etične dileme v življenjsko stilnih revijah - CORE

Leta 1972 pa ji je sledila revija Jana, ki pa jo glede na medijski trg danes štejemo med splošne revije. (Mediana 1992; Legan ). V zadnjih letih se je ponudba ...

etične dileme v življenjsko stilnih revijah - CORE - Sorodni dokumenti

etične dileme v življenjsko stilnih revijah - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/67545183.pdf

Leta 1972 pa ji je sledila revija Jana, ki pa jo glede na medijski trg danes štejemo med splošne revije. (Mediana 1992; Legan ). V zadnjih letih se je ponudba ...

ETIČNE DILEME PREVENTIVE- Staša Vodička

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6084/7324

sloga, hipolipemična in sladkorna dieta, več gibanja, opustitev kajenja. Redno naj si meri RR, kontrola v ambulanti čez 3-4 tedne, prej če bo RR doma visok.

etične dileme oglaševanja - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/hrup-mojca-mag.pdf

Tednik Ptuj etični in primerljivi z oglasi, ki jih objavljajo v izbranih regionalnih medijskih ... H3: Etičnost oglaševanja v medijih Radia Tednik Ptuj je primerljiva z ...

etične dileme preiskovalnega novinarstva diplomsko delo - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Dolinsek-Polona.PDF

knjiga Vsi predsednikovi možje, kaj je tisto vmes? Je tisto vmes že preiskovalno novinarstvo? Tisto vmes mi imamo – in to čisto spodobno. Imamo tudi nekaj ...

etične dileme in pacientove pravice ethical dilemmas and patient ...

http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2017_S1_p014-019.pdf

zdravstvena etika; pacientove pravice in dolžnosti; rehabil- itacija; informiranost; sodelovanje. Abstract. The right to life and health are among the most basic ...

etične vrednote diplomantov visoke šole za zdravstveno ... - FZAB

http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2013/Ursic_Elizabeta.pdf

upoštevanjem naslednjega: • 9 načel ima Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije;. • 9 načel zajema Hipokratova prisega; ...

Jezikovnostilne posebnosti oglaševanja v ženskih revijah - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/marentic-brigita.pdf

medtem ko so oglasi v komercialnih revijah že na videz privlačni, jezikovnostilno pa ... Vzajemna. »Zdravje je lepo.« Vichy. »Povej nekaj lepega.« Si.mobil.

PRIKRITO OGLAŠEVANJE V SLOVENSKIH REVIJAH Maja Peterlin ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/isbn/978-961-266-122-9/prispevki/047.pdf

3 dec 2010 ... anketnega vprašalnika sta bili izbrani ženska in moška revija, na osnovi katerih se je analiziralo v kateri reviji je več tovrstnega oglaševanja.

Oglasi v slovenskih ženskih revijah - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Verbnik-Ema.PDF

Pa še brezplačno! ... Nobena socialna identiteta ni več fiksna in dana za zmeraj. ... neprijazni množični oglasi za vedeževanje in druge sorodne stroritve. Prav ti ...

reprezentacija ljubezni v slovenskih ženskih in moških revijah - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Grapulin-Teja.PDF

odnosa oziroma ljubezni med moškim in žensko v revijah, reprezentacije ljubezni. Za ... Sledi test Se boste poročili?56, s katerim lahko bralka preveri, ali njen.

Motnje hranjenja v sodobnih slovenskih ženskih revijah - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/skok-meta.pdf

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Meta Skok. Motnje hranjenja v sodobnih slovenskih ženskih revijah: Cosmopolitan, Eva ter Lepa & zdrava (2004–2014).

ljubezen v revijah za najstnike primer revije smrklja - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Indof-Urska.PDF

izbrala, saj je po podatkih branosti, najbolj brana najstniška revija in tako doseže največji krog bralcev oziroma bralk. Podatki o branosti1: Podatki za prvo polletje 2002 ... medosebnih odnosov, na ljubezen, natančneje na romantično ljubezen.

DILEME REGIONALIZACIJE POHORSKEGA PODRAVJA

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/1182/987/

tuljsko podolje - the Kotlje Lovvland; 5 - Visokogorske Karavanke - the Karavanke High Mountains; 6 - Sredogorske. (Vitanjske) Karavanke - The Karavanke ...

