Providers in Kobarid Area

NOVA KBM D. D. PODRUŽNICA TOLMIN,. POSLOVALNICA KOBARID. Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Tel.: 386 (0)5 33-17-170, 386 (0)5 33-17-171.

Providers in Kobarid Area - Sorodni dokumenti

Providers in Kobarid Area

https://www.prc.si/file/download/1228_9023d84b15f

NOVA KBM D. D. PODRUŽNICA TOLMIN,. POSLOVALNICA KOBARID. Trg svobode 2, 5222 Kobarid. Tel.: 386 (0)5 33-17-170, 386 (0)5 33-17-171.

predlog proračuna občine kobarid za leto 2020 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/1185/To%C4%8Dka%202%20-%20POJASNILA%20PRORA%C4%8CUN%202020%20-I%20BRANJE%20OS.pdf

občino Kobarid se v letu 2020 predvideva priliv dohodnine v višini 3.107.909 ... ambulante se sofinancira nakup UZ aparata, ki ga ZD Tolmin odkupi od Medicus Partnerja ... ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020, v katerem je vodilni partner PRC.

Strategija razvoja turizma v občini Kobarid 2010 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/145/razvojturizma.pdf

Antonu: monumentalna kostnica nad Kobaridom, v kateri ... dobili s turističnim naseljem Nebesa, tudi gostinci – Jazbec, Kotlar in Franko – so si uredili ponudbo ...

Proračun Občine Kobarid za leto 2018 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/654/PRORA%C4%8CUN%20%202018%20-%20objava.pdf

naslednjih zavodov: Osnovan šola Kobarid (brez vrtca), Knjižnica Tolmin (v deležu) ... Rdeči Križ: Sofinancirajo se stroški dela sekretarja za polni delovni čas v ...

Točka 7_sistemizacija delovnih mest v VVE Kobarid - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/962/To%C4%8Dka%207%20-%20VVE.pdf

19 sep 2018 ... OŠ Simona Gregorčiča Kobarid nam je dne 2. 8. 2018 in 10. 9. 2018 poslala dopis, v katerem zaprošajo za spremembo sistemizacije delovnih ...

proračun občine kobarid za leto 2019 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/1055/POJASNILA%20PRORA%C4%8CUNA%202019%2028%203%202019.pdf

naslednjih zavodov: Osnovna šola Kobarid (brez vrtca), Knjižnica Tolmin (v deležu) in ... delovni čas v deležu, ki glede na število prebivalcev odpade na Občino ...

Povzetek iz osnutkov REP Kobarid - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/612/Povzetek%20iz%20osnutkov%20REP%20Kobarid.pdf

toplo sanitarno vodo. 89,6 MWh ... Za transport vode po ogrevalni veji je vgrajena stopenjsko regulirana obtočna črpalka IMP Pumps ... proizvajalca LENTHERM-INVEST d.o.o.. V času ... toplotna izolacija 5 cm, strešne letve ter valovita strešna kritina. ... Ocenjena raba energije za pripravo TSV znaša 12.140 kWh letno.

Area San Polo Area Colona - Camping Mon Perin

https://www.camping-monperin.hr/uploads/files/MonPerin_camp_map.pdf

Gli ospiti che arrivano al campeggio con il camper, roulotte o tenda dopo le 22:00 possono alloggiare in un luogo prestabilito dietro alla reception (camp stop).

QLD registered providers by name - NDIS

https://www.ndis.gov.au/media/250/download

712 Norman Street, Ballarat North, VIC 3350. 3350 ... Snap Fitness, 22 Harvey Range Road, Thuringowa Central, QLD 4817 ... [email protected]

warehouse logistics providers and partners - IWLA

https://www.iwla.com/assets/1/6/IWLA_Warehouse_Logistics_2019.pdf

15 Mar 2020 ... Freight management includes domestic and international: LTL, TL, Expedite, air, intermodal. One call does it all! Page 13. 2019/2020 ...

transportation network providers rules - City of Chicago

https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/bacp/rulesandregs/TNPRulesAmendedeffJan12017.pdf

