Poročilo o rezultatih poslovanja - AMZS

računovodskih izkazih in metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov ... pregledov, pregledov predelav, homologacij, zavarovanja in registracije vozil ter ...

Poročilo o rezultatih poslovanja - AMZS - Sorodni dokumenti

Poročilo o rezultatih poslovanja - AMZS

https://www.amzs.si/uploads/AMZS-SI/_doc/Skup%C5%A1%C4%8Dine/Letno_porocilo_AMZS_DD_2013.pdf

računovodskih izkazih in metode, ki so bile uporabljene za izračun odpisov ... pregledov, pregledov predelav, homologacij, zavarovanja in registracije vozil ter ...

informacija o rezultatih poslovanja gospodarskih ... - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_42_84_140.pdf

22 jun 2005 ... na 281. mesto Hmezad Trgovina d.o.o. Žalec na 285. mesto Novem Car Interior Desing d.o.o. Žalec c) z največjo dodano vrednostjo na ...

Poročilo o rezultatih raziskave po izvedbi sanacije jam

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Poro%C4%8Dilo-po-sanaciji_TanjaPipan.pdf

Slika 2: Rudna nahajlišča v Kočevju (vir: Geopedia, 2015)… ... Slika 3: Tloris jame v Šahnu (vir: Kataster jam IZRK ZRC SAZU in JZS)…

Poročilo o rezultatih raziskave v letu 2005 - Fmf - Univerza v Ljubljani

https://www.fmf.uni-lj.si/storage/8869/2006-02-profil-studentov-2005.pdf

Tabela 15: »Volilna baza« po posameznih fakultetah Univerze v Mariboru (v odstotkih)................. 128 ... 12 EPF: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru. ... zapiskov in povprečno oceno študentov in študentk (C = 0,162, p < 0,01).

Poročilo o rezultatih raziskave po izvedbi sanacije ... - LIFE Kočevsko

http://life-kocevsko.eu/wp-content/uploads/2012/05/Poro%C4%8Dilo-po-sanaciji_TanjaPipan.pdf

opažene mokrice in polži, v Vodni jami pri Cvišlerjih pa vrtinčarji, gliste, polži in slepe postranice. Za obe jami menimo, da je bila biodiverziteta manj pestra zato, ...

LETNO POROČILO AMZS d.d.

https://www.amzs.si/uploads/AMZS-SI/_doc/Skup%C5%A1%C4%8Dine/letno_poro%C4%8Dilo_amzs_d.d..pdf

23 maj 2019 ... 4.1.21. Ajdovščina. 4.1.22. Vipava. 4.1.23. AMZS Šola vožnje Ljubljana. 4.1.24. AMZS Šola vožnje Trebnje. 4.1.25. Center varne vožnje. 4.1.26.

Lucija Sajevec, direktorica družbe AMZS Poslanstvo družbe AMZS ...

https://www.zdruzenje-manager.si/assets/Uploads/Lucija-Sajevec2.pdf

slovenskega prostora, saj so odprli štiri nove poslovne enote (Ajdovščina, Ptuj, Šempeter pri Gorici in. Vipava) ter Center kartinga in moto športa pri Ptuju.

Poročilo poslovanja v poletni sezoni

https://obcina.bovec.si/gradivo/OBCINSKI%20SVET%20SEJE%202018-2022/7.redna_seja_%2811.10.2019%29/poro%C4%8Dilo%20o%20poletni%20sezoni%202019,%20rezervni%20deli,%20zaprosilo_1.pdf

KATV BOVŠKE, BOVEC. € 336,68. 22.06.2019. KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.. € 1.805,11. 24.01.2019. KMETIJSKA ZADRUGA TOLMIN z.o.o. TOL.

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja ... - Računsko sodišče

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/777/Transferi_Vuzenica.pdf

Vrtec Vuzenica javni da. 77. 24.302. Osnovna šola Radlje ob Dravi,. Vrtec Radlje ob Dravi javni ne. 2. 454. Vrtec Muta pri Osnovni šoli Muta javni ne. 3. 878.

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Ravne na ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1307/2150605.pdf

Računsko sodišče je Občini Ravne na Koroškem o pravilnosti poslovanja v letu 2004 ... Občina je v letu 2004 lokalnemu linijskemu prevozniku KORATUR, d. d., ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Log ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1017/ObcLog-Dragomer.pdf

4 OBČINA LOG – DRAGOMER | Povzetek ačunsko sodišče je revidiralo pravilnost dela poslovanja Občine Log – Dragomer v letu 2011. Cilj revizije je bil izrek ...

Revizijsko poročilo o smotrnosti poslovanja na ... - Računsko sodišče

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1504/Prispevki_gradnja_RSP05_Ajdovscina.pdf

Občina Ajdovščina je v letu 2005 odmerjala komunalni prispevek na ... KSD Ajdovščina je v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah13 (v nadaljevanju: ZGD).

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti ...

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/nadzorni/dokoncna_porocila/nadzor_poslovanja_ks_primoz_2013-2014.pdf

Odgovorna oseba nadzorovanega organa Silvo Vintar, predsednik KS Primo: UVOD. Nadzorni odbor Obdine Sevnica je na podlagi 32. 6lena Zakona o lokalni ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Postojna

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1121/ObcPostojna_PP10.pdf

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Občine Postojna v letu 2010 izreklo ... 2005 pa s Komus, d. o. o., Postojna (v nadaljevanju: družba Komus).

