RODNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI

0,0. -1,1. -0,3. Leta 2004 je bil naravni prirast v občini Celje -104. ... Za stacionarno prebivalstvo je značilen naravni prirastek enak nič, kar poleg ostalih pogojev ...

RODNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI - Sorodni dokumenti

RODNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607512.pdf

0,0. -1,1. -0,3. Leta 2004 je bil naravni prirast v občini Celje -104. ... Za stacionarno prebivalstvo je značilen naravni prirastek enak nič, kar poleg ostalih pogojev ...

rodnost v sloveniji od 18-21 stoletja.pmd - SURS

https://www.stat.si/doc/pub/rodnostvsloveniji.pdf

oziroma zglasnice na Goriškem, Štajerskem in Koroškem, so ostale le še ženitne zglasnice na Kranjskem. Za ... Povpraševanje je bilo večje od ponudbe.

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji

https://www.ess.gov.si/_files/12577/zlozenka_zaposlovanje_tujcev_v_slo.pdf

1 sep 2019 ... strani delodajalca Zavod izda dokument »Osnovni podatki o delodajalcu in ... sodelovanjem službe za zaposlovanje v Srbiji, ki na podlagi vložene potrebe po ... na področju medicine; tujci, ki imajo izdano dovoljenje za.

Spremembe kazenskih zakonikov v Republiki Sloveniji po ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_luznik-stanta-katja.pdf

načeli pravne države celoten pravni red v Sloveniji, z njim tudi kazenski zakonik, ki je eden najpomembnejših zakonikov v državi. Osamosvojitev Republike ...

Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/docs/POMEMBNI%20DOKUMENTI/Stanovanjska_problematika_v_RS_%281%29.pdf

30 okt 2012 ... Karta 6: Nova stanovanja v večstanovanjskih stavbah, Slovenija, 1. 1. 2012 . ... za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj v najem. ... Sevnica. 7.488. 7.879. 6.861. 7.209. 5.529. 11.178. 6.865. 3.344. 5.396.

ISLAMSKA SKUPNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI Grablovičeva 14 ...

https://almamater.si/upload/userfiles/files/Projekt_Mates/ISLAMSKA%20SKUPNOST%20V%20REPUBLIKI%20SLOVENIJI%20intervjuji%20z%20dele%C5%BEniki.pdf

obstajata dve islamski verski organizaciji: Islamska skupnost v Republiki Sloveniji (prevladujoča) in. Slovenska muslimanska skupnost (manjšinska).

Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji - SAZU

http://www.sazu.si/uploads/files/57fb8d9c9de14adc9ded154d/05_Izjava_jezikovna%20krajina.pdf

Spoštovana gospa Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica. Spoštovana javnost. Jezikovna krajina v Republiki Sloveniji. Imena podjetij in lokalov, obvestilni, ...

javno alarmiranje v republiki sloveniji - urszr

http://www.sos112.si/slo/download.php?id=4759

21 mar 2008 ... MNZ, POLICIJA, PU. LJUBLJANA-PP. LJUBLJANA-BEŽIGRAD. 3E691-. 42/1626000. /77-. 9.2.2007. ZLORABA ZNAMENJ. ZA POMOČ IN ZA.

Občina Dol pri Ljubljani je ena izmed občin v Republiki Sloveniji ...

https://dijaski.net/get/geo_ref_dol_pri_ljubljani_01.pdf

Naselji Beričevo in Brinje ležita na najbolj zahodnem in odprtem delu ravnine, kjer je tudi Reaktorski center. V Beričevem je vrtnarstvo Prosenc, kjer lahko kupite.

Zaščita živali v Republiki Sloveniji - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/borko-urska.pdf

Zaščita živali zajema vse mehanizme, ukrepe in dejanja, ki ščitijo živali pred ... certain conditions and man's inappropriate handling of them, i.e. preventive ... Svetnike, ki se niso strinjali, da lahko človek z živalmi počne kar hoče, so v nekaterih ... uporaba novih tehnologij, razvoj prometa (parni stroj) in trgovine ter s tem ...

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pust-ursula.pdf

zakonodajo Evropske unije (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2009b, 38). Med drugim zakon določa, da tujci za delo v Sloveniji potrebujejo delovno ...

programi starševstva in njihovo uvajanje v republiki sloveniji ...

http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2018_1-2_25_054-058-izv.pdf

Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,. Ljubljana, Slovenija ... sektorja (Služba za otroško psihiatrijo, Ambulanta za avtizem Pediatrične klinike Ljubljana, Svetoval- ni center za otroke, ...

