Davek na motorna vozila - FinD-INFO

program za izračun DMV, s katerim si lahko sami točno izračunate predviden davek glede na lastnosti posameznega vozila. Brezplačen program je dostopen na ...

Davek na motorna vozila - FinD-INFO - Sorodni dokumenti

Davek na motorna vozila - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Davek_na_motorna_vozila.pdf

program za izračun DMV, s katerim si lahko sami točno izračunate predviden davek glede na lastnosti posameznega vozila. Brezplačen program je dostopen na ...

davek od dohodkov pravnih oseb - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Splosno_o_DDPO.pdf

Pri ugotavljanju prihodkov oziroma odhodkov od obresti na posojila med povezanimi osebami se prihodki upoštevajo najmanj, odhodki pa največ do višine, ...

davek na dodano vrednost računi - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Racuni.pdf

3.6 Račun za dobavo blaga oziroma storitve imetnika dovoljenja za pavšalno ... tretje države. V Tabeli 2 na naslednji strani so navedena pravila za izdajanje ... Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za opravljeno dobavo.

DAVEK NA DODANO VREDNOST Posebna ureditev za ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Posebna_ureditev_za_opravljanje_storitev_mednarodnega_obcasnega_cestnega_prevoza_potnikov.pdf

SI56011008881000030, referenca je: SI19 davčna številka -62006; SWIFT: BSLJSI2X; IBAN: SI56011008881000030. 7.0 IZKLJUČITEV IZ POSEBNE ...

IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali ... - Karbon.si

http://www.karbon.si/files/Franci%20Lenart%20-%20IMV%20odpadek%20ali%20surovinska%20baza.pdf

izrabljenih vozil v enem letu. Prodaja vozil v sosednje države zunaj. 20.000. 33. Evropske unije. Razgradnja v okviru sivega trga. 30.000. 50. Razgradnja vozila ...

davek na nepremičnine - IUS-INFO

http://www.iusinfo.si/download/razno/ZDN_CISTOPIS.pdf

V prvo skupino se uvrščajo davek na promet nepremičnin oziroma davek na ... s postopkom, ki je predpisan za poskusni izračun vrednosti nepremičnin po ...

zis-f - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/ZIS-F_160615_objava.pdf

na srečo z zakonom dodeli koncesija Loteriji Slovenije, d. d., ki lahko prireja ... operaterji, ki prirejajo spletne igre na srečo, kot so BWIN, Poker Stars, Full tilt ... koncesionarju, in njihova prepoved udeležbe pri teh igrah pri koncesionarju, ...

Številka - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/150129_Vezane_knjige_racunov_-_Vprasanja_in_odgovori.pdf

31 jan 2015 ... Vzorec obrazca računa iz vezane knjige računov. 12. Kje in kdaj bo možno ... V primeru, da je Wordu oziroma Excelu narejena aplikacija, ki ...

Obrazec M-4 - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/Priloge/Priloge/RS_-2019-055-02495-OB~S___-____-___-_____-__~P004-0000.PDF

Priloga 4: Obrazec M-4 – Prijava podatkov in sprememb podatkov o osnovah, ... verski uslužbenci po šestem odstavku 19. člena ZPIZ-2 (zavarovalna podlaga 019),. - osebe ... Primer: začetek dela 30.12., ki je sobota, ali zaključek dela 1.1. oz.

Bonitete - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Bonitete.pdf

T: 01 478 38 00. F: 01 478 39 00. E: [email protected] www.fu.gov.si.. DOHODNINA - DOHODEK IZ ZAPOSLITVE. Bonitete. Podrobnejši opis. 4. izdaja, MAREC ...

