Publikacija - Osnovna šola Raka

1 okt 2019 ... Ravnateljica: Nina Pirc, prof. Telefonska številka ravnateljice: 07 49 13 545. Elektronska pošta ravnateljice: [email protected] Telefonska ...

Publikacija - Osnovna šola Raka - Sorodni dokumenti

Publikacija - Osnovna šola Raka

http://www.os-raka.si/wp-content/uploads/2019/10/Publikacija_sola_19-20.pdf

1 okt 2019 ... Ravnateljica: Nina Pirc, prof. Telefonska številka ravnateljice: 07 49 13 545. Elektronska pošta ravnateljice: [email protected] Telefonska ...

Načrt šolskih poti - Osnovna šola Raka

http://www.os-raka.si/wp-content/uploads/2018/10/NA%C4%8CRT-%C5%A0OLSKIH-POTI-O%C5%A0-RAKA_2018-19.pdf

Na podlagi 49. člena ZOFVI in v skladu s Smernicami za šolske poti (Javna agencija RS za varnost prometa, Ljubljana, februar 2016) ter po predhodnem ...

letni delovni načrt - Osnovna šola Raka

http://www.os-raka.si/wp-content/uploads/2019/10/LDN_19-20.pdf

8 okt 2019 ... Ravnateljica: Nina Pirc, prof. Telefonska številka ravnateljice: 07 49 13 545. Elektronska pošta ravnateljice: [email protected] Podračun pri ...

publikacija - Osnovna šola DRAVLJE

http://www.osdravlje.si/files/2019/09/Publikacija_2019_2020.pdf

2 sep 2019 ... CŠOD Medved. (Medvedje Brdo). 3 dni. 9.–11. 12. 2019 ... astronomskega tabora v CŠOD Medved od 22. do 24. novembra. ZDRAVSTVENO ...

publikacija - Osnovna šola Metlika

http://osmetlika.splet.arnes.si/files/2017/11/publikacija1718.pdf

Irina Kolar učiteljica GUM. Duška Konda učiteljica v PB. Helena Kostelec ... Cena šolske malice je enotna za vse slovenske šole in znaša 0,80 € dnevno. Cena.

Publikacija - Osnovna šola Loče

http://www.osloce.si/files/2019/08/Publikacija.pdf

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Loče. K OŠ Loče spadajo: podružnična šola Žiče v Žičah in podružnična šola Jernej na ...

PUBLIKACIJA OŠ FG Prevalje_18_19 - Osnovna šola FRANJA ...

http://os-fgp.splet.arnes.si/files/2018/11/PUBLIKACIJA-O%C5%A0-FG-Prevalje_18_19_-8strani_F%C5%A0_ver2OK.pdf

Telefon: (08) 3843678 – zbornica, zgoraj. Telefon: (08) 3843675 – igralnica, zgoraj (Jelka Može) ... Marina Stropnik. 1., 2., 3. torek, 4. šolska ura. 4., 5. Klavdija ...

publikacija - Osnovna šola Velika Nedelja

http://www.osvelikanedelja.si/files/2015/07/Publikacija-O%C5%A0-Velika-Nedelja-2019-20.pdf

25 dec 2019 ... Gosenica. Tinka. 19. Muhič Mitja. Medved Jaka. 20. Majcen Sabina. Navihanci. 21. ... Podatki o rojstvih na področju KS Velika Nedelja in KS Podgorci: leto skupaj ... Radosti na snegu (odvisno od vremena)- termin bo določen.

Publikacija - Osnovna šola Tržič - Arnes

http://os-trzic.splet.arnes.si/files/2019/09/PUBLIKACIJA-2019-20.pdf

26 sep 2019 ... Cici – vesela šola. Urška Frelih Meglič ( POŠ Podljubelj). Cici – vesela šola. POŠ Lom - Saša Rozman. Vesela šola 4., 5. razred Lom.

Publikacija - osnovna šola kozara nova gorica

http://www.os-kozara.si/files/2019/11/Publikacija_19_20.pdf

21 nov 2019 ... Osnovna šola Kozara Nova Gorica je začela delovati 1. septembra 1961 leta, pod imenom Posebna osnovna šola. Svoje začasne prostore je.

Publikacija 2018/19 - Osnovna šola II Murska Sobota

http://os2ms.splet.arnes.si/files/2015/09/OS2Publikacija201819.pdf

Ustanovitelj OŠ II Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota. Ustanoviteljeve pravice izvršuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota. ŠOLSKI OKOLIŠ.

