razpis za počitniško delo - Študentski dom Ljubljana

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO. DEŽURANJE V DOMOVIH ZAVODA V JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2013. Dežuranje bo organizirano v domovih ...

razpis za počitniško delo - Študentski dom Ljubljana - Sorodni dokumenti

razpis za počitniško delo - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/razpis_za_dezuranje_-julijavgustseptember_2011.pdf

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO. DEŽURANJE V DOMOVIH ZAVODA V JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2013. Dežuranje bo organizirano v domovih ...

Vloga za počitniško delo - Studentski.si

https://www.studentski.si/dokumenti/vloga-pocitnisko-delo.pdf

20 apr 2016 ... Vloga za počitniško delo. Spoštovani g. Prijazen! Sem dijakinja šole Za pridno mladino v Celju. Zelo rada sem med ljudmi in jim pomagam pri ...

Razpis - bivanje 2017/18 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/razpis-bivanje-2017-18-koncno.pdf

75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16 in 13/17) študentski domovi iz visokošolskih središč ... za socialno delo, zdravnik specialist, upravni organ) o težkem socialnem ali ... odšteje od skupnega dohodka družinskih članov, ki se upošteva za izračun.

Razpis za bivanje 2019/2020 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/razpis-bivanje-2019-20-slo-koncno_0.pdf

objavijo študentski domovi za študijsko leto 2019/2020. Prošnjo za sprejem ... Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 30 ležišč, od tega je predvidenih: - 15 ležišč za ...

počitniško delo

http://siska.splet.arnes.si/files/2018/05/Razpis-za-po%C4%8Ditni%C5%A1ko-delo.pdf

Filc je družini prijazno podjetje, ki razume individualne potrebe svojih zaposlenih in spoštuje družinske vrednote. V našem timu ustvarjamo medsebojno ...

ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/letno_porocilo_sdl_za_leto_2016.pdf

3 jan 2017 ... kosilo na jedilnik in izboljšali komunikacijske kompetence zaposlenih. ... Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za študijsko leto.

POČITNIŠKO DELO V ISKRI

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/921_c68c8ac363d1/Dijaki%20in%20%C5%A1tudentje%20po%C4%8Ditni%C5%A1ko%20delo%202018.pdf

POČITNIŠKO DELO V ISKRI. Dijaki in študentje, ki se izobražujete za tehnične poklice: oblikovalec kovin - orodjar, mehatronik, sistemski tehnik, strojni tehnik,.

PLAČANO RAZISKOVALNO POČITNIŠKO DELO

http://www.sckr.si/documents/20132014/019/hidria.pdf

HIDRIA (Spodnja Idrija, Kranj, Jesenice in Koper) od začetka julija do konca septembra 2014. Koga iščemo? Iznajdljive. Inovativne. Ambiciozne. Zagnane.

plačano raziskovalno počitniško delo - Hidria

https://www.hidria.com/assets/files/Hidria-Placano-raziskovalno-pocitnisko-delo-2019.pdf

poletnih mesecih vabljeni na plačano raziskovalno počitniško delo. Izvedeli boste kako poteka tehnični razvoj izdelka, odkrivali proces od zahtev kupca do ...

iščemo dijake in študente za počitniško delo v proizvodnji

http://ssj-jesenice.si/uporabnik/file/Razpis%20za%20po%C4%8Ditni%C5%A1ko%20delo%202018_LTH.pdf

proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti. IŠČEMO DIJAKE IN ŠTUDENTE ZA. POČITNIŠKO DELO V PROIZVODNJI.

prijava na počitniško delo za mentorje veselih angleških ... - AWS

https://dpm-mojca.s3.amazonaws.com/4203/Prijavnica-za-mentorje-2019.pdf

Taboru mladih Mojca, Pionirska cesta 35, Dolenjske Toplice. Dolenjske Toplice, 11. 4. 2019. Predsednica DPM Mojca in vodja Tabora mladih. Marjeta Ferkolj ...

