xxi. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja - Slovensko ...

Branko Legan, AMZS, Center varne vožnje. Razvoj varnostnih sistemov v ... registracija vozil zakonodaja ... 1. izračun višine odškodnine,. 2. ugotovitev zneska ...

xxi. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja - Slovensko ... - Sorodni dokumenti

xxi. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja - Slovensko ...

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Zbornik-XXI-seminar-s-podro%C4%8Dja-avtomobilskega-zavarovanja.pdf

Branko Legan, AMZS, Center varne vožnje. Razvoj varnostnih sistemov v ... registracija vozil zakonodaja ... 1. izračun višine odškodnine,. 2. ugotovitev zneska ...

xxiv. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja - Slovensko ...

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2018/04/E-zbornik-24.-AO-seminarja_final.pdf

18 apr 2018 ... Elektronska knjiga. BIROGRAFIKA BORI d. o. o., Linhartova 1, Ljubljana ... Praktični primer prodaje avtomobilskih zavarovanj danes in jutri. ... Voznika je kljub pripetemu varnostnemu pasu vrglo iz avtomobila (domnevno čez ... Auto Light Assist ... stranka kupi novo/rabljeno vozilo, potrebuje zavarovanje.

xxii. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja - Slovensko ...

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/E-zbornik-22.-AO-seminar.pdf

Zbornik prispevkov XXII. seminarja s področja avtomobilskega zavarovanja ... Andrej Šalamun, Zavarovalnica Tilia d. d. ... Vpliv na izračun SCR in KUS (SII).

Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska

http://www.avtoservis-lustrek.si/static/uploaded/htmlarea/PrijavaAKA_priloga-Triglav.pdf

izpolni zavarovalnica. 1. ... pri Zavarovalnici Triglav, d.d., območna enota:. ... enostavnejše in hitrejše uveljavljanje odškodnin tretjih oseb, za škode, ki ste jih s ...

Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska - toča

https://www.porscheinterauto.net/f/img/File/Obrazci/prijava-skode-toca-triglav.pdf

pri Zavarovalnici Triglav, d.d., območna enota: . ... da Zavarovalnica Triglav, d.d. posreduje njegove kontaktne podatke svojim pogodbenim izvajalcem z namenom ... izvajalca popravila (na poziv izvajalca ob začetku sanacije nastale škode).

E-informacije s področja zdravstvenega zavarovanja

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-033-8/prispevki/Vicic%20Suzana%20in%20Pahor%20Bruna.pdf

zdravstvenega zavarovanja za potovanje v tujino, lahko se naročimo na novice na področju ... Preverimo lahko, kakšne so čakalne vrste za določeno operacijo, na katero ... zavarovanju oseb poglavitno vlogo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v ... zdravnika ne bomo mogli izbrati kot osebnega zdravnika.

zavarovanja motornih vozil 2014 - Slovensko zavarovalno združenje ...

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/zavarovanja-motornih-vozil-2014.pdf

ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI V SLOVENIJI IN TUJINI ... premije za zavarovanje AO ... naslednica Krekova zavarovalnica ter Porsche.

zavarovanja motornih vozil 2015 - Slovensko zavarovalno združenje ...

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Zavarovanja-motornih-vozil-2015.pdf

Primerjava Slovenije z izbranimi državami . ... državami izstopa Madžarska, kjer so prebivalci za avtomobilsko zavarovanje v povprečju porabili le. 49 EUR ali 4 ...

Slovensko narečno slovaropisje - Historični seminar ZRC SAZU

http://hs.zrc-sazu.si/Portals/0/sp/hs12/Benko.pdf

Slovarski članek za lemo bider ʻoven |ovčji samec|ʼ bider ▷ [ˈbiːdər] -dra m (T B, BP, L, S) oven |ovčji samec| = oven; pok. T B ▷ [ˈBiːdra ˈmaːmo.

splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska 01-aka ... - SKB

https://www.skb.si/document-download/60-zavarovanje-avtomobilskega-kaska-splosni-pogoji

za zavarovanje avtomobilskega kaska lahko sklene skupaj z zavarovanjem avtomobilske ... premijski cenik, mora o spremembi pisno ali na drug primeren način ...

