17 ministrstvo za notranje zadeve - Državni zbor

pralnice v nastanitvene kapacitete za potrebe Centra za tujce na Velikem Otoku pri ... delavcev MNZ RS in Policije na razpolago lastne počitniške objekte v RS ...

17 ministrstvo za notranje zadeve - Državni zbor - Sorodni dokumenti

17 ministrstvo za notranje zadeve - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005decf3b71a6281f1a6c22a77a3862d2c9733b268291d1305043af9797

pralnice v nastanitvene kapacitete za potrebe Centra za tujce na Velikem Otoku pri ... delavcev MNZ RS in Policije na razpolago lastne počitniške objekte v RS ...

Ministrstvo za notranje zadeve Direktorat za upravne notranje ...

http://www.amnesty.si/media/uploads/files/MNZ-pravno-priznanje-spola-trans-oseb-maj2017.pdf

17 maj 2017 ... Transspolne osebe se v Evropi soočajo z vrsto kršitev človekovih ... ki lahko vodijo do kršitev človekovih pravic transspolne osebe, vas tudi.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RS

http://www.glasslovenije.com.au/aktualno/postopkiPridobitevDrzavljanstvaRS.pdf

E-pošta: [email protected], [email protected] I. SKLOP: ... slovenskega porekla, slovensko državljanstvo nekoč že imel, pa je bil iz opravičljivih.

1 Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, ki jo ... - ARRS

https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/17/inc/Vzorec-pogodbe-MNZ.pdf

Končna verzija pogodbe bo vsebovala vse pogoje in obveznosti MNZ,. Policije ter ustvarjalca/-ke (prejemnika/-ce sredstev), zavezujoče v okviru slovenske ...

24 ministrstvo za promet - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e0053bcef29ff8b72a5c41adbee83ced21204cb52a123cb6c6aba37f1965

je bil vzpostavljen sistem izdaje, začasnega odvzema in/ali preklica ... pregled terminala za razsute tovore v koprskem pristanišču. ... zaporne kazni), z ukrepi na področju zdravstva (kontrolni zdravstveni pregledi, rehabilitacije in zdravljenja), ... Projekt 2415-03-0026 - REKO Preložitev ceste Lokavec (Slano blato).

19 ministrstvo za obrambo - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005b29cc58aee57bfd86af2e1b685fc74a1a8f1379983f101f3c5c47534

in programske opreme, vozil ter drugih materialno tehničnih sredstev. ... izvesti postopke odprodaje državnega premoženja – licitacija. ... policija zaključila sodelovanje v EUFOR, vanj pa smo napotili dodatne pripadnike v skupine za povezavo.

313 ministrstvo za javno upravo - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005fc67a015fdcce0c6633c8280aa9ee5efbfb88ee0cccefd14a7c8f35f

153420 - Počitniške kapacitete - sredstva od prodaje državnega premoženja ... Policije in - vloga za pridobitev subvencionirane vozovnice za dijake in študente.

25 ministrstvo za okolje in prostor - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005752356b5cdebb50ae2e378c7ebfce9a40e13a6caf80382e10b84453c

vremenskih pojavov, ki lahko povzročijo izgubo človeških življenj ali večjo ... izgrajeni glavni kolektor na čistilno napravo Celje območja poselitve Celje ... informiranje uporabnikov je dnevno zagotavljanje dostopa do metapodatkov (tudi v ... v procesih »Hidrološki monitoring« in »Hidrološka napoved« pa se zasleduje preko.

Sektor za upravne notranje zadeve - Gov.si

https://www.gov.si/assets/upravne-enote/Ljubljana/Pooblascene-uradne-osebe/SUNZ-8_2019.pdf

14 avg 2019 ... Klementina SEMPRIMOŽNIK višja svetovalka III. Sonja SIVEC ... Mateja NOVAK RIS svetovalka II. Tjaša SKRBINŠEK svetovalka III. Odločanje ...

SEKTOR ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE Stevilka: 215-529/20 ...

http://www.curling-zveza.si/wp-content/uploads/2013/12/statut.pdf

Upravna enota Ljubljana na osnovi 17. elena Zakona 0 drustvih (Uradni list RS, ... Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za notranje zadeve ...

v knjigi Muzej organov za notranje zadeve - Policija

https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/PDF/muzej.pdf

Avtor Gvidon Birolla (1881-1963), slovenski slikar in ilustrator ... niškemu poveljstvu v slovenski prestolnici. ... Nikolaj Šebart – direktor Izobraževalnega centra.

