upravljanje krajinskega parka tivoli, rožnik in šišenski hrib

77 Naravni parki Slovenije, Krajinski park Ljubljansko barje, 2018, (e-vir). 78 Ljubljansko barje, 2012, str. 5 (e-vir). 79 Uradni list RS, št.112/08 in 46/14 – ZON-C.

upravljanje krajinskega parka tivoli, rožnik in šišenski hrib - Sorodni dokumenti

upravljanje krajinskega parka tivoli, rožnik in šišenski hrib

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Upravljanje_KP_TRS%CC%8CH-%28Regina-Sara-2018.pdf

77 Naravni parki Slovenije, Krajinski park Ljubljansko barje, 2018, (e-vir). 78 Ljubljansko barje, 2012, str. 5 (e-vir). 79 Uradni list RS, št.112/08 in 46/14 – ZON-C.

biokoridor - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Biokoridor_koncno-porocilo-%282019%29.pdf

lisica, veverica, srna, kuna, podlasica, poljski zajec, glodavci (rovke, voluharice, miši). Večino izmed teh vrst smo tudi sami popisali/posneli tekom projektne ...

Kačji pastirji KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, 2019

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Inventarizacija-kacjih-pastirjev-%28Odonata%29-v-Krajinskem-parku-Tivoli-Roznik-in-sisenski-hrib-%28CKFF_2018_2019%29_final.pdf

25 jul 2019 ... Kačji pastirji (Odonata) so ena najstarejših skupin žuželk, ki se v milijonih let ni bistveno spremenila. Večino ... deviški pastir. Aeshna isoceles ...

Inventarizacija plazilcev - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Inventarizacija-plazilcev_2018_a_2019_porocilo_potrjeno.pdf

Slika 2: Pozidna kuščarica (Podarcis muralis) v parku Tivoli. Foto: arhiv Zavoda Symbiosis meja krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ...

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Publikacija-KPTRSh-SLO-mala2.pdf

Zelena pljuča, domače igrišče, športni poligon, prostor navdiha in kulture je le nekaj prispodob, s katerimi lahko opišemo območje Krajinskega parka Tivoli, ...

ekološki status ribnika tivoli - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski ...

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Ekoloski-status-ribnika-Tivoli-%28Krelj-ziva-2007%29.pdf

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Član: prof. dr. ... AI Ribnik Tivoli je plitvo vodno telo v Parku Tivoli na SZ obrobju Ljubljane. Od ... 4.2.4.1 Material. - vzorčevalna posoda. - steklen filter. - steklovina. - alu-folija.

Začasne upravljavske smernice za upravljanje KP Tivoli, Rožnik in ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/SKM-284e18030910400.pdf

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju: krajinski park) je bil ... izobraževalnih, znanstvenih in kulturnih ustanov, gostinski lokali in športni ...

Naravoslovni učni poti Koseški bajer in Šišenski hrib (2013

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/DOPPS-2013-porocilo.pdf

Nature interpretive trails Koseški bajer and Šišenski hrib. Avtorica poročila: ... Njeno staro ime »vodna kokoška« nakazuje na njeno podobnost kokoši. Podobni.

Dvoæivke v Krajinskem parku Tivoli, Roænik in Øiøenski hrib

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6229/dvozivke-v-kp-trsh.pdf

Moje najljubøe domovanje je gozd, kjer preæivim veœino leta. V vodi me lahko najdeø le spomladi, ko grem na zmenek v najbliæjo mlako. HRIBSKI URH.

Inventarizacija dvoživk (Amphibia) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik ...

http://www.ckff.si/dokumenti/inventarizacija_dvozivk_tivoli.pdf

23 sep 2003 ... zelena rega (Hyla arborea) in pupki (rod Triturus) - mali (Triturus ... Slika 3: Območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Mestni ...