HIPOTIREOZA – DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE DILEME

http://www.cigota.rs/sites/default/files/Miloszarkovic.pdf

Sažetak: Uobičajene referentne vrednosti za TSH su od 0.4 do 4.0 mU/L. ... Ukoliko je TSH veći od 10 mU/L, ili ukoliko su prisutna antiTPO antitela, treba uvesti.

Trajne dileme pri prevajanju književnosti

https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6145/5792

Trajne dileme pri prevajanju književnosti. Perennial dilemmas in literary translation. Nada Grošelj. Oddano: 15. 6. 2016 – Sprejeto: 23. 9. 2016. 1.04 Strokovni ...

Deliberativna demokracija i multikulturalne dileme Za razliku od ...

http://status.ba/wp-content/uploads/2017/08/status11.pdf

posti (Fazilet) pogurale su laički ustav zemlje do samih granica, ne samo ... Međutim, u protestantskom svijetu ne postoji ni Gospa. Međugorska ni Sv. Ivo u ...

KRALJEVI ALI MARŠALOVI DIPLOMATI? POLITIČNE DILEME IN ...

https://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/06/rahten.pdf

Ključne besede: Jugoslavija, diplomacija, Josip Broz Tito, Izidor Cankar, Vladimir Rybář, Anton Novačan. DIPLOMATICI DEL RE O DEL MARESCIALLO?

Šamanizem na Slovenskem? Dileme o šamanizmu, obsedenosti in ...

https://hrcak.srce.hr/file/7995

kdaj bo priletel ta sršen nazaj. Res so videli, da se je sršen ... da duša zapusti telo umrlega človeka največkrat v obliki muhe. V Gevgeliji in okolici pa se duša, ...

19 REGIONALIZACIJA SLOVENIJE – IZZIVI IN DILEME ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/d2d45206-6c0b-4c29-9ec2-2d665be5c7f2/633343173040000000_REGIONALIZACIJA%20SLOVENIJE%20%E2%80%93%20IZZIVI%20IN%20DILEME.pdf

Regionalizacija Slovenije z uvedbo pokrajin pomeni zahteven strokovni in ... Naše pokrajine pogosto označujemo tudi kot regije, razčlenjevanje države na ...

Najpogostejša vprašanja in dileme pri kreiranju bibliografskih ... - Nuk

http://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2018/Najpogostejsa_vprasanja_20120613.pdf

13 jun 2012 ... NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN DILEME PRI KREIRANJU ... začetnico pišejo po pravopisu, npr. imena jezikov in narodnosti (English, German ipd.), imena dnevov ... Mariborska knjižnica, Slovenska akademija znanosti in.

dileme - Študijski center za narodno spravo

https://www.scnr.si/pdf/2018-Dileme-1.pdf

Razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Izdajatelj in založnik ... je mama pristala v zaporu, oče pa v taborišču«.1 Med očetovo. 1 Arhiv dogodkov ...

RAZISKAVE, REFLEKSIJE, DILEME 30. marec 2012 - Etnoinfolab

http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/79/2/2012/posvet-program_2222.pdf

30 mar 2012 ... Ana Lampret (UL, Filozofska fakulteta): RDEČI NOSKI: VKLJUČENOST. HUMORJA V SLOVENSKI ZDRAVSTVENI SISTEM. 13.30 – 14.30.

Krajcar Vlado Dileme in izzivi novih zakonov

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Svetovalni-Inzeniring/Vsebine/novice-priponke/Krajcar%20Vlado%20Dileme%20in%20izzivi%20novih%20zakonov.pdf

etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO. 9836; izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v točki.

Trki med glasbo in literaturo (jezikom?): dileme ob ... - ZRC SAZU

https://ojs2.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/download/6314/5972

Ključne besede: literatura in glasba / semantika glasbe / muzikalizacija poezije / ... instrumentalni glasbi – simfonična pesnitev, torej programska glasba je.

MEDICINA IN PRAVO Sodobne dileme II - Pravna fakulteta Maribor

https://pf.um.si/site/assets/files/3549/2010_medicina_in_pravo_zbornik_2010.pdf

finančne pogoje izvajanja dejavnosti (cenik),. - finančni in sanitarni ... u budućnosti. - vidjeti tako u: Petar Klarić, Martin Vedriš, Građansko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 71. ... 29/1978) Opširnije videti S. Perović, Obligaciono pravo ...

Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim ... - ZRC SAZU

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv81-1-kladnik.pdf

{e vedno uporablja ruski imeni Buhara in Lugansk. ... ski veletok, pri ~emer je bil izpostavljen jezikovni kriterij z vidika ~lenitve na endonime oziroma eksonime.

diplomsko delo dileme varnosti zdravil: primer ... - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/crnadak2098.pdf

29 sep 2005 ... 2.3 KORISTNI IN STRANSKI UČINKI ZDRAVIL. ... Slovenije za zdravila, ki je prenehal delovati februarja 2004. Agencija je organ v sestavi.

reprezentacija ženske in odnosa do ženske v moških revijah - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Stare-Eva.PDF

družbi vzdržuje konstrukt heteroseksualnosti, torej da si ženske in moški želijo partnerja ... Še vedno nismo odgovorili na vprašanje, zakaj sta moškost in ženskost v hierarhičnem ... ljubijo barabe, da čez plot skačejo moški in podobno. ... jih avtorji nazivajo z bejbe, mrhe, mačke in podobnim, moških ustvarjalcev namreč ne.

Counter-Propagating Core Assignment in Multi-Core Fiber ... - arXiv

https://arxiv.org/pdf/1812.00656

reduce inter-core crosstalk between counter-propagating fiber cores but also flexibly ... F. Tang and G. Shen are with the School of Electronic and Information.

Življenjsko zavarovanje - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/183388/Varna leta G/a5e1b791-a4e4-4b52-a254-28ec36a92cec

Produkt: VARNA LETA. ZA KAKŠNO VRSTO ZAVAROVANJA GRE? VARNA LETA - življenjsko zavarovanje, s katerim poskrbite zase v primeru raka ali nezgode ...

Riziko življenjsko zavarovanje

https://www.zav-luic.si/site/assets/files/1569/riziko-zivljenjsko-zavarovanje.pdf

Riziko življenjsko zavarovanje vam nudi: • Varnost vaših najbljižjih v primeru smrti. • Izplačilo zavarovalne vsote v primeru hujše bolezni. • Izplačilo zavarovalne ...

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev - Generali

https://www.generali.si/fileadmin/Dokument_z_informacijami_o_zavarovalnem_produktu/zavarovanje_ERCMS_1_18.pdf

26 sep 2018 ... in stanovanjskih kreditov. Distributer: SKB banka d.d. Ljubljana ... obroku kredita , ki vključuje del glavnice in obresti, pomnoženem z deležem ...

POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z ... - NLB Vita

https://www.nlbvita.si/document-download/82-nezgoda-splosni-pogoji-za-nezgodno-zavarovanje

Uvodna pojasnila. 1.1. Nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda (v nadaljevanju nezgodno zavarovanje) je zavarovanje, ki skladno s temi splošnimi pogoji v ...

celotno življenjsko - Merkur zavarovalnica

https://www.merkur-zav.si/documents/221833/1025464/20190419_MZ19_Klasika&Riziko_ZLOZENKA_210x297mm.pdf/5c3fc309-bde3-cbba-c6c4-7ea0bc0c0748

19 apr 2019 ... PPM Murska Sobota, Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota. T: 02/520 39 80, F: 02/520 39 83. PPM Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper. T: 05/663 ...

POGOJI ZA ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z ZAJAMČENIM ... - NLB

https://www.nlb.si/splosni-pogoji-za-nezgodno-zavarovanje-imetnikov-nlb-placilnih-kartic

NLB VITA, življenjska zavarovalnica d.d.. Ljubljana (v nadaljevanju: zavarovalnica) in. Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: zavarovalec) se s ...

40–41 Festival za 3. življenjsko obdobje 10–14 Gledališča vas ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-7-2019-Internet.pdf

14 sep 2019 ... pritličju Mestne hiše, Mestni trg 1, med 14. in 20. uro osebno na voljo za pogovor z meščankami in ... nas res živahno.« »Prihajajoča sezona nas bo popeljala skozi ... Fitcity, Modna hiša, Nazorjeva ulica 4a. Fitcity, d. o. o. ...