Informacije o kršitelju M1, finančna družba, d. d., Ljubljana, Vojkova ...

Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana. Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev. ZTFI. Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI v zvezi z objavo konsolidiranega ...

Informacije o kršitelju M1, finančna družba, d. d., Ljubljana, Vojkova ... - Sorodni dokumenti

Informacije o kršitelju M1, finančna družba, d. d., Ljubljana, Vojkova ...

https://www.a-tvp.si/Documents/nadzor/nadzorniska-razkritja/Izre%C4%8Deni%20ukrepi/Objava_M1.pdf

Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana. Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev. ZTFI. Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI v zvezi z objavo konsolidiranega ...

Informacije o kršitelju: M1, finančna družba, d. d., Vojkova cesta 58 ...

http://www.a-tvp.si/Documents/nadzor/nadzorniska-razkritja/Izre%C4%8Deni%20ukrepi/Informacija_o_ukrepu812020.pdf

Informacije o kršitelju: M1, finančna družba, d. d., Vojkova cesta. 58, 1000 Ljubljana. Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI: Subjekt nadzora je kršil ...

Informacije o kršitelju PETROL, Slovenska energetska družba, d. d. ...

https://www.a-tvp.si/Documents/nadzor/nadzorniska-razkritja/Izre%C4%8Deni%20ukrepi/Petrol_objavaNR.pdf

Družba PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Dunajska cesta 50, Ljubljana je dolžna v 8 dneh od vročitve te odredbe odpraviti kršitev 3. točke prvega ...

KD, finančna družba, d. d., Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih ...

http://www.atvp.si/Documents/seznami-in-registri/prospekti/SKD1_prospekt.pdf

14 jan 2011 ... Zavarovalnica je nadgradila ţivljenjska zavarovanja Fondpolica in. KD Druţina oziroma KD Pokojnina, in sicer s vključitvijo Zajamčenega ...

Ljubljana, 17. 12. 2010 M1, finančna družba, dd ... - Mali delničarji

http://www.skupaj.si/sites/default/files/dokumenti/NP%20M1%20-%20ns.pdf

17 dec 2010 ... Vojkova cesta 58. 1000 Ljubljana. ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja družbe M1 d.d. Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši in.

Informacije o kršitelju TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina ...

https://www.a-tvp.si/Documents/nadzor/nadzorniska-razkritja/Izre%C4%8Deni%20ukrepi/objava_Tekstina.pdf

TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina,. Tovarniška cesta 15, Ajdovščina. Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev. ZTFI. Subjekt nadzora je kršil določbe ...

LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Vojkova cesta 48, Ljubljana ...

http://www.lek-zbor.si/Portals/0/dokumenti-izobrazevanje/PRIJAVNICA%20-%20Letno%20sre%C4%8Danje%20izvajalcev%20PUZ%202020.pdf

Prijave sprejemamo do 4. marca 2020 oziroma do zasedenosti mest. Kotizacija znaša 39,00 €. DDV ni vključen v ceno. Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni ...

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska c. 50 ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-eng/2018/publications/2008/12/financni_koledar_eng.pdf

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana tel.: 01 47 14 234 www.petrol.si. Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v ...

kam po informacije? - Felinološko društvo Ljubljana

http://www.fd-ljubljana.si/Kam%20%20po%20informacije.pdf

KRATKA PREDSTAVITEV FELINOLOŠKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA. Felinološko društvo Ljubljana (FDL) je bilo ustanovljeno leta 1985, čeprav so se prve ...

Splošne informacije za paciente in obiskovalce (PDF) - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/brosura_za_paciente_in_obiskovalce_2016.pdf

Japljeva ulica. Njegoševa cesta. LPP 5. LPP 9, 25. 4. Informacije za paciente in obiskovalce UKC Ljubljana prostorska razporeditev zgradb v UKC Ljubljana.

Informacije in napotki - Onkološki inštitut Ljubljana

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Publikacije/OI_informacije_in_napotki.pdf

ZALOŠKA CESTA. STAVBA. TRT. STAVBA. C. STAVBA. B. 1. 2. 3. 4. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA. STAVBE UKC LJUBLJANA. LJUBLJANICA. PARK.

informacije o anesteziji za pacienta in njegove svojce - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/anestezija_info_paciente_in_svojce.pdf

srca, pljuč, jeter, ledvic itd.), uživanju zdravil, alergiji na zdravila in hrano ter o vaših morebitnih razvadah (kajenje, pitje alkohola, uživanje mamil, čezmerno.

