Prizadevanje za boljše zdravje - Združenje zdravstvenih zavodov ...

1 jun 2016 ... projekt eZdravje: www.ezdrav.si podpora: podpora.ezdrav.si čakalne dobe: cakalnedobe.ezdrav.si portal zVem: zvem.ezdrav.si. [Aktualno] ...

Prizadevanje za boljše zdravje - Združenje zdravstvenih zavodov ... - Sorodni dokumenti

Prizadevanje za boljše zdravje - Združenje zdravstvenih zavodov ...

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/novis_06_prelom_junijj_2016.pdf

1 jun 2016 ... projekt eZdravje: www.ezdrav.si podpora: podpora.ezdrav.si čakalne dobe: cakalnedobe.ezdrav.si portal zVem: zvem.ezdrav.si. [Aktualno] ...

novis №1/2 - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/Novis_jan-feb_2018.pdf

7 feb 2018 ... KOlEKtivna POgOdba za. zaPOslEnE v zdravstvEni nEgi. OdbOr za razlagO KOlEKtivnE POgOdbE –. razlagE lEtnEga dOPUsta (Od 14.

novis №9/10 - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/Novis_september-oktober_2019.pdf

24 okt 2019 ... Kisilak, Goran Gorenji, Aleš Krojs, Dejan Novak,. Janez Müller, Miran Žižek, Domen Tajki, Alina. Verdnik Tajki, Uroš Kisilak, Marjan Žekš. 07. 08.

novis №5/6 - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/Novis_maj_junij_2019.pdf

19 jun 2019 ... ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc v ko- lektivni pogodbi ... življenje in zdravje državljanov sploh dopustno realizi- rati. V Združenju ...

novis №10 - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/Novis_oktober_2018.pdf

25 okt 2018 ... tatjana skoliber. 16. Monika ratek. 17. valentina Graber. 18. helena Praprotnik. 19. dušan Petek. 20. danilo Golob. 21. andraž jakelj. Psihiatrična.

MZ dopis 6040/364 - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

https://zdrzz.si/f/docs/Dokumenti-pripravniki/MZ_dopis_6040_364.pdf

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Riharjeva ulica 38 I. 1000 Ljubljana e-naslov: [email protected] Številka: 6040-364/2015-5. Datum: . 6. 2016.

Apel odločevalcem - Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/novis_12_december_2017.pdf

13 dec 2017 ... so člani Združenja – slovenski zdravstveni zavodi in drugi ... Zdravstveni dom Kamnik ... nu je ANMP zaprta, paciente se razporedi po ... udeleženci srečanja, v razpravi Janko Šteharnik, direktor Zdravstvenega doma Velenje ...

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v ... - Skupaj za zdravje

http://skupajzazdravje.nijz.si/media/katalog.informacij.celje.pdf

katalog informacij Celje : za izvajalce pilotnega testiranja integriranih procesov vključevanja in obravnave ... CENTER SONČEK CELJE. Gregorčičeva 6, 3000 ...

ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev)

https://www.rence-vogrsko.si/mma/111_tocka_dr_elaborat_zdruzitev_zdpdf/2017051811045914/

VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV. ... (Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica, Združenje zdravstvenih zavodov, Zdravstvena. ZZZS ...

potrebne spremembe vodenja zdravstvenih zavodov s ciljem večje ...

http://www.devz.si/wp-content/uploads/2015/06/2_Mezek.pdf

vodenja zdravstvenih zavodov s ciljem večje avtonomije in učinkovitosti. Metod Mezek, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Nova Gorica, 28. 5. 2015 ...

ZA boljše zdravje otrok in mladostnikov - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/za_boljse_zdravje_otrok_in_mladostnikov_nova_verzija_13_10_2015.pdf

13 okt 2015 ... PRILOGA 3: Delovni listi za evalvacijo pridobljenega znanja otrok ... 1998, 68), ki navaja, da povprečen predšolski otrok s svojo aktivnostjo.

otrok in mladostnikov skupaj za boljše zdravje - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/bilten_1_2013.pdf

postavili klopce in mize, da lahko učenci pišejo. Še ... vidika ergonomije in urejenosti pisalne mize. Dijaki ... Rutar Ilc Z. Spodbujanje aktivne vloge učenca v.