Po sledeh krajinskega parka Polhograjski Dolomiti - KVGN PZS

https://kvgn.pzs.si/files/File/Seminarske%20naloge/polhograjski_dolomiti.pdf

Na občini Dobrova Polhov Gradec so mi prijazno dovolili, da sem prelistala ... Slabe, Marijan in Kaštrun, Danijel: Župnija Polhov Gradec, Župnijski urad Polhov.

strokovne podlage za načrt upravljanja krajinskega parka ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovne_podlage_ptice_10_1del.pdf

Preletnice so: rdečenoga postovka, race (žvižgavka, kreheljc, raca žličarica, sivka, čopasta črnica), zlata prosenka, priba, togotnik. Za vsako od izbranih vrst.

Novičnik Krajinskega parka Goričko - LIFE Naturaviva

https://www.naturaviva.si/wp-content/uploads/2018/02/20171219_Novicnik_GORICKO.pdf

Tripotje - vsepotje. 10 let delovanja. AMP Krajinski park Goričko. GORICKO ... d.o.o. Založil: Javni zavod Krajinski park Goričko, december 2017 Brezplačen ...

izobraževalni potencial krajinskega parka goričko - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/md_zisko_andreja.pdf

23 nov 2015 ... V vasi Grad se nahaja Doživljajski park Vulkanija, ki obiskovalce seznanja ... skupne vstopnice, ki omogoča ogled gradu Grad, kar se je izkazalo kot dobra ... cena izvedbe izobraževalne dejavnosti, kot drugi najbolj omejujoč ...

varstvo dvoživk na večni poti v ljubljani - Krajinski park Tivoli, Rožnik ...

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/VARSTVO-DVOzIVK-NA-VEcNI-POTI-V-LJUBLJANI.pdf

18 mar 2019 ... navadni močerad, veliki pupek, navadni pupek, hribski urh, navadna krastača, zelena krastača, sekulja, rosnica, debeloglavka in zelena žaba.

Dvoživke Krajinskega parka Goričko - Center za kartografijo favne in ...

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dokumenti/kpg_net.pdf

Samica v obdobju parjenja (levo) in ličinka planinskega pupka (desno). ... bramorja (Gryllotalpa gryllotalpa, desno) je podobno oglašanju zelene krastače. M . C.

Geološki zakladi Krajinskega parka Goricko - Zavod RS za varstvo ...

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2019/09/KP_GORICKO_brosura_FINAL_01_1222.pdf

500. Prve primitivne ribe. Nastanek preobraženih kamnin na območju, kjer sta danes Sotinski in Rdeči breg. predkambrij. 2500. Prvi večcelični morski organizmi.

pomen krajinskega parka goričko za razvoj ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dv1_zagorc_sanja.pdf

(Hemerocallis lilioasphodelus L.), sibirska perunika (Iris sibirica L.ssp.sibirica) in dišeči (grmičasti) volčin (Daphne cneorum L.f. arbusculoides). Vrste smo opisali ...

Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2019-01-0504-p1.pdf

Programa ukrepov upravljanja voda in izvajanju okvirne direktive o morski strategiji (Direktiva ... V zadnjih letih se v majhnem številu pojavlja tudi divji prašič. Z izjemo ... goli polž romarska kratena. Cratena peregrina. 1, 2. E goli polž obrobljeni.

mnenje kmetov o ustanovitvi krajinskega parka radensko polje

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_seme_polona.pdf

Leta 2007 je bil med Občino Grosuplje in Ministrstvom za okolje podpisan sporazum o ... Ljubljana, DZS. ... Grosuplje do nekaterih vidikov njenega razvoja.

Strokovne podlage za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovne_podlage_ohranjanje_narave.pdf

Ljubljansko barje je eden največjih kom pleksov m okrotnih travišč v Sloveniji, ... deponija. N aročnik: M estna občina Ljubljana. ZRC SA ZU , Biološki inštitut ...

Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za ... - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-013-00504-OB~P001-0000.PDF

31 dec 2017 ... 7.3 Območja ohranjanja narave v Krajinskem parku Strunjan . ... ni v skladu z njihovim namenom, npr. za avtokamp, postavitev zasebnih ...

promocija tržne znamke krajinskega parka goričko - Univerza v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/horvat-sasa.pdf

park ob dvorcu Matzenau v Prosenjakovcih – v njem se skrivajo ruševine neoklasicističnega dvorca z začetka 19. stoletja. Drevored divjih kostanjev poudarja.

Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/356420?disposition=attachment

47803-272/2010/5), s katerim je za upravljavca na zemljiščih parcel št. 3061/1 in 3062/2, k. o. Portorož, na katerem so Strunjanske soline, določila javni zavod.

reševanje varnostne problematike na območju parka tivoli v ljubljani

https://www.fvv.um.si/dv2014/zbornik/Orazem.pdf

tudi spolno občevanje in ekshibicionizem v parku, kar povzroča zgražanje in vznemirjanje ljudi. Tako vedenje se zato prav tako kaznuje. Poleg tega je v ...

Primerjalna analiza naravovarstvenih vsebin mestnega parka Tivoli ...

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/visja_sola/2016/2sekcijaNaravovarstvo/48_Mekinc_Muller_Rebernik_Z.pdf

dejavnosti, ki pa so bile prepovedane (na primer adrenalinski park). ... V parku Maksimir je vsekakor potrebno izpostaviti dogodek, imenovan »Story Green Day« ...

Souq Al Wakra Hotel Qatar By Tivoli Fact sheet - Tivoli Hotels

https://www.tivolihotels.com/uploads/minor/tivoli/images/hotels/tswk/overview/souq-al-wakra-hotel-qatar-by-tivoli-fact-sheet.pdf?la=en

majlis seating, Tivoli Spa, fitness centre, business centre, and meeting areas. The 101 keys property is comprised of former heritage houses where original ...

Fajtji hrib

https://www.mohorjeva.com/images/buchdaten/Klavora_FajtjiHrib_poskusno_branje.pdf

to je bila žila dovodnica za vse potrebno tega dela fronte, odvodnica pa za pobite in razbite žrtve. Ko pridemo na prostor, kjer sem jaz preživel šest me- secev ...

Razklani hrib - Modrijan

http://www.modrijan.si/slv/content/download/2084/37431/version/1/file/Razklani hrib.pdf

Tu se začenja prijetna in krožna pešpot po ... Ta greben, ta Kraški rob, ima zareze, skozi ... prebija cesta iz Trebč v tržaško predmestje Sveti Ivan, je rob po-.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT Mrvarjev hrib

https://www.novomesto.si/mma/tekstualni_del_oppn_mrvarjev_hrib/2019110507585009/

prostorskega načrta Mrvarjev hrib (OPPN Mrvarjev hrib) (Dolenjski uradni list RS, št. 7/17) sodelujejo naslednji nosilci ... potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi.

varčevanje s porabo vode v krajevni skupnosti aljažev hrib

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104644.pdf

Tabela 17: Ali imate varčevalni WC-kotliček? ... 42 gospodinjstev ima varčevalni WC-kotliček. ... mesto pa je v trgovini Mercator na Teharski ulici v Celju. 3.

Stališča do pripomb in predlogov Debeli hrib - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2016/Stalisca_do_pripomb_in_predlogov.pdf

V tej fazi priprave Občinskega prostorskega načrta Debeli hrib investitor za ... točno število parkirnih mest šele v projektni dokumentaciji za gradbeno dovoljenje, ... bolj za mirno stanovanjsko – vikend, sedaj pa bo lahko dobil podjetje z veliko ...

strokovne podlage za razglasitev krajinskega ... - Občina Ankaran

https://obcina-ankaran.si/storage/doc/201810/2sp-debeli-rti%C4%8Djan2018sprejeto.pdf

(Pseudotsuga douglasii) in pravi datljevec (Phoenix dactylifera). V okviru arboretuma je nasajenih tudi veliko značilnih vrst sredozemskega sadnega drevja:.

celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/INTER_BARJE-1zvezek.pdf

Sv. Ani ali Sv. Lovrencu, Podpeško jezero, Bistra) ter da bodo tovrstni turistični ... vulkanizem, katerega sledove lahko najdemo na Rakitniško – bloški planoti.