DOPOLNITEV LOKALNEGA ENERGETSKEGA ... - Občina Tolmin

19 nov 2007 ... 5.2.1 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin . ... Tabela 16: Stanovanjske kotlovnice Tolmin . ... MERCATOR d.d. ŽELEZNINA.

DOPOLNITEV LOKALNEGA ENERGETSKEGA ... - Občina Tolmin - Sorodni dokumenti

DOPOLNITEV LOKALNEGA ENERGETSKEGA ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1026683-%20Dopolnitev%20LEK%20Tolmin%20-%20koncno%20porocilo%20R03.pdf

19 nov 2007 ... 5.2.1 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin . ... Tabela 16: Stanovanjske kotlovnice Tolmin . ... MERCATOR d.d. ŽELEZNINA.

Lokalnega energetskega koncepta občine Krško/ II. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/128626LEK%20Kr%C5%A1ko%20-%20novelacija%202.pdf

10 maj 2018 ... Vir: Elektro Celje d.d.. Tabela 5: Poraba električne energije v občini Krško po skupinah odjemalcev, obdobje 2011 – 2016. 2011. 2012. 2013.

Priloga 1: Analiza ankete za pripravo lokalnega ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/99288Mismo_priloga.pdf

7% (4) v trgovini (Mercator, KZ Tolmin). - 7% (4) drugje (geodetske storitve, gradbeništvo, avtoprevozništvo). Med podjetji in ustanovami izstopajo Hidria AET s ...

novelacija lokalnega energetskega koncepta mestne občine maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=30017

(podatki o količini prodanega kurilnega olja, premoga, lesa, dizla in bencina), na podlagi ... segmentih cene prevoza, zanesljivosti in točnosti prevoza, kratkih intervalov vožnje in ... To so zlasti programi: Horizont 2020 – okvirni program.

Zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2017 - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1222564.5_Letno_poro%C4%8Dilo_2017_ZR_2017.pdf

Namenska poraba dajatve je izkazana v posebnem delu proračuna, ... Izvedena so bila naslednja večja dela: bojler in tuš kabina v stanovanju na. Prekomorskih ...

Zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2013 - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/844315_05a_Letno_poro%C4%8Dilo_ZR_2013.pdf

Zaključni račun proračuna se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih ... Kupoprodajna pogodba je bila podpisana konec leta ... AMZS,. Center varne vožnje. Vransko. Kritje stroškov tečaja varne vožnje v Centru varne ... za službeni avto, ki ga uporabljajo udeleženci programa javnega dela), 76,64 EUR pa ...

razvojni program občine tolmin za obdobje 2013 ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/10219210a%20Razvojni%20program%20OT%20%20marec%202013.pdf

najbolj je padec opazen na območju Tolmin mesto ter območju Most na Soči in ... apartmaji. 9. 80. 11%. 55. 407. 25%. 509. Turistične kmetije. 3. 24. 4%. 4. 37.

Obrazložitve proračuna Občine TOlmin za leto 2019 - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1681605.05_OBRAZLO%C5%BDITVE_%20%20Prora%C4%8Dun_2019.pdf

1 feb 2019 ... poslovni prostori v objektu Most na Soči št. 52 (lekarna). Pričakovani prihodki iz tega naslova (konto 710301 – »Prihodki od najemnin za ...

XXX. seja občinskega sveta Občine Tolmin - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/851797.%20GRADIVO_GZ%20Tolmin.pdf

1.5.2.2 Zavarovanje članov,domov,tehnike PGD (1.2, 1.3) . ... M o st n a So či. Po d b rd o. Po n ikve P lan o ta. Rut G ran t. To lm in. Izven o b čin e To lm in.

proračun občine tolmin za leto 2018 - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/10263605_OBRAZLO%C5%BDITVE_Prora%C4%8Dun_2018.pdf

52 (lekarna). Pričakovani prihodki iz tega naslova (konto 710301 – »Prihodki od najemnin za poslovne prostore«) za leto 2018 so načrtovani upoštevaje v tem ...

7.1 Analiza stanja v Gimnaziji Tolmin - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/851147.1%20Analiza%20stanja%20v%20Gimnaziji%20Tolmin.pdf

Gimnazija Tolmin, izhodiščno gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Tolmin. 2. Tolminu ponovno potekalo izobraževanje po programu splošne gimnazije.