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju odraslih - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/kataloginformacij_celje_web.pdf

19 feb 2015 ... ZD zdravstveni dom. ZRSZ. Zavod Republike Slovenije za ... nem domu (ZD) Sevnica, ZD Vrhnika in ZD Celje. ... 3250 Rogaška Slatina.

(Ne)pričakovane težave v zdravstvu - Združenje zdravstvenih ...

https://zdrzz.si/f/docs/Aktualno/Novis_09_september_2016.pdf

10 sep 2016 ... Mitja Savarin. 24. Mirza Tuhčić. 25. Domen ... Melita Kunej. 2. Alisa Mächtig. 3. Tina Šabec. 4. ... Mitja Vodušek. 10. Erik Zorec. 11. Breda Žerak.

boljše informiranje za boljše potovanje - ALPINE SPACE ...

http://www.alpine-space.org/2007-2013/uploads/tx_txrunningprojects/1._AlpInfoNet_Handbook__Final_publication__SI.pdf

in pokrivajo različne pravne okoliščine. Pilotne regije obsegajo Bodensko jezero, Kimsko jezero, Vzhodno Tirolsko, Pokrajino. Gorica in Goriško regijo, deželo ...

zdravstvenih in socialno-zdravstvenih storitev v furlaniji julijski krajini

http://www.aas2.sanita.fvg.it/it/servizi_al_cittadino/foreing_people/categoria6/ATLANTE-SLOVENOlr.pdf

Območja: Sveti Vid, Staro mesto, Stara mitnica, Nova mitnica, Novo mesto, Sveti Jakob. Okrožje 3 ... Stomatološka klinika. - Ortopedska in travmatološka klinika.

Zdravje naših zob - Skupaj za zdravje človeka in narave

http://arhiv.zazdravje.net/content/NovicePDF/Novicke_SZZ_06_2015_web.pdf

Seminar bodo vodili Sanja Lončar,. Sabina Topolovec in Rajko Škarič. Organizacija: Frontier d.o.o, Društvo Ognjič in Združenje za obuditev celostnega človeka.

spolno Zdravje, reproduktivno Zdravje in varno materinstvo

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Spolno_URN_NBN_SI_DOC-GQKIT0TJ.pdf/2019032515190071/

zanositve (kontracepcija in sterilizacija) in za ženske pravica do umetne prekinitve nosečnosti. Država naj bi ... nosti ali rojstva so: kontracepcija, sterilizacija.

zdravje - Skupaj za zdravje človeka in narave - Zazdravje.net

http://arhiv.zazdravje.net/content/NovicePDF/Novicke_zazdravje_10_19_web.pdf

23 okt 2019 ... Cerknica, Čabranska 9, ob 18. uri. Že zaključujete svojo ... veka, Medilek in Večgeneracijski družinski center. Vstop prost. SREDA, 16.

Tehnike za boljše učenje

https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/GG/2016-september/ucenje.pdf

glasovi so nezveneči nezvočniki (če odvzamemo samoglasnike, ostanejo p, t, s, š, č, k, f, h, c) in tako pravilno uporabili predlog s/z. Gre za mnemotehniko – te ...

Za vaše boljše fotografije! - e-Fotografija

http://www.e-fotografija.com/erevija/eFoto55.pdf

Urednik: Matjaž Intihar. Tisk: Tiskarna SET, Ljubljana. Tiskano 15.000 izvodov. Nasveti za arhiviranje - Who fails to prepare – prepares to fail!* Na področju ...

Z mobilno pisarno do boljše odzivnosti - A1

https://www.a1.si/documents/10179/2497167/Primer MIKRO POLO.pdf/e50293cc-6fec-4c10-85c4-906296378981

dobavitelj laboratorijske in medicinske opreme MIKRO POLO. »Želimo nadaljevati pot kot najboljši specializiran dobavitelj laboratorijske, medicinske.

Izpis iz evidence javnih zavodov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Ustvarjalnost/Storitve/Evidenca-javnih-zavodov-na-podrocju-kulture/Iz-evidence-javnih-zavodov.pdf

9000 Murska. Sobota. 21. GLEDALIŠČE KOPER TEATRO CAPODISTRIA. Verdijeva ulica 3 ... JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE.