Problematika delovanja majhnih občin v Republiki Sloveniji - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_stojan-vesna.pdf

Kot temeljna lokalna skupnost je določena občina. Velik delež občin ... Moja opažanja so, da je predvsem težko pridobiti kader z izkušnjami, ki ... Finančna odvisnost pa po mnenju Občine Vransko ni nerešljiv problem, saj naj bi bila odvisnost ...

Vzpostavitev lokalne samouprave v Republiki Sloveniji v ... - SURS

http://www.stat.si/doc/pub/02-PP-244-0701.pdf

Upravna enota: Šmarje pri Jelšah, 54. Statistična ... Upravna enota: Ravne na Koroškem, 45 ... Po naših merilih sodi občina Železniki med srednje velike občine.

primerjava davkov na nepremičnine v republiki sloveniji in zvezni ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kramberger-milena.pdf

V Zvezni Republiki Nemčiji poznajo davek na nepremičnine že dosti dlje kot v. Republiki ... Razlike se nato pokažejo v višini količnika za izračun odmernega ...

primerjava obdavčitve samostojnih podjetnikov v republiki sloveniji ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pupis14832.pdf

privlačen davčni sistem, ki poenostavlja poslovanje samostojnih podjetnikov posameznikov ... Vir: FURS, Davčni vodnik 2015 za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 2015a. Uveljavljanje davčnih olajšav ... v letu 2018: 60 % PP. Če dobiček ...

PREGLED ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI - Zavod za šport RS ...

http://www.zsrs-planica.si/wp-content/uploads/2011/11/Sportni_almanah_2018.pdf

Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ... urska sobotaNova GoricaNovo mesto. Ptuj. Slovenj Gradec. Velenje. M aribor ...

politični sistem v kraljevini španiji in republiki sloveniji ter ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kavcic-Teja.PDF

Danes je Španija parlamentarna monarhija, ki ji vlada kralj, medtem ko je Slovenija Republika, šef države pa je predsednik. Španija ima dvodomni parlament, ki ...

trajnostna ureditev kopenskega prometa v republiki sloveniji

http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/zanne.pdf

sredstev ustvarja prometne tokove na prometni infrastrukturi. ... sistem iz okolja dobiva energijo, materijo in informacije, istočasno to vrača ... AVSTRIJA: 33 %.

PREGLED ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI Šport v številkah

https://www.zsrs-planica.si/wp-content/uploads/2015/02/SPLET_Sport_v_stevilkah_vse%20skupaj_final.pdf

Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Uporaba in objava podatkov so dovoljene le z navedbo vira. Avtor mag.

delovni čas na področju zdravstva v republiki sloveniji - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67570301.pdf

PRAVNA FAKULTETA. MAGISTRSKA NALOGA. DELOVNI ČAS. NA PODROČJU ZDRAVSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI. Sonja OGRIZ. MARIBOR, junij 2012 ...

Položaj in vloga pokrajin v Republiki Sloveniji v evropski ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rupert-skender.pdf

na lokalni ravni, dokler ne bo pokrajin, ki so nepogrešljiva raven za implementacijo ... ustavo iz leta 1949, nato pa še v Španiji (1978); prav španski primer je služil za izgradnjo ... zadeve, njena širina, učinkovitost in gospodarnost. Pri tem je ...

analiza davka na dediščine in darila v republiki sloveniji in ... - Uni mb

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/obronek-tadeja.pdf

zavezanci za davek so dediči ali obdarovanci tega premoženja, dediščine in ... Pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sestavljena v obliki notarskega ...

zgodovinski pregled letališč v republiki sloveniji s poudarkom na ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050241.pdf

ZAČETKI VOJAŠNICE CERKLJE. ... LETALIŠČE MURSKA SOBOTA – RAKIČAN. Znano je po ... Vojašnica Cerklje ob Krki se nahaja v vasi Cerklje ob Krki.

