letno poročilo - Jskd

31 mar 2017 ... Uršljanka 2016: Eva Markun, proza (dipl. francistka/filozofinja, 1990, Črna ... V letu 2016 je bila Marjeta Pečarič kot članica delovne skupine za ...

letno poročilo - Jskd - Sorodni dokumenti

letno poročilo - Jskd

https://www.jskd.si/organizacija/o_skladu/JSKD_Programsko_porocilo2016.pdf

31 mar 2017 ... Uršljanka 2016: Eva Markun, proza (dipl. francistka/filozofinja, 1990, Črna ... V letu 2016 je bila Marjeta Pečarič kot članica delovne skupine za ...

letno poročilo 2015 - Jskd

https://www.jskd.si/organizacija/o_skladu/Porocilo_program_2015_JSKD.pdf

pisateljica in moderatorka Carmen L. Oven, ki je z avtorji izvedla interpretacijsko delavnico. ... poznamo kot pevca, četrta - Vicky Hearne - pa je žal že pokojna ekologinja in ... Nevertheless, Slikarska razstava avstrijska slikarke Christine Kerz.

letno poročilo 2012 - Jskd

https://www.jskd.si/organizacija/o_skladu/Porocilo2012.pdf

2000 se imenuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti; od leta 2010 deluje po novem Zakonu o ... pod vplivom izkušenj gledališča Bauhaus. Od leta ... Kolarič za Balado o strugarju (avtorici smo za nagrado pesem uglasbili, prvič pa je bila v živo zaigrana ... in prepoznavali mejo med t.i. umetniško in komercialno fotografijo.

letno poročilo letno poročilo - Komunala Nova Gorica

https://www.komunala-ng.si/mma/komunalangletnoporoilo2009pdf/2011021813530481/?m=1298033584

V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.' Goethe. FIRMA ... medicine dela, ki sodeluje z osebnim zdravnikom in zunanji sodelavec za varstvo pri delu.

Letno poroçilo Letno poroçilo - Rižanski vodovod Koper

https://www.rvk.si/files/pages/568

pogodbi (povezava Rodik–Rižana je bila zgrajena leta. 1993); vir je v ... Oskrba s prevozi ... bo izpolnjeval zahteve za varen prevoz vode porabnikom.

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo ...

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/gorenje-letno-porocilo-2003.pdf

Povzetek računovodskih izkazov Skupine Gorenje v skladu z ... Vsi prikazani podatki se nanašajo na Skupino Gorenje. ... jni štedilnik širine 60 cm z indukcijskim.

Celotno Letno Poročilo (pdf) - Slovenske Železnice Letno poročilo ...

https://sz-reporting.com/wp-content/uploads/2018/08/SZ-Letno-porocilo-2017-SLO-iNET-video.pdf

O SLOVeNSKIh ŽeLeZNIcAh. Ključni kazalniki skupine Slovenske železnice za leto 2017 ... dejavnosti, primerne za zaposlovanje delavcev, ki zaradi zmanjšane ...

letno poročilo letno poročilo - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Letna%20porocila/LETNO%20POROCILO%20PV%202018.pdf

16 maj 2019 ... Celotni prihodki PV so bili doseženi v višini 109.226.557 EUR, kar je 8,4 % manj ... 8. junija je prišlo v odvisni družbi RGP do lastniškega preoblikovanja na način, da so ... povezanim družbam ter dajanjem poslovnih prostorov v najem ... zaradi povišanja naložbenih nepremičnin (stanovanja), vezanih na.

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. ... Vip. ENOTA VOD.- Ajd. 2. 4. 5. 1. 2. 10. ENOTA PARKI,. ČIŠČENJE ULIC. 1. 2.

Poslovno poročilo - Jskd

https://www.jskd.si/kulturna-mreza/severna-primorska/tolmin/POSLOVNO_POROCILO_JSKD_OI_TOLMIN2012.pdf

Leban Kavčič, Urška Gabršček, Miranda Leban, Tanja. Cvijanovič, Janja Gruden Šavli, Jana Dolenc, Damjana Uršič,. Špela Pregelj, Iris Podgornik, Nataša ...