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005ac479f6e2bb71ef0151eec6ce53b263fdc63aa2fdb4be0191b2ef7ab

Območnih službah Celje, Maribor, Ptuj, Sevnica, Trbovlje in Velenje. ... delovna mesta z elektronskimi storitvami, vzpostavljena je e-borza štipendistov, kar ...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2019/09/Pripombe-k-Spremembam-zakona-o-urejanju-trga-ZUTD-E.pdf

30 avg 2019 ... To je n.pr. jesensko obiranje sadja, grozdja in druga podobna dela. Veliko naših članov, upokojenk, upokojencev opravlja ta dela v Avstriji, kjer ni omejitev v ... sezonsko delo, mora delodajalec to izkazovati in izplačevati v več ...

Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2017/Ministrstvo_za_delo_druzino_socialne_zadeve_in_enake_moznosti.pdf

15 dec 2017 ... -CSD Ljubljana Center, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana zaposlen : Zvone Mikič. -CSD Grosuplje. Adamičeva 51, 1290 Grosuplje zaposlena ...

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2010-01-5137-2008-01-4488-npb1-p3.pdf

Štefanova ulica 2, SI-1501 Ljubljana ... Naslov poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta ... pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča T1 in T2.

tč. 1.13 - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005de4e634290d0558f95d72d85b23929b9c9295fb1017434fc9c8feff4

6 dec 2018 ... AMZS je že od leta 2008 aktivni član konzorcija EuroRAP. ... ugotavljanja skladnosti vozil, registracije in tehničnih pregledov vozil ter zagotavljanju ... Mobilna aplikacija Furam 0,0, ki nudi informativen izračun alkohola v.

EVA - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e00506b58702f27a115d721a5c27bbcc120bfbfbf896550c31c9af4004a5

25 apr 2008 ... vprašanje organizacije dela, delitve dela med posameznimi ravnmi ... ambulantna fizioterapija, medicina dela in nujna medicinska pomoč. Sestavni ... Murgle. Z. L. 1. 0. 0. LJUBLJANA. LJ. Kirurški sanatorij. Rožna dolina. Z. D.

pripombe - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005dcc0440eaa2c9006e8d52d4a36d8b4db8703ba5a4e4e5c8d15a5bb96

izpit pri predmetu kazensko materialno pravo. Ko bo znano, v kolikšem obsegu se bo ta predmet po »bolonjski« preobrazbi univerzitetnega študija prava ...

21. 10. 2019 Zad - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F16c6d8fdb835fc6b6c1bdb97d5d6483e1cf5066db5329055b10a2a35ff72c724

21 okt 2019 ... GOSTILNA ASADO, KUKOVIČ SREČKO s.p.. 10.05.2018. 50,00%. 42 ... LESNINA LGM Prodajni center Levec d.o.o.. 26.03.2019. 5,00%. 9.

NotesDok.ps - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005f1c1baeb34b9faa437f89cee22f497a749e9a6be01972b99e52ba06d

12. november, ker je bila tega dne leta 1920 podpisana rapalska pogodba, ki je legalizirala priključitev Primorske k Italiji. Primorski župani pa so posebej ...

ATVP - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e0058d7b52dcec71147f0f982f5e3f51f016c9e0317cfe9ad8b1f110b27f

ATVP. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE. Prejeto: 09-10- 2018. Šifra: 450:12118-41.14. Povere. EPA 62-Vill. Sigri: 1.7.: Krai. Stevilka: 402-3/2017-198.

Untitled - Državni zbor

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2019/Nakup_kmetijskih_zemljisc.pdf

13 feb 2019 ... nakupu kmetijske zemlje (npr. predkupna pravica);. - drugi ukrepi ... obvestiti tega najemnika ali soseda in vnaprej določiti pogoje prodaje.

Minuta molka - Državni zbor

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2015/Minuta_molka.pdf

njegovo delo in zasluge in izrazi sožalje svojcem (po parlamentarni praksi se ... Predsednik Sobranja jih na kratko seznani z dogodkov in nato pozove k minuti.