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto ... - Ajpes

https://www.ajpes.si/Doc/LP/Prostovoljske_organizacije/Porocilo_o_prostovoljstvu_2016.pdf

213 DRUŠTVO PUNKT CC, SO.P. 214 DRUŠTVO ... 298 DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREŽICE. 299 DRUŠTVO ... 728 PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE.

diplomsko delo uvedba evra v republiki sloveniji – ali se podjetja ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kranjc-andrej.pdf

kakšne stroške so imela z uvedbo evra do sedaj in kakšne stroške bo predstavljal ... Evropski monetarni inštitut, ki je predhodnik Evropske centralne banke.

načrt ukrepov obvladovanja trsnih rumenic v republiki sloveniji

http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Rumenice/RumenicePosObv/Nacrt_ukrepov_sprejet_za_splet.pdf

Nadaljnje širjenje trsnih rumenic, predvsem zlate trsne rumenice, bi pri nas povzročilo ... sort trte za namen cepljenja, trsne cepljenke je bilo treba potem ponovno izvoziti. ... premeščanje in prodaja trt iz trsnice izjemoma dovoljena (z odločbo ...

pravilnik o razstavah psov v republiki sloveniji - Kinološka zveza ...

http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2012/02/pravilnikorazstavah2014.pdf

V katalogu mora biti obvezno navedeno ime vodje prireditve ter strokovnega ... V tem primeru zanjo veljajo ista določila in pristojbine kot za državno razstavo. ... Pse, ki so bili poleženi v tujini in so last tujih oseb, se lahko ocenjuje le, če so ...

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki-Sloveniji-do-leta-2030.pdf

Normirana cena se spreminja v skladu z gibanjem stroškov ter pogajanji ... η = (razlika količine Q v %) ÷ (razlika cene P v %). ... prevoz dobrin v vrečah in vrečkah ... Malta. 403.500. 196.000. 38.016. 4.756. 11.787. 636. Moldavija. 3.600.400.

Karta lovišč po lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-1601-2004-01-5345-npb1-p1.pdf

Ime lovišča. Šifra lovišča. VELIKI GABER. 0101. VELIKA LOKA. 0102. PLEŠIVICA. 0103. DOBRNIČ. 0104. TREBNJE. 0105. MIRNA. 0106. ŠENTRUPERT. 0107.

razvoj avtocest v republiki sloveniji: sistemi ... - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/petrovic2684.pdf

prostoru, se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste 1. in ... Tako se višina cestnine deli na 4 plačljive razrede (Cenik cestnine, 2007): ... cestninskimi postajami (v km). Grčija. 0,017. 916,5. 25. 36,66. Hrvaška. 0,055.

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016

https://www.ajpes.si/Doc/LP/Prostovoljske_organizacije/Porocilo_o_prostovoljstvu_2016.pdf

V letu 2016 so se organizacije s prostovoljskim programom2 že lahko vpisale v vpisnik, prav tako so o opravljenem ... 13 AVANTA LARGO. 14 AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE ... 150 DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR POSTOJNA.

Analiza radijske ponudbe v Republiki Sloveniji in možnosti ... - AKOS

https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/AKOS-Analiza-radijske-ponudbe-v-RS-in-moznosti-za-njen-razvoj-Junij-2014-1.pdf

Posebnosti dodeljevanja in rabe radijskih frekvenc za analogni radio . ... (Radio Univox), trije izdajatelji unikatnih programov (Radio Aktual Studio D, Radio Sraka, ... osmrtnice poljudne, znanstvene teme/ dokumentarne/ znanstvene/ kuharske.

načrt ukrepanja v primeru pojava borove uvelosti v republiki sloveniji

https://www.zdravgozd.si/dat/dogodki/1.pdf

19 apr 2010 ... Osrednji odgovorni organ: Fitosanitarna uprava Republike Slovenije ... pridelave rizičnega materiala, ki lahko širi borovo ogorčico (les, lubje, ...

diplomsko delo javni dolg v republiki sloveniji - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/jeglic258.pdf

Javni dolg predstavlja obveznost javnega sektorja (države in/ali javnih podjetij) in zasebnega sektorja, za katerega jamči država. Jamstva sicer niso pravi, ...

socio-ekonomska analiza uporabe morskih voda v republiki sloveniji

http://www.mvd20.com/LETO2018/R33.pdf

sardele, sledijo mol, orada, muškatna hobotnica in morski list (SURS, 2017a). V letu 2012 je Slovenija izvedla ukrep Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti v ...