Začetki zgodovine filozofije pri starih Grkih

ozrem k začetkom zgodovinskega pogleda na filozofijo pri starih Grkih . Pri ... izrekla besedo in me nagovorila: / O, mladenič, kot sopotnik nesmrtnih voznic.

Začetki zgodovine filozofije pri starih Grkih - Sorodni dokumenti

Začetki zgodovine filozofije pri starih Grkih

https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/download/4129/3831/

ozrem k začetkom zgodovinskega pogleda na filozofijo pri starih Grkih . Pri ... izrekla besedo in me nagovorila: / O, mladenič, kot sopotnik nesmrtnih voznic.

STARIH GRKIH 2. del*

https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/download/5659/5401/

Tudi ta se je z največjim uspehom razvila že v 5. stoletju. Že takratje bilo postavljeno. t.i. 'homersko vprašanje', ki še danes buri filološke duhove. Kdajje živel, kaj.

studij filozofije - SUM

https://ff.sum.ba/sites/default/files/slike-staticke-stranice/letak%20Filozofija%202018..pdf

Logika 2. - Etika 1. - Filozofija srednjeg vijeka i renesanse ... Metafizika 1. - Filozofija odgoja i obrazovanja ... fakulteta, te na web stranici: www.ff.sum.ba. STUDIJ ...

POVIJEST FILOZOFIJE I. pdf

http://www.matica.hr/media/knjige/povijest-filozofije-i-989/pdf/povijest-filozofije-i-pdf.pdf

upravo stanje, u kojem se nalazi filozof redovito, a Aristotel veli, da su od čudjenja ... jedno, vječno i nepromjenljivo, lako je P a r m e n i d iz Eleje primijenio ove ...

Od konfucijanizma do filozofije

https://hrcak.srce.hr/file/298161

konfucijanstvo korisnog filozofskog izvornog teksta. 37. Yijing: Klasik mudrosnoga kazivanja ili, tako đer, Knjiga promjena vraća se u svojim poče cima vjerojatno ...

IZ FILOZOFIJE ZNANOSTI

https://dijaski.net/get/fil_ref_jerman_frane_iz_filozofije_znanosti_01.pdf

Trdnost, občeveljavnost spoznanja je videl v pojmih, kar je bistvo cele množice ... idealizem – ena od dveh osnovnih smeri v filozofiji, ki pravi, da je ideja (ali duh ...

Svetovni dan filozofije

http://www.danfilozofije.net/wp-content/uploads/2019/03/SDF_ZBORNIKknjizniblokTISK.pdf

opozoril na potrebo po filozofiji v kulturi, na filozofijo kot dediščino mišljenja o življenju ... Je bistvo poučevanja prenos informacij ali učenje mišljenja? Zdi se, da ...

Estetika in filozofije - ZRC SAZU, Založba ZRC

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/download/4047/3754

materializirali avantgardno umetnost v uporabni družbeni praksi. V obeh ... deseta leta so porušila pregrado med visokim in nizkim v umetnosti. Poseben.

ANTROPOLOŠKO RAZDOBLJE ANTIČKE FILOZOFIJE

http://www.phy.uniri.hr/~jurdana/antropolosko.pdf

SOFISTI, PROTAGORA, SOKRAT. Jug Marina. Rijeka ... SOFISTI. • 5. i 4. stoljeće. • prvi profesionalci u poučavanju – pravi prosvjetitelji. Grčke (sofist = znalac).

Azijske filozofije v gimnaziji - Arnes

http://www2.arnes.si/~anthropos/anthropos/2009/3_4/09_bizjak.pdf

Tako se šola odpoveduje eni svojih bistvenih ... si ljudje namreč vselej in povsod postavljali podobna filozofska vprašanja: kaj lahko vem? kaj lahko ... Grški filozofi in zgodovinarji v svojih delih ne omenjajo, da bi grška filozofija imela svoje ...

Teoretični del 3 Filozofije vodenja - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_poje-andraz.pdf

Vzhodnjaški pristopi k vodenju pri projektih. Diplomsko ... Like in the past, we are now encountering different projects every day, but we take the majority of these.

FILOZOFIJA ZA DJECU – PRIMJER „MALE FILOZOFIJE“

http://inet1.ffst.hr/_news/34625/04_Bruno_Curko_Ivana_Kragic.pdf

Bruno Ćurko, Ivana Kragić, Filozofija za djecu – primjer „Male filozofije“. Život i škola, br. 20 (2/2008.), god. 56., str. od 61. do 68. 61. Bruno Ćurko. Ivana Kragić.