Razpis migranti 2018/19 - Študentski dom

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/razpis-migranti-2018-19.pdf

22/16 in 5/17 – ZTuj-2D) študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani ... Naslovi pisarn za študentske domove ... e-pošta: [email protected] in [email protected]

RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja ... - Študentski.net

https://studentski.net/storage/resources/bivanje/studentski-domovi/razpisi/razpis_studentske_postelje_2015_2016.pdf

75/08, 97/10, 46/12 in 55/13) študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, ... Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 90 ležišč, od tega je predvidenih:.

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3 ... - Študentski.net

https://studentski.net/storage/resources/studij/podiplomski/razpisi/razpis_podiplomski_uni-lj_3_stopnja_2012_2013.pdf

23 feb 2012 ... univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred 11.6.2004; ... Filozofska Fakulteta, Referat za doktorski študij, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) in.

Razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond ...

http://pif.si/sites/default/files/inline-files/%C5%A0TUDENTSKI%20FOND.pdf

Enkratne štipendije podeljuje Klub prekmurskih študentov (KPŠ), pri projektu pa sodelujeta tudi Pomurska izobraževalna fundacija (PIF) ter. Pomurska ...

RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO DELO Delo v Turistično ... - Visit Kranj

https://www.visitkranj.com/documents/visitkranj/pdf/razpis-student-informator-april-2019.pdf

12 apr 2019 ... V Turistično informativnem centru (Kranjska hiša, Zavod za turizem in kulturo Kranj) iščemo študentsko pomoč za delo turističnega informatorja.

Dobrodošli v Študentskem domu Ljubljana - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/dobrodosli_v_studentskem_domu_ljubljana.pdf

visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška). ... Sprejemna pisarna (informacije o bivanju, nastanitev, preselitev, izselitev).

Študentski dom Ljubljana

https://www.evro-pf.si/media/website/2015/05/STUDENT_DORMITORIES.pdf

Študnetski domovi v Ljubljani,. Sprejemna pisarna (Uprava),. Svetčeva ul. 9. 1000 Ljubljana. OFFICE HOURS ARE: Monday, Tuesday, Thursday from 9 am – 12 ...

Untitled - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/pravilnik_o_koordinac.in_delu_skrbnikov_dostopa_do_stud.internetn.omrezja_v_sdl6.pdf

Skrbnik - administrator je stanovalec zavoda Študentski dom Ljubljana, ki je ... V skladu z Domskim redom direktor zavoda za vsak posamezen dom imenuje tudi ...

Katalog IJZ, 13.8.2018 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/katalog_ijz_koncna_13.8.2018.pdf

14 avg 2015 ... ŠD 3, ŠD 4, Gerbičeva 59. ROŽNA DOLINA. Dom I, Dom II, Dom III, Dom IV, Dom V, Dom VI, Dom VII, Dom VIII, Dom IX, Dom X, Dom XI, Dom ...

Domski red, 30.10.2018 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/domski_red_2018_0.pdf

30 okt 2018 ... Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: zavod). ... Topniška 31, Ljubljana; Dom Akademski kolegij, na naslovu Vilharjeva 13, Ljubljana; Dom ...

Vzorec najemne pogodbe - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/vzorec_najemne_pogodbe_obrazec_3.pdf

13 apr 2018 ... VZOREC POGODBE. OBRAZEC 3. Najemodajalec: ... Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali.

kazalo telefonske številke - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/domski_red_2012-2013_slo.pdf

DOMOVI NA VIČU. Domovi v Rožni dolini, Cesta 27. aprila 31. • Dom I ... Za vsak odstranjen ali poškodovan opozorilni ali prepovedni znak je povzročitelj škode.

Letno poročilo za leto 2016 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/letno_porocilo_sdl_za_leto_2016.pdf

3 jan 2017 ... 1 Rožna dolina. 1 Mestni log. 0. 2. Zmanjšati ... Učilnice Rožna dolina. 0. 2-Rožna dolina ... Brinje I., k.o. 1736. 1206 oddajanje: fotokopirnica.

