množiny - Nauč sa matiku

31. máj 2015 ... Vennov diagram je špeciálny prípad Eulerovho diagramu, ktorý ukazuje všetky možné vzťahy (prieniky) medzi danými množinami. Príklad 7.11.

množiny - Nauč sa matiku - Sorodni dokumenti

množiny - Nauč sa matiku

http://elea.sk/assets/mnoziny-ucebnica.pdf

31. máj 2015 ... Vennov diagram je špeciálny prípad Eulerovho diagramu, ktorý ukazuje všetky možné vzťahy (prieniky) medzi danými množinami. Príklad 7.11.

03 - Množiny a operácie s nimi

https://gymopatke.edupage.org/files/03_-_Mnoziny_a_operacie_s_nimi.pdf

K znázorneniu množín reálnych čísel sa zvyčajne používa číselná os. Vennov diagram pre jednu množinu A: alebo. Vennov diagram pre dve množiny A a B:.

1. Mnoziny, zobrazenı, relace

http://homepages.math.slu.cz/MichalMalek/vyuka/04-05/Zaznamy-zima/Mnoziny.pdf

1. březen 2016 ... Dále definujeme pojem zobrazenı a uvádıme jeho základnı vlastnosti (surjektivnost, injektivnost, bijektivnost). Definujeme kompozici zobrazenı ...