50. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

14 nov 2019 ... Poslanec je v pobudi navedel, da t.i. »karantanski« panter izvira iz grba fevdalne družine Spanheim iz 12. stoletja, ki naj ne bi imela nobenih ...

50. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si - Sorodni dokumenti

63. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/03-2020/SPsevl63.pdf

12 mar 2020 ... oznake, lahko ustrezno ukrepajo pristojna policija, državno tožilstvo in ... javne dražbe objavi na spletni strani upravljavca (po novem enotno ...

56. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl56.pdf

9 jan 2020 ... katerega enkrat letno seznani Vlado Republike Slovenije in ostale ... satsuma), papriko, paradižnik, solato, kodrolistno endivijo in endivijo ...

62. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/02-2020/SPsevl62n.pdf

27 feb 2020 ... Pri pripravi FN 2020 je v skladu z določbami ZPIZ-2 upoštevana 3,5 % redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v februarju 2020 z ...

46. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/10_2019/SPsevl46.pdf

3 okt 2019 ... ustrezno zaposlitev, zavod ne bo več vodil v evidenci brezposelnih oseb. ... SID banka je v danih makro-finančnih razmerah povečala svojo ...

57. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl57.pdf

16 jan 2020 ... izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020 v nominalnem znesku. Predlog novele, ki jo je vložil Državni svet izredno uskladitev pokojnin ...

44. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/09_2019/SPsevl44.pdf

19 sep 2019 ... ... odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s ... Število dovoljenih zaposlitev v organih državne uprave je za vsak organ.

61. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/02-2020/SPsevl61.pdf

13 feb 2020 ... zato jo morajo spoštovati vse veje oblasti demokratičnih držav. Nadalje pa GRECO v Poročilu poudarja, da je v sodnih postopkih izvajanje ...

50. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/11_2019/SPsevl50.doc.pdf

14 nov 2019 ... Poslanec je v pobudi navedel, da t.i. »karantanski« panter izvira iz grba fevdalne družine Spanheim iz 12. stoletja, ki naj ne bi imela nobenih ...

48. redna seja Vlade Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/10_2019/SPsevl48a.pdf

17 okt 2019 ... Iztok Štucin, Ministrstvo za javno upravo,. - mag. Jože Sečnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,. -. Adem Skender, Ministrstvo ...

seja sveta vlade republike slovenije za slovence po svetu otroška ...

http://svobodnaslovenija.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/SVOBODNA_SLOVENIJA_001_18.pdf

Boris PLESKOVIČ, Svetovni slovenski kongres in Igor CESAREC, Društvo VTIS. ... prvorojenček Felipe. Dobrodošel! V soboto, 4. februarja 2018, je bil rojen.

42. redna seja Vlade - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/09_2019/SPsevl42.pdf

5 sep 2019 ... družbe Alpdom, d.d.. V javnem sektorju je bila referent za stanovanjske zadeve na občini, svetovalec I in višja svetovalka področja I. v Upravni ...

38. redna seja Vlade RS - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/07_2019/sevl38.doc.pdf

4 jul 2019 ... S spremembo uredbe se spreminja premakljiv delovni čas. ... katere sedež je v bližini, s čemer bo knjižnica igrala pomembno ... Odgovor na pisno poslansko vprašanje Dušana Šiška o domnevni korupciji v Erasmus agenciji ...

Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MP/AKTIVNOSTI-NA-PODROCJU-CLOVEKOVIH-PRAVIC-IN-IZVRSEVANJA-SODB-EVROPSKEGA-SODISCA-ZA-CLOVEKOVE-PRAVICE/Odzivna-porocila-vlade/Odzivno-porocilo-september-2016.pdf

12 sep 2016 ... 16: Varuh predlaga sprejem dodatnih ukrepov, da bo čas prestajanja kazni ... V prihodnosti bo možno oceniti, ali se ti novi delovni procesi lahko ... ki jih je Stanovanjski sklad že v celoti obnovil, podjetje Momax je dve med.

