harmonično nihanje

Oblika nihaja je največkrat popačen sinus, ki pa ga lahko ... Temenska vrednost pospeška je sorazmerna hitrosti in kotne hitrosti. Matematično naprednejši ...

harmonično nihanje - Sorodni dokumenti

harmonično nihanje

https://xn--intrukcije-19b.net/wp-content/uploads/2013/04/Harm-nihanje.pdf

Oblika nihaja je največkrat popačen sinus, ki pa ga lahko ... Temenska vrednost pospeška je sorazmerna hitrosti in kotne hitrosti. Matematično naprednejši ...

[email protected] QED 1 NIHANJE 9.1. HARMONIČNO ... - Fizika in še kaj

https://fizika.zf42.org/media/fizika19.pdf

NIHANJE. 9.1. HARMONIČNO NIHANJE. 9.2. VZMETNO NIHALO. 9.3. MATEMATIČNO NIHALO. 9.4. FIZIČNO NIHALO. 9.5. SUČNO NIHALO. 9.6. DUŠENO ...

Nihanje in valovanje, zbirka kolokvijskih nalog 1 Nihanje

http://www.grega.si/pef/doizobrazevanje-jes2012/vop/nih_in_val.pdf

B. Rovšek: Nihanje in valovanje, zbirka kolokvijskih nalog. 4. Nihalo niha nedušeno in harmonicno. V trenutku t1 = 1,2 s je odmik nihala iz ravnovesne lege nic ...

Nihanje in valovanje - IJS F9

http://www-f9.ijs.si/~studen/sola/ziv/nihanjeValovanje.pdf

9 jan 2018 ... velja za nitno nihalo pri dovolj majhnih odmikih, pa tudi za nihalo za vzmet. ... iz ravnovesne lege pri casu 0, nihalo frcnemo v ravnovesni legi), ...

Nihanje - Arnes

http://www2.arnes.si/~bivsic/fizika/preverjanja/preverjanje_nihanje.pdf

Opiši nihanje matematičnega nihala in njegove lastnosti. 3. vprašanje. Nariši časovne grafe odmika, hitrosti in pospeška za harmonično nihanje. 4. vprašanje.

5. NIHANJE IN VALOVANJE

https://dijaski.net/get/fiz_sno_nihanje_valovanje_01.pdf

Če je vrv pritrjena na zid, ob valovanju izboklina vala prispe do zidu. Deluje zakon ob ... Z interferenco označujemo pojav, pri katerem več različnih valovanj ...

Vaje: Nihanje in valovanje

http://www.pef.uni-lj.si/fite/pass08/lvteor4.pdf

s(t) = s0 sin(ωt δ). (1). Odmik nihala v skrajni legi s0 je amplituda nihanja. Vzmetno nihalo niha harmonicno, nitno pa le, ce je amplituda nihanja dovolj majhna.

Domača naloga 6: dušeno nihanje - Arnes

http://www2.arnes.si/~ljc3m2/igor/courses/numerical_methods_physics/doc/domaca_naloga_06_duseno_nihanje.pdf

Nedušeno nihanje uteži na vzmeti opišemo z enačbo. 2. 2. d x ... znanana. Če ni dušenja (ϰ = 0), je rešitev periodično harmonično nihanje, vendar ima potem.

Vsiljeno nihanje električnega nihajnega kroga - Fizika

http://fizika.marcus.si/wp-content/uploads/2014/01/6.Vsiljeno-nihanje-elektri%C4%8Dnega-nihajnega-kroga.pdf

Idealni električni nihajni krog sestavljata tuljava in kondenzator. Če ju vežemo vzporedno in kondenzator za hip nabijemo, vzbudimo nihanje toka in napetosti s ...

tjaša matiˇciˇc nihanje membrane zvoˇcnika diplomsko ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3103/1/Diplomsko_delo_-_Nihanje_membrane_zvo%C4%8Dnika_-_Mati%C4%8Di%C4%8D_Tja%C5%A1a.pdf

2.7 Glasnost . ... Enota za koeficient dušenja β je s-1. Dušeno nihanje lahko opišemo s ... Razmerje sicer nima enote, vendar se za glasnost vseeno uporablja.