Katalog informacij javnega značaja - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/katalog_ijz_koncna_13.8.2018.pdf

14 avg 2015 ... Javni zavod ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA ; ... -Dom, A, B, C, D, Dom FDV, Dom Topniška, Dom Akademski kolegij, Dom podiplomcev.

Letno poročilo za leto 2015 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/letno_porocilo_za_leto_2015_za_sdl.pdf

za prireditve, prijava prireditev. Posodobljeni ... Printbox terminale. Analiza možnih storitvenih dejavnosti za trg. Prihodek na trgu. 10.000,00 €. 20.000,00 €.

Letni program dela za leto 2017 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/letni_program_dela_sdl_za_leto_2017.pdf

Letni program dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2017 vsebuje Program dela za leto 2017 in ... US, 33/07, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF). Zakon o ... V načrtu tekočega vzdrževanja so tudi storitve čiščenja, razni servisi, pregledi in ostala manjša tekoča ... Oddati v najem prosta.

Letni program dela za leto 2016 - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/letni_program_dela_sdl_za_leto_2016.pdf

Študentski dom Ljubljana- Letni program dela 2016 2 ... 2016/2017 je načrtujemo razpis 7428 mest za študente, ki imajo pravico do ... Majske igre 2016.

Razpis 5 - Fakulteta za socialno delo - Univerza v Ljubljani

https://www.fsd.uni-lj.si/mma/razpis_5_cel/2019102212511247/

1 okt 2019 ... spoznavanje področij dela na CSD (kroženje) ... 5913991 CSD Ljubljana Moste Polje - CONA Korak ... Savinjska cesta 31, 3330 MOZIRJE.

Razpis 4 - Fakulteta za socialno delo - Univerza v Ljubljani

https://www.fsd.uni-lj.si/mma/razpis_4_praksa/2019101812163231/

1 okt 2019 ... mentorjev se bodo seznanili s programom IS CSD, IS Krpan, bazo socialnih podatkov, ... Savinjska cesta 31, 3330 MOZIRJE. Judita Podkrižnik ...

Razpis 3 - Fakulteta za socialno delo - Univerza v Ljubljani

https://www.fsd.uni-lj.si/mma/razpis_3_cel/2020022513160492/

25 feb 2020 ... Primerno za: ML, PP, DO. Srednja zdravstvena šola Celje. Ipavčeva 10, 3000 Celje. Tea Bevc Holobar, [email protected],. 034286906.

Razpis - TIMING Ljubljana

http://www.timingljubljana.si/aslj/razpisi/20190927-kros-jesen-os.pdf

27 sep 2019 ... OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA. OŠ MIRANA JARCA. OŠ SAVSKO NASELJE. OŠ MAJDE VRHOVNIK. OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA. OŠ TONETA ...

46 Razpis za podelitev priznanj MOL 3, 52 Junaška Ljubljana ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6359/glasilo-ljubljana-7-2015.pdf

fotografije, je posnel slovenski mladinski film Julija in alfa. Romeo. ... bolj prijazni: kolo, e-skuter, javni prevoz; ○ gospodarnost poslovanja na vseh delovnih ...

38 17. Javni razpis JSS MOL za dodelitev ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6373/glasilo-ljubljana-5-2016-internet.pdf

14 okt 2016 ... Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XXI, številka 5, ... Polje, pisarne Službe za lokalno samoupravo, dvorano za rekreacijo, sejno sobo in.

TURIZEM LJUBLJANA Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/02-Razpisna-dokumentacija-prireditve-2022.pdf

o izvedbi projekta oz. prireditve v skladu z veljavnimi predpisi,. - o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine.

razpis za prodajo rabljenih vozil - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Razpis%20za%20prodajo%20rabljenih%20vozil%202019.pdf

20 feb 2019 ... Domžale Podrečje. 119.000. 4. LJ 35-4CN RENAULT KANGOO 1.5. 2006. VF1KCTGEF35063022. Domžale Podrečje okvara motorja, rja.