GRADIVO ZA 2. SEJO SVETA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ...

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Verska-svoboda/Svet-Vlade-RS-za-dialog/740834aece/Gradivo2sejaSVRSDVS_2_060117.pdf

6 jan 2017 ... Islamska skupnost v Republiki Sloveniji na prošnjo za dodatna pojasnila do dneva sklica te seje ni odgovorila. K obravnavi verske duhovne ...

služba vlade republike slovenije za razvoj in evropsko ... - Tic - kanal

https://www.tic-kanal.si/mma/zgibanka_socialno_zdravstvenih_storitev_za_starej%C5%A0epdf/2018110713510602/

Uvodna beseda Zveze društev upokojencev Slovenije str. 5. KONTAKTNI ... Društvo upokojencev Deskle-Anhovo str. 8 ... Gorenje Polje, Gorenje Polje 9.

007-57/2012/1 Datum: Vlada Republike Slovenije Kabinet Vlade ...

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/Spremembe_ZDU_-_odgovor_IPokt2012.pdf

11 okt 2012 ... se naloge izvajajo kot javno pooblastilo, nosilec javnega pooblastila zagotavlja sredstva za izvajanje javnega pooblastila s plačili organov ...

Odprto pismo Predsedniku Vlade Republike Slovenije ... - Skei

http://skei.si/nLog/newsletter-890/user-0/url-5319/

1 jan 2019 ... Enormen dvig plač zaradi nove definicije minimalne plače. Predlog ... Talum d.d. Kidričevo, Marko Drobnič, predsednik uprave. 80. SIJ Zip ...

poročilo o izvedbi načrta ukrepov vlade republike slovenije za ...

http://www.jezikovna-politika.si/wp-content/uploads/2019/09/Poro%C4%8Dilo-o-izvedbi-na%C4%8Drta-ukrepov-za-2018-vlada-14.8.2019.pdf

14 avg 2019 ... v aktu o sistemizaciji delovnih mest za posamezna delovna mesta ... spremenili opisi delovnih mest za območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ... dvojezičnost v VDC Koper 18.374,23 evra in v VDC Murska Sobota ... Popolnjevanje prostih delovnih mest, na katerih se kot pogoj zahteva ...

sporazum o arbitraži između vlade republike hrvatske i vlade ...

https://hrcak.srce.hr/file/123760

Ključne riječi: arbitražni sporazum; Hrvatska; Slovenija; kopnena grani- ... i Vlade Republike Slovenije (dalje u tekstu samo Sporazum) sastavljen1 je 4.

7. redna seja IO KZS zapisnik 6.12.2018 - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2019/02/7.-redna-seja-IO-KZS-zapisnik-6.12.2018.pdf

9 mar 2019 ... ŽERJAV NUŠA – MLADINKE NAD 59 KG – 82 TOČK. HABERL URŠA – U21 DO 50 KG – 68 TOČK. HABERL BARBARA – U21 DO 55 KG – 76 ...

Redna seja Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 in ...

https://www.drustvo-izgnancev.si/media/pdf/vestnik/vestnik_119_120.pdf

tet trobil slovenske vojske in Rašiški rod. Udeležencem je najprej govoril župan. Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki je predstavil razvoj mesta Ljubljane ...

5. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-5-6seja2019.pdf

Milenca Krajnc, minister g. Počivalšek Zdravko, ga. Novak Miša, predstavnica STO, g. Čretnik Vasja, prokurist Term Olimia, g. Vasle Florjan, direktor Term Olimia ...

36. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/06_2019/36.-redna-seja.pdf

20 jun 2019 ... (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok ... Vlada o seznamu upravičencev do donacij za leto 2019. Vlada je ...

4. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-4-6seja2019.pdf

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, g.

60. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl60.pdf

6 feb 2020 ... Katarina Valentinčič Istenič, je pri Ministrstvu za delo, družino, socialne ... Eva Helena Zver že več kot dobro desetletje deluje na področju ...

utrinki z delovnega obiska vlade republike slovenji v bre”icah

https://www.brezice.si/mma/utrinki-z-delovnega-obiska-vlade-republike-slovenji-v-brezicah/686/?m=1144274400

Ivan Molan je skupaj z ministrom za gospodarstvo, mag. ... Bukovinski, načelnik UE Brežice, Darja Drnovšek, načelnica UE Sevnica, Ivan Molan, župan Občine.

6.redna seja OS - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/aktualno/2019/oktober/6._redna_seja_OS_7.11.219.pdf

1 jan 2020 ... Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. Prisotni člani OS:.

4. redna seja OS - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1863054.%20redna%20seja%20OS.pdf

Dvig cene za vsak meter dvižne višine. 2 - 6 tlačna ... leto/gospodinjstvo), kosovne odpadke (staro pohištvo, vzmetnice za postelje,…), male ... Za sklop 1 je bilo izbrano podjetje GP PROJECT ING D.O.O.; za sklop 2 in 3 podjetje LESNINA MG.

Gradivo – 3 redna seja - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/03/Gradivo-3.-redna-seja-OS.pdf

5 mar 2019 ... V Občini Ig velja Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na ... (1) Pogrebi na pokopališčih iz 5. člena se lahko opravijo vsak dan od 9. do ...

16. redna seja - Študentska organizacija

http://www.studentska-org.si/wp-content/uploads/2017/06/16.-redna-seja-NK-%C5%A0OS.pdf

15 mar 2018 ... 2016 00 ŠOS - Klub prekmurskih študentov.« ZA: 8. PROTI: O. VZDRŽAN: 0. Sklep je sprejet. SKLEP 10: »Nadzorna komisija šos se seznanja z ...

2. redna seja-OS - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/1603152.%20redna%20seja-OS.pdf

30 jan 2019 ... Fizioterapija Rudolfovo d. o. o.. 0,20 ... Fizioterapija Reven d. o. o. ... Fizioterapija se za (3) odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se ...

3. redna seja - Občina Kočevje

https://www.kocevje.si/files/other/news/66/2017383.%20redna%20seja.pdf

Prisotni: Bunjevac Gojko, Poje Marija, Novak David, Irt Majda, Pretner Bojana, Vlašič Bižal. Krovat,. Suponger. Morolt. Andreja, Rede Anton, Kordiš Rudolf, ...

Vabilo 5. redna seja OS 26.6.19 - Občina Moravče

https://moravce.si/files/other/news/91/191541Vabilo%205.%20redna%20seja%20OS%2026.6.19.pdf

19 jun 2019 ... Zdravstveni dom Domžale,. 5. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji za šolsko leto 2019/2020 za Vzgojno varstveno.

Zapisnik - 1. redna seja - Občina Preddvor

https://preddvor.si/files/other/news/106/215515Zapisnik%20-%201.%20redna%20seja.pdf

Jože Cuderman, Vilko Čimžar, Miran Perko, Ana Urbanec, Primož Bergant, ... župan Rok Roblek, direktor Občinske uprave Marko Bohinec, Katja Pernuš.

5. redna seja - Zapisnik - Občina Šentjernej

https://www.sentjernej.si/files/other/news/128/2036435.%20redna%20seja%20-%20Zapisnik.pdf

sprejeta na OS Šentjernej. Sklep 2: Predstavljeni predlog dokumenta Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v. Občini Šentjernej za obdobje 2016 – 2020 je ...

gradivo 3. redna seja - Občina Mozirje

http://mozirje.si/wp-content/uploads/2017/04/gradivo-3.-redna-seja.pdf

11 feb 2019 ... Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič). 6. Imenovanja člana v svet JZ Zdravstveni dom Nazarje, ...