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

1 Petrol, d.d., Letno poročilo 2002 Letno poročilo za leto 2002 je ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2002/letno_porocilo_petrol_2002.pdf

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe družbe Petrol ................ 83 ... h) gradbeni objekt in opremo BS Žalec (303,9 mio SIT), i) gradbeni objekt in ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. AJDOVŠČINA ...

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta. 23/b, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD doo AJDOVŠČINA ...

https://www.ajdovscina.si/mma/3.Letno%20poro%C4%8Dilo%20KSD%20za%20leto%202009;/12892/?m=1274047200

KSD Ajdovščina opravlja vse obvezne javne službe na območju Občine Ajdovščina in Občine. Vipava, to je: - oskrba s pitno vodo,. - odvajanje odpadnih in ...

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=36647

thereof into a Mercator centre. At the 9th ... supplementary offer at Mercator shopping centres. ... Novo mesto Bršljin, Celje, Maribor Tabor, and Ptuj Špindlerjeva.

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2018.pdf

Tomaž Lazar. Oddelek za zgodovino FF UL,. Zgodovinski inštitut ZRC SAZU. Arhiv R Slovenije. 19 Zgodovina. Zbirka orožja in bojne opreme dr. Tomaž Lazar.

LETNO POROČILO 2013 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2013.pdf

najdišča Kranj-Knedlov vrt, poudariti moramo, da gre za obsežno dolgoletno obveznost (oklep je setavljen iz , za katero načrtujemo,da po dokončno zaključena ...

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2018-UL-ALUO.pdf

27 feb 2019 ... 2017/2018 je bil mogoč vpis na določeno smer (smer Grafika) že z manj kot ... (Botanično društvo Slovenije, Društvo Kaverljag, Študentski dom ...

LETNO POROČILO 2019 Poslovno poročilo s ... - Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/letno_porocilo_2019_EF_UL.pdf

24 feb 2020 ... Za slikanje uporablja predvsem akrilne barve. Že. 25 let tako na platna ... Ernest & Young, Hofer, Knauf Insulation, NLB, Unija, Renault Nissan.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Annual-report-of-Mercator-Group-and-the-company-Poslovni-sistem-Mercator-d.d.-for-the-year-2018.pdf

25 Apr 2019 ... of traditional stores is rounded off with the offer of the M Tehnika ... from Celje, Maribor, Trbovlje, Velenje, Koper, Brnik, Novo mesto and Slovenj.

letno poročilo 2 0 1 1 - DSU

http://www.dsu.si/Data/Doc/LetnaPorocila/2011-PorociloDSU.pdf

1 apr 2012 ... D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. ... kupoprodajna pogodba za zemljišče (pog. št. ... Ostala podjetja z deleži: PS ZA Avto.

letno poročilo - ECE

https://www.ece.si/app/uploads/2018/09/ece-letno-porocilo-2016.pdf

ustalile na nivoju, ki je sicer nižji od stanja s konca leta 2015, skrbijo pa velika ... RWE v letu 2015 in v drugi polovici leta 2016 Telekom Slovenije, je trg prodaje ... poslovne prostore v Celju, ki jih družba oddaja posameznikom ali podjetjem.

LETNO POROČILO

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005eca68ff463667b57324c9f578d4858c491025ea5998079843499601c

Prodaja stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani (funkcionalni enoti F4 in F5.2) 35. 2.3.2. Prodaja stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani ...

letno poročilo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/Tema-prednostna-obmocja/Pomurski-zakon/8.-Letno-porocilo_Pomurje_2010-2019.pdf

3 jan 2019 ... Spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje . ... sporočena prosta delovna mesta (podatek za OS Murska Sobota): 5.691, ... Poleg svetovanja v zvezi z uredbo je Zavod RS za zaposlovanje v letu 2017 izvajal ...

letno poročilo - IPF

https://www.ipf.si/media/110432/letno-porocilo-ipf-2018.pdf

29 mar 2019 ... GrUBAr BoŠtJAn. 542,17. GrUBAr MArKo. 0,01. GrUBAr toMAŽ. 9,95. GrUBiŠiĆ ... KArtonAŽA Alič iDriJA,. d. o. o.. 17,76. KASAl polonA. 225,29.

