eZdravje – elektronske rešitve za učinkovitejše zdravstvene ... - Gov.si

podpora.ezdrav.si ali preko elektronskega naslova [email protected] Več o projektu eZdravje pa si lahko preberete na ezdrav.si. Projekt eZdravje delno ...

eZdravje – elektronske rešitve za učinkovitejše zdravstvene ... - Gov.si - Sorodni dokumenti

eZdravje – elektronske rešitve za učinkovitejše zdravstvene ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MZ/DOKUMENTI/41a7b38d56/zapis_zlozenka_ezdravje.pdf

podpora.ezdrav.si ali preko elektronskega naslova [email protected] Več o projektu eZdravje pa si lahko preberete na ezdrav.si. Projekt eZdravje delno ...

Elektronske rešitve - Fakulteta za strojnistvo / laboratoriji

http://193.2.78.22/ventil/revije/2018/ventil-24_2018_4.pdf

Korekcijska očala v ... Slovenski zgodbi o uspehu 2017/18 na področju uporabe HPC- (ARCTUR) . ... letu 2015 je dosegla 1. mesto in v letu 2017 3. mesto.

eZdravje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MZ/DOKUMENTI/41a7b38d56/zapis_zlozenka_ezdravje.pdf

eZdravje – elektronske rešitve za učinkovitejše zdravstvene storitve ... spletni portal zVem: na naslovu zvem.ezdrav.si bo vzpostavljeno spletno mesto, ki.

Vloga nacionalne platforme eZdravje v konceptu prenove IS DP ZORA

https://zora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/izobrazevanja/zorica_delavnica_za_ginekologe_2019/predavanja/bestek_ezdravje.pdf

17 jun 2019 ... Centralni register podatkov o pacientu (CRPP). • zVEM portal za paciente. • Klicni center eZdravja: 080 2445, [email protected] ...

filozofija zdravstvene nege - Obzornik zdravstvene nege

https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/download/2174/2108

nem področju zdravstvene nege (v nadaljevanju ZN) v. Sloveniji. Pri oblikovanju teoretičnih podlag srno štu- denti izhajali iz praktičnih izkušenj vsak iz svojega.

SDMI 2018 eZdravje: eRecept in eNaročanje v obdobju 2017 – 2018

https://sdmi.si/files/strokovna_srecanja/30%20let%20kongres/2%20-%202018-SDMI%20eRp%20in%20eNa.pdf

Obvezna uporaba eNapotnice od 10. 4. 2017. • VZS: od 1563 jih 654 omogoča eNaročanje. • Napotnice: 6,5 mio (na dan 31. 10. 2018). – Povprečno letno: 3,7 ...

Elektronske komponente

http://mikroelektronika.elfak.ni.ac.rs/files/Predavanja_02.pdf

pn spoj. Formiranje pn spoja. (informativno). Elektricne karakteristike. Driftovske brzine elektrona i šupljina, pokretljivost. Unutra silicijuma elektroni i šupljine se, ...

struktura elektronske oblike - UJP

https://www.ujp.gov.si/DocDir/Delovna%20podrocja/Struktura%20XML/Struktura%20elektronske%20oblike_verzija%200%203.pdf

številka računa/podračuna proračunskega uporabnika; lahko je ... DUNS. Plačnik se identificira z DUNS kodo. NE. Bančna partija – identifikacija. 35 znakov.

Elektronske karte - UniZd

http://www.unizd.hr/portals/1/nastmat/elektronicka/predavanje_4.pdf

Maptech, Chart Kit, Laser Plot, NDI-CHS, ARCS) skaniraju pomorske navigacijske karte koje su izradile americka agencija NOAA (National Oceanographic and ...

Elektronske ovratnice - Dog Trace

http://www.dogtrace.si/pdf/DogTrace-Katalog2010-SLO.pdf

D-mute – ovratnica proti lajanju. Način delovanja. Aktivira se avtomatično ob lajanju, tuljenju in renčanju. Z lahkoto nastavimo stopnjo jakosti impulza ter odzivni ...

elektronske preglednice - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/Situacija2Lekt.pdf

Krožni (tortni) grafikoni prikazujejo deleže posameznih ... Za podatke iz učne vaje na začetku tega poglavja izdelajte tortni diagram s prikazom mesečnega ...

Storitev elektronske hrambe dokumentov - ZZI d.o.o.

https://www.zzi.si/e_files/news/eHrambaPredstavitev.pdf

Platforma za verodostojno hranjenje elektronskih dokumentov. • Omogoča avtomatsko, a varno vlaganje iz različnih sistemov ter poljubnih vmesnikov. • Dokumenti in ... Vodenje verzij dokumentov, prilog in map. • Ločeno vodenje obveznih ...