Informacije po 12. odstavku 10.a člena - Javni holding Ljubljana

https://www.jhl.si/sites/www.jhl.si/files/jhl_si/stran/datoteke/prejemki_direktorice_in_ns_l2018.pdf

Nadzorni organ. Direktorica. Zdenka Grozde. Nadzorni svet. Jadranka Dakić predsednica. Nadzorni svet. Bojan Albreht namestnik. Nadzorni svet. Vasja Butina.

Priloga 2 Lekarniška zbornica Slovenije Vojkova 48 1000 ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-1921-p2.pdf

Priloga 2. Lekarniška zbornica Slovenije. Vojkova 48. 1000 Ljubljana. VLOGA ZA PODALJŠANJE LICENCE. Ime: Priimek: Dekliški priimek: Kraj in datum rojstva ...

cene štupar – center za permanentno izobraževanje, vojkova cesta ...

https://www.cene-stupar.si/media/Dokumenti%20stara%20mapa/Splo%C5%A1ni%20pogoji/Letno_-porocilo_2016.pdf

apartma Červar ter oprema za program Kozmetični tehnik. Vir za nabavo so bila amortizacijska sredstva v višini 18.514,97 EUR, ter presežek prihodkov.

Slovenska odškodninska družba, d - Kapitalska družba

http://www.kapitalska-druzba.si/_files/2318/%2017%20_javno_zbiranje_ponudb_za_nalo%C5%BEbe_v_lasti_KAD_PPS_KS_PPS_28082012.pdf

28 avg 2012 ... 5033080 SM STROJKOPLAST D. O. O. MARIBOR*. 46.590,75. 46.590,75. 10,00. * Za odsvojitev poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, ...

Informacije za bolnike o preiskavah v nuklearni medicini Informacije ...

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Informacije_za_bolnike_o_preiskavah_v_nuklearni_medicini.pdf

predmete, ki jih imate morda v `epih, ter nakit in uro. Scintigrafija ... preiskava srca, s katero ugotavljamo delovanje sr~ne mi{ice levega sr~nega prekata.

Finančna uprava RS - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2016/FINANCNA_UPRAVA_RS.pdf

Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna - Sektor proračunske inšpekcije ... 04.3.2014 opravil inšpekcijski pregled pri Ministrstvu za finance - Davčna uprava ... Grosuplje, ki je v ta namen dne 09.4.2009 z DURS podpisala pogodbo ...

finančna matematika - Fmf

http://www.fmf.uni-lj.si/storage/26673/FiM1%20%282013%29.pdf

Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega programa Finančna matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ...

FINANČNA PISMENOST

https://lu-jesenice.net/wp-content/uploads/2012/11/finan%C4%8Dna-pismenost-popr1.pdf

Cilj takšnega pristopa je, da bi vsak sam v sebi in v svojem okolju našel tiste ... stvari (cilju), ki jo gojimo v sebi. ... Prebudite velikana v sebi (Anthony Robbins).

09 - Financná matematika

https://gymopatke.edupage.org/files/09_-_Financna_matematika.pdf

Finančná matematika - základné pojmy. - zaoberá sa aplikáciami matematických metód vo finančníctve. Úrok je poplatok, ktorý platí osoba alebo organizácia ...

finančna matematika

http://www.fmf.uni-lj.si/storage/18132/3_Financna%20matematika.pdf

Temeljni cilj dodiplomskega univerzitetnega programa Finančna Matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ...

FINANČNA POVEZANOST MED OGLASI IN MEDIJI

http://www.os-laporje.si/files/2015/08/2008-2009_Reklama-za-reklamo-proti-reklami-I.Bra%C4%8Di%C4%8Dmentor-B.-%C4%8Cretnik.pdf

Poiskala sem oglaševalske trike in pojasnila, da so mediji in oglasi tesno ... Štajerski val, Radiu Maribor, oglašujemo se kot medijski pokrovitelj posameznih.

Finančna pismenost med mladimi - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ales_Trunk2/publication/327891081_Financna_pismenost_med_mladimi_vloga_bank_pri_izobrazevanju_in_usposabljanju/links/5cb88880a6fdcc1d499ee11c/Financna-pismenost-med-mladimi-vloga-bank

sta bili prisotni NLB in Gorenjska banka, d. d. Udeleženci so izmenjali dobre prakse ... finančna tveganja, moralna tveganja, pretrese, ki jih prinašajo velika tečajna ... in tudi konkretni nasvet v obliki izpolnjenega finančnega delovnega lista ali.

