tako lepa, pa invalid - Revija Socialno delo

tam kak osamljen filozof ali filozofinja. Nasilje, prisilo in represijo »ideologije lepote in zdravja« ... hendikepa in njego- vega »utelešenja« v družbi. Elena Pečarič.

tako lepa, pa invalid - Revija Socialno delo - Sorodni dokumenti

tako lepa, pa invalid - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Tako_URN_NBN_SI_DOC-7RXQGCHE.pdf/2019020114350954/

tam kak osamljen filozof ali filozofinja. Nasilje, prisilo in represijo »ideologije lepote in zdravja« ... hendikepa in njego- vega »utelešenja« v družbi. Elena Pečarič.

zakaj socialno starsevstvo za socialno delo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-FJEB1EVS.pdf/2019031119503129/

11 mar 2019 ... starševstvu tudi kot o vprašanju samodefinicije. ... viči vedenje incestnega očeta, se pridružujejo ... zgodbic o nasilnih možeh, sitnih taščah in.

Fakulteta za socialno delo, U niverza v Ljubljani - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spletna_2019-1.pdf/2019081309493328/

3 jan 2019 ... Darja Zaviršek — RAZUMEVANJE TRAVME HOLOKAVSTA V SOCIALNEM DELU — 71 ... starosti od 18–64 let (Filipovič Hrast in Srakar, 2015). Tveganje revščine ... trebami. V M. Schmidt Krajc, D., Rus Kolar, E., Kranjec (ur.) ...

PoMen dRuŽbeniH gibanj Za Socialno delo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Pomen_URN_NBN_SI_DOC-VRNT1CJG.pdf/2019032618114972/

... institucij (Snow et al. 2004: 3). Religijska gibanja, kot so skakači, bičarji, mučenci, metači, prekrščevalci in novi štiftarji, so nastajala zaradi nezadovoljstva s ...

socialNo delo pri obravNavi pediatričNih ... - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-2J7SF9BH.pdf/2019032515510094/

25 mar 2019 ... stranski učinek zbujal tesnobo, stres in s tem ... primer – radijski oglas za Prostasan se začne ... zarjajo, da se učinki kognitivnih treningov.

reproduktivna medicina in socialno delo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Reproduktivna_URN_NBN_SI_DOC-FB4UIBFO.pdf/2019032514570281/

25 mar 2019 ... Ženska rodi otroka za drugo osebo ali ... trinajstih družinah uporabljena moška spolna celica (za 21 otrok) in v dveh družinah ženska spolna ...

SOCIALNO DELO V NORDIJSKIH DRžAVAH - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-TWGQAGFO.pdf/2019012210213447/

Države blaginje temeljijo na idealu blaginje za vsakogar. ... nosti sistema države, trga in družine, drugi dve ... Danska in druge nordijske države imajo bolj.

Harmonika vrata – tako praktična in tako lepa … - Bauhaus

https://www.bauhaus.si/fileadmin/mounts/si/Angebote/Katalog_Marley_2016_SI.pdf

Harmonika vrata Marley ponujajo še več: Velika izbira zasnov, dekorjev in steklenih vstavkov, ki se prilegajo različnim slogom opremljanja. Na voljo so različne ...

Fakulte ta za socialno delo, U niverza v Ljubljani - Revija Socialno ...

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spletna_2017_2.pdf/2018081415472642/

Kontakt: [email protected] Use of expressive and creative media in ... krajši delovni čas (Zaviršek, 1994, str. 45). Večina mojih sogovornic (11 od 12).

Svetovalno delo v vrtcu - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Svetovalno_URN_NBN_SI_DOC-Q5KYKGYJ.pdf/2018112611360455/

Vzgojiteljica je zapisala: Svetovalni delavec sodeluje s starši, vzgojiteljicami, opazuje otroke v skupini, pomaga staršem pri vzgoji in strokovnim delavkam pri ...

samopoškodovanje - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Samopokodovanje_URN_NBN_SI_DOC-EZZNDAAO.pdf/2019012211071322/

Samopoškodovanje pa ni stvar samo deklet, vendar nam s fanti ni uspelo priti v stik niti prek forumov niti prek prijateljev in znancev. Intervjuvanke so bile stare ...

