LETNO POROČILO za leto 2017 - GVO

varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje Vransko. • Nadaljevali smo z ... Ustanovitev, registracija in lastništvo. Družba je bila ... bilance stanja. Izračun se naredi za vsakega zaposlenega, upoštevajoč stroške odpravnine ob upokojitvi ter ...

LETNO POROČILO za leto 2017 - GVO - Sorodni dokumenti

LETNO POROČILO za leto 2017 - GVO

https://www.gvo.si/wp-content/uploads/2017/09/Letno-porocilo-2017.pdf

varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje Vransko. • Nadaljevali smo z ... Ustanovitev, registracija in lastništvo. Družba je bila ... bilance stanja. Izračun se naredi za vsakega zaposlenega, upoštevajoč stroške odpravnine ob upokojitvi ter ...

Letno poročilo MO za leto 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Dokumenti/LP_MO_2017.pdf

10 maj 2018 ... pred vami je Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2017. ... Dan civilne zaščite, Konferenca Recall ter Bogatajevi dnevi zaščite in ...

Letno poročilo za leto 2017 - KOP Brežice dd

https://www.kop-brezice.si/upload/editor/file/file0b8637ca910cfa8.pdf

SI56 6100 0000 9798 511 pri Delavski hranilnici – RS. ➢ SI56 6000 0000 0679 750 pri LON d.d., Kranj – RS. • elektronski naslov : [email protected] • telefon ...

letno poročilo za leto 2017 - FTPO

https://www.ftpo.eu/Portals/0/Dokumenti/00%20LETNO%20POROCILO%20FTPO%20ZA%20LETO%202017.pdf

14 feb 2018 ... Mestna občina Slovenj Gradec, ... Grammer Automotive Slovenija d.o.o., ... takratni Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. (Adient Slovenj Gradec d.o.o.), ... zaposlitev visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev.

LETNO POROČILO za leto 2017 - Zdravstveni dom Trebnje

https://zd-tr.si/images/Letno-poroilo-2017.pdf

13 feb 2018 ... SLUŽBA. GMS ZAVODA. (STROKOVNI ... Delovni čas laboratorija je prilagojen potrebam uporabnikov (od 5.40-19.00 ure, z izjemo poletnega ...

LETNO POROČILO ZA LETO 2017 JZ LEKARNA AJDOVŠČINA

https://lekarna-ajdovscina.si/wp-content/uploads/2019/10/Letno-poro%C4%8Dilo-2017.pdf

Naslov: Tovarniška cesta 3e, 5270 AJDOVŠČINA. LETNO POROČILO. ZA LETO 2017. JZ LEKARNA AJDOVŠČINA. Odgovorna oseba: Katja Krušič ...

letno poročilo za leto 2017 - Občina Zagorje

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=5560

IZJAVA O UPRAVLJANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA. ZAGORJE, D.O.O. . ... JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.. LETNO POROČILO ...

letno poročilo za leto 2017 - Občina Šentjernej

https://www.sentjernej.si/files/other/news/128/198276LETNO_POROCILO_ZD_Novo_mesto_za_leto_2017_s_prilogami.pdf

11 avg 2017 ... Polje harmonije, d.o.o.. 6.214 EUR. 5. Borzen, d.o.o.. 4.893 EUR. Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016). Dani predujmi in ...

letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2017

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/LP%202017/SLO_gorenje_LP_17%20za%20objavo.pdf

19 feb 2018 ... Skupino Gorenje in naše ključne deležnike. ... potrošniški reviji ETM Testmagazin, hladilnik Gorenje ... Izjema je ameriški dolar, pri katerem ...

LETNO POROČILO ZA LETO 2017 - Zdravstveni dom za študente ...

https://www.zdstudenti.si/wp-content/uploads/2018/12/letno-porocilo-zd-2017.pdf

Ljubljana, Aškerčeva cesta 4 ... Univerzi v Ljubljani in njenim članicam, Študentski organizaciji Slovenije, Študentski ... študentski populaciji na vseh področjih.

LETNO POROČILO KSD doo AJDOVŠČINA ZA LETO 2017 - Občina ...

https://www.ajdovscina.si/mma/31%20seja%207%20tocka%20-%20Letno%20porocilo%20KSD%20d.o.o.%20Ajdovscina%20za%20leto%202017.pdf/2018052115231746/?m=1526908960

21 maj 2018 ... Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (skrajšan naziv KSD d.o.o. ... Ustanoviteljici družbe sta občini Ajdovščina in Vipava.

Revidirano Letno poročilo družbe za leto 2017

http://www.oam.si/file.aspx?AttachmentID=16191

28 mar 2018 ... da poslovno poročilo družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna, za leto 2017 ... projekta Diagnostično rehabilitacijski center DOBRNA MEDICAL z.