CPS Tolmin - publikacija_201700522 - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/85348CPS%20Tolmin%20-%20publikacija_201700522.pdf

Arhitekturno projektiranje Alja Vehovec s. p.. 1000 Ljubljana, Linhartova cesta 34. Konstruktor Magajne d.o.o. Solkan. 5250 Solkan, Ulica Borisa Kalina 77.

CPS občine Tolmin - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/99224CPS%20Ob%C4%8Dine%20Tolmin%20povzetek.pdf

b22 arhitekturno projektiranje, d. o. o.. Tjaša Podgornik mag. Polona Filipič. Arhitekturno projektiranje Alja Vehovec, s.p.. Alja Vehovec. IBE d.d.. Marko Pečarič.

Dopolnitev informacije - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_136_1314_2188.pdf

31 jul 2012 ... V vseh letih upravljanja podjetja Sipro s toplovodnim sistemom Žalec ni ... Razgovori so ves čas potekali s podjetji Petrol, GGE in Pan invest, ...

Dopolnitev DR – 4. seja OS - Občina Žužemberk

http://zuzemberk.si/wp-content/uploads/2019/05/Dopolnitev-DR-4.-seja-OS.pdf

20 maj 2019 ... predlog Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., Občinski svet Občine Žužemberk na 4. ... zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov.

program investicijskih vlaganj v okviru lokalnega ... - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/9._gradivo_k_7._tocki_dr_-_program_investicijskih_vlaganj_epk_2025_word_oblika_2.pdf

PROGRAMA ZA KULTURO (LPK 2017-2025) IN KANDIDATURE. ZA EVROPSKO ... se že tradicionalno odvijajo v Lendavi (Bogračfest, Lendavska trgatev,…).

Strategija lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in ... - Občina Luče

https://www.luce.si/Files/TextContent/83/1575648179665_Strategija-lokalnega-razvoja-LAS-ZS%C5%A0D_2014-2020%20.pdf

27 jan 2016 ... Ljubno, Skok čez kožo v Velenju, Vaške igre v Šmartnem ob Paki, Jajčarija, Flosfest, Lučki dan,. Festival ovčje volne Bicka, Festival gorskega ...

strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko ... - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/Osnutek%20SLR,%2010.redna%20seja%2026.4.2016/2016042112010363/

Izola. Zdravstveni dom Sežana so ustanovile štiri občine: Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina. Glavni sedež je na Partizanski cesti 24, Sežana, po ostalih ...

Predlog za dopolnitev plana asfaltiranja cest - Občina Luče

https://www.luce.si/files/other/news/83/67497Predlog%20za%20dopolnitev%20plana%20asfaltiranja%20cest.pdf

25 avg 2016 ... najugodnejši ponudnik izbran Strabag d.o.o. Cena asfalta je letos zelo ... proračunu za leto 2016 zaradi nizke cene asfaltov lahko poravnali ...

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra lokalnega ... - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/22_12_-_Sklep_o_podelitvi_statusa_javnega_dobra_lokalnega_pomena_.pdf

PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet, župan. 3. PRIPRAVLJAVEC GRADIVA: Občinska uprava Občine Ruše. 4. VSEBINA GRADIVA: Uvod z obrazložitvijo.

LEGA Tolminska občina leţi v spodnjem delu ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/83323Radovan%20Lipu%C5%A1%C4%8Dek.pdf

in Kolovrata. Rečni relief je po večini sestavljen iz nepropustnih kamnin ter globoko in ţivahno razrezan po grapah in debreh. Doline so ozke in tesne, večinoma ...

delovni načrt varstveno delovnega centra tolmin za ... - VDC Tolmin

https://www.vdc-tolmin.si/wp-content/uploads/2019/07/DELOVNI-NA%C4%8CRT-za-objavo-na-spletni-strani-VDC-T.-in-na-mdisku.pdf

sredstev z naslova najemnine (prostori so last Občine Tolmin), v letu 2019 ne bomo mogli izvesti preostalih treh ... Urnik dela zaposlenih v storitvah IVO pripravlja skupinska habilitatorka. Poleg nje so ... Iris Bratina dipl. m. s., ZD Tolmin.