VSEBINA Stran - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e0055c957488ca809350da70649819f6306db712afb792b8b9257f951668

dobe ter za ugotavljanje pogojev in izračun datuma upokojitve. Zavarovanci, ki ... do kmečke pokojnine po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, vojaške pokojnine po ... leta 2000 po starem zakonu in od leta 2000 dalje po novem ZPIZ-1.

naročilo naloge - Državni zbor

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2009/Telesne_okvare_kot_posledice_poskodb_pri_delu.pdf

23 jun 2009 ... "Vlada naj pripravi nov, ažuriran seznam telesnih okvar, saj je ena izmed pravic iz invalidskega zavarovanja tudi pravica do invalidnine ali ...

001-13/2019/16 Datum - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F33eb62c474f5a2a53740004ae9ac17f22acccc3e344b6dfdda310c1fe587138b

6 GOSTILNA ASADO, KUKOVIČ SREČKO s.p.. 10.05.2018. 50,00%. 42. 0. 1. 0 ... 6 LESNINA LGM Prodajni center Levec d.o.o.. 26.03.2019. 5,00%. 9. 0. 1. 0.

62 upravne enote - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e00592fe615c0f59415d2de5a52c8e2b2ca03590e98df5861aa80d37d066

Upravna enota Ptuj. 6208. Upravna enota Gornja Radgona. 6238. Upravna enota Radlje ob Dravi. 6209. Upravna enota Grosuplje. 6239. Upravna enota ...

Predlog sklepa - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005b2aa56c9d4644692257338e4e14642c88e2ea47f532152f6534eeb84

NATAŠA NARAKS KOPRIVC. ZALIKA NAVERŠNIK. ROSVITA NOVAK. MAG. URŠKA NOVAK. LILIJANA OBRADOVIĆ. BORKO OBRADOVIĆ. ANJA OSOJNIK.

Volitve v Državni zbor RS 2018

https://www.dvk-rs.si/files/files/Volitve%20v%20Dr%C5%BEavni%20zbor%20RS%202018%20-%20datoteke%20s%20podatki.pdf

29 sep 2017 ... https://volitve.gov.si/dz2018/data/kandidati_rezultati.json ... Vse datoteke imajo kot prvi podatek naveden datum in čas osvežitve podatkov ...

Priznanja samostojne Slovenije - Državni zbor

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2016/Priznanja_samostojne_Slovenije.pdf

26 jun 1991 ... Padec berlinskega zidu in razpad Sovjetske zveze v tistem času je botroval osamosvajanju Slovenije precej nenaklonjenim razmeram.

00702-8/2019/5 Datum - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F2762bd81ceffede7e3b1ebe32f4c384227c201d0bc408a9ca4a01d20ccd2a3a3

21 mar 2019 ... Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ... pa ti dodatni prazniki niso bili hkrati opredeljeni kot dela prosti dnevi, s čimer.

123 državna volilna komisija - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005c5cc9c44a239bb7be9fdc01ba113b77da2876ad8bb37874f830d6145

Zakon o volitvah v državni zbor, kot krovni zakon, določa, da strokovne, ... komisijam v zvezi z izvajanjem zakona o lokalnih volitvah; predpis obrazcev za ...

letnoporo č iloodoseganjuciljevgo spodarjenjazdr ž ... - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F1e2a970243e9e28073b51fa1a8eefa10ee58a6140f6c91700c9894647715e4b8

Pomembnejši podatki iz osebne izkaznice 19. 3.2. Predstavitev skupine SiDG 20. 3.3. Strateške usmeritve 21. 4. Doseganje ciljev gospodarjenja z državnimi ...

Slavnostne seje v parlamentih - Državni zbor

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2016/Slavnostne_seje_v_parlamentih.pdf

Izvaja se himna gostujoče države in himna Evropske unije (evropska himna). Poleg predsednika EP ... himna na koncu slavnostne seje, izvede jo znan belgijski umetnik (pevec, zbor ali glasbenik).13 Na ... Besedilo prisege prebere najstarejši ...

29., 30., 31. in 32. poročilo o poroštvu republike ... - Državni zbor

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F7113ba56b705e78e456ff8c8eeb67c2d5a3859d82e43e04ff5b9fb770b7f0a2c

7 mar 2019 ... predstavlja visok javni dolg (125.7% BDP v letu 2017, pri čemer se ... Po neuspelem podaljšanju 2. programa EFSF je Grčija 30. junija 2015 ...