kazalci ekološko-morfološkega stanja vodotokov kot pokazatelji ...

Barbus plebejus (grba). 7. Chondrostoma genei (primorska podust). 1. Cobitis elongata (velika nežica). 10. Cobitis taenia (navadna nežica). 15. Cottus gobio ...

kazalci ekološko-morfološkega stanja vodotokov kot pokazatelji ... - Sorodni dokumenti

kazalci ekološko-morfološkega stanja vodotokov kot pokazatelji ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/md_petkovsek_matej.pdf

Barbus plebejus (grba). 7. Chondrostoma genei (primorska podust). 1. Cobitis elongata (velika nežica). 10. Cobitis taenia (navadna nežica). 15. Cottus gobio ...

uporaba metod morfološkega vrednotenja vodotokov na reki ...

http://mvd20.com/LETO2001/R2.pdf

funkcionalna enota - enota ekološke ali antropogene strukture rečnega ... za analizo stanja in oceno ohranjenosti stanja akvatičnih ekosistemov (Newton.

monitoring morfološkega stanja struge reke drave od maribora do ...

http://mvd20.com/LETO2014/R22.pdf

Čoln je imel montiran ultrazvočni globinomer in RTK-GNSS sprejemnik ter enosnopni sonar Furuno FCV 667. Na območju manjših globin je bil uporabljen kajak ...

Kazalci okolja v Sloveniji - Eionet-SI

http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Kazalci%20okolja%20v%20Sloveniji/KazalciokoljavSloveniji.pdf

KAZALCI okolja v Sloveniji / [uredile Urška Kušar, Barbara Bernard Vukadin, ... morska sol, dim gozdnih požarov, meteorski prah, vulkan- ski pepel) ali ...

Podnebno ogledalo 2018 Kazalci za spremljanje izvajanja OP TGP

https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2018/04/Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek2_Koncno_2018-04-12-2.pdf

10 apr 2018 ... 2.10 DELEŽ OVE V ENERGIJI GORIV ZA POGON VOZIL . ... vračilo trošarine na dizelsko gorivo pri tovornih vozilih;. • delno vračilo trošarin na ...

Merila in kazalci - zveza bibliotekarskih društev slovenije - ZBDS

http://www.old.zbds-zveza.si/dokumenti/merila-in-kazalci-informacijske-pismenosti-v-visokem-solstvu.pdf

Naslov izvirnika. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Chicago, IL : Association of Academic and Research Libraries, 2000.

mahovi kot kazalci vnosa dušikovih spojin v naravne ekosisteme ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dd_skudnik_mitja.pdf

drevesnimi krošnjami ter v bližnji gozdni vrzeli. Mahovi, nabrani v ... rabe tal in posledično glavne vire emisij N. Za mah, nabran pod drevesnimi krošnjami, so.

Kazalci uspešnosti prireje govejega mesa na ekoloških kmetijah

https://www.kis.si/f/docs/Obvestila/EKO_Prireja_mesa_5.pdf

Usposabljanje za kmetijsko svetovalno službo, oktober 2017 bikci. 54% teličke ... bikci. 60% teličke. 40%. Biki (1-2 l). 68%. Biki (> 2 l). 32%. Krave (< 30 m). 3%.

Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL marec ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Monitoring-podzemne-vode-in-povr iinskih-vodotokov-v-MOL-marec-2002-december-2002.pdf

17 dec 2002 ... ind.vodnjak 5105000. 5459840. 5 potopna črpalka. Realizacija programa za podtalnice. Program za podtalnice je bil v obdobju od začetka ...

Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega ... - Life

https://life1.notranjski-park.si/cmsfiles/cf_589.pdf

Janez Kebe se je zanimal za nasip, kje bi stal pri eventuelnem poplavljenem Cerkniškem jezeru. ... ribolov strogo prepove (to je pomenilo, da ribiči s saki takrat niso mogli kupiti dovoljenja za ... sibirska perunika (Iris sibirica), ... Mostec, Kotrjaš, Urhov studenec, Rupa, Obrh čolniči, Obrh žaga, Okence, Cemun, Podpečmi,.

monitoring kakovosti površinskih vodotokov v sloveniji v letu ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_reke_2006.pdf

Prebačevo. 17 VT Sava Medvode – Podgrad ... Cerkvenikov mlin. 74 VT Molja. Molja. Jadranske reke. V ... SAVA Prebačevo. 1,60 * 3420. SAVA Radovljica.

Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera

https://life1.notranjski-park.si/cmsfiles/cf_589.pdf

UPODOBITVE CERKNIŠKEGA JEZERA NA STARIH. 5. ZEMLJEVIDIH. 3. ... Proti jugovzhodu (Loškemu polju) pa okoli 100 m. Jugozahodni in ... dopolnjena, nazadnje leta 1995 ob pridružitvi Avstrije, Finske in Švedske. Povzetek direktive.

makrofiti in okoljska ocena vodotokov zahodnega dela dravskega ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_rencelj_miran.pdf

1 jun 2016 ... makrofiti/okoljska ocena/Hočki potok/Framski potok/Reka/Polskava/Dravsko polje/vodotoki ... rumena Potrebne so manjše spremembe vzdolž.

Financijski pokazatelji - EFOS

http://www.efos.unios.hr/financiranje-poduzetnickog-pothvata/wp-content/uploads/sites/224/2013/04/8_financijski-pokazatelji.pdf

poduzeće ostvaruju gubitak najučestaliji pokazatelji: ◦ ekonomičnost ukupnog poslovanja. ◦ ekonomičnost poslovnih aktivnosti. ◦ ekonomičnost financiranja.

Pseudokolinesteraza i pokazatelji oksidacijskoga stresa u ... - MEF

http://medlib.mef.hr/3054/1/mikecin_lili_.pdf

1.4.2.6.1 Gangliom i gangliocitom. Ovi tumori pripadaju skupini spororastućih rijetkih tumora. Godine 1930. Courville je pojasnio naziv ovih tumora njegovom ...

DEŽNI ŽLEBIČI KOT POKAZATELJI STAROSTI DEFORESTACIJE ...

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/1163/968/

DEŽNI ŽLEBIČI KOT POKAZATELJI STAROSTI DEFORESTACIJE. Ivan Gams*. IZVLEČEK. UDK 910.1:551.44(497.13 Hvar). Merjenje globine žlebičev je tudi v ...

Kratkoročni pokazatelji industrije u 2018. Proizvodnja, proizvođačke ...

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2019/SI-1634.pdf

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr. Novinarski upiti/ Press ... prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu ...

finansijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća business ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-8821/2015/2217-88211507072H.pdf

10 феб 2015 ... Dakle ekonomičnost poslovanja je određeni odnos između prihoda i rashoda, te se za izračunavanje ovih pokazatelja koriste informacije ...

Parametri varijabiliteta srčane aktivnosti kao pokazatelji ... - Srce

https://hrcak.srce.hr/file/246571

Ključne riječi: autonomni živčani sustav, linearni i nelinearni parametri, parasimpatikus, R-R intervali, simpatikus, spektralna analiza, srčana aktivnost, srčana ...

Lišaji kao pokazatelji kvaliteta vazduha u Lebanu - Prirodno ...

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/master/biologija/radovi/2013/2013-09-11-nv.pdf

11 сеп 2013 ... Lišaji kao pokazatelji kvaliteta vazduha u. Lebanu. REZIME. Master rad daje rezultate istraživanja aerozagađenja u Lebanu, upotrebom lišaja.

ekonomski pokazatelji uspješnosti i stabilnosti poslovanja logističkih ...

https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:980/datastream/PDF/view

U pokazatelje ekonomičnost spadaju. 42. : • Pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja,. • Pokazatelj ekonomičnosti poslovnih aktivnosti (prodaje), te.

Plućni funkcijski i radiološki pokazatelji u dijagnostici hiperinflacije ...

https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:21/datastream/PDF/view

Hiperinflacija pluća je stanje koje nastaje zbog opstrukcijskih bolesti pluća koje uzrokuju povećanje volumena zraka ostalog u plućima na kraju ekspirija. Postoji.

pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća pomorskoga prometa

https://hrcak.srce.hr/file/10428

18 lip 2006 ... Ključne riječi: ekonomičnost, profitabilnost, investiranje, proizvodnost, likvid- nost, zaduženost, prihodi, rashodi, dobit, analiza. 1. UVOD.