LETNO POROCILO 20 18

http://www.trzin.si/assets/meetings/Mandatno_obdobje_2018_-_2022/5._redna_seja/PorocilaZDDomzale.pdf

31 dec 2018 ... splos'ni del I ZDRAVSTVENI DOM DOMZALE preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev ter izvaja in zagotavljai.

letno poročilo - RGP

https://www.rgp.si/app/uploads/2019/07/rgp-letno-porocilo-2013.pdf

Druţba RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi pripada Skupini Premogovnik Velenje in še nadalje Skupini Holding slovenske elektrarne. Konsolidirano ...

Letno poročilo - SIJ d.d.

https://www.sij.si/assets/magazine-files/LP-SKUPINA-SIJ-2010.pdf

Srednje legirani varilni in dodajni materiali. EPP žica ... gradbenih strojev. Mali gospodinjski aparati ... MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo. 20. 20.

Letno poročilo 2018 - KDD

https://www.kdd.si/_files/3776/Letno%20poro%C4%8Dilo%202018_Revizorjevo%20poro%C4%8Dilo.pdf

V letu 2017 je KDD na podlagi sprejema ustreznih skupščinskih sklepov sklenila pogodbo o ... 2013 (računovodska direktiva). ... nadaljevanju: Tarifa), od 1. 7.

letno poročilo 2015 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/letno_porocilo_2015_lektorirano.pdf

1 apr 2016 ... Il meteo e la viabilitŕ – vremenska napoved in stanje na ... Napoved Tuttoggi i vreme. 4 '. 365. 365 ... 6230 Postojna. Telefon: 05/720 37 05.

Letno poročilo 2010 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSIKS/Dokumenti/Letna-porocila-/Letno-porocilo-2010.pdf

zaVOD za PREsTajanjE kazni zaPORa kOPER ... cev, 352 pripornikov, 19 oseb zoper katere je bil odrejen uklonilni zapor in 26 mladoletnikov v prevzgojnem.

Letno poročilo 2016 - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2388901/simobil-letno porocil 2016 - SLO_8.pdf/4ea4cc89-d210-4273-9bf5-3582a0b947a2

1 apr 2016 ... [email protected] E-naslov (poslovni uporabniki) [email protected] ... Izterjava se izvaja po vnaprej postavljenem terminskem načrtu, ...

letno poročilo - Jeko

https://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/LETNO%20PORO%C4%8CILO%202015.pdf

8 dec 2017 ... Str. 42. Upravljanje s kadri začetnega požara in praktična uporaba gasilnikov, hidrantov in požarne ponjave. ... Merkur Trgovina. d.d., Enos d.d.,.

Letno poročilo 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSIKS/Dokumenti/Letna-porocila-/180901_Letno_porocilo_2017.pdf

LETNO POROČILO Uprave Republike Slovenije za izvr evanje kazenskih sankcij ... gostinstvo in turizem Celje, Poslovno-komercialna šola Celje, Šolski center Celje in ... rolanje, kolesarjenje tek, sprehodi), organizirani so bili različni turnirji (šah, balinanje, namizni tenis, nogo- met). ... 12 RNO T IN RO N E O O IN PRTI O E.

letno poročilo 2016 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/2017_03_21-letno_porocilo_2016_lektorirano.pdf

21 mar 2017 ... Miran Zupanič (začetek mandata 16. maja 2016);. - namestnica ... začetek zimske sezone 2016/2017 (Pokljuka, skakalna novoletna turneja);.