Publikacija 2013 - Osnovna šola Prestranek - Arnes

http://os-prestranek.splet.arnes.si/files/2015/10/PUBLIKACIJA-2013-2014.pdf

VIZITKA. OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK. Ulica 25. maja 14 a, 6258 Prestranek. Ravnateljica: Nataša Režek Donev. Telefon. Tajništvo. Faks. Računovodstvo.

publikacija 2018/2019 - Osnovna šola Otlica

http://www.os-otlica.si/files/2011/12/%C5%A0olska-publikacija-2018_2019.pdf

Ana Kalin (05 364 95 33). Pavlina Bizjak (05 364 95 34). Tanja Polanc (05 364 95 32). USTANOVITELJ. Ustanovitelj Osnovne šole Otlica je Občina Ajdovščina.

Publikacija 2019/2020 - osnovna šola zreče

http://spletnaoszrece.splet.arnes.si/files/2019/10/Publikacija-2019_2020.pdf

25 okt 2019 ... Na podružnični šoli Gorenje šola uporablja dve učilnici in prostore za učiteljice v ... malica za učence od 2. do 9. razreda je od 9.25 do 9.45.

Publikacija 2018/2019 - osnovna šola zreče

http://spletnaoszrece.splet.arnes.si/files/2018/10/Publikacija-2018_19.pdf

26 okt 2018 ... Na podružnični šoli Gorenje sta v novi stavbi dve učilnici. Učenci ... CENE ŠOLSKE PREHRANE. MALICA. Razred. Cena na dan. 1.−9. 0,80 €.

Publikacija 2019-2020 - Osnovna šola Mirna

http://www.os-mirna.si/files/2015/07/Publikacija-2019-2020.pdf

2 sep 2019 ... razred termin vsebina kraj. 1. r. september. Jesenski pohod. Zabrdje oktober. Zabavne štafetne igre. Mirna december. Zimski športni dan. Mirna.

publikacija - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

http://www.osjkb.si/06_starsi_ucenci/Publikacija_JKB.pdf

V delo šole se starši vključujejo tudi preko Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo ... [email protected] posredujete elektronski naslov starša, ki je tudi ...

Publikacija 1999 - 2000 - III. osnovna šola Celje

http://3oscenov.splet.arnes.si/files/2018/11/publikacija_2018_2019.pdf

2 nov 2018 ... Rajko Đudarić, Metka Vajdič, Tanja Pirnat (predstavniki delavcev šole). ... Zbašnik Mulec, dr. med., spec. pediatrije, ki se nahaja v ambulanti št.

Publikacija 2011_2012_1.vp - Osnovna šola IV Murska Sobota

http://www.osp-4.ms.edus.si/images/stories/gradivo/pub11.pdf

OVI II/III b: ga. Darja AVGUŠTIN. 4./5. razred: ga. Renata BUZETI. OVI II/III c: ga. Marjeta MARIČ. 5. razred: ga. Natalija ROZMARIČ OVI III/IV: ga. Irena GREDAR.

Šolska publikacija 2019/2020 - Osnovna šola Kamnica

https://www.os-kamnica.si/wp-content/uploads/2019/07/%C5%A0olska-publikacija-o%C5%A1-kamnica-2019-20.pdf

Kamnica — Kungota do hiš z naslovi Cesta v Rošpoh in Lucijin breg, vključno z naslovom Rošpoh del 86, 86a in 86b in Pod Urbanom 3. Do ostalih naslovov ...

I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019 ...

http://www.1os-zalec.si/files/2015/08/PUBLIKACIJA-19-20-LEKTORIRANO-kon%C4%8Dna.pdf

Karmen Krivec. Damjana Kolšek. Anita Dušak. Biserka Kutnjak (Nina Dolar). Maja Potočnik. Alex Wirth. Urška Jaušovec Kolar (RaP). Podružnična šola Gotovlje.

publikacija za starše - Prva osnovna šola Slovenj Gradec

http://www.prva-os-sg.si/files/2018/10/Publikacija-za-star%C5%A1e-2018-19.pdf

12 okt 2018 ... ŠOLSKI PROSTOR. Šolsko delo se izvaja na treh lokacijah: Matična šola: PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC, v Slovenj Gradcu.

Publikacija za šolsko leto 2017-18 - Osnovna šola Sostro

https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/dokumenti_pravilniki/170831a_publikacija_1718.pdf

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 . ... šolami zajema šolski okoliš področja Četrtne skupnosti Sostro. ŠOLSKI ZVONEC NA MATIČNI ŠOLI. 1. ura.

Publikacija 2019 2020 - Osnovna šola Vransko-Tabor

http://www.os-vransko.si/wp-content/uploads/2015/10/Publikacija-2019-2020.pdf

17 okt 2019 ... ... podarja ZPMS v sodelovanju z JAK in podjetjem Hofer. Urnik izposoje : ... Hladilna torba. Razredniki, Inštitut 4.0. Razredniki, sodelavci CŠOD.