POROČILO o reviziji poslovanja OBČINE MORAVSKE TOPLICE

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1533/2153599.pdf

opravljen 28.02.2000 na sedežu Občine Moravske Toplice in 31.3.2000 na ... Murska Sobota. Pokrajinski muzej. Murska Sobota. Vrtec. Moravske. Toplice.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151640Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20o%20opravljenem%20nadzoru%20poslovanja%20Krajevne%20skupnosti%20Podkoren%20v%20letu%202017.pdf

27 sep 2018 ... Peč na pelete in dimne cevi. Ponudba št. 245-1153 za nakup peletne peči 8.5 KW in dimnih cevi je bila narejena 21.11.2017 s strani Merkur ...

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja ... - Občina Cerkvenjak

https://www.cerkvenjak.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/159/Prora%C4%8Dun/Notranja%20revizija%202015/Porocilo%20OS%20Cerkvenjak_Vitomarci%202015_koncno.pdf

dobavitelja Geaprodukt d.o.o. in Paf export-import d.o.o.. Zavodu priporočamo, da v prihodnje pri izvedbi javnega naročanja upošteva naslednja priporočila:.

Revizijsko poročilo o smotrnosti poslovanja na področju prispevkov ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/907/Prispevki_gradnja_RSP05_Jesenice.pdf

Revizijsko poročilo| OBČINA JESENICE. 9 objekte in omrežja komunalne infrastrukture zagotavlja investitor oziroma lastnik objekta, ki ga priključuje.

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Gorje v delu, ki se ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/397/TransferiGorje.pdf

transferov v letu 2012, izreklo mnenje s pridržkom, ker Občina Gorje ni poslovala v ... Osnovna šola Gorje; Vrtec Gorje. 505,10. 361,60. 392,25. /. Vrtec Bled.

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Žirovnica v delu ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/640/TransferiZirovnica.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Žirovnica v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. Cilj revizije je bil ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Naklo

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/945/ObcNaklo_PP11.pdf

Občina Naklo ni poslovala v skladu s predpisi v naslednjih primerih: ... Lekarna Naklo sklenila najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov v izmeri 97,55 ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Bohinj

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ObcBohinj/ObcBohinj_PP17_RevizijskoP.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Bohinj v letu 2017 v ... Režijski obrat. Število sistemiziranih delovnih mest na dan 31. 12. 2017. 72.

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Luče v delu, ki se ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1529/Transferi_Luce_PP12.pdf

Kulturno umetniškemu društvu Raduha (v nadaljevanju: KUD Raduha) 4.000 ... 36 Moličnik, d. o. o., Luče v znesku 2.102 evra in Gostilna – Penzion Raduha, ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Dravograd

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ObcDravograd/ObcDravograd_PP16_RevPor.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Dravograd v letu 2016 ... lekarna, Zdravstveno reševalni center Koroške, Koroški pokrajinski muzej, ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Bled

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1063/ObcBled_PP09.pdf

Računsko sodišče je pri revidiranju pravilnosti poslovanja Občine Bled v letu 2009 v delu, ki se ... cena za najem čolna pri najemniku znaša 10 evrov na uro.

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Renče-Vogrsko v ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1600/TransferiRenceVogrsko.pdf

Športno društvo Partizan Renče in Košarkaško društvo Renc sta v prijavi navedli, da za izvedbo posameznih športnih programov uporabljata športne objekte.

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Sodražica v delu ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1198/TransferiSodrazica.pdf

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Občine Sodražica v delu, ki se ... 2012 je bilo v vrtec, katerega ustanoviteljica30 je občina, vključenih 111 otrok iz ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Vuzenica v delu ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/777/Transferi_Vuzenica.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Vuzenica v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. Cilj revizije je bil ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Brezovica

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/ObcBrezovica/ObcBrezovica_PP17_RevizijskoP.pdf

4 OBČINA BREZOVICA | Povzetek. Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Brezovica v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo.

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Litija

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/692/ObcLitija.pdf

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Litija v obdobju od 1. 1. ... najemu prostorov vrtca v izmeri 493,20 m2 in opreme za nedoločen čas za ... družbe Poslovni sistemi Mercator, d. d., Ljubljana94 ter kasnejši prodaji dela ...

Poročilo o pregledu poslovanja JZ Ljudska univerza ... - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/obcina-nadzorni-odbor/porocilo-o-pregledu-poslovanja-jz-ljudska-univerza-trzic-za-leto-2017.pdf

Metko Knific Zaletelj. Na kasnejših sejah ... Metka. Knific Zaletelj (sedanja direktorica OU Občine Tržič). Uvodoma sta na vprašanje. NO OT podala osnovne ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Piratska ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/259/PS_PP15_Pirati.pdf

Predsednik stranke Pirati v letu 2015 je bil Rok Deželak. Sekretar stranke skrbi za vodenje organizacijskih zadev vključno z usklajevanjem političnih in volilnih ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Bistrica ob Sotli v ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1080/Transferi_BistricaobSotli.pdf

18 OBČINA BISTRICA OB SOTLI | Revizijsko poročilo. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in z občino. Če pa učencu ni mogoče zagotoviti.

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Maribor

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1177/MOMaribor_PP08-09.pdf

6 MESTNA OBČINA MARIBOR | Revizijsko poročilo ... 3.2.1.4.a Občina je najemniku Maxina KT, trgovina in storitve, d. o. o. (v nadaljevanju: Maxina KT), ... Lovska družina Ruše, Lovska družina Pobrežje-Miklavž, Lovska družina Malečnik, ...

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Kranj

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1020/MOKranj_PP12.pdf

lasti Mestne občine Kranj, ki jo je občina sklenila z upravljavcem Domplan, d. d. (v nadaljevanju: družba ... Občina je v letu 2013 dodelila ure za uporabo dvorane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih ... Urada za uradne objave.