FINANČNÁ MATEMATIKA - Obchodná akadémia

https://oadk.edupage.org/files/fmt/ucebnica/Financna_matematika_ucebne_texty.pdf

Finančná matematika. Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj zriaďovateľ. Obchodná akadémia. Radlinského 1725/55. 026 01 Dolný Kubín. „Moderné vzdelávanie pre ...

PRILOGA III – FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I ... - Movit

http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Rezultati_rokov/Sporazumi_2018/Priloga_III_-_Financna_in_pogodbena_pravila.pdf

razdalje poti predstavlja znesek nepovratnih sredstev za povratno pot med ... se lahko nacionalna agencija odloči, da bo to upoštevala pri določitvi števila licenc ...

FMF - Financna matematika 1 (vaje) 3. TERMINSKE OBRESTNE ...

https://studentski.net/get/ulj_fmf_fc1_fm1_vaj_terminske_obrestne_mere_01.pdf

FMF - Financna matematika 1 (vaje). 3. TERMINSKE OBRESTNE MERE. 1. Naj bo t < T < U in naj t oznacuje današnji dan. L(t, T) je trenutna navadna obrestna.

FMF – Financna matematika 1 (vaje) 8. ENOOBDOBNI MODEL ...

https://studentski.net/get/ulj_fmf_fc1_fm1_vaj_enoobdobni_model_trga_02__ekvivalentna_martingalska_verjetnost.pdf

FMF – Financna matematika 1 (vaje). 8. ENOOBDOBNI MODEL TRGA - ekvivalentna martingalska verjetnost. 1. Obravnavamo enoobdobni model financnega ...

PROSPEKT ZA UVRSTITEV OBVEZNIC KD GROUP, finančna ...

http://www.atvp.si/Documents/seznami-in-registri/prospekti/Prospekt_za_uvrstitev_obveznic_KDH3.pdf

V letu 2005 je na podlagi dokapitalizacije s stvarnimi vložki s strani KD Group d.d. ... Tomaž Butina – predsednik revizijske komisije, Sergej Racman – namestnik.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA ...

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-PTZ/Vsebine/novice-priponke/0920-8581-2016-4%20Pla%C4%8Dilo%20tro%C5%A1arine%20in%20prijava%20drobnoprodajne%20cene.pdf

14 jul 2016 ... Trošarina za elektronske cigarete je določena v višini 0,18 eura za en ... drobnoprodajne cene tobaka za segrevanje in elektronskih cigaret).

Tehnična in finančna študija rekonstrukcije ... - Dominvest doo

http://www.dominvest.si/f/img/File/HrusicaOgrevanje_spodnja_gornji_pas_studija.pdf

... smo trenutne cene kurilnega olja in cenik oskrbe s toplotno energijo javnega podjetja Jeko-In d.o.o.. ... kotlov avstrijskega podjetja Fröling. Tako se skupna ...

FINANČNA DOLOČILA za sezono 2020/21 sprejeto na seji IO ZKTS ...

http://kosarkarski-trenerji.com/ftp/licencni_pravilnik/FINANC%CC%8CNA%20DOLOC%CC%8CILA%20za%20sezono%202020.pdf

25 sep 2019 ... sprejeto na seji IO ZKTS 25. 9. 2019. ZNESEK. 1. ČLANARINA (poravna jo trener). • Prva članarina ob včlanitvi in če ni plačana članarina za ...

cesarsko-kraljeva finančna straža na ... - Arhivsko društvo Slovenije

http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/Viri_p/Viri_38.pdf

Odslej trgovska zastava na plovilih finančne straže . ... začetka leta 1870 do razpada Avstro-Ogrske je izhajal spet ... -šlezijska v Brnu, ogrska v Budimpešti, pri-.

Finančna ocena naložbene priložnosti z uporabo dinamičnih ... - Doba

https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/download/126/140/

izračunana interna stopnja donosa investicije večja (ali enaka) od stroškov financiranja podjetja (ali večja ali enaka merilu zahtevane donosnosti naložbe kot ...

Mavrična Ljubljana Rainbow Ljubljana - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Mavricna-Ljubljana4.pdf

organiziral ŠKUC-Forum. Istega leta je bila v okviru ŠKUC ... Culture organised by ŠKUC Forum in 1984. The same year, ... www.mavricni-forum.net. Neformalno ...

Ljubljana BF – Ljubljana Biotehniška fakulteta Ljubljana GR ... - Arso

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_dec16_slo.pdf

Datum objave: 31.1.2017. Koncentracije so podane v μg/m3. Dan/ merilno mesto. Ljubljana. Bežigrad. Ljubljana. BF. Ljubljana. GR. Maribor. Zagorje. Hrastnik.