Nevrološki pokazatelji prezgodaj rojenih otrok in njihov pomen za ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_4/kodric_et_al.pdf

Le-ti pomagajo pri ugotavljanju časa nastanka okvare osrednjega živčevja (vzorec pojavljanja nevroloških znakov) in imajo prognostičeno vrednost za kasnejše ...

vi uporedni pokazatelji razvoja jugoslavije i drugih zemalja u 1990 ...

http://znaci.net/00001/120_6.pdf

se podaci za još devet zemalja i to za tri zemlje koje su do raspada SEV-a ... evropskih zemalja, od nekih imala je i veću vrijednost potrošnje kalorija po.

zakaj ekološko kmetovanje? - Izara

http://zekzz.izara.si/upload/06_2001_zlozenka.pdf

naših ekoloških kmetijah. Plodovi črnoplodna aronije, sijoče črne barve z voščeno prevleko, ki se odlikujejo z veliko vsebnostjo vitaminov, mineralov, barvil ter.

ACO Self gramozna stabilizicija za ekološko utrjevanje ... - aco.si

https://www.aco.si/fileadmin/standard/aco_si/documents/ACO_Self_gramozna_stabilizicija_flyer.pdf

Splošna priporočila so: Pohodne površine: sloj finega peska debeline min. ... Talne plošče so povozne po zapolnitvi. 8. Dokončanje in ... ACO hiša in vrt. Linijsko ...

VPRAŠANJE EKOLOŠKO SPREJEMLJIVIH PRETOKOV QES

http://www.mvd20.com/LETO2008/R9.pdf

Ekološko sprejemljivi pretok Qes, prej imenovani biološki minimum, je eden ... hidro-centralah, s strojnico v rečni strugi, pri katerih ostaja celoten pretok v.

“EKOLOŠKO” (“eko”) - KGZS - Zavod Novo mesto

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/447/download/535

1 jan 2009 ... BIODAR (Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije);. - EUREP GAP;. - neposredna plačila. ✓ Druge dejavnosti: - izdajanje knjig, revij in ...

Ekološko vinogradništvo in vinarstvo.pdf - Kmetijsko gozdarski ...

https://www.kmetijskizavod-ng.si/mma/ekolosko_vinogradnistvo_in_vinarstvopdf/2017102612280534/

26 okt 2017 ... ni beljak, ribji mehur, bentonit, oglje, gumi arbice, askorbinska kislina... Ekološko vinogradništvo je trajnostno kmetovanje, ki te- melji na skrbi ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin - Gov.si

http://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/48ab730929/TN_za_ekolosko_pridelavo_poljscin.pdf

Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. V uvodu je glede načel pridelovanja treba podati nekaj po- jasnil. Obstajajo splošna ...

PRIMERNI TUDI ZA EKOLOŠKO VARSTVO SADOVNJAKOV

http://www.cinkarna.si/si/files/default/objave_si/leto2019/prvi_sadjarjev_korak.pdf

Prvo škropljenje breskev in ostalih koščičarjev opravimo s pripravkoma. Cuprablau Z 35 ... insekticid za škropljenje sadnega drevja v času mirovanja vegetacije.

ACO Self gramozna stabilizicija za ekološko utrjevanje peščenih in ...

https://www.aco.si/fileadmin/standard/aco_si/documents/ACO_Self_gramozna_stabilizicija_flyer.pdf

Splošna priporočila so: Pohodne površine: sloj finega peska debeline min. ... Talne plošče so povozne po zapolnitvi. 8. Dokončanje in ... ACO hiša in vrt. Linijsko ...

Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloski_list_ekoloska_koruza_feb_2020.pdf

Novejši sistemi priprave tal za setev koruze vključujejo jesensko setev ozimne rži ali ječmena v kombinaciji z ozimno grašico, ki se jih v fazi začetka cvetenja ...

tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic - Gov.si

http://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/6bbbb1f7f5/TN_za_ekolosko_pridelavo_zelenjadnic.pdf

18 dec 2017 ... Zanimiva v kolobarju vrtnin je grašica (foto: Miša Pušenjak) ... gorjušico in podobno, nato pa katero od kultur v kateri lahko strune zatiramo med ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/51cff0fe3b/TN_za_ekolosko_pridelavo_sadja.pdf

moramo načrtovati tudi zasaditev ograje za zaščito pred ... Merkur*. (Topaz x rajka). – 15 dni. Škrlatno rdeča. Sladek. Odporna. Dobra ... Uporabo PVC-folije.