STATUT Policijskega sindikata Slovenije - Policijski sindikat Slovenije

22 okt 2015 ... da koristi počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju PSS; ... s predstojnikom MNZ in Policije, ter vodji organizacijskih enot v MNZ in ...

STATUT Policijskega sindikata Slovenije - Policijski sindikat Slovenije - Sorodni dokumenti

STATUT Policijskega sindikata Slovenije - Policijski sindikat Slovenije

https://pss-slo.org/statutpss.pdf

22 okt 2015 ... da koristi počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju PSS; ... s predstojnikom MNZ in Policije, ter vodji organizacijskih enot v MNZ in ...

ZODPol (.pdf) - Policijski sindikat Slovenije

http://www.pss-slo.org/dokumenti/ZODPol.pdf

tega posameznika oziroma šestih osnovnih plač policista v najnižjem ... V drugih predpisih in aktih uporabljeni izraz »rezervna sestava policije« pomeni.

Dopis pridruženemu članstvu - Policijski sindikat Slovenije

http://www.pss-slo.org/dokumenti/dopis_pri2018.pdf

19 dec 2017 ... Policijski sindikat Slovenije , Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana | tel. ... Višina članarine za pridružene člane Policijskega sindikata Slovenije ...

Kolektivna pogodba za policiste - Policijski sindikat Slovenije

http://www.pss-slo.org/dokumenti/kolektivna_pogodba_za_policiste.pdf

Sindikat policistov Slovenije, Kidričeva cesta 24/b, 3000 Celje, ki ga zastopa Zoran Petrovič, in. Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, ki ga ...

Kolektivna pogodba za javni sektor - Policijski sindikat Slovenije

http://www.pss-slo.org/dokumenti/kolektivna_pogodba_za_javni_sektor.pdf

Kolektivna pogodba preneha veljati s sporazumom obeh strank ali z odpovedjo. ... izvede splošna uskladitev osnovnih plač iz veljavne priloge 1 ZSPJS v.

Statut - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Statut-S%C5%BDPS-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno-besedilo-16.4.2019.pdf

... lahko postane vsak delavec, zaposlen v družbah v skupini Slovenske železnice, v ... koristiti počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju sindikata.

statut gasilske zveze slovenije - Gasilska zveza Slovenije

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/priloge%20k%20Statutu%202015.pdf

PRILOGE K STATUTU GZS Stran 6 od 47. PRILOGA ŠT. 5: Prapor PGD, PIGD in GZ. Prapori PGD. PIGD in GZ so oblikovani enako kot prapor GZS, le da je nad ...

Statut Zdravniške zbornice Slovenije - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/zbornicni-akti/statut-zdravni%C5%A1ke-zbornice-slovenije.pdf?sfvrsn=2

(1) Ime zbornice je: Zdravniška zbornica Slovenije. (2) Sedež ... in specialistično zdravstvo, odbor za zobozdravstvo, svet za izobraževanje in usposabljanje.

Statut Rokometne zveze Slovenije - Rokometna zveza Slovenije

http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/akti/statut_RZS_11.07.2018_POTJREN%20s%20strani%20UE_08.10.2018.pdf

Zvezo (emblemi, značke, zastave, maskote, brošure, almanahi, bilteni, navijaški pripomočki z oznakami Zveze ipd.) - (šifra 47.990), organizacija tekem in drugih ...

statut veslaške zveze slovenije - Veslaška zveza Slovenije

http://www.veslaska-zveza.si/wp-content/uploads/2014/04/Statut-VZS_sprejet-16.12.2017.pdf

zastopa in predstavlja veslaški šport in njegova društva v slovenskih in mednarodnih športnih ... Veslaški klub Ljubljanica, Velika čolnarska 20, Ljubljana.

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/POROILO_ZA_LETO_celje_2011.pdf

KIV Vransko naslovili pisno zahtevo do direktorja družbe in postavili rok in zahtevo po sklicu takojšnjega sestanka. Ta je bil res sklican kjer sta sekretar in ...