Letno poročilo za leto 2017 - Klinika Golnik

https://www.klinika-golnik.si/storage/_sites/golnik/app/media/Letna-porocila/2017_letno_porocilo_.pdf

15 mar 2018 ... terapija ob odpustu. TREK metoda testiranja. TSLP ... ZBP na državnem nivoju; diagnostika in terapija v skladu s ... Triažiranje izvaja zdravnik specialist, ki pregleda napotnico. ... Vzdržljivostni shuttle test (ESWT). OBR 103- ...

Letno poročilo Finančne uprave za leto 2017 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Strateski-dokumenti/e5bd7ff9b6/Letno-porocilo-Financne-uprave-RS-za-leto-2017.pdf

Poročevalske enote lahko oddajo svoja Intrastat poročila, s pomočjo spletne ... zmanjšana za izplačane dobitke, razen pri mednarodni igri EuroJackpot, kjer.

letno poročilo za leto 2017 - Zdravstveni dom Brežice

https://www.zd-brezice.si/images/2018-javna-narocila/Letno_porocilo_2017.pdf

31 dec 2017 ... puls oksimeter. 1.098,90 ... Brežice 5.449 EUR, Občina Brežice 1.656 EUR, Lekarna Brežice 1.183 EUR, 3.677 EUR ostali). Konti skupine 15 ...

Letno poročilo EF UL za leto 2017 - Ekonomska fakulteta - Univerza ...

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/Letno_porocilo_EF_UL_2017.pdf

6 feb 2018 ... Ime zavoda: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (EF UL) ... sodelovanja s Kitajsko t.i. Konfucijeve učilnice v Ljubljani, Mariboru, Kranju in ...

letno poročilo za leto 2017 - Splošna bolnišnica Ptuj

http://www.sb-ptuj.si/uploads/bolnica/public/document/276-letno_poroilo_2017_sl.pdf

31 maj 2018 ... GORENJE GTI, TRGOVINA,. 681 €. PRO-GEM ... STERILIZATOR PARNI MST V-6-6-12. 96.984,04 ... čISTILEC ULTRAZVOčNI SONIS 4 GT.

letno poročilo skupine podravka leto 2017 - Žito

https://zito.si/wp-content/uploads/2019/03/PODD-konsolidirano-2017-prevod.docx.pdf

poročilo in revizorjevo poročilo obvladujoče družbe, Podravka d.d., koprivnica, Hrvaška. Izvorno poročilo je pripravljeno v hrvaškem jeziku in objavljeno na ...

letno poročilo za leto 2017 jzz splošna bolnišnica brežice

https://www.sb-brezice.si/upload/editor/file/file6eceeb449d01bcb.pdf

31 dec 2017 ... Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Brežice v javni zdravstveni zavod, št. 022-03/97-7, z dne ...

LETNO POROČILO za poslovno leto 2017 - Zdravstveni dom Nova ...

https://www.zd-go.si/mma/poslovno_porocilo_2017/2018022809533180/?m=1519807936

13 feb 2018 ... Medicinske sestre ZD Tolmin je seznanil z ... tehnik zdravstvene nege) se za polovični delovni čas pridruži še diplomirana medicinska.

LETNO POROČILO za leto 2017 - Splošna bolnišnica Jesenice

https://www.sb-je.si/uploads/jesenice/public/_custom/K_3._T_LETNO_POROCILO_za_leto_2017.pdf

15 apr 2018 ... Splošna bolnišnica Jesenice si je v letu 2017 zastavila več ključnih ciljev, ... Leto 2017 so zaznamovali tudi obiski in srečanja z vidnimi ...

letno poročilo za leto 2017 - Posavski muzej Brežice

https://www.pmb.si/images/mojeSlike/files/3_1_Vsebinsko_LETNO_PORO%C4%8CILO_ZA_LETO_2017.pdf

16 feb 2018 ... reko med Štajersko in Kranjsko, in njen pomen za življenje ljudi ob njej. Pano Kranjsko-štajerska deželna ... oddaja Nedeljski izlet, novinarka.

letno poročilo za leto 2017 splošna bolnišnica celje

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/Letno_poro__ilo/Letno%20poro%C4%8Dilo%202017_SB%20Celje.pdf

31 dec 2017 ... OBISKI. Realizacija. 2016. Plan. 2017. Realizacija. 2017. Indeks ... V pralnici SB Celje še peremo perilo v celoti za SB Jesenice in za PB Vojnik ...

letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2017 - Zdravstveni ...

https://www.zd-po.si/wp-content/uploads/2019/10/Letno-poslovno-in-ra%C4%8Dunovodsko-poro%C4%8Dilo-za-leto-2017.pdf

10 apr 2018 ... Izvaja se slikanje skeleta, prsnih organov, trebuha, požiralnika s kontrastom, rodil s kontrastom (HSG) in zob. RTG storitve omogočajo vso.