INFORMATIKA PREPROSTI ZAČETKI

https://dijaski.net/get/rif_sno_informatika_02__celotna_snov.pdf

1642 računalniški stroj Blaisa Pascala (Pascaline). ... Ne računalniški algoritmi: algoritem kuhanja jajc, algoritem ... TERMINAL = MONITOR TIPKOVNICA.

Začetki moderne matematike

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/ZgodMat/ModernaMatZapiskiZMB.pdf

jimi logaritmi, Harriot in Oughtred z notacijo in kodifikacijo algebre, Galileo, ... kurjava, obleke) so tezišce inovativne dejavnosti premaknili bolj na sever Evrope, ...

Politična filozofija Je ena od vej filozofije. Uporabimo jo lahko, kadar ...

https://dijaski.net/get/fil_sno_politicna_filozofija_01.pdf

Kozmopolitizem je stališče, ki poudarja moralno zavezanost vsakega posameznika do vseh človeških bitij. -. Politični kozmopolitizem si prizadeva za svetovno ...

1. RIMSKO CESARSTVO IN ZAČETKI KRŠČANSTVA

https://dijaski.net/get/zgo_sno_rimsko_cesarstvo_zacetki_krscanstva_01__letnice.pdf

nesporni vladar rimskega imperija ... propad zahodno rimskega cesarstva; začetek srednjega veka. 1453 propad vzhodno rimskega ali bizantinskega cesarstva.

Državno tekmovanje iz filozofije OPIS - Prva gimnazija Maribor

https://www.prva-gimnazija.si/assets/public/drive/documents/tekmovanja/filozofija/drzavno-tekmovanje/01-opis-tekmovanja.pdf

Priporočena literatura: Palmer, Donald (2007): Ali središče drži? Uvod v zahodno filozofijo. Gaarder, Jostein (1997): Zofijin svet: roman o zgodovini filozofije.

ZAČETKI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI Slovensko srednjeveško ...

https://dijaski.net/get/slo_snk_slovenska_knjizevnost_01__zacetki.pdf

Slovensko srednjeveško pismenstvo: Pismenstvo je pojem za začetke slovenske književnosti v srednjem veku. Zajema vsa ohranjena besedila tega časa, ki so ...

Začetki razvoja prvih visokih civilizacij

https://dijaski.net/get/zgo_sno_prve_visoke_civilizacije_06.pdf

Šaduf – naprava za dvigovanje vode s pomočjo vzvoda. Gojili papirusov trs!!! DREVES V EGIPTU NI!!!!! Pomen irigacije: Se ustalijo. Uradniški aparat.

(2016/2017) tema: začetki vladarjeve zakonodaje v 1

http://www.pf.uni-lj.si/media/9.seznam.studentov.in.dodeljenih.seminarskih.tem.20162017.pdf

20 dec 2016 ... AKURZIJ, BODIN IN PA KRANJSKI RED ZA DEŽELSKA SODIŠČA (1532), PRAGMATIČNA. SANKCIJA (1713) TER DEDNI RED KARLA VI.

Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij ...

http://pslk.zrc-sazu.si/static/media/clanki/Dovic.pdf

spomin / nacionalna identiteta / »kulturni svetniki« / Prešeren, France / Vodnik, ... sebej značilen je poseg v Vodnikov nagrobni spomenik iz leta 1819, ki so.

Moji začetki s Pythonom (Dejan Križaj, 2013) - LBM

http://lbm.fe.uni-lj.si/dejan/OE/ZacetkisPythonom2.pdf

Moji začetki s Pythonom (Dejan Križaj, 2013). Uporabo programskega jezika Python mi je svetoval kolega, ki dela v podjetju in s pomočjo njega oblikuje tako ...

začetki merjenja v astronomiji - aristarh in eratosten - Presek

http://www.presek.si/15/869-Strnad-Aristarh.pdf

oc-On'''n,.il''lO. ,,_,1" _1 Ij_' IL". ZACETKI MERJENJA V ASTRONOMIJI. - ARISTARH IN ERATOSTEN. Kolikšna je oddaljenost Lune? Okoli 384 tisoč kilometrov.

Slamnikarstvo Začetki slamnikarstva Priprava slame Pletenje kit

https://dijaski.net/get/teh_ref_slamnikarstvo_01.pdf

platnarstvo, ki se je v trgovskem svetu uveljavljalo pod oznako »škofjeloško platno« ter slednjič slamnikarstvo na območju Domžal. Pod slamnikarstvo ...

