urejanje triglavskega narodnega parka za obiskovalce v luči ciljev in ...

točke – izvir Soče, Kugyjev spomenik, korita Mlinarice ter Soška korita. Pot je bila dokončno urejena leta 2005, upravljavec poti je TNP. Slika 3: Informacijska ...

urejanje triglavskega narodnega parka za obiskovalce v luči ciljev in ... - Sorodni dokumenti

urejanje triglavskega narodnega parka za obiskovalce v luči ciljev in ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.31.8.129-142/1456/

točke – izvir Soče, Kugyjev spomenik, korita Mlinarice ter Soška korita. Pot je bila dokončno urejena leta 2005, upravljavec poti je TNP. Slika 3: Informacijska ...

POZNAVANJE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/1279/1083/

zaščitenih rastlin in živali parka. Ključne besede: Triglavski narodni park. COMPREHENSION OF THE TRIGLAV NATIONAL PARK. Abstract. The paper reflects ...

Dvoživke Triglavskega narodnega parka - Center za kartografijo ...

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dokumenti/tnp_net.pdf

Navadni močerad (Salamandra salamandra). 2. Planinski močerad (Salamandra atra). 4. Planinski pupek (Mesotriton alpestris). 6. Navadni pupek (Lissotriton ...

problematika prevelike obiskanosti triglavskega narodnega parka

https://www.pzs.si/javno/kvgn_dokumenti/Seminarske%20naloge%20VGN/Jerenec%20Ur%C5%A1ka_Problematika%20prevelike%20obiskanosti%20TNP.pdf

22 sep 2019 ... Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji, ki pa se zadnja leta sooča ... prilagojene pasme domačih živali so najbolj primerne za ...

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1022964c%20Osnutek%20Na%C4%8Drt%20upravljanja%20TNP.pdf

30 jul 2011 ... Bled: Javni zavod Triglavski narodni park. Načrt upravljanja ... skupnost in določa pravila in način rabe skupnega pašnika. Obvezen je za vse ...

Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka ...

http://aas.bf.uni-lj.si/september2011/15crepinsek.pdf

been in Žaga by Bovec (2972 mm) and the minimum in. Rateće (1532 ... kraj oznaka postaje nadmorska višina [m] zemljepisna širina [φ] zemljepisna dolžina [λ].

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/227254?disposition=inline

Naravni spomenik Malo Prisojnikovo okno. 1989. 0,87. Ohranjeno. 38. Naravni spomenik Peričnik – zgornji in spodnji slap ter naravni most. 1989. 14,53.

analiza padavin na širšem območju triglavskega narodnega parka

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_kunsic_andreja.pdf

25. 4.3.3. Povprečno letno število dni s količino padavin ≥ 20 mm. 26. 4.3.4 ... vreme, ki pospešuje izhlapevanje in s tem okrepi pomanjkanje vode. Leta 2001 ... 46o 25'. 13o 56'. Gorjuše. GO. 940. 46o 18'. 14o 00'. Bohinjska Bistrica. BB. 507.

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025 - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-1462-p1.pdf

dediščine Julijske Alpe – Triglavski narodni park (EŠD 7593), v okviru katere ... gozdnih del, uničenje podrasti, vpliv na živali in onesnaževanje, vdor drugih rab ...

programi za obiskovalce - Rogatec

https://www.rogatec.si/wp-content/uploads/2019/04/Programi_Rogatec_SLO_2019_splet.pdf

27 apr 2019 ... pletenje kitic iz ličja - izdelava zapestnic. • izdelava rož iz papirja. • voščilnice z žigi iz krompirja. • hoja na hoduljah. • plesna delavnica.

knjižica za paciente in obiskovalce - UKC Maribor

https://www.ukc-mb.si/media/files/uploads/knji%C5%BEica-za-paciente-in-obiskovalce/4_Knji_ica_za_paciente_in_obiskovalce_izd10.pdf

25 apr 2019 ... Druge storitve (trgovina, pošta, lekarna,…) (5.) 8. Odpust iz UKC Maribor ... Karta Maribora z UKC Maribor. Univerzitetni klinični center Maribor.