družin? - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Kdo_URN_NBN_SI_DOC-R6E5X1NC.pdf/2019031620075683/

16 mar 2019 ... DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA. Pluralizacija družin in družinskega življe- nja je najbolj imanenten pokazatelj sodobnih družinskih trendov, vendar ...

neoliberAlizem - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Neoliberalizem_URN_NBN_SI_DOC-RMCHH2S9.pdf/2019031913482256/

neoliberAlizem – izzivi zA prAkso in etiko sociAlnegA delA. Č l a n e k poglavitne značilnosti so predstavljene v nadaljevanju. poglAviTni eleMenTi. neoliberAlne ...

zagovomištvo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-JCA8BDT1.pdf/2019110815031392/

posreči narediti tudi še na karseda opisen način, ki bo vseboval tudi videnje ... podijo ljudi zdaj sem, zdaj tja, skupaj ali narazen, kot čredo ovac. Tako ni le ...

Jelka Zorn - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Homoseksualnost-2000-1.pdf/2019021817445139/

starši. Ko jim je pred leti povedala, da je zaljubljena v prijateljico, ker je želela biti ... zato iščem druge variante: imam prija- telje, ki so zdravniki, ali pa, kadar gre ...

Polona Selič - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Zaita_URN_NBN_SI_DOC-IRGYIPP4.pdf/2019022713391908/

Polona Selič. ZAŠČITA OTROK PRED SPOLNIMI ZLORABAMI. OTROŠTVO KOT KONSTRUKT. Na moderno pojmovanje otroštva je pomembno vplivalo ...

kje so subkulture danes? - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Kje_URN_NBN_SI_DOC-1HG6ZKYR.pdf/2019071513314922/

15 jul 2019 ... ugotavljali za rastafarijanstvo, kulturno in reli- giozno prakso jamajških črncev (BRAKE 1984) in še za dosti drugih kulturnih praks in gibanj.

zaprositi za roko? - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Zaprositi_URN_NBN_SI_DOC-GNGJJWMO.pdf/2019031620021069/

proteste in se glede vprašanj istospolne poroke, novega šolskega ... matizirati in brez katere v šibki socialni državi človek ne more ... V tem pogledu se civilna in cerkve- na poroka ne ... so mu priče na primer lezbijke, priseljenci in ljudje, ki ne ...

1-2 teksti.indd - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Trgovanje_URN_NBN_SI_DOC-BJ9TNCDO.pdf/2019012414451902/

spolnih storitev in trgovcih z belim blagom ni. Po ... Trgovanje z belim blagom, kot strokovnjaki imenujejo ... Trgovina z ljudmi je prevoz migrantk in/ali trgovanje.

profili izvajalcev - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Profili_URN_NBN_SI_DOC-CL3UGDET.pdf/2019012115064292/

socialnega varstva bi moral zakon našteti in vsaj ... opraviti pripravništvo in strokovni izpit. To so: psihologi ... delo bližnjih pogosto nuja in izhaja iz povsem dru-.

v znamenju trojstev - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/V_URN_NBN_SI_DOC-09E1WSHN.pdf/2019062412023711/

terciarna socializacija, ki zajema procese, ki se odvijajo po končanem izobraževanju. Ta oh- lapni izraz v bistvu le še poudarja, da se so- cializacijski procesi ne ...

neplodnost v svetu - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Stiska_URN_NBN_SI_DOC-GHXNPRG9.pdf/2019011711492831/

V Sloveniji standarden IVF postopek znaša 1433,49 evrov (Klinični oddelek za repro- dukcijo 2014 č). »Čezmejna reproduktivna pomoč«. Čeprav so v številnih ...

Med krvjo in skbjo - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Med_URN_NBN_SI_DOC-WGPMXR14.pdf/2019012219303362/

antropološkem pomenu, mislimo na krvne zveze in tiste, določene po poročnih ... Ne gre za razmerje otroka do staršev in njihovih sorodni- kov. ob tem se ...

poklicna (socialna) segregacija - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Poklicna_URN_NBN_SI_DOC-TFHFS99X.pdf/2019021210153274/

Ženske so vključene v delovno silo na drugačen način kot moški. To pomeni, da ... tudi dejstvo, da so ženske in moški prisiljeni delati v različnih ... Jasno pa je, da so ženske, še zlasti poročene in z malimi otroki ... svet odraslih, moški zares z Marsa, ženske pa z. Venere (če si sposodimo frazo slavnega pop psiho loga Johna ...