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE ZAČETKI ... - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/39001-40000/39408/Porocevalec_2002-01-09_001.pdf

9 jan 2002 ... razvita kot zastava dežele Kranjske. Leta 1849 so jo oblasti tudi priznale. Grb dežele Kranjske ima nad 700 let dolgo tradicijo, zato ga evropska ...

1. Začetki Rima 2. Sedem kraljev (753 – 509 pr. n. št.) 3 ... - MEGA kviz

https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-13-14/01-SKLOP-13-14-vprasalnik.pdf

7. Propad zahodnega rimskega imperija. V 3. stoletju se je rimski imperij soočil s težavami, ki so resno ogrozile njegov obstoj. Tako ogromno državo je bilo težko.

značajevka JOSIP JURČIČ: TELEČJA PEČENKA Začetki slovenske ...

https://dijaski.net/get/slo_dob_jurcic_josip_telecja_pecenka_01.pdf

značajevka. JOSIP JURČIČ: TELEČJA PEČENKA. Začetki slovenske novele: Prave krajše pripovedne zvrsti so se razvile proti sredi 19. stoletja in po letu 1848.

zacetki antropologije religij in teorije o bistvu religije - Univerza na ...

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Lukac-Martina.pdf

politeizem in k sprejemanju posameznih, omejenih in nepopolnih bogov (Hume, ... religija politeizem, verovanje v posamezne omejene in nepopolne bogove, ...

Ne odlašajmo z novimi začetki - Mestna občina MURSKA SOBOTA

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/dokumenti/soboske-novine/Marec,2017/SN_163_marec2017_splet.pdf

24 mar 2017 ... ŠVEDSKA. IGRALKA. (LENA). PRIMORSKO RDEČE. VINO. SLOVENSKA PUSTNA. ŠEMA, KURENT. BOLJŠI. KROMPIR. IVICA. KOSTELIĆ.

Vjerovanja starih Grka

https://zir.nsk.hr/islandora/object/ffos:1486/preview

Apolon, Artemida, Atena, Ares, Hefest, Hermes), od kojih je svaki štitio i ... Zeus je bog svega i svakoga proricanja jer se samo ono proriče što od njega dolazi.

iz zgodovine dru©tva • iz zgodovine dru©tva iz zgodovine dru©tva ...

http://www.drustvo-distrofikov.si/wp-content/uploads/2015/08/maz2.pdf

PREGOVOR: KAR ... GROBO. ORIENTALSKO. DOMA»E. SUKNO. ZNANOST O. RASTLINSTVU. PREZGODNJE. ODMIRANJE. TKIVA. GLEDALI©KA. ZAVESA.

materiali starih mojstrov - revivo.si

https://www.revivo.si/media/SlikeIT/Datoteke/Materiali%20starih%20mojstrov%2030.01.2006.pdf

njimi je verjetno najpomembnejša prav zaščita in nega lesa. ... S primernim segrevanjem, običajno v kombinaciji z lanenim oljem dobimo olja, ki se izredno.

Kamna Gorica v starih časopisih

http://dar-radovljica.si/StariCasopisi/Kamna%20Gorica%20v%20starih%20%C4%8Dasopisih.pdf

5 maj 2017 ... Vir: Kamna Gorica na nakovalu časa. 1595. Leta 1595 je navedeno ime Valentin Assler (leta 1600 je postal višji rudarski sodnik) … Vir: Kamna ...

Iz zgodovine - Policija

https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2009/02/RKK2009-02_PavleCelik_VarnostneSile.pdf

laščena za podobne vrste nalog, kot je bila rezervna milica, torej za ... Za orožnika ali policista se je že zgodaj uveljavil izraz mož postave. To je bilo bržkone ...

O starih pasmah ovc v Sloveniji - Genska banka

http://www.genska-banka.si/wp-content/uploads/2018/08/Ovce.pdf

Ovčereja je bila v 18. stoletju v Sloveniji poleg konjereje ... po kakovostni volni je prinašala ovčereja tudi velike ... ovčereja zaradi velike tržne konkurence pre-.

SISTEM RAZBIRANJA STARIh NAPISOV - Korenine

http://www.korenine.si/zborniki/zbornik11/vodopivec_sistem.pdf

Prav pisava je omogočila zapisovanje družbenih pravil, ki niso več veljala samo za določeno pleme ... Ime klinopis izhaja iz podobe pismenk, ki so bile klinaste oblike. Ogromno ... S primerjavo glasovnih poudarkov staroperzijskih imen ... darij, veliki kralj, kralj kraljev, kralj ozemelj, hystasposov sin Ahemenid, ki je zgradil.