analiza družbene vloge ženskih in moških likov v pravljicah

Freudov recept je, da lahko človek iz lastnega življenja izlušči ... fanti je najljubša Rdeča kapica, med dekleti pa Sneguljčica. Ti dve pravljici imata tudi največji ...

analiza družbene vloge ženskih in moških likov v pravljicah - Sorodni dokumenti

analiza družbene vloge ženskih in moških likov v pravljicah

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905147.pdf

Freudov recept je, da lahko človek iz lastnega življenja izlušči ... fanti je najljubša Rdeča kapica, med dekleti pa Sneguljčica. Ti dve pravljici imata tudi največji ...

Reprezentacija ženskih likov v filmih Quentina Tarantina - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_jandl-liza-ana.pdf

preprečeval, da bi ameriška kinematografija stopila v korak s časom in sledila svetovnemu ... z nemško igralko in tajno agentko Bridget von Hammersmark (Diane ... Vendar je jasno, da jo občudujejo, je znana nemška igralka, pri čemer.

Stereotipi o moških in ženskih osebnostnih lastnostih Stereotypes ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2002_2/avsec.pdf

spolni stereotipi: definirajoče (primarni spolni znaki), identifikacijske (sekundarni spolni znaki- zunanji videz) in opisne (osebnostne lastnosti). Če jih prikažemo v ...

reprezentacija ljubezni v slovenskih ženskih in moških revijah - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Grapulin-Teja.PDF

odnosa oziroma ljubezni med moškim in žensko v revijah, reprezentacije ljubezni. Za ... Sledi test Se boste poročili?56, s katerim lahko bralka preveri, ali njen.

DRUŽBENE VLOGE ŽENSKE IN MOŠKEGA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805086.pdf

Zanimal me je ženski lik v izobraževanju v primerjavi z moškim. Ženske so ... Ženske so bile v preteklosti stroji za rojevanje, moški so jih poniževali, predvsem ... zapoveduje, da so naloge v zvezi z opravljanjem molitve, učenja in branja Tore.

Analiza vloge menedžmenta človeških virov pri ustvarjanju ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_gregorincic-maja.pdf

strateški, strokoven, družbeno odgovoren in celosten pristop k menedžmentu človeških virov (Fesel Kamenik 2009). Danes imamo dostop tako do sodobnih ...

analiza stroškov in dobrobiti vratarske vloge tima družinske ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/vracko5235.pdf

obišče samoplačniško ambulanto oziroma zdravnika, ki nima pogodbe z ZZZS. ... Tumorski markerji za dejavnost bolezni dojk preiskava. 22,12. Preiskave TSH.

Disekcije likov

http://www.logika.si/sklop_logika/disekcija_likov.pdf

Razdelitev dveh trikotnikov v dva. Razdelitev šestkotnika v štiri. Razdelitev kvadrata. Razdelitev oktagrama v osemkotnik. Razdelitev pentagrama v desetkotnik.

OBSEGI IN PLOŠČINE LIKOV

https://dijaski.net/get/mat_sno_liki_01__obsegi_ploscine.pdf

OBSEGI IN PLOŠČINE LIKOV. TRIKOTNIKI. PRAVOKOTNIK. KVADRAT. 2. 2. 2 c b a vc vb va p. ENAKOKRAKI TRIK. p = a ∙ b p = a ∙ a = a. 2 o = a b c.

TEST 3.0 - Plošcine in obsegi likov T - 2

http://matej.info/datoteke/Testi/T2/S2A.Test.3.0.pdf

TEST 3.0 - Plošcine in obsegi likov. T - 2. Naloga 1: 5 4 tock. Romb ima obseg 20 cm, med stranicama meri kot 30◦. a) Izracunaj plošcino romba in višino.

TEST 3.1 - Plošcine in obsegi likov T - 2

http://matej.info/datoteke/Testi/T2/S2A.Test.3.1.pdf

TEST 3.1 - Plošcine in obsegi likov. T - 2. Naloga 1: 5 4 tock. Paralelogram ima ima plošcino 20 cm2, med stranicama meri kot 30◦, ena od stranic meri 8 cm.

Verski motivi v pravljicah bratov Grimm

http://www.hippocampus.si/ISSN/2590-9754/27-2018/2590-9754.14%2827%2971-91.pdf

bila ljudsko ime, Grimmove pravljice, in v mednarodnem prosto- ru ter literarni vedi in folkloristiki tudi akronim KHM (Kinder- und. Hausmärchen). Brata Grimm ...

