ELEKTROTEHNIKA - PMP

26 apr 2012 ... c) Oblika toka in oblika napetosti sta vedno različna. d) Tok prehiteva napetost za 90 stopinj. Pravilen odgovor je b) Moči, ki se razvije na uporu, ...

ELEKTROTEHNIKA - PMP - Sorodni dokumenti

Elektrotehnika Elektrotehnika - Fakulteta za strojništvo - Univerza v ...

https://www.fs.uni-lj.si/mma/-/2017070515175756/

5 Zaporedna vezava in Kirchhoffov napetostni zakon 23. 5.1. Kirchhoffov napetostni ... 12.1 Nadomestna kapacitivnost zaporedno vezanih kondenzatorjev. 87 ...

ELEKTROTEHNIKA - PMP

https://www.sc-nm.si/sestg/si/file/download/592_298dbfe52fc2/Re%C5%A1itve.pdf

26 apr 2012 ... c) Oblika toka in oblika napetosti sta vedno različna. d) Tok prehiteva napetost za 90 stopinj. Pravilen odgovor je b) Moči, ki se razvije na uporu, ...

ELEKTROTEHNIKA

http://visjasolaravne.si/files/2018/11/Microsoft-PowerPoint-ELE1.pdf

ELEKTRIČNI UPOR (R). V 1 cm3 Cu je pri sobni temperaturi cca 1023 prostih elektronov. Glede na število prostih elektronov ločimo snovi na: - prevodnike.

Elektrotehnika in varnost

http://gz-ormoz.si/media/GasilskaZveza/IZOBRAZEVANJE/OPERATIVNI_GASILEC/Elektronika_in_varnost-Simon_Zorec.pdf

OSNOVE ELEKTROTEHNIČNIH VELIČIN. Prevodnost ( G ). - Obratna vrednost električne upornosti je električna prevodnost. - Enota za električno prevodnost je ...

ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRONIKA

http://sabotin.ung.si/~mv0029/pdf/VITES-EE.pdf

priredimo dvojiški komplement in nato števila seštejemo. Negativno število zapišemo z dvojiškim komplementom. V dvojiškem komplementu je MSB vedno ...

Elektrotehnika - Vaje

http://sabotin.ung.si/~mv0029/pdf/skripta2010.pdf

3.3.1 Zaporedna vezava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 3.3.2 Vzporedna vezava . ... 4.4 Izra£unajte nadomestno kapacitivnost treh kondenzatorjev, ki so vezani.

2. letnik - Elektrotehnika - Robotika

https://www.fe.uni-lj.si/printBologniaPdf.php?stdType=2.&stdMajor=&id=2012021320563396

Koda predmeta. 2. letnik steber kontaktne ure. P A L ÎŁS ÎŁK S ECTS. JEZIK. 3. semester. 64272. Avtonomni mobilni sistemi. OST. 45 0 30 75 150. 6. SLO/ANG.

ELEKTROTEHNIČKI SIMBOLI — ELEKTROTEHNIKA

https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/elektrotehnika.pdf

Ako je vršenje rada ili trošenje energije vremenski riejed- nolično, moraju se promatrati diferencijalni iznosi rada u diferen cijalu vremena, pa je trenutna ...

Prvostopenjski univerzitetni študijski program ELEKTROTEHNIKA ...

https://www.fe.uni-lj.si/mma/u%C4%8Dni-na%C4%8Drti-EL-2019-2020/2018010411372302/

Ocenjevalna lestvica: ... Novel cross-layer QoE-aware radio resource allocation algorithms in multiuser OFDMA ... Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv.

Primeri ustnih vprašanj za 2. predmet POM – ELEKTROTEHNIKA

https://www.sc-nm.si/sestg/file/open/417_050ceb0958bf/Ustna%20vpra%C5%A1anja%20elektrotehnika%20POM_2014.pdf

a) Logično funkcijo vnesite v Veitchev diagram in jo poenostavite. (4 točke) b) Narišite funkcijski in stikalni načrt. (5 točk) c) Funkcijo realizirajte samo z NAND ...