izbira tehničnih lastnosti sn kovinskooksidnih ... - Elektro Celje, dd

Oblika vala je 1,2/10-20 µs in se uporablja za simulacijo preboja izolacije. ... Referenčni tok odvodnika (Reference Current Iref) je temenska vrednost ohmske ...

izbira tehničnih lastnosti sn kovinskooksidnih ... - Elektro Celje, dd - Sorodni dokumenti

izbira tehničnih lastnosti sn kovinskooksidnih ... - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/IZBIRA%20TEHNI%C4%8CNIH%20LASTNOSTI%20SN%20KOVINSKOOKSIDNIH%20ODVODNIKOV.pdf

Oblika vala je 1,2/10-20 µs in se uporablja za simulacijo preboja izolacije. ... Referenčni tok odvodnika (Reference Current Iref) je temenska vrednost ohmske ...

specifikacija tehničnih zahtev ... - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/razpisi/Specifikacija%20tehni%C4%8Dnih%20zahtev_obrazec_OBR-11_popravek1.pdf

AMI - Advanced Metering Infrastructure ... 6-1), mora programska oprema števca (SW) omogočati dodajanje in odvzemanje iz liste obračunskih ... Pod pokrovom priključnice mora biti v obstojni obliki izpisana vezalna shema števca z vsemi.

OPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI STAVBE IN ... - Imo-Real

http://www.imo-real.si/media/files/TehnicneLastnostiVrbisce.pdf

WC školjka s podometnim izplakovalnim kotličkom in desko. SKUPNI PROSTORI. Vhod Dostop za pešce do objekta je iz Ciril Metodove ulice skozi vrata v ograji ...

Nadzorni svet Elektro Celje Janko Čas - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/2018-10-09/CV_Cas_Janko.pdf

podjetju, ki se je takrat imenovalo DES Ljubljana, PE Slovenj Gradec. Od samega začetka je bil projektant elektroenergetskih naprav srednje in nizke napetosti.

predstavitev elektro celje ovi - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Elektro_Celje_OVI_doo_predstavitvena_brosura.pdf

12 sep 2018 ... Elektro Celje OVI, d.o.o.. Sedež. Rimska cesta 108, 3311 Šempeter v Savinjski dolini. Vpis v sodni register. Sodni register Okrožnega sodišča v ...

A B C D - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Navodila_Pametni_komplet_Flex4Grid.pdf

[email protected] in nam na kratko opišite za kakšno težavo gre. ... priključena preko pametnih vtičnic, želite dodati, da vam jo sistem avtomatsko izklopi.

Danes za jutri. - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Letno%20poro%C4%8Dilo%20dru%C5%BEbe%20Elektro%20Celje%20in%20Skupine%20Elektro%20Celje%202017%2023.7.2018.pdf

8 dec 2017 ... V naslednjih letih so predvideni zamenjava in nadgradnja opreme ... Elektro Prodaja E. U.. Elektro energija. RWE. Telekom Slovenije.

letno poročilo - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Elektro%20Celje_Letno%20porocilo%202015-SLO.pdf

31 dec 2015 ... Odvisna družba Elektro Celje Energija je predstavila po- sodobljen račun ... obstoječega stanja distribucije električne energije s po- delitvijo koncesij ... razpršeni viri - oddaja. 1. 5. 2. 5. 13 ... Elektro Maribor Energija plus. E3.

VZDRŽEVANJE NN OMREŽJA V ELEKTRO CELJE

https://www.bb.si/doc/diplome/ICES/Trost_Denis.pdf

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA. Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija. Program: Elektroenergetika. VZDRŽEVANJE NN OMREŽJA V ELEKTRO. CELJE.

Annual Report - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Annual%20Report%20of%20the%20Elektro%20Celje%20Company%20and%20Elektro%20Celje%20Group%202018.pdf

16 May 2019 ... Elektro Celje is in charge of the supervi- sion, management and operation of the electricity distribution network, as well as maintenance ...

Europass življenjepis - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Zivljenjepis%20Boris%20Kupec.pdf

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici. VIII. Obdobje 1977-1982. Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije.

Leto 2016 - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/ZDIJZ%20sponzor.,%20donator.,%20avtor,%20svetov.%20pog.-Leto%202016v29.pdf

10 feb 2017 ... TRR: 03104. 1000634832 (SKB. d.d.) ... (SKB d.d.). 1.000,00 ... Velenje. TRR: SI56 0317. 6100 0000 125. 240,00 € enkratni znesek enkratni.