Večkulturnost v ljudskih pravljicah - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8/063-070.pdf

monogeneza (izvor iz enega vira): ljudske pravljice izhajajo iz enega vira – to je mit (to teorijo sta predstavila že brata Grimm), Theodor Benfey ( – ).

Učni list - Ploščine geometrijskih likov.pdf

https://www.sc-nm.si/sss/si/file/download/790_96f4e0ca1618/U%C4%8Dni%20list%20-%20Plo%C5%A1%C4%8Dine%20geometrijskih%20likov.pdf

UČNI LIST – Ploščine geometrijskih likov. 1) Izračunaj ploščino trikotnika in polmera trikotniku včrtanega ter očrtanega kroga, če stranice merijo: a) a cm b cm c.

spoznavanje geometrijskih teles, likov in črt v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1440/1/Hribar_Veronika.pdf

Izkušnje z geometrijski telesi, liki in črtami otrok dobi tako, ... in geometrijo. Ključne besede: matematika v vrtcu, geometrija, geometrijska telesa, liki in črte, igra,.

Medkulturnost v pravljicah Dorotheae Viehmann, Laure ... - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/pdf/22/SMS_22_9_Blazic.pdf

Medkulturnost v pravljicah Dorotheae. Viehmann, Laure Gonzenbach in. Tine Vajtove ob primeru pravljic o začarani nevesti (ATU 402). Milena Mileva Blažić.

Značaj najmlajših otrok v slovenskih narodnih pravljicah

https://www.mb.sik.si/datoteke/Knji%C5%BEnica%20s%20kav%C4%8Da/Raziskovalne_naloge/Znacaj_%20najmlaj%C5%A1ih_%20otrok_%20v_%20pravljicah.pdf

Povedali smo, da je pravljica izmišljena zgodba, v kateri je posredno ali neposredno opisan boj med dobrim in ... svetu, saj mati ni nič narobe naredila. Pa je šel.

Motnje spolnosti moških

http://www.drustvo-dlbsg.si/wp-content/uploads/2017/10/Motnje-spolnosti.pdf

Moški spolni organ je sestavljen iz dveh valjasto oblikovanih gobastih tkiv, ki ju imenujemo brecili. (corpus cavernosum). Brecili ležita drugo ob drugem, vmes pa ...

Elementi ljudskega izročila v pravljicah Svetlane Makarovič - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3132/1/Diploma-kon%C4%8Dna__verzija_brez_zaklju%C4%8Dka._docx.doc_-_oblikovano.doc_-_za_tisk.doc_-_KON%C4%8CNA.pdf

Mišmaš, Veveriček posebne sorte idr.), igralka ... hiša literature, 3. november 2010. ... Tiborjeva hiša začne propadati, vse se vrne na začetno stanje revščine.

Udir, Nataša, 2014: Lik čarovnice v ljudskih pravljicah - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2421/1/UL_PEF_NATA%C5%A0A_UDIR.pdf

Udir, Nataša, 2014: Lik čarovnice v ljudskih pravljicah – študija primera: Modra Vasilisa. Diplomsko delo. ... začudene so, da sploh živa je še. V hiši domači ...

Biblijski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3508/1/Mirjam_Grad_Biblijski_motivi_v_pravljicah_Hansa_Christiana_Andersena_2016.pdf

Književne zvrsti, ki so se razvile v orientalski književnosti, torej tudi v starožidovski, so po ... in silen, pravičen in usmiljen, edini kralj, edini dober, 25 edini.

Marko Uršič, Simbolni pomeni števil in likov, 2. del - Arnes

http://www2.arnes.si/~mursic3/Geometrija_stevila-2.pdf

Geometrijski liki in števila kot simbolne forme. Drugo predavanje: Asimetrični simboli. Marko Uršič, FDV, 2010/11. IV. Eno in mnoštvo, asimetrija prostora in časa.

primerjava heidi in kekca kot literarnih in filmskih likov - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4582/1/Patricija_Urankar,_Primerjava_Heidi_in_Kekca_kot_literarnih_in_filmskih_likov,_magistrsko_delo.pdf

Blanka Florjanc (Mojca). Martin Mele (Rožle). Ruša Bojc (Pehta). Dolžina. 83 min. Produkcija. Viba film. Vandotovo delo je v procesu nastanka filma doživelo ...