Statut - Skupnost socialnih zavodov

http://www.ssz-slo.si/wp-content/uploads/Statut-Priloga-1-Regije-27.11.2015.pdf

Center starejših Pristan Vipava. 12. PV Invest, d.o.o., Center starejših Zimzelen. 55. Koroški dom starostnikov. 13. Dom starejših občanov Črnomelj. 56.

krščanstvo__.. boljše petje so ustanavljali ___pevske______ ...

http://www.os-loka-crnomelj.si/files/2020/03/GUM_7razred.pdf

Gallusu se imenuje tudi naša največja koncertna dvorana – Gallusova dvorana, ki je v Cankarjevem domu v Ljubljani (ugotovi koliko sedežev ima).

Za še boljše poslovne rezultate - Terme Krka

https://www.terme-krka.com/assets/Revija-vrelci-zdravja/Vrelci-2005-05.pdf

nje, hitrost nastopa učinka, minimalni stranski učinki in varnost izdelka. Krkin. Bilobil je bil izbran za najboljšo blagovno znamko v kategoriji izdelkov za izboljša-.

vseživljenjsko izobraževanje za boljše počutje bolnikov in ...

http://www.dmsbzt-celje.si/dokumenti/Zbornik%202006.pdf

vključi živila, za katera ve, da jih dobro prenaša, nato pa naj v svoj jedilnik postopoma dodaja ... Navodila za izvajanje kontaktne izolacije v SBC. KOBO, Splošna.

Aktivnosti pri pilotnem projektu za boljše upravljanje s čakalnimi ...

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/glasilo-monitor/junij_2016.pdf

1 jul 2016 ... ... našega sveta zavoda, so člani izbrali in imenovali novega predsednika tega telesa. Predsednik sveta za- voda je postal Andraž Jakelj.

Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve - ZRSZ

https://www.ess.gov.si/_files/7858/ZRSZ_porocilo.pdf

rosana Vnuk. 278 urška hočevar. 283 območna služba Velenje. 288 barbara oprčkal. 289 bojana Matajdl. 293. Marko Valte. 298. Mateja hribernik. 302 nastja raj.

Boljše zdravstvo – tudi s sodobno zdravstveno informatiko

https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/Srecanje%202015/SDMI%20Program%20MI2015.pdf

Boljše zdravstvo. – tudi s sodobno ... Organizacijski odbor se je s Termami Zreče dogovoril za ugodnosti pri nastanitvi in ... http://www.terme-zrece.eu/si/sdmi.

Pomoč zagotavljanja boljše izvedbe NUSZ in bodočega ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Zemljiska_politika/posvet_nusz_11jul17_gercer.pdf

Naša GIS „oblaka“. • iObčina. • iKomunala služita občinam in njihovim javnim podjetjem praktično z vsem kar je povezano s prostorsko problematiko, katastri ...

V Šiški kopica predlogov za boljše življenjske razmere

http://freeweb.t-2.net/jurij_stare1/GJD/50_V_%C5%A0i%C5%A1ki_kopica_predlogov_za_bolj%C5%A1e_%C5%BEivljenjske_razmere_Delo_8_12_2015_r.pdf

28 jan 2016 ... V Šiški pa deluje tudi Center Sonček Šiška v okviru Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, ki prireja razne dogodke. V Šiški v okviru ...

Z energetskimi storitvami do boljše učinkovitosti in donosnosti vaše ...

https://www.gek.si/gradiva/letak_press145994734371.pdf

Slika 3: Obstoječa sončna elektrarna Merkur Primskovo priklopljena po PX3 shemi z e-polnilnico. Izgradnja sončnih elektrarn. Gorenjske elektrarne so pionir na ...

SEZNAM POOBLAŠČENIH ZAVODOV I. Zdravstveni zavodi ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/13032017_seznam_pooblascenih_zavodov.pdf

13 mar 2017 ... Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana. 3. Lekarna Ljubljana, Komenskega 11, Ljubljana. 4. Nacionalni laboratorij za zdravje, ...

Višina regresa za prehrano za direktorje javnih zavodov ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/POVRACILA-STROSKOV-IN-DRUGI-OSEBNI-PREJEMKI/Regres-za-prehrano/5cec7131aa/Regres-za-prehrano_direktorji_jz-18.2.2013.pdf

18 feb 2013 ... Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS št. ... direktorja javnega zavoda preveriti, katera kolektivna pogodba.