(pre)razporeditvah - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/845346.c%20Poro%C4%8D.%20o%20prerazporeditvah.pdf

ROMIKRON d.o.o.,. Tolmin. Kritje stroškov tiska plakatov za razstavo o Tolminskem gledališču. 122,00. 030403. »Pokroviteljstva občine«. 4020 03. »Založniške ...

8.18_predlog_JSKD_OI_Tolmin - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/846868.18_predlog_JSKD_OI_Tolmin.pdf

vodjo plesne šole Urška v Tolminu, za dolgoletno uspešno delo z mladimi ... Rutar, Nina Šebenik, Katja Manfreda, Katja Humar, Nika Gaberšček, Martina Grmek ...

3s Program_Učni_gozdiček_Sovodenj_2013_(ZGS) - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1022223s%20Program_U%C4%8Dni_gozdi%C4%8Dek_Sovodenj_2013_ZGS%203.pdf

biotan 2 kos, tesarol 5 kos, silvanol 1 kos, palica navojna 3 kos, podložke in matice. 81,50. KZ z.o.o. Tolmin folija pvc, trak, vijak, ibitol 1 kos, izotem 1 kos,.

6-Odpadki - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1029456-Odpadki.pdf

V obdobju januar - september 2009 smo na območju občin Bovec, Kobarid in ... Zbrani kosovni odpadki se dovažajo na zbirni center v Volče, kjer se ločujejo in ...

Radio 1 - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/159013Prosnja.%20za%20izdajo%20pozitivnega%20%20mnenja%20-%20Radio%201.pdf

7 jan 2019 ... Želimo si, da bi bil Radio 1 dostopen tudi prebivalcem občine Tolmin. Pri doseganju ... Radio Odeon Bela Krajna. Radio ... Crna kronika. Svet.

Untitled - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/845583.%20b%20predlog%20lista%20DOR.pdf

13 nov 2014 ... profesor geografije in sociologije na Gimnaziji Tolmin, ... do Jadrana, žepni vodnik z zemljevidom, Slovenija na dlani, Mladinska knjiga 2009.

KOMUNALA - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/84868KOMUNALA%20-%20odgovor.pdf

27 okt 2015 ... Kobarid in Tolmin s 01.03.2014 v Občini Bovec in Občini Kobarid, ... ZOBNA AMBULANTA MOST NA SOČI, Most na Soči 52, Most na Soči.

14c-09_predlog_za_OS - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/10288914c-09_predlog_za_OS.pdf

1950/15 k. o. 2259 Šentviška Gora, ki so last Občine Tolmin z zaznamovanim statusom grajenega javnega ... 1950/7 kupi Župnija Šentviška Gora, parceli št.

5.6e_Poročilo_PRC_2015 - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/850265.6e_Poro%C4%8Dilo_PRC_2015.pdf

kadrovske štipendije delodajalcem v višini 50% izplačane štipendije ... 60-urni sofinancirani jezikovni tečaji (stopnja A1.1): V šolskem letu 2015/16 smo pričeli ...

6.1._Kozlov_rob_nad_Tolminom_ ... - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/847496.1._Kozlov_rob_nad_Tolminom_%20Program_april_2015_DK.pdf

goriški grofje, mesto Čedad in Benečani; 1521 je za štiri stoletja prešla v roke Habsburžanov in njihovih fevdnikov. V začetku 17. stol. ga je Vid Gašper Dornberg ...

LTO Sotočje - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/8530906j_Poro%C4%8Dilo_LTO%202016.pdf

Urnik med tednom: v maju od 9.00 do 19.00, v aprilu od 9.00 do 18.00, v preostalih ... Urnik med tednom je bil v tem času od 9.00 do 16.00. ... Villesse - Tiare.

2.2 z.k. izpisek - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/848502.2%20z.k.%20izpisek.pdf

28 okt 2015 ... 404 - vknjižena stvarna služnost / nujna pot / nepravo stvarno breme. 13814182. 18.03.2011 12:10:00. 415 - vknjižena neprava stvarna ...

k.o. Vrsno - Občina Tolmin

https://www.tolmin.si/files/other/news/137/1465219.1%20JD%20K.%20o.%202226%20%20Vrsno.pdf

11 maj 2018 ... OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 2226-VRSNO, parcela: 788/1 http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 10. september 2018 ...