ZTro-1 - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/ZTro-1.pdf

z dne 16. Decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi ... primeru, če ta ista fizična oseba s proizvedenim žganjem (tudi če ga proizvede manj kot 500 ... borovničevec, medeno žganje, liker), ki jih z mešanjem, staranjem, ...

olajšava za investiranje - FinD-INFO

http://www.findinfo.si/download/razno/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Olajsava_za_investiranje.pdf

šteje tudi multifunkcijska naprava, ki ima vgrajeno mrežno kartico, s katero je povezana na interno računalniško omrežje, oziroma, ki se dejansko uporablja v ...

pribitek k cestnini - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Pribitek_k_cestnini-1.pdf

IBAN prejemnika: SI56 0110 0888 1000 030. • Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8 znakov), P2 pa šifra dajatve (5 ...

davčna izvršba - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Davcna_izvrsba.pdf

3.0 OPOMIN PRED IZVRŠBO . ... Pred začetkom izvršbe FURS dolžnika praviloma opomni (po pošti, preko aplikacije eDavki ali po telefonu) naj prostovoljno ...

plačevanje davkov in dajatev - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Placevanje_davkov_in_dajatev.pdf

Prispevki za starševsko varstvo: SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-43001. Prispevki za zdravstveno varstvo in poškodbe pri delu: PDP ZZZS.

obrazec M-4 z navodilom za izpolnjevanje - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/Priloge/Priloge/RS_-2019-055-02495-OB~S___-____-___-_____-__~P004-0000.PDF

Priloga 4: Obrazec M-4 – Prijava podatkov in sprememb podatkov o osnovah, ... verski uslužbenci po šestem odstavku 19. člena ZPIZ-2 (zavarovalna podlaga 019),. - osebe ... Primer: začetek dela 30.12., ki je sobota, ali zaključek dela 1.1. oz.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER ... - FinD-INFO

http://www.findinfo.si/download/razno/Navodilo_za_izpolnjevanje_ugovora.pdf

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI ... uveljavljanje dejanskih stroškov je na spletnih straneh FURS objavljen obrazec Vloge za ... Razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ...

MEDNARODNO OBDAVČENJE Brošura o mednarodni ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Brosura_Mednarodna_obdavcitev.pdf

3.1 Pod kakšnimi pogoji tujci pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji ................... 9. 3.2 Davčne ... 5.0 PRODAJA NA DALJAVO . ... Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži osebno, po drugi pravni ali fizični osebi ali po pošti. Če.

Napoved za odmero dohodnine za leto - FinD-INFO

http://www.findinfo.si/download/razno/2015-11-30-Prav_IIDnapoved.pdf

za odmero dohodnine za leto 2015. Št.: ... odmero dohodnine. Priloga 3: EU/EGP - Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP ...

obdavčitev z davkom na dediščine in darila - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Obdavcitev_z_davkom_na_dediscine_in_darila.pdf

Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti ... davek vrne le, če je bila pogodba sporazumno razdrta, preden je bil opravljen ...

Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Rezidentstvo_po_ZDoh-2_ZDDPO-2_in_po_mednarodnih_pogodbah-1.pdf

rezident Slovenije samo del davčnega (koledarskega) leta, je zavezan za ... To pomeni, da se status dvojnega rezidentstva (tj., če se zavezanec šteje za ... Odjava stalnega prebivališča v Sloveniji pa nujno ne pomeni, da posameznik postane.

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Izvajanje_mednarodnih_pogodb_o_izogibanju_dvojnega_obdavcevanja_dohodka_in_premozenja.pdf

Tovrstni sporazumi se vedno nanašajo le na neposredne davke in imajo prednost pred ... Za tuja podjetja iz teh držav je ustanovitev oz. registracija ... podjetja na krovu ladje ali čolna, se šteje da je sedež dejanske uprave ... registrirana (npr. na Hrvaškem) in ima s tako državo Slovenija sklenjeno veljavno mednarodno.

davčne blagajne in davčno potrjevanje računov - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Davcne_blagajne_in_davcno_potrjevanje_racunov.pdf

... Klarna in Sofort banking, SmartPayCard, PayMill, Braintree, Paysafecard ter ... zaposlenemu dobroimetje in le-ta z njo opravi nakup v trgovini oz. tam, kjer je ...

predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/Priloge/Poro/PORODZ2019M07D02N5_1_1.PDF

Višino minimalne bruto urne postavko za študentsko delo ter višino ... Dodatek za delovno dobo ... običajnih delavcev dela zaposlijo študentsko delovno silo.