The TNP license fee is not prorated. RULE TNP1.03. Insurance Requirements. A TNP licensee must require its affiliated transportation network drivers to carry ...

ground handling service providers contacts lgs ... - Hermes Airports

https://www.hermesairports.com/media/cms/GROUND_HANDLING_SERVICE_PROVIDERS_C_48B81454519BA.pdf

AIR BP. Name: Mr. Pambos Lambrou. Phone: 24812849, 99655260 ... BLUE AIR. Name: Mr. Ovidiu Gabriel Dascalescu. Phone: 40 212 088 662.

kobarid - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/GOZDARSTVO/Gozdnogospodarski-nacrti/AA_Javne-razgrnitve/Kobarid/NACRT.pdf

Površina gozda se je v gozdnogospodarski enoti (GGE) Kobarid v zadnjih desetletjih stalno ... V GGE deluje splošna ambulanta v Kobaridu v okviru ZD Tolmin.

151.1.pdf - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/245/151.1.pdf

Vibov poplet z živimi podtaknjenci. Leseni kolidki 5x5cm; L=30-80cm zabllluvrtanl v podlago cca. 30cm. Izvedba mbovih popletov po robu brežine. Humustrante ...

OPN - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/748/To%C4%8Dka%204-OPN-1.pdf

31 avg 2017 ... POROČEVALEC: Marko Lavrenčič. 1. UVOD. Pravna podlaga: 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ...

publikacija - Vrtec Kobarid

http://vrtec.os-kobarid.si/files/2014/10/Publikacija-18-19.pdf

Publikacija Vrtca pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 2018/19. 3. KAZALO. Pripravila: Martina Kenda, pomočnica ravnateljice za vrtec. Kobarid, september 2018.

LTO Sotočje - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/905/To%C4%8Dka%206%20%283%29.pdf

31 jan 2018 ... Turizem Dolina Soče (krajši naziv) so 21. 12. 2016 ustanovile tri posoške občine Bovec, Kobarid in Tolmin z namenom združiti posoški turizem ...

TP_Kred-JP - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/908/TP_Kred-JP.pdf

Slika 1: Območje obdelave projekta (vir: http://www.geopedia.si) ... Obnova javne poti JP 667 441 poteka od križišča z LC 168 021 do hišne številke Kred 35. a.

december 2013 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/stara/december2013.pdf

4 jan 2014 ... Menič Sebastjan, Borjana 74. 041 548 412 vas stara Borjana, do pokopališča ... Zabreščak Klemen, Jevšček 17. 041 753 475 vas Jevšček. 17.

OG 7 2019 - zapisnik.pdf - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/1179/OG%207%202019%20-%20zapisnik.pdf

11 dec 2019 ... Andrej Čopič in Mitja Ivančič ( pri točki 5) in. Marko Lavrenčič. Predsedujoči je ugotovil sklepčnost in predlagal na glasovanje naslednji dnevni ...

Analiza turistične sezone - Kobarid

https://www.soca-valley.com/mma/analiza-turisticne-sezone-kobaridpdf/2017120812413811/

5 dec 2017 ... KOBARIŠKA ZGODOVINSKA. POT. Zamenjava dveh brvi in dostopnega podesta. V konicah preveč dnevnih obiskovalcev, pomanjkanje.

oktober 2013 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/stara/oktober2013.pdf

26 okt 2013 ... jed pripravili ribji file z žepki iz krompirjevega testa v korenčkovi omaki, za kanapeje »vesele ribice«, za močnato jed pa buljo. Tekmovanje je ...

Smaragdni odsev - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/stara/Smaragdni2_4.pdf

31 jul 2013 ... Napoleonov most na Nadiži. Foto: arhiv: www.dolina-soce.com znamke “Dolina Soče,” kar pa nam ne pomaga dosti. Gre za tako različni dolini, ...

PLAN TDS 2019.pdf - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/1030/PLAN%20TDS%202019.pdf

11. 5.5.1. Tolminska korita . ... z Občino Tolmin in lastnikom lokala Okrepčevalnica Tolminska korita. ... ustrezno organizirali dostop za obiskovalce. 6. Izvajanje ...