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk Govorjeni jezik v pravljicah ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Blazic_Bedenk.pdf

GOVORJENI JEZIK V PRAVLJICAH: NA PRIMERU REZIJANSKE PRAVLJIČARKE TÏNE WAJTAWE. Milena Mileva Blažić. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.

Motiv soli v pravljicah – študij primera Krpan z Vrha - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4600/1/Motiv_soli_v_Martinu_Krpanu_2016.pdf

branje in je kanonsko besedilo v učnem načrtu za slovenščino. Besedilo je ... cesarica Konrada, ministri in drugi prikazani makiavelistično, češ da cilj opravičuje.

Napovedniki zadovoljstva v partnerskem odnosu pri moških in ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2014/zager-kocjan_avsec.pdf

*Naslov/Address: Gaja Zager Kocjan, Regentova ulica 3, 6280 Ankaran, e-mail: [email protected] Napovedniki zadovoljstva v partnerskem odnosu.

91.000 testosterona sveta pri moških Starost in ... - ABC zdravja

https://www.abczdravja.si/wp-content/uploads/2019/03/Revija_2015-02.pdf

2 feb 2015 ... zdravniški recept: Kolofon ... recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku ... pomoč pa je tudi ognjičeva krema, ki si.

Vloga moških oblačil v jaromeščanskem ... - KU ScholarWorks

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18769/03_SCN_2_2015_Perovic.pdf

15 Filister je arhaizem za družbenega povzpetnika, puščobneža, hinavca, prilagodljivca in je eden osrednjih motivov Cankarjeve satirične proze. Na zunaj so to ...

ANATOMIJA ŽENSKIH SPOLNIH ORGANA

http://wwwi.vef.hr/org/porodnistvo/studenti/materijali/Anatomija_zenskih_spolnih_organa.pdf

Ženski spolni organi sastoje se od k (. ) • dva jajnika, (ovarium). • dva jajovoda (tuba uterina salpinx) dva jajovoda, (tuba uterina, salpinx). • maternice s ...

Stališča žensk in moških do enakosti spolov v Sloveniji - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Dokumenti/Enakost-spolov/Publikacije/e4df8954be/NFMPublikacijaRaziskavaSI.pdf

Moški menijo, da je vprašanje enakih možnosti žensk in moških v splošnem že ... Me ženske po eni strani hočemo biti neodvisne in enakopravne, po drugi strani pa ... Nek moj sorodnik je poročen in njegova žena je lastnica in direktorica ...

simbol ženskih prsi - Vladislav Stres

http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/prsi_zenske.pdf

LEVO PRSI ŽENSKE IN DESNO PRSI MOŠKEGA ... ŽENSKE SO MOŠKE OBVLADOVALE PREKO SEKSUALNOSTI, ... GOLE PRSI PLEMENITE ŽENSKOSTI.

Jezikovnostilne posebnosti oglaševanja v ženskih revijah - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/marentic-brigita.pdf

medtem ko so oglasi v komercialnih revijah že na videz privlačni, jezikovnostilno pa ... Vzajemna. »Zdravje je lepo.« Vichy. »Povej nekaj lepega.« Si.mobil.

' USPOREDBA žENSKIH LIKOVA ILIJADE l ODISEJE

https://hrcak.srce.hr/file/325998

je žena Ilijade i Odiseje ako ne centralni a ono s muškim likom ravnopravni lik. ... Odisejeva dvora); međutim takva bi usporedba bila previše nategnuta jer je ...

UREDNICE ŽENSKIH REVIJ KOT KULTURNE POSREDNICE ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Bizjak-Maja.PDF

Revija Ona skuša ženskam pokazati, da naj si privoščijo mnogo več kot to, da so zgolj gospodinje. Lepo je biti ženska, ki jo v življenju zanima marsikaj. Vidim pa ...

Preseganje stereotipnih reprezentacij ženskih podob v ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Macek-Betka.pdf

Nedavno se je takšnemu početju uprla igralka Keira Knightley, ki je svojim studijskim šefom prepovedala ... Ameriška podjetja v lasti žensk beležijo okoli 3,5 bilijona dolarjev dohodkov. Če to ... D. Margaret Costa in Sharon Ruth Guthrie,.

Likov i vet otrok 2013 - Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

http://www.os-sostanj.si/files/2014/06/katalogLSO2013.pdf

plastike postavnih kraljičen. Osnovna šola Antona Aškerca Velenje in Osnovna šola. Gorica Velenje ... Osnovna šola Gorica Velenje. Likovni pedagoginji: Vesna ...