Letno poročilo za leto 2017 - Splošna bolnišnica Murska Sobota

https://www.sb-ms.si/upload/files/LP%20SBMS%202017%20KON%C4%8CNO.pdf

30 jun 2018 ... Tabela 13: Čakalna doba in število čakajočih po dejavnostih . ... zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17).

Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2017

http://www.kapitalska-druzba.si/_files/4644/LP%20Skupine%20KAD%202017_za%20net_koncno_07082018.pdf

29 avg 2018 ... Modra zavarovalnica, d. d. Vsako od navedenih podjetij je podrobneje predstavljeno v ... pokojninska renta lahko izplaËuje tudi enkrat letno.

letno poročilo vrtca ravne na koroškem za poslovno leto 2017

http://vrtec-ravne.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2018/04/LETNO-PORO%C4%8CILO-Vrtca-Ravne-na-Koro%C5%A1kem-za-poslovno-leto-2017.pdf

Vrtna kosilnica. Projektor ACER (Solzice) ... 6133DI Garnitura ratan kom. 1. 132,05. 032000 Ajda - igralnice. 6176DI Vrtna klop Ekvador kom. 1. 72,10. 032003 ...

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

Letno poročilo OŠ Tržišče za šolsko leto 2016/2017 - Osnovna šola ...

http://ostrzisce.splet.arnes.si/files/2017/12/Letno_porocilo_16_17_OS-Trzisce.pdf

Srednja šola Sevnica. Mizar. 1. 0. 1. Socialno – ekonomske stiske. Sodelovali smo z zunanjimi institucijami (RK, Karitas, CSD Sevnica). Ob koncu šolskega leta ...

zaključni račun proračuna in letno poročilo občine žiri za leto 2017

https://www.ziri.si/files/other/news/153/1230332017%20KOMPLET.pdf

28 feb 2018 ... 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 29.985,00. 30.395, ... V rezervni sklad so bila v letu 2017 odvedena dodatna sredstva v ... TROSILEC SIP Z BOČNO TROSILNO ... Nadomestni deli za vozila. KONTO.

Letno poročilo za leto 2017-2018 - Osnovna šola Spodnja Šiška

http://sola-siska.si/wp-content/uploads/2018/09/Letno-poro%C4%8Dilo-2017-2018_3.pdf

27 sep 2018 ... Trajanje projekta (začetek v šol. letu): 2015/16, trajal 2 leti ... tekmovala v tekmovanju Kresnička, ki ga organizira DMFA.Tekmovali so učenci od ...

Letno poročilo Osnovne šole Žirovnica za leto 2017 - Občina Žirovnica

https://zirovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/Letno-poro%C4%8Dilo-Osnovne-%C5%A1ole-za-leto-2017.pdf

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA - LETNO POROČILO 2017 ... Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ...

letno poročilo osnovne šole domžale za leto 2017 - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/128327O%C5%A0%20Dom%C5%BEale%20-%20letno%20poro%C4%8Dilo%202017.pdf

6 feb 2018 ... Osnovna šola Domžale je javni vzgojno-izobraževalni zavod in je bila ustanovljena na podlagi odloka o ustanovitvi javnega ...

letno poročilo osnovne šole miren za leto 2017 - Občina Miren ...

https://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2018/05/T13_Letno-poro%C4%8Dilo-O%C5%A0-MIREN.pdf

Osnovna šola Miren, letno poročilo 2017. Stran 5. 1.1 KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA. Zavod OŠ Miren opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost kot javno ...

Letno poročilo Elektra Ljubljana za leto 2017 - Elektro Ljubljana

https://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/LP%20EL%20d_d__2017_10_5_18_kpl_rev.pdf

22 mar 2018 ... ... da po uspešno zaključenem postopku skupnega javnega naročila podpiše pogodbo s ponudnikom Elektronabava, d. o. o., Cesta 24. junija 3 ...

letno poročilo univerze v mariboru za leto 2017 - Univerza v Mariboru

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Narti%20in%20poroila/Poslovno%20poro%C4%8Dilo%20UM%202017_vsebinski%20del.pdf

27 feb 2018 ... Študentski domovi so pridružena članica Univerze v Mariboru in predstavljajo ... vpis, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v ... v letu 2017/18, nekaj fakultet pa bo z izvedbo pričelo v prihodnjem študijskem letu 2018/19.