Letno poročilo - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Letno%20poro%C4%8Dilo%20dru%C5%BEbe%20in%20skupine%20Elektro%20Celje%20za%20leto%202018.pdf

Enaka obnova poteka tudi v MHE Majcen. Mislinja. Izdelana je bila projektna doku- mentacija, izveden postopek zbiranja po- nudb, podpisana pogodba za ...

Letno poročilo Elektro Celje, d. d.

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/EL_Celje/O%20podjetju/letna%20poro%C4%8Dila/Letno_poroilo_Elektro_Celje_d_d_2011.pdf

distribucijskih podjetij, tudi elektra Celje, d. d. v celotnem letu 2011 sodU ni ... slovenj gradec. Krško skupaj elektro Celje število motenj na 110 kv napravah. 4. 1.

Annual Report - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Annual%20Report%20of%20the%20Elektro%20Celje%20Company%20and%20Elektro%20Celje%20Group%202018.pdf

16 May 2019 ... Elektro Celje is in charge of the supervi- sion, management and operation of the electricity distribution network, as well as maintenance ...

Europass življenjepis - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Zivljenjepis%20Boris%20Kupec.pdf

Europass življenjepis. Osebni podatki. Priimek / Ime KUPEC Boris. Naslov Sveti Lovrenc 82, 3312 Prebold. Telefon 03 42 01 201. E-pošta [email protected]

JN-22-2017-NMV-Kostanjevi drogovi - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/razpisi/2017/KOSTANJEVI%20DROGOVI/JN-22-2017-NMV-Kostanjevi%20drogovi_za%20objavo.pdf

27 jul 2017 ... Zadeva: KOSTANJEVI DROGOVI. Št. JN-22/2017- ... V kolikor kateri koli dokument v predloženi ponudbi predstavlja poslovno skrivnost, mora.

JN-16-2017-NMV-Valjanec pocinkani - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/razpisi/2017/VALJANEC%20POCINKANI/JN-16-2017-NMV-Valjanec%20pocinkani_za%20objavo.pdf

Zadeva: VALJANEC POCINKANI. Št. JN-16/2017-NMV. Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje. 13. - ponudbena cena (100 točk);. Skupno ...

PRAVILA VARSTVA PODATKOV V ELEKTRO CELJE

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Elektro%20Celje%20-%20Pravila%20varstva%20podatkov%2025.5_za%20objavo.pdf

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov mag. Marijan Šunta [email protected] 2 VRSTE PODATKOV. Elektro Celje, d.d. za opravljanje omrežninske ...

3/1 – načrt gradbenih konstrukcij - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/razpisi/2016/Separatorji%20za%20oljne%20jame/2016_18_RTP%20Lava_PZI_tekst.pdf

Projekt obravnava obstoječi oljni jami oz. zbirna bazena za meteorno vodo pod ... vgradi še vodotesni, PE-HD Ø90 cm jašek za potrebe črpanja meteorne vode ...

Razširitev dnevnega reda s prilogo - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/obvestilo%20raz%C5%A1iritev%20dnevnega%20reda%20s%20prilogo%20AJPES%203-6-2019.pdf

ADRIATIC SLOVENICA d.d.. - prejela razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dveh dodatnih točk na dnevni red 24. seje skupščine družbe Elektro Celje, ...

Osebna izkaznica Družba: MHE – ELPRO ... - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/dokumenti/MHE-Elpro.pdf

Šempeter 2, Slovenj Gradec 1, Slovenj Gradec 2, Slovenj Gradec 3, Mestinje 1 in MFE. EC Mestinje 2 in. - soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE ...

Sodobni števci električne energije, MT/ME ... - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/EL_Celje/Omrezje/Dostop%20do%20omre%C5%BEja/Merilne%20naprave/navodila_proizvajalca_Iskraemeco.pdf

Prikazovalnik (LCD zaslon) trifaznega elektronskega števca MT/ME 371/2 ... V levem kotu spodaj prikazovalnika so izmenično prikazujejo stanje številčnika VT ...

Tipski izgled dokumenta v pokončni obliki - Elektro Celje, dd

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Nacrt_zascite_in_resevanja%20-%20brez%20osebnih%20podatkov%202020.pdf

Na območjih, ki jih z električno energijo oskrbuje Elektro Celje, d.d., se pogosto ... Kadar elektroenergetska situacija narekuje izvajanje omejitev z izklopi ...