Pripravljeni na obiskovalce - Občina Jesenice

http://www.jesenice.si/pomembni-projekti/item/download/44_c489b980e46d19daa1b56f27ab7df58f

pihalni orkester, Big Bang in mlade glasbenike iz Glasbene šole Jesenice. Otroci so izdelali skrinjico in se zabavali na prireditvi Zmigaj se. Poletne prireditve so ...

kiosk za paciente in obiskovalce - PB Vojnik

https://www.pb-vojnik.si/wp-content/uploads/2018/12/NAMERA-O-ODDAJI-NEPREMI%C4%8CNINE-KIOSK-ZA-PACIENTE-IN-OBISKOVALCE.pdf

18 dec 2018 ... Zadeva: Namera za oddajo v najem kioska za paciente in obiskovalce, ki se nahaja na parc. št. 735. k.o. 1065 Vojnik trg in v naravi predstavlja nestanovanjsko stavbo s številko stavbe 1004 v ... ŠTEVILKA STANOVANJA ALI.

Splošne informacije za paciente in obiskovalce (PDF) - UKC Ljubljana

https://www.kclj.si/dokumenti/brosura_za_paciente_in_obiskovalce_2016.pdf

Japljeva ulica. Njegoševa cesta. LPP 5. LPP 9, 25. 4. Informacije za paciente in obiskovalce UKC Ljubljana prostorska razporeditev zgradb v UKC Ljubljana.

Navodila za obiskovalce Zdravstvenega doma Celje in Zdravstvenih ...

http://www.store.si/dinamic/editor/2020_Navodila_za_obiskovalce_ZD_Celje_CA358.pdf

*Samo za bolnike, ki bodo namenjeni v CDZOM, CPZOPD, k pulmologu ali v otroški dispanzer, ostajajo obstoječi vhodi, ravno tako z režimom preverjanja vstopa. Vstopna točka za okužene je izključno URGENTNI CENTER CELJE (pon -.

Informacije za bolnike in obiskovalce na internem oddelku - Splošna ...

https://www.sb-izola.si/files/pages/254

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA. OSPEDALE GENERALE ISOLA. Polje 40 ... INFORMACIJE ZA BOLNIKE IN OBISKOVALCE. Spoštovani! V želji, da bo vaše ...

gorsko kolesarstvo v zavarovanih območjih na primeru triglavskega ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_drofenik_urska.pdf

13 feb 2012 ... KG gorsko kolesarstvo/Triglavski narodni park/zavarovano območje/turizem/rekreacija. AV. DROFENIK, Urška. SA. GOLOBIČ, Mojca (mentor).

vZTRAJNO DO CILJEV - VDC Zagorje ob Savi

http://vdc-zagorje.si/wp-content/uploads/2016/01/vZTRAJNO-DO-CILJEV-19.pdf

An European project "Smile for everyone" is breaking the stereotypes about the working inability of disabled people (VDC users), and proactively responds to ...

Motivacija za doseganje osebnih ciljev

http://www.fuds.si/sites/default/files/ursa_marinko28.9.2016_celotaprava.pdf

Ključne besede: osebna motivacija, motivacija za doseganje osebnih ciljev, motivacijske teorije, notranja motivacija, motivacijski dejavniki, potrebe ...

Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/individualno_nacrtovanje_jelka_skrjanc.pdf

Pomen uporabniškega vpliva pri zagotavljanju socialno-varstvene storitve ... Ad Hoc načrtovanje. 72 ... Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev : pomen.

Z UČENJEM do cilJEv - kaj je globalno učenje?

http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/ctr_issuu.pdf

Primer delavnice je igra »Banana split«, preko katere se ponazori, »kdo dobi kaj v verigi prodaje banan od ... c2a42b463cd6cf/pobarvanka.pdf. Za natančnejša ...

Z UČENJEM do cilJEv - Društvo Focus

http://focus.si/publikacija/z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev/

Cilj trajnostnega razvoja 4: KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE. 14 ... Cilji trajnostnega razvoja imajo 169 ... Agenda 2030 in z njo 17 ciljev trajnostnega razvoja.

Priloga 5 Seznam naložbenih razvojnih ciljev - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-6-1/Priloga-5-Seznam-nalozbenih-razvojnih-ciljev.pdf

1 apr 2017 ... Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave molznice in mlado govedo ... za zaščito vrat in podobno), rešetke (betonske, plastične, kovinske in.

KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE OPERATIVNIH CILJEV PROGRAMA ...

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/190806Kazalniki%20stanja%20okolja_Skofja%20Loka_za%202018.pdf

17 maj 2019 ... Električna energija: Vrtec Biba, Vrtec Ciciban, Vrtec Najdihojca, Vrtec Pedenjped, Vrtec Rožle, OŠ Ivan Grohar, OŠ Cvetko Golar, OŠ Škofja ...