Predlog Pravilnika o obrazcu vloge za uveljavljanje ... - FinD-INFO

http://www.findinfo.si/download/razno/Pravilnik_vloge.pdf

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri ... NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA ...

FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Porocanje_informacij_porocevalskih_financnih_institucij_Financni_upravi_Republike_Slovenije.pdf

3.6 Seštevanje stanj na računih in pretvorba valut . ... V primeru drugih valut je možno poročati v teh drugih valutah, pri čemer morajo biti te druge valute ...

vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Podrobnejsi_opis_3_izdaja_Vracilo_trosarine_za_energente_porabljene_za_pogon_kmetijske_in_gozdarske_mehanizacije.pdf

... OSEBE ............................................... 4. 3.1 Obrazec . ... 4.1 Obrazec . ... zahtevek za vračilo pri pristojnem finančnem uradu na obrazcu TRO-B. 4.2 Obdobje ...

Predlog zakona o poslovni skrivnosti 10. 1. 2019 - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/761d313c27b5103dc7b8.pdf

s sklepom določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost (prvi odstavek 40. člena ZGD-1).

letno* poročilo finančne uprave republike slovenije - FinD-INFO

https://findinfo.si/download/razno/Letno_porocilo_FURS_2014.pdf

31 dec 2014 ... Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Velenje ter Posebni davčni urad. Finančno upravo RS in Generalni finančni urad vodi ...

predlog eva 2019-1811-0008 zakon o ratifikaciji ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/d0697fa072017c14e062.pdf

države zaposlitve prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD z oznako zaposlovanja po sporazumu. (2) Delodajalec na obrazcu PDM-KTD označi, ...

predlog eva 2017-2330-0086 skrajšani postopek zakon ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/Priloge/Poro/PORODZ2017M12D14N14_2_1.PDF

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu se opravlja v določenem časovnem obdobju in ga je ... pomemben ukrep za osvetlitev, posredno pa vpliva na kakovost grozdja. ... rastlin na njivi, transport rastlin do obiralnega stroja, obiranje storžkov na ... Začasno ali občasno sezonsko delo v kmetijstvu obsega dela v kmetijski ...

DOHODKI IZ ZAPOSLITVE Dohodki iz drugega ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Dohodki_iz_drugega_pogodbenega_razmerja.pdf

Pogodba o poslovodenju in pogodba o prokuri sta pogodbi civilnega prava. S pogodbo o poslovodenju se poslovodja zaveže, da bo opravljal določeno delo, ...

Objasnjenje UIO u vezi homologacije vozila i dijelova vozila-novo

http://www.new.uino.gov.ba/get/9068

2 ruj 2019 ... Uputstva o provotleni uskladenosti korisniku ka. homologacije tipa vozila, homologacija tipa. KoJa se protzvode u inosffansfvu i uvoze u Bosnu.

Motorna žaga

http://www.gozdis.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fkatalog_kalkulacij%2Fkalkulacije_mot.zaga.pdf

nizki temperaturi. Teža motorne žage brez meča in verige je 5 kg. Prostornina ... priključimo rezalnik za živo mejo Stihl HS 246. Teža motorne žage brez olja in.

motorna žaga - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/NVD%20%E2%80%93%20ZbVZD%20%E2%80%93%20Sp%20006%20-%20Motorna%20%C5%BEaga_F.pdf

praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.), ... Večji delovni učinek pri delu z motorno žago zahteva tudi hitrejše reakcije, povečujejo pa se ...

NVD – ZbVZD – H 004 - Nahrbtna motorna ... - Zbornica VZD

http://www.zbornica-vzd.si/media/NVD%20%E2%80%93%20ZbVZD%20%E2%80%93%20H%20004%20-%20Nahrbtna%20motorna%20kosilnica_F.pdf

NAHRBTNA MOTORNA KOSA. 1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA. ➢ Pred uporabo naprave se seznani se z navodili za varno ...