ELEKTRO CELJE, DD Damjan Bobek, Kristijan Koželj - Flex4Grid

https://www.flex4grid.eu/wp-content/uploads/presentations/Elektro%20Celje-%20Flex4Grid-ppt-2016-04-06.pdf

distribucijskem področju Elektra Celje, d.d.. • Udeleženci ... Telefon: 386 3 4201 360, 386 3 4201 228. E-pošta: [email protected] Spletna stran:.

Tipski izgled dokumenta v pokončni obliki - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Vloga_za_prikljucitev_in_dostop_na_distribucijsko%20omrezje%20februar%202019.pdf

1 feb 2019 ... Kontakti za priklop merilnega mesta (za dodatne informacije pokličite ... Področje CELJE z okolico: Nadzorništva Mestinje, Laško, Šentjur: g.

Objava seznama evidenčnih naročil za leto 2018 v ... - Elektro Celje

https://www.elektro-celje.si/si/files/default/Objava%20seznama%20eviden%C4%8Dnih%20naro%C4%8Dil%20za%20leto%202018%20v%20skladu%20z%20ZJN-3.pdf

ELEKTRONABAVA D.O.O.. 4 infrastrukturno področje blago ... Revizija 110 kV odklopnikov Minel TR1, TR2,TR3 v RTP Velenje. 15.770. ELWE & CO. D.O.O.. 21.

letno poročilo družbe elektro primorska, dd, in skupine elektro ...

http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/files/03._letno_porocilo_druzbe_elektro_primorska_d.dlektro_primorska_za_leto_2018.pdf

8 maj 2018 ... Prevzeta in prenesena električna energija v letu 2017 . ... Pri omrežnini za uporabo omrežja je prišlo v letu 2017 do rahlih sprememb cenika. Tarifa za ... osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred ...

Letno poročilo družbe Elektro Primorska, d. d., in skupine Elektro ...

http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/images/letno_porocilo_druzbe_elektro_primorska_d._d._in_skupine_elektro_primorska_za_leto_2018_0.pdf

7 maj 2019 ... ... jih izvedli v letu 2018: - kablovod in transformatorska postaja TP Lesnina Vrtojba,. - rekonstrukcija transformatorske postaje TP Iskra (Mahle),.

2018 annual report of Elektro Primorska, d.d. and the Elektro ...

http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/images/annual_report_of_the_elektro_primorska_d._d._and_the_elektro_primorska_group_for_year_2018.pdf

7 May 2019 ... Cable conduits and transformer station TP Lesnina Vrtojba,. - Reconstruction of transformer station TP Iskra (Mahle),. - Installation of Low ...

elektro novice jul_avg 2004 - Elektro energija

https://www.elektro-energija.si/Portals/0/Vsebina/Publikacije/2004_06_07_08.pdf

7 jun 2004 ... Gabezova tinktura. Potrebujemo 200 gramov gabezovih korenin, ki jih na ... mast, maslo, loj). • 10 % enkrat nenasi~enih MK (olivno in ara{idno ...

annual report of elektro primorska dd company and elektro ...

http://www.elektro-primorska.si/sites/www.elektro-primorska.si/files/upload/files/annual_report_of_elektro_primorska_d.d._and_the_elektro_primorska_group_for_the_year_2017_0.pdf

04750 0000510950 Nova KBM, d. d. ... RP 20 kV Dobrovo - we replaced batteries of the uninterruptible power supply system. • RP 20 kV Sela - the system ...

V ponudbi Elektro energije nov energent ... - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2013/2013_03.pdf

veseli, ko so videli, da nosimo drva nav- zgor. Bolj kot ... Udeleženci kolesarjenja: od leve proti desni Tomaž grivec, Marjan Jevševar, bogdan Jager, Mišo dimec ...

Na področju elektro energetike in oskrbe z ... - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2012/2012_03.pdf

11 okt 2012 ... 20-kilovoltne razdelilne postaja Škofljica v obstoječe ... Pametna polnilna postaja, ki jo bo ... nes tekel. ... polago prenosna karta, ki jo lahko.

elektro novice_oktober 2004 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Za-medije/Publikacije/Elektro-novice-2004/2004_10.pdf

1 okt 2004 ... 2004 se je spremenil prag upravi~enosti do proste izbire svojega dobavitelja ... slavljenca, nam je govoril o neverjetni energiji svojega ...