1 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ... - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/porocilo_skei_celje_januar_julij_2009.pdf

OMCO FENIKS Žalec, livarna ... ostala proizvodnja izdelkov in storitev za široko porabo od bele tehnike do značk v katerega spadajo ... med tem la še poglabljala so z mesecem marcem prešli na 32. delovni urnik poleg programov ... Mercator. Sekretar SKEI je posredoval z tremi dopisi za pravilno tolmačenje, razlago in.

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ... - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/poroilo_koroka_2014.pdf

V Livarni Vuzenica d.o.o., ki je ena od družb avtomobilskega sistema Cimos ... pred pričetkom prisilne poravnave, razen v hčerinski družbi Livarna Vuzenica, saj ...

Posebna ponudba knjig za člane Sindikata policistov Slovenije

https://www.sindikat-policistov.si/Portals/0/images/Posebna%20ponudba%20knjig%20za%20%C4%8Dlane%20Sindikata%20policistov%20Slovenije%20%28002%29.pdf

Placebo ste vi ; Joe Dispenza / redna cena: 27,90€. Cena s popustom: 22,32€. Uspešnica - trenutno najbolj brana knjiga v Sloveniji! V dvanajstih jedrnatih ...

Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije - SINCE07

http://www.since07.si/pdf/Glasilo_SINCE007_stevilka_1.pdf

PONUDBA DELAVSKE HRANILNICE. JE NAMENJENA ... Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si ... Rogaška Slatina, Prvomajska ulica 29A, tel.: 03 620 05 ...

vodjem ekip 15. športnih iger sindikata kži slovenije, 6. junija 2015 v ...

http://kzi-sindikat.si/uploads/skzi/public/document/85-koncni_razpored_tekem_6_6_2015_sl.pdf

Mlekarna Celeia 2. Pivovarna Laško. Perutnina Ptuj 1. Mlekarna Celeia 1. Droga Kolinska. Žito Ljubljana. 3. skupina. Celjske mesnine 2. Ptujske pekarne.

Telemach ugodna ponudba za člane PSS - letak - Policijski sindikat ...

http://www.pss-slo.org/popusti/telemach-letak.pdf

Telemach je za vas pripravil posebno ponudbo, s katero boste lahko uživali ob odličnih ... kot so mobilna televizija D360 ter brezžični omrežji UNIFI in UNIFI TRAVEL! ... Ugodnost v obliki popusta, cena subvencionirane priključnine za fiksni ...

SŽ - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik79.kor1_.pdf

mu tudi vidni predstavniki našega SŽ - VIT, je milo rečeno žalostno. Da mora najvišji nivo prevzeti vso iniciativo in (hvala bogu) uspešno improvizirati namesto ...

STATUT SDE SLOVENIJE-osnutek

https://ks-velenje.si/skale/page/sportno-drustvo/uploads/files/PORO%C4%8CILO-REKREATOR_LETA_2013.pdf

35 3. I. ROŠER, VRABIČ,. 3. Antonijo JESENIČNIK 65. GRUBER, SILOVŠEK 6. ŽENSKE: RUSKO KEGLJANJE. OBROČI : MET V TABLO: 1. Vlasta MIKLAVŽINA.

pooblastilo - Sindikat vojakov Slovenije

https://www.sindikatvojakov.si/slike/files/pooblastilo-odvetniku-svs.pdf

zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva. Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih ...

Untitled - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_015_0.pdf

Zajc (na naslovnici), ki se je prepustil pohaj kovanju po ... IGOR JANEZ ZAJEC - NOVI DIREKTOR SŽ. Prvi vtisi. ENE ... pokazal Zlatko Ratej iz Celja. Sledila so ...

priporočila - Sindikat carinikov Slovenije

https://www.scs.si/wp-content/uploads/2018/01/Priporocila_SCS_in_SDOS.pdf

17 jan 2018 ... VSEM ORGANIZACIJAM SDOS - KONFERENCE SINDIKATA DURS. ZADEVA:: ... Valerija Pelko, Velenje, GSM: 041 388 465. Darja Voler ...

IZ TE ŠTEVILKE - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_062_0.pdf

ki Slovenske železnice opredeljuje kot eno- ... žimo s količnikom delovnega mesta in prištejemo količnik uskla- ... ure nadure) x skupna delovna doba x 0,5 % ... ek za nadurno delo) se obračuna v primeru izrabe prostih ur v razmerju 1 : 1.