Elektronske knjige na portalu BIBLOS

https://www.rav.sik.si/images/pdf/e-viri/seznam_knjig_BIBLOS_04072019.pdf

Na stara leta sem vzljubil svojo mamo ... Belo se pere na devetdeset ... Angel pozabe. Maja Haderlap. 90. Poglej. Deset kratkih vdihov. K. A. Tucker. 89. Poglej.

telemach - Agencija za elektronske komunikacije i poštansku ...

http://www.ekip2.me/download/tipski/0102-5418-1%20TELEMACH%2016082016.pdf

internet paketa, kao i upload/download brzina u okviru paketa (odnosi se samo na buduće ... D3 GO usluga je dostupna korisnicima Trio i Duo NET paketa.

Poročila – statistika iz elektronske Zemljiške knjige (eZK)

https://www.stat.si/StatWeb/doc/sosvet/Sosvet_25/Sos25_s1898-2013.pdf

7 jun 2013 ... Poročila – statistika iz elektronske Zemljiške knjige (eZK). Popolna prenova zemljiške knjige – uvedba informatizirane knjige (eZK) na podlagi novele Zakona o zemljiški knjigi ... 29.767 izbris. 2012. 402 vknjižena maksimalna hipoteka. 2.832 izbris ... Število vpisanih / izbrisanih nepravih stvarnih služnosti.

elektronske novice - Planinska zveza Slovenije

http://www.pzs.si/javno/enovice/2013-08-01-pzs_e-novice_31-2013.pdf

1 avg 2013 ... ('Na Turi', 48. ovinek ceste na Vršič). Vabljeni! Prikaži več >>. 1. 8. 2013, Izdelek tedna - zemljevid Storžič - Košuta 1 : 25.000. V tednu od 1 do ...

Stališča učencev, učiteljev in staršev do elektronske redovalnice ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2009_4/pirc.pdf

ki od šolskega leta 2007/2008 omogoča staršem na šolah, ki so se za to odločile, varen elektronski vpogled v ocene in izostanke svojih otrok, sčasoma pa bo ...

Elektronske novice s področja nalezljivih bolezni in ... - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/enboz_2019_april.pdf

2 apr 2019 ... Alenka Trop Skaza. Simona Uršič. Marko Vudrag. Boris Kopilović ... Marta Košir. Alenka Kraigher. Peter Otorepec. Lucija Perharič. Nina Pirnat.

Navodila o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike ...

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Navodila%20o%20preverjanju%20podobnosti%20vsebine%20elektronske%20oblike%20zaklju%C4%8Dnega%20dela%20z%20drugimi%20deli.pdf

zaključnih del v elektronski obliki v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru (v nadaljevanju DKUM). 1 Preverjanje plagiatorstva na UM (delovno gradivo). (2012).

Microsoft Outlook - Navodila za nastavitev odjemanja elektronske ...

https://www.novisplet.com/Navodila-outlook.pdf

www.novisplet.com. Navodila za kreiranje e-mail računa. 1. Kliknite Orodja / Tools > Nastavitve računov / Accounts Settings. 2. Izberite zavihek E-Pošta / E-Mail ...

Spoštovani uporabnik/ca elektronske banke Podjetje Google je v ...

https://www.gbkr.si/files/files/118/file/chrome.in.java.pdf

V seznamu poiščite Comtrade. DigSig plugin in ga omogočite. Lep pozdrav,. Služba za pomoč uporabnikom elektronske banke, telefon: 04/2084 312, e-mail: ...

Vzpostavite stik preko elektronske pošte, PDF - Zdravstveni dom ...

https://www.zd-ravne.si/component/rsfiles/preview?path=uporabna-gradiva%252Fobv-e-posta.pdf

Splošna ambulanta 1 Mežica (Tamara Gruić, dr.med., spec.) Splošna ambulanta 2 Mežica (Maruša Lesjak Triplat, dr.med., spec.) ... [email protected]

Razvoj elektronske knjige gostov z urejevalnikom rezervacij za ...

http://eprints.fri.uni-lj.si/2902/1/63080017-ALEKSANDER_BE%C5%A0IR-Razvoj_elektronske_knjige_gostov_z_urejevalnikom_rezervacij_za_manj%C5%A1e_nastanitvene_objekte.pdf

števila in odlocanje o nadaljnjem razvoju. Kljucne besede: recepcijska programska oprema, elektronska knjiga gostov, urejevalnik rezervacij, eGost.