Lu¡ Šprohar NORMALNOST SLEPEGA - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Normalnost_URN_NBN_SI_DOC-HS14YT3S.pdf/2019060623030331/

Celo kralj Ojdip ugotovi, da je sam du- hovno slep za vse, kar je počel, ko je ubil svo- jega očeta in se poročil z materjo. Na koncu kaznuje samega sebe tako, ...

Ogled celotne revije - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-FKOOZWO0.pdf/2019041710135635/

17 apr 2019 ... Nastalo je društvo ŠENT, ki je poskušalo reševati vsakdanje, zemeljske težave ljudi, ki so se vrnili iz bolnišnice. ŠENT naj bi bil nosilec.

model akcijskega raziskovanja - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Model_URN_NBN_SI_DOC-EUUZ2WRR.pdf/2019061217501928/

Akcijsko raziskovanje je pri nas že nekaj časa nekakšen modni pojem. Vsak, ki se mu zdi, da je preveč neoprijemljivo, če reče, da izvaja raziskavo o tem in tem, ...

View the entire journal - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Socialno_URN_NBN_SI_DOC-UANJXJK3.pdf/2019030722065502/

7 mar 2019 ... pomoči najprej le v glavah pomočnikov in ne- učinkoviti, če ne pridejo do uporabnikov. Zato je znanje za ravnanje tako pomemben koncept v.

velika knjiga o družinah - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Mary_URN_NBN_SI_DOC-GQOVQEGF.pdf/2019012213145751/

skrbijo stari starši, družina istospolnih staršev, po- svojiteljska in rejniška družina), po drugi strani pa ... bralstva – ne poimenuje: klasična jedrna družina,.

diskriminacija socialnih delavcev - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Diskriminacija_URN_NBN_SI_DOC-SGLONLKV.pdf/2019012412540467/

po normativih in standardih iz drugega odstav- ka 11. člena tega ... socialnega varstva za obdobje 2006–2010 pa ... so opravljali strokovni izpit socialni delavci.

Ogled vsebine v PDF formatu - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Kvalitetneje_URN_NBN_SI_DOC-RV6KC6UO.pdf/2019022512295428/

Dolgotrajno zdravljenje neplodnosti, ki ni dalo pozitivnega rezultata, zakonce vsak dan bolj po- tiska v krizo, jih zaznamuje v okolju ter pogosto povzroči socialno ...

Republiški zavod za zaposlovanje - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Republiki_URN_NBN_SI_DOC-0NW27116.pdf/2019111413375917/

bliški zavod za zaposlovanje. Ima 10 območnih enot v naslednjih regijah: Celje,. Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,.

CENIK FSD Revija Socialno delo Sprejeto na 10. seji UO FSD dne ...

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/cenik-rsd-od-112017/2018092416335081/?m=1537799589

8 dec 2016 ... Za nakup posamezne številke revije se lahko obrnete na knjižnico (01 2809262, http://www.fsd.uni- lj.si/knjiznica/). Odjava naročnine med ...

INDEKS LETNIKA 2000 - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/IndeksL2000-2001-1.pdf/2019022208382239/

Srečo Dragoš: Socialne mreže in starost (Skrb za stare ljudi). 4-5: 293 ... Monika Fritz (& Tanja Greif, Veronika Klančnik, Sara Lunaček, Sabina Monro, Nataša ... Adela Postružnik: Nematerialna pomoč starostnikom (Skrb za stare ljudi).

PoMoč UčeNcU Z UčNiMi težavaMi - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Pomo_URN_NBN_SI_DOC-Z2Q8Q3KL.pdf/2019012115310539/

za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela ,učne težave v osnovni šoli'« odpiramo in omogočamo prostor za vsakega učenca in skupaj z njim v duhu ...

nove tehnologije - stare ideologije - Revija Socialno delo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Nove-2009-1-3.pdf/2019031118345588/

preprečevanje in zdravljenje neplodnosti Živa). Vzroki so najpogosteje pripisani okoljskim vpli- vom, genom, patološkim vplivom (ginekološka vnetja) in ...