Gospodarskakrizaposvetuinprinas ... - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_075_0.pdf

SSSLO Ljubljana, Trg OF 7, 1000 Ljubljana. Telefon – 01/2313-424. ŽAT (0129) 12-671 in 12-591 ... Nova železniška postaja v Ljubljani . . . že dneve in tedne in ...

Budnik - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_039_0.pdf

Za mesto člana statutarne komisije pa ... 8. dan: Z avtobusem se bomo podali v La Paz, glavno mesto. Bolivije. Na poti se bomo ustavili v obmejnem mestu.

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/KEGLJANJE1.pdf

pa sindikalna podružnica. SKEI Struc Kovačija. Muta. Med posamezniki je prvo mesto zasedel. Peter Kos (Cablex-M Mežica), na drugo mesto se je uvrstil Drago ...

Budnik 82.pdf - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik%2082_0.pdf

16 nov 2015 ... MUZEJSKI VLAK – DOŽIVETJE SKOZI OČI STROJEVODJE ... Božičkov vlak se je pokazal kot do- ... Poleti 2016 bo Bohinjska železnica pra-.

Statut ZFS - Združenje fizioterapevtov Slovenije

http://www.physio.si/wp-content/uploads/2016/11/2016_Statut_ZFS__6_2016.pdf

strokovnega združenja na seji dne 8.6.2016 sprejel. STATUT. ZDRUŽENJA FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE. I. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. Združenje ...

statut - Kinološka zveza Slovenije

http://www.kinoloska.si/images/obrazci/pravilniki/Statut_KZS_28_11_web.pdf

Slovenije. 8. člen. (1) Uradno glasilo Kinološke zveze Slovenije je revija Kinolog. (2) Kinološka zveza Slovenije svoje članice in zainteresirano javnost obvešča.

statut FZS - Fitnes zveza Slovenije

http://www.fitnes-zveza.si/wp-content/uploads/2014/01/statut-FZS.pdf

skupščina 7. maja 2013, v prostorih Fitnes centra Sokol Vič, na Koprski 72, Ljubljana, sprejela sklep o spremembi statuta FITNES ZVEZE SLOVENIJE in v ta ...

SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE Ljubljana, 10. december ...

https://sdgd.si/uploads/sus_ob_dnevu_clovekovih_pravic.pdf

Ljubljana, 10. december 2019. UPOKOJENKAM IN UPOKOJENCEM PRIPADA DOSTOJNA POKOJNINA ZA. DOSTOJNO ŽIVLJENJE. (Poziv Zveze svobodnih ...

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE Dalmatinova 4 ...

http://www.sindikat-sdts.si/component/attachments/download/289

Priporočamo vsem, ki uživajo v celodnevnem kopanju. Družinam prijazna destinacija saj je v naselju restavracija, trgovina, otroška igrala, mize za namizni tenis, ...

v tej številki preberite - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik87.net_.pdf

8 apr 2018 ... uprave Slovenskih železnic. Gospe, beseda je vaša … Gospa delavska direktorica, se nam lah- ko predstavite? Moje ime je Nina Avbelj Lekić, ...

Na podlagi 24 - Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Predpisi%202/pravilnik_o_sistematizaciji_delovnih_mestpdf.pdf

14 dec 2006 ... Holding Slovenske železnice, d.o.o. – Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ... družbe, se zaposlovanje novih delavcev izvaja po predpisih s ...

VARNOST - 2.indd - Sindikat policistov Slovenije

https://www.sindikat-policistov.si/LinkClick.aspx?fileticket=dI2gExThL5U%3D&tabid=79&mid=498

VArNOST. 31. Stres pri policistih. Adil Huselja, UUP GPU. O stresu se čedalje več govori, ... no varnost in premoženje, preprečevali, ... Revija Varnost, št. 4, str.

zapisnik - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Zapisnik-6.-koresponden%C4%8Dne-seje-GO-19.06.2019.pdf

19 jun 2019 ... Ime in priimek. OO. Glasovanje. 1. Milorad ŠLJIVIĆ. Predsednik SŽPS. ZA. 2. Jože SKUBIC. Sekretar SŽPS. ZA. 3. Bojan DROLE. Nova Gorica.