1 PREDLOG (26.4.2016) - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/530/odlok%20o%20obre%C5%BEnem%20re%C5%BEimu_predlog%20za%20javno%20obravnavo_26.4.2016.pdf

26 apr 2016 ... Nadiža pri Podbeli (za mostom);. – Nadiža pri Logjeh (nad mostom);. – Nadiža Napoleonov most;. – Zaročišče. (3) Urejena dostopna mesta so ...

4214_Plaz Drežnica PZI.pdf - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/245/4214_Plaz%20Dre%C5%BEnica%20PZI.pdf

3 apr 2014 ... Primeren je za brežine srednjih naklonov. ... Mreža ščiti lokalno cesto pred neposrednim izpadom kamenja, zaradi erozije, na lokalno cesto, ...

Urnik Hop-ON hop-OFF Kobarid - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/kobaridhopon_hopoff2018pdf/2018061913200666/

19 jun 2018 ... and Nadiža river basins. In this wide area between Mt. Kolovrat (1,243 m) and. Mt. Matajur (1,642 m) you can find scattered villages of Livek ...

Poročilo o nadzoru_KS Vrsno Krn - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/838/Poro%C4%8Dilo%20o%20nadzoru_KS%20Vrsno%20Krn.pdf

Krajevna skupnost Vrsno - Krn – organizacija in delovanje. Naloge krajevnih skupnosti kot ožjih delov občine so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi ( ...

Smaragdni 1_2013.indd - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/stara/smaragdni1_2013.pdf

Oblikovanje in tisk: Romikron d.o.o.. Naklada: 1.500 izvodov. Smaragdni odsev je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževa- nje, znanost, kulturo in ...

Ponudniki Kobarid SLO 8 .pdf - Posoški razvojni center

https://www.prc.si/file/download/1229_1261e47524e

Dejavnost: gostilna s ponudbo sezonskih tradicionalnih in ribjih jedi ter domačimi ... E-naslov: [email protected], [email protected] Dejavnost: ...

Smaragdni 1_2016.indd - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/147/72372_smaragdniodsev_praznicnaizdaja2016.pdf

13 okt 2016 ... uvedbe avtobusa Hop ON, Hop OFF, ki je podeželje povezal s središčem občine. Vesel in ponosen sem na celotno ekipo, ki je kar nekaj časa ...

Prejemniki priznanj in nagrad Občine Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/913/Prejemniki%20nagrad%20in%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Kobarid%20%281%29.pdf

Miranda Leban, dr.med.,spec.ped. za dolgoletno uspešno in predano delo na področju zdravstvenega varstva otrok ter mladine v občini Kobarid. 5. priznanje.

Točka 8_Svet Zavoda ZD Tolmin - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/838/To%C4%8Dka%208%20-%20svet%20zavoda%20ZD%20Tolmin.pdf

26 jan 2018 ... Občina Kobarid ima, kot soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Tolmin, v svetu zavoda enega predstavnika. V januarju 2018 je ...

Ob občinskem prazniku vsem občankam in ... - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/147/49384_smaragdniodsev10-2015.pdf

Skoraj leto dni je minilo, odkar ste mi znova zaupali vodenje Občine Kobarid in z vso od- govornostjo sem sprejel ... prejme Miranda Leban, dr. med., spec. ped.,.

VRTEC PRI OŠ KOBARID SVET STARŠEV VRTCA ŠOL. LETO ...

http://vrtec.os-kobarid.si/files/2013/02/zapisnik-Sveta-starsev-vrtca-20sep17.pdf

VRTEC PRI OŠ KOBARID. SVET STARŠEV VRTCA. ŠOL. LETO 2017/18. ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA, ki je bila 20. 9. 2017 ob 17. uri v ...

Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid Gregorčičeva 18 a 5222 ...

http://vrtec.os-kobarid.si/files/2014/10/1zapisnikSSV_23sept14.pdf

Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid. Gregorčičeva 18 a. 5222 Kobarid. ZAPISNIK. 1. seje Sveta staršev vrtca, ki je bila 23. 9. 2014 ob 17. uri v zbornici Vrtca ...