Publikacija 2018/2019 - Osnovna šola Domžale - Arnes

http://os-domzale.splet.arnes.si/files/2018/09/Publikacija_18-19.pdf

potrebna izkaznica. Šolska knjižnica je v OŠ Domžale odprta v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 8.20, od 9.55 do 10.15 in od 11.50 do 14.00 v PŠ Ihan pa.

publikacija 2019_20 - Osnovna šola Hinka Smrekarja - Arnes

http://osljhism1.splet.arnes.si/files/2015/10/PUBLIKACIJA-2019_20.pdf

50-08-184. Šolska svetovalna služba: 50-08-175/50-08-176. Elektronska pošta: [email protected] Spletna stran: http://www.hinko-smrekar.si/.

Publikacija za šolsko leto 2012-13 - Osnovna šola Sostro

https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/dokumenti_pravilniki/120901_publikacija_1213.pdf

Anja MAROVT. ZGO 8. c; Dodatna strokovna pomoč. Tina ČADEŽ. GOS 5. a, 5. b, 6. a, 6. c;. BIO 9. a; izbirni predmeti. Lilijana STEPIC. GVZ 5. a, 5. b, 6. a, 6. b,.

publikacija šolsko leto 2019/2020 - Osnovna šola Braslovče

https://osbraslovce.si/2/wp-content/uploads/2019/09/PUBLIKACIJA_koncna.pdf

12 sep 2019 ... Podružnična šola Letuš, Letuš 31, Šmartno ob Paki. Vodja POŠ: Tamara ... Podružnična šola Trnava, Trnava 5b, Gomilsko ... cici vesela šola.

PUBLIKACIJA-VRTEC za šolsko leto 2019/2020 - Osnovna šola ...

http://www.ospesnica.si/images/stories/Dokumenti/Publikacija19-20_VRTEC.pdf

24 okt 2019 ... Vrtec vodi dnevnik in priprave s pomočjo računalniškega programa e-Asistent za vrtce, vso ostalo dokumentacijo pa shranjuje v skladu s ...

publikacija oš franceta prešerna šolsko leto 2015/16 - Osnovna šola ...

http://www.o-fpreserna.mb.edus.si/Solska_publikacija_OK/2015_09_04_Publikacija_za_solsko_leto_2015_16.pdf

4 sep 2015 ... Želim, da bi tudi ob zaključku šolskega leta 2015/16 ponosno dejali, da je za nami še ... 3 bronasta priznanja na TEKMOVANJU KRESNIČKA.

publikacija za šolsko leto 2019-2020 - Osnovna šola Krmelj

http://www.oskrmelj.si/files/2011/10/PUBLIKACIJA-ZA-%C5%A0OLSKO-LETO-2019-2020-1.pdf

OSNOVNA ŠOLA KRMELJ. PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO. 2019/2020. Leto 2019****20 let Knapčevega pohoda z lučkami ...

publikacija oš medvode za šolsko leto 2019/2020 - Osnovna šola ...

http://www.os-medvode.si/download.aspx?docid=898

4 okt 2019 ... V šolskem letu 2019/20 bo na OŠ Medvode 18 oddelkov. Izvajali bomo jutranje varstvo za učence 1. razreda in za učence od 1. do 3. razreda.

Publikacija sole in vrtca 2018-2019 - Osnovna šola Gustava Šiliha ...

http://www.os-laporje.si/files/2018/10/Publikacija-sole-in-vrtca-2018-2019.pdf

19 okt 2018 ... GOVORILNE URE ZA STARŠE IN KLEPETALNICE ZA OTROKE: ... tek na 300m (Luka Pučnik); 3. mesto - met krogle Larisa Kurnik; mentor:.

Publikacija šole 2017/2018 - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2017/09/PUBLIKACIJA-2017_18.pdf

28 sep 2017 ... Kunšperk, Ples, Polje pri Bistrici, Srebrnik, Trebče in Zagaj iz občine Bistrica ob Sotli ... Novoletni okraski. Od načrta do ... Estet Kozje – izdelki in embalaža iz papirja. Gradiva in ... VELIKONOČNI PONEDELJEK. 27. april (petek).

Osnovna šola Gabrovka – Dole Publikacija Šolsko leto 2018/2019

http://osnovna-sola-gabrovka-dole.splet.arnes.si/files/2017/09/Publikacija_18_19_delovan-verzija-4_LEKTORIRANO2.pdf

Št. Lovrenc, Hude Ravne, Jelenska Reber, Ježevec, Kal pri Dolah, Magolnik, Mala Goba, Prelesje, Prevale,. Preženjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, ...

Publikacija šole 2016/2017 - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2016/09/PUBLIKACIJA-2016_17.pdf

29 sep 2016 ... Novoletni okraski. Vetrnica iz papirja oktober 2016 december 2016 maj 2017. 3. Novoletni okraski. Peščena ura. Marioneta - igrača iz odpadne ...