Uresničevanje čezpredmetnih ciljev pri pouku književnosti v osnovni ...

https://www.rokus-klett.si/resources/files/doc/novice_2017/Simpozij_SLO_in_NEM_na_Brdu_/Dr._Boza_Krakar_Vogel.pdf

Aškerc: Kronanje v Zagrebu, NSIB 8, 2012: 134). • Udeležba pri kulturnih dogodkih, opozarjanje na aktualno dogajanje, ustvarjanje osebne knjižnice …

določitev ekološko sprejemljivega pretoka z upoštevanjem ciljev ...

http://mvd20.com/LETO2016/R19.pdf

vrednotenja ekološkega stanja na podlagi bentoških nevretenčarjev (indeks SMEIH) in rib (indeks. SIFAIR). Pri preverjanju ... indeks hidromorfološke kakovosti in spremenjenosti (HQM). Pri preveritvi ... koeficientov (slike 2-4). V splošnem smo ...

ANALIZA CILJEV IN UKREPOV PROGRAMA ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/LIFE_Upravljanje/A1_A2_Krovni.pdf

(Barjanski cekarček), ki je pridobljen ali se izvaja na naravi prijazen način in je iz parka. Nacionalna sredstva, 20.000 EUR. Tematske učne poti (za celotno ...

AKTIVNOSTI ZDUS NA PODROČJU INFORMATIKE Sklopi ciljev ...

http://www.zdus-zveza.si/docs/VSEBINE-INFORMATIKA/Aktivnosti_ZDUS_na_podrocju_informatike.pdf

Opremljanje DU z računalniško opremo (računalniki, printerji, ključek, internet priključek); osnova v donacijah rabljene računalniške opreme s strani MJU, ...

lov na jelenjad beseda narodnega muzeja - Vladislav Stres

http://stres.a.gape.org/vs/predavanja/ubijanje_jelena_kelti_sumerci.pdf

ULOV PLEM STVA, HKRATI PA PRIMERNA ŽRTVENA ŽIVAL. Iz kataloga Narodnega ... A če spoznam, da kozorog pred mano svet svoj časti, če je prvnec med ...

ZASAVSKA TRANSVERZALA - Osnovna šola narodnega heroja ...

https://www.osnhr.si/wp-content/uploads/Zasavska-transverzala-NOVA.pdf

(OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje); Milena PAVELŠEK (OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik). Jezikovni pregled: Blanka GOMBAČ (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje), ...

Zbornik ob 70-letnici Narodnega sveta koroških Slovencev

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/NSKS-zbornik-70-letnica-prelistaj_knjigo.pdf

2019 Narodni svet koroških Slovencev, Celovec. Založnik: Mohorjeva družba v Celovcu, za družbo: Karl Hren in Franz Kelih. Tisk: Mohorjeva tiskarna, Vetrinj pri ...

Koptske tkanine iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/medijsko-sredisce/2019/koptske-tkanine/Koptske%20tkanine%20iz%20zbirke%20Narodnega%20muzeja%20Slovenije.pdf

v zgornjem Egiptu, katero je slavno znani dr. ... samostani v okolici mesta pričajo o močni koptski skupnosti, ki na tem ... imajo posebno mesto koptske tkanine.

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik – Šolska publikacija

https://www.osnhr.si/wp-content/uploads/publikacija_1516.pdf

23 sep 2015 ... Tako kot vse lepo so tudi letošnje počitnice prehitro minile. ... Prvošolčkom, ki letos prvič stopate čez šolski prag, želim, da bi za šolskimi zidovi ... Šolsko leto 2015/16 se začne 1. septembra 2015 in konča 31. avgusta 2016.

OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

https://www.osnhr.si/wp-content/uploads/OSNOVNA-%C5%A0OLA-NARODNEGA-HEROJA-RAJKA-HRASTNIK.pdf

OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK. Zgodovina naše šole. Leta 2013/14 smo praznovali 150-letnico šolstva v Hrastniku. Prva šola ...

Vključevanje ciljev varstva in rabe voda v postopke CPVO - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/CPVO/Usposabljanje/b95fcf9e80/6mar18_vkljucevanje_ciljev.pdf

okoljski problemi, ki se nanašajo na načrt ali program,. - pomembnost plana za izvajanje okoljske zakonodaje in/ali politike (npr. načrti in programi, povezani z.

Pregled uresničevanja strateških ciljev visokega šolstva ... - Eu-skladi

http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/stratesko-vrednotenje-vs-koncno-porocilo.pdf

19 nov 2015 ... 4301-21/2015-16 z dne 20. 7. 2015). ... državne štipendije tudi za izobraževanje v tujini, ni pa urejal krajših mobilnosti ali posebnih štipendij ...