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska

https://www.triglav.si/wps/wcm/connect/6c978492-3fb1-430c-9913-df7939bf8e24/PG-aka-20-2.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6c978492-3fb1-430c-9913-df7939bf8e24-m.ZQfjO

1) za zavarovanje avtomobilskega kaska motornih, priključnih in tirnih vozil ter koles s pomožnim motorjem in delovnih strojev;. 2) za strojelomno zavarovanje,.

AK-PS 01/16 Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/AK-PS-01-16.pdf

Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo na zavarovanem vozilu zaradi ... Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski cenik, mora o.

zavarovanje avtomobilskega kaska - Porsche Leasing

https://www.porscheleasing.si/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/530-23565-7216-23568-12251-downloadTag/default/106e1e91/1489396486/vollkasko-zgibanka-slo-2017-web.pdf

Zaupajte našemu know-howu. Imamo več kot. 30 let izkušenj pri sklepanju avtomobilskega kasko zavarovanja. Prvovrstno kasko zavarovanje v paketu: ...

navodila za razstavljavce 24. avtomobilskega salona slovenije

http://www.avtomobilski-salon.si/files/default/Avtosejem2017/Fotografije/NAVODILA%20ZA%20RAZSTAVLJAVCE%2024%20AVTOMOBILSKEGA%20SALONA%20SLOVENIJE.PDF

27 mar 2017 ... AVTOMOBILSKI SALON SLOVENIJE. ~ 1 ~ ... Razstavljavci prejmejo na recepciji (dvorana Jurček, Dunajska 18, Ljubljana) vse dovolilnice za ...

splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska - GRAWE ...

https://www.grawe.si/fileadmin/grawe_si/Documents/Pogoji/Car/AK_2017-1.pdf

stopnja po Beaufortovi lestvici);. 11) toče;. 12) snežnega plazu. Snežni plaz je ... opravi popravilo pri rednem ali periodičnem pregledu zaradi vzdrževanja;.

splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska - Grawe

https://www.grawe.si/fileadmin/grawe_si/Documents/Pogoji/Car/AK_2017-1.pdf

Izrazi, navedeni v teh pogojih, pomenijo: zavarovalec oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico in se zaveže plačati premijo; zavarovanec oseba ...

posebni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska ak-tp-18 - AMZS

https://www.amzs.si/uploads/AMZS-SI/Storitve/zavarovanje/amzs_kasko_avgust_2018.pdf

Starost vozila se določi na podlagi datuma prve registracije vozila. ... izračun kasko premije šteje v zavarovalni pogodbi navedena novonabav- na vrednost ...

Posebni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska osebnih ...

https://www.dopolnilnozavarovanje.si/wp-content/uploads/2015/10/4POG-AK-POSEBNI-VELJAJO-OD-21.10.2015.pdf

Zavarovalnica Tilia, d.d.. Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto. AK-OA-15 stran 1 od 2 www.zav-tilia.si. I. UVODNE DOLOČBE. 1. člen – UPORABA POGOJEV.

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska ALL ... - Allianz

http://www.allianz.si/file/Kasko-zavarovanje-Splosni_pogoji_za_zavarovanje_avtomobilskega_kaska_ALL-SI-AKA-17-1_7_2018.pdf

1 jul 2018 ... zavarovanje avtomobilskega kaska uporabljajo določbe točk od 11. do 19. Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti ALL-.

slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje - Inštitut za slovensko ...

https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/slovensko_izseljenstvo_v_luci_otroske_izkusnje_web.pdf

je vrnil po svoji gazi do kravic in do svoje mamice in jim povedal, kaj je našel ... »Sexy Slovenians Society«, »People of Slovenian Ancestry«, »You know you are.

Slovensko zdravniško društvo Slovensko združenje za ... - SZAIM

http://www.szaim.org/datoteke/pristopna-izjava-SZAIM-pojasnilo-2016.pdf

Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM). E-Mail: [email protected] Spletna stran: www.szaim.org. Spoštovana/i kolegica/kolega!

AK-OV 01/15 - E-zavarovanja

http://www.e-zavarovanja.com/wp-content/uploads/2015/10/2KASKO-Splo%C5%A1ni-pogoji-osebna_vozila.pdf

(5) Kombinacija E-steklo asistenca (E-aša): zavarovanje skladno z zavarovano nevarnostjo pod 7) tč. (1) odst. 2. člena teh pogojev krije škodo, nastalo zaradi ...

