%291.pdf

odgovorilo, da so ţiveli človečnjaki istočasno kot dinozavri. Pet odstotkov študentov meni, da danes evolucija ne deluje na ţive organizme, in 8 %, da so se na ...

Vsebina Naravoslovnih delavnic za dobrobit živali za OŠ - Razpis.si

http://razpis.si/wp-content/uploads/2019/07/Vsebina-Naravoslovnih-delavnic-za-dobrobit-%C5%BEivali-za-O%C5%A0.pdf

kakšni so pravilni prijemi živali (pes, maček, beli dihur, plazilci, ptice, prostoživeče živali). - kako živalim zagotovimo za njihovo živalsko vrsto značilno vedenje.

analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5092/1/MANCA_L.pdf

astronomija, kroženje vode v naravi in vreme. Naloge, ki vključujejo omenjene učne vsebine, smo kategorizirali na podlagi izoblikovanih kriterijev. Rezultati ...

Kompetence učiteljev

http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/kompetence.pdf

teoriji in kaj je (bo) sposoben tudi narediti v praksi (—ponuditi na trgu delovne sile"). V tem povzetku ... Avtorji so najprej razmejili pojma znanje in kompetence.

KODEKS UČITELJEV EŠMS

http://www.ekonomska-ms.si/wp-content/uploads/2019/03/Kodeks_uciteljev_Ekonomske___ole_Murska_Sobota-1.pdf

KODEKS UČITELJEV EŠMS. ✓ Učitelj spoštuje človekovo dostojanstvo, je pravičen, pozitivno naravnan in dosleden; upošteva enakopravnost, sprejema ...

INDIVIDUALNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV v ...

http://os-domzale.splet.arnes.si/files/2013/09/Priloga-9_Individualna-izobra%C5%BEevanja-u%C4%8Diteljev_-2019-20.pdf

Akademija Lili in Bine. Akademija Lili in Bine. Modra Akademija. Založba Rokus Klett. Pozitivna disciplina v vrtcu in šoli. Svetovalno-izobraževalni Center MI.

E-pošta učiteljev na šoli: Razredna stopnja

http://www.os-sencur.si/files/2015/03/Elektronska-po%C5%A1ta-u%C4%8Diteljev.pdf

Maja Valant [email protected] 1. torek. 11.20 - 12.05. U3B. U3B. 5. b. Mojca Gabrijel ... Maja Okorn [email protected] 1. torek. 12.10 - 12.55.

Naklonjenost študentov in učiteljev do e-študija in metod ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/6_043-059.pdf

uciteljev do e-študija. Kljucne besede: e-izobraževanje, e-študij, metode poucevanja, visoko šolstvo. Uvod. Zaradi naglega razvoja družbe, predvsem pa ...

Ime šole Ime in priimek UČITELJEV, ki sodelujejo pri ... - nccdn.net

http://1301.nccdn.net/4_4/000/000/06d/3db/Seznam--ole-razpis-A.pdf

Katja Bučar, Maja Bobnar. OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača. Mirjam TRAMPUŽ, Danila GRŽELJ, Petra FABJAN in Barbara SKALEC VOLK. OŠ dr. Jožeta ...

Delovni čas učiteljev - Osnovna šola Braslovče

https://osbraslovce.si/2/wp-content/uploads/2014/08/DELOVNI_%C4%8CAS_U%C4%8CITELJEV.pdf

spada delo, vezano na poučevanje v obsegu 33 ur v času 38 tednov pouka. V drugi ... Vsako šolsko leto se po potrebi dogovori, koliko ur šteje posamezna ... Delavki, ki ima zaradi prenosa dopusta dovolj le-tega, ni potrebno opravljati dela iz.

primerjava sistemov usposabljanja učiteljev smučanja pri nas in v ...

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22061330SenicaMatej.pdf

Smučanje je »zimska športna dejavnost, pri kateri se drsi po snegu, snežni ... vrsti smuči, smučarski čevlji, palice ter ostala oprema, pa je ukvarjanje z ... Usposabljanje za naziv učitelja smučanja v Avstriji poteka na deželni in državni ravni,.

SLOVENSKO DRUŠTVO UČITELJEV ... - IATEFL Slovenia

http://iatefl2.splet.arnes.si/files/2017/07/Pravilnik-o-tekmovanju-iz-znanja-angle%C5%A1%C4%8Dine-za-u%C4%8Dence-8.pdf

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia. Pravilnik o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 8. razreda. 1. SLOVENSKO DRUŠTVO ...

Ugotavljanje vzorca stresorjev pri delu učiteljev v povezavi z ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_3/slivar.pdf

Povzetek: Pri delu učiteljev delujejo različni stresorji in povzročajo pri njih delovni stres. Zaradi stresa začne upadati delovno zadovoljstvo, kar vpliva na slabše ...

IATEFL Slovenia, Društvo učiteljev angleškega jezika

https://dijaski.net/storage/resources/tekmovanja/ss/anglescina/ang_ss_pravilnik_2011_2012_3_letnik.pdf

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia. p.p.1677. 1001 Ljubljana izdaja. PRAVILNIK O TEKMOVANJU SREDNJEŠOLCEV V ZNANJU.

Analiza samoocene učiteljev, ki poučujejo romske otroke na ...

http://www.fuds.si/sites/default/files/magistrska_naloga-koncno.pdf

http://www.os-brsljin.si/model/konzulentka_%20koncen.pdf (15. 4. 2010). Ministrstvo za šolstvo in šport (2005): Izvedbeni model vključevanja učencev Romov v.

usposobljenost razrednih učiteljev za poučevanje učencev ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/35125303.pdf

pogosto uporabljen izraz legastenija; mednarodni izrazi pa so disleksija (bralne težave), disgrafija (težave pri pisanju), disortografija (pravopisne težave) ( ...

izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/35130369.pdf

gospodinjstvo, poučevanje, načrtovanje pouka, učne metode, učne oblike, ... Učni načrt za gospodinjstvo (2011) poudarja, da predmet učence spodbuja »k ...