Pooblastilo za uporabo elektronske banke NLB Proklik Podjetje

https://www.nlb.si/proklik3

Obr.: NLB Proklik 3 (marec 2016) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake ne ...

Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske ... - RIS

http://www.ris.org/uploadi/editor/1320337836Clanek_e-demokracija_NVO_sektor_Slovenija_EU-koncna.pdf

Simon Delakorda, univ. dipl. pol. in Matej Delakorda, univ. dipl. soc. (Zavod Inštitut za elektronsko participacijo – INePA) www.inepa.si. Povzetek. V prispevku je ...

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE ... - Abanka

https://www.abanka.si/dam/jcr:ac11ccdc-556a-4bae-9f48-a6d556a76b6e/PK_SPOG_Splosni_pogoji_za_placilne_kartice.pdf

15 apr 2019 ... klasično Mastercard, klasično Visa, zlato Visa in kreditno Visa kartico določen kot datum za poravnavo obveznosti; če je dan, ki je osem dni ...

Elektronske cigarete - navodila službam za pomoč pri opuščanju ...

https://zv-slo.si/wp-content/uploads/2016/03/Elektronske-cigarete-navodila-slu%C5%BEbam-za-pomo%C4%8D-pri-opu%C5%A1%C4%8Danju-kajenja.pdf

Elektronske cigarete in službe za pomoč pri opuščanju kajenja. Priporočila za ... e-tekočino, kjer se cene navadno začnejo nekje pri 3 funtih (4 €) za 10 mililitrov.

Kako pisati elektronske strukturne formule - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/5-241-245.pdf

pojmovi kao što su formalni naboj, rezonancija i hibridizacija, dobije se prikaz koji vrlo dobro opisuje i građu i oblik molekule. Ključne riječi. Lewisove formule ...

rešitve - Way UP

http://wayup.si/index.php?r=downloadMaterial&id=6301&file=1

1.1 PONOVIMO O MNOŽICI NARAVNIH ŠTEVIL. ³ a) 1 b) Ne, ker je množica naravnih števil neskonкna ... 4.3 ZAOKROŽEVANJE DECIMALNIH ŠTEVIL.

Rešitve

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24391&file=1

d) Anton Aškerc: Kronanje v Zagrebu. Aškerc je s to pesmijo segel v 16. stoletje – v čas kmečkih uporov. Prikazano je kruto maščevanje nad Matijo Gubcem ...

Rešitve (0,4 MB)

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24381&file=1

okrasni pridevek, stopnjevanje in raba ljudskih števil. 2. Dve verjetni razlagi za nastanek variant: a) prenašalec po svoje spremeni tisti del zgodbe, kjer je pozabil ...

Skrivnosti 6 Rešitve

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-6-Re%C5%A1itve.pdf

² 30 = 1-krat 30 30 = 2-krat 15 30 = 3-krat 10 30 = 5-krat 6. 30 = 6-krat 5 30 = 10-krat 3 30 = 15-krat 2 30 = 30-krat 1. 30 je veкkratnik števil 1, 2, 3, 5, 6, 10, ... MATEMATIKA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU. ³ a) Da. b) Kupiti mora 118 steklenic po 0 ...

FRAGMAT REŠITVE

http://www.fragmat.si/si/files/default/Katalogi/2019/fragmat_re%C5%A1itve_sept_2019.pdf

www.fragmat.si. 1. AB plošča. 2. FRAGMAT XPS 500 GL. 3. IZOELAST REFLEX P4 (pribetoniran vertikalni priključek). 4. IZOSELF P3 duo (horizontalna ...

rešitve učbenika

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1

Skrivnosti števil in oblik. Rešitve ... µ a) –3, b) –9, c) 2, č) 9, d) –4, e) 13, f) 5, g) –8, h) –25, i) –3 ... 2.1 SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE CELIH ŠTEVIL. ³ a) 8 b) –2.

GEO 8 RNS DZ resitve.indd

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1657&file=1

Delovni zvezek za geografijo v 8. razredu osnovne šole. Strokovni pregled: dr. ... 8–9. Podnebje in rastlinstvo. 10–11. V žarišču: Voda in širjenje puščav 12–13.

naloge in rešitve

http://www.satcitananda.si/Naloge%20fizike/Optika.pdf

δ in posledično goriščna razdalja f odvisna od barve svetlobe. Izpeljimo enačbo leče: Lečo si lahko prestavljamo kot izseke iz optičnih prizem, kot kaţe slika 1.