CMR odgovornost in CMR zavarovanja (6. del)

http://www.intertransport.si/wp-content/uploads/transport_04_2015_CMR.pdf

CMR konvencije), če tovorni list sploh ni bil izdan. V tem primeru se lahko samo priporoča, da se za vsak transport ustre- zno, popolno in pravilno izpolni tovorni.

CMR odgovornost in zavarovanja (5. del)

http://www.intertransport.si/wp-content/uploads/transport_03_2015_LUTZ.pdf

Na obstoj ali veljavnost prevozne pogodbe ne vpliva, če tovorni list manjka, če ni pravilen ali če se izgubi. Zanjo veljajo kljub temu določbe tega sporazuma.«.

Osebna zavarovanja - Generali

https://www.generali.si/documents/21804/121463/Priporo%C4%8Dena varnost nad.65. letom/c55622cf-0a2a-4b05-8ab0-c7db8e5fe3d6

Zavarovanje vam zagotavlja izplačilo zavarovalnine v primeru nezgode ali smrti. Z izplačilom si ... vrednosti, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

življenjska zavarovanja - NLB Vita

https://www.nlbvita.si/uploads/brosura-o-zivljenjskih-zavarovanjih.pdf

zavarovanja, ki nam bodo zagotavljala dovolj visoko zavarovalno vsoto za primer smrti za premijo, ki jo ... V naslednjem koraku se lahko obrnete na Slovensko zavarovalno združenje. Pri SZZ delujeta ... 01 473 56 99 [email protected]

Tehnični del - zavarovanja - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/05/OBR-Specifikacije_Tehni%C4%8Dna-dokumentacija-2019.pdf

2.2 Osnovna šola Ig. Osnovna šola Ig, Troštova 24, Ig, velikost objekta 6061 m2, masiven, zgrajen 1966. Zavarovalna vsota je 5.454.900,00 €. Kasneje ...

BANČNA GARANCIJA KOT INSTRUMENT ZAVAROVANJA

https://www.bb.si/doc/diplome/Kranjc_Ingrid-Bancna_garancija_kot_instrument_zavarovanja.pdf

poroštvo,. - bančna garancija. V praksi se plačilna tveganja delijo na komercialna in ... meničnemu upniku (remitentu) plačal v menici zapisano menično vsoto.

Kartica zdravstvenega zavarovanja - ZZZS

https://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/c5fe61b06ff96e44c125718600540c28/$FILE/zlo%C5%BEenka_Kartica%20zdravstvenega%20zavarovanja_januar%202016.pdf

za naročilo evropske kartice zdravstvene- ga zavarovanja, ki velja v državah članicah. Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Avstraliji ...

ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK iz naslova zavarovanja ...

http://avto-kavsek.si/e_files/content/1.ERGO-PRIJAVA%20KASKO.pdf

Podpisani izjavljam, pod materialno in kazensko odgovornostjo, da v času prometne nezgode nisem vozil-a pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov.

Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS

https://data.si/wp-content/uploads/2016/11/VlogazaizpisobdobijzavarovanjvRS.pdf

obvezno zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni plačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na uspeh ukrepov za izterjavo plačila ...

POKLICNA PODROČJA

https://www.os-stranje.si/wp-content/uploads/2018/10/poklicna_podrocja.pdf

SŠ za strojništvo ŠKOFJA. LOKA. Srednja šola Domžale. Srednja strojna in kemijska šola. (Šolski center Ljubljana). Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad ...

s – seminar

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/6450/5940

21.10. p-Tromboza in hemoragična diateza (8-10) p-Motnje v homeostazi telesne temperature: povečana telesna temperatura (10-11) p-Sevalna bolezen (11-12).

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZAVAROVANJA ... - Generali

https://www.generali.si/documents/180316/319682/OBR_RZP_494_Vloga za uveljavljanje pravic iz zavarovanja Specialisti_Avtorizacija_klik.pdf/efdf07b1-248a-4285-ad80-9c2cd81402f3

in obdeluje vso zdravstveno in drugo dokumentacijo, ki je potrebna za ugotovitev temelja in višine obveznosti zavarovalnice ter vpogleda v podatke eNapotnice.

življenjska zavarovanja v zavarovalnici adriatic slovenica

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/znidarsic4153.pdf

4 feb 2010 ... 4.3.3 Življenjsko zavarovanje za vse življenje (VitaFin AS za vse življenje). ... Zavarovatelj je zavarovalnica kot stranka v zavarovalni pogodbi. ... poleg obveznega pokojninskega zavarovanja še dodatno varčevati.