Odpori in ovire v procesu supervizije Resistances and obstacles in ...

Azra Kristančič (1995). Svetovalec je tisti, ki začenja ... eden glavnih ciljev svetovanja in supervizije (Kristančič, 1995). Nespoštovanje klientove osebnosti ...

Odpori in ovire v procesu supervizije Resistances and obstacles in ... - Sorodni dokumenti

Odpori in ovire v procesu supervizije Resistances and obstacles in ...

https://www.revija.zzsp.org/2003/03-2-227-238.pdf

Azra Kristančič (1995). Svetovalec je tisti, ki začenja ... eden glavnih ciljev svetovanja in supervizije (Kristančič, 1995). Nespoštovanje klientove osebnosti ...

Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1645-1?inline=1

Julija Pelc. Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov. Supervizija je bila v projektu SUPER PSIHOLOG organizirana z namenom ...

MOBILNI ROBOT, KI ZAZNAVA BELE OVIRE

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607457.pdf

Za modulator smo izbrali integrirano vezje NE555. To vezje lahko deluje na dva možna načina, kot astabilni ali monostabilni generator impulzov, katere lahko z ...

Ovire pri vstopanju Republike Makedonije v Evropsko unijo - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cerne-janez.pdf

Kot pri večini držav zahodnega Balkana, ki si želijo članstva v Evropski uniji, so tudi ... neodvisnosti RM je v Grčiji prevladovalo mnenje, da je ideja o združeni ... referendum o ustanovitvi avtonomne pokrajine Iliride v zahodni Makedoniji.

Ovire pri umeščanju v prOstOr si pOstavljamO ... - Revija NAŠ STIK

http://www.nas-stik.si/arhivrevij/Stik_03_2012.pdf

30 apr 2012 ... 28 UMEščANjE ENErgETSKIH ObjEKTOV V prOSTOr ... ZA DEKO-. RACIJO. OTOK V. TIHOMOR. OTOČJU. TUAMOTU. NAgrADNA KrIžANKA ...

ovire pri izvajanju in prednosti izvajanja paliativne oskrbe ... - FZAB

http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2019/Kotnik_Darinka.pdf

Najlepša zahvala gre mami in očetu za vso podporo in finančno pomoč pri študiju ter fantu Luku za vse spodbude in potrpežljivost v času pisanja diplomskega ...

emil žagar možnosti in ovire vključevanja alternativnih metod ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/delamag/mag_Zagar-Emil.PDF

... v Sloveniji (Ljubljana, 5. marec 2003) so alternativne metode zdravljenja razdeljene v šest skupin: 1. Tradicionalno zdravilstvo: homeopatija, tradicionalno ...

skupnostni pristop v centrih za socialno delo – ovire in možnosti - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_gajic-ana.pdf

do institucionalizacije v postopkih v zvezi s to osebo. Ker mora center ... postane breme za osebo in njene najbližje. ... sodišča in skrbništvo za poseben primer.

PRIPOVEDOVANJE V PEDAGOŠKEM PROCESU

http://www.bralno-drustvo.si/wp-content/uploads/2019/02/Pripovedovanje-v-pedagoskem-procesu1.pdf

Delavnice / razprave. Odmor. Ogled predstave na Pripovedovalskem festivalu: Pri vrelcih bajanja. Štihova dvorana, Cankarjev dom. 14.00. 14.05. 14.10–15.00.

Performanske prakse u procesu komodifikacije

https://repository.ffri.uniri.hr/islandora/object/ffri:1764/datastream/PDF/view

Ključne riječi: performans, kulturalni performans, studije izvođenja, komodifikacija, društvo spektakla, Đakovački vezovi, Dioniz festival, uslužne djelatnosti, ...

DIVERGENTNO MIŠLJENJE U PROCESU SUVREMENOGA ...

https://hrcak.srce.hr/file/322443

16 pro 2018 ... za divergentno mišljenje. Ključne riječi: divergentno mišljenje, konvergentno mišljenje, stva- ralaštvo, suvremeni proces odgoja i obrazovanja.

razvijanje učenčeve ustvarjalnosti v procesu ... - Skupnost SIO

https://skupnost.sio.si/sio_arhiv/sirikt/www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/predstavitve/2009/Razvijanje_ucenceve_ustvarjalnosti.pdf

UČITELJSKA.NET. Page 7. IZBRANE NALOGE. • Razumem, kar berem (Tina Uštar, Damjana. Vidmar): Slika – beseda; Križanka; Premetanke;. Izloči, dopiši ...

Fokus: Starši v pedagoškem procesu - Didakta

http://www.didakta.si/doc/didakta_175.pdf

strani učiteljev, šolske svetovalne služ- be in vodstva ... ty: Exploring dynamic experience in psychology, the arts ... iz torbe in daš v košaro za perilo.« Nikakor pa ...

BRALNE UČNE STRATEGIJE V PROCESU IZOBRAŽEVANJA

https://arhiv.acs.si/programi/Bralne_ucne_strategije-program.pdf

Gradivo za branje umetnostnih besedil v osnovni in srednji šoli. C IZVAJALCI ... enostavne bralne učne strategije za samostojno učenje iz različnih pisnih gradiv.

upravljanje s kadri v procesu prestrukturiranja kz vrhnika - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jularic-Marijana.PDF

Ena izmed takih je tudi Kmetijska zadruga Vrhnika. V svojem diplomskem delu se bom ukvarjala s procesom prestrukturiranja Kmetijske zadruge (v.

METODE ODBRANE U PROCESU PREUZIMANJA KOMPANIJA

http://www.ubs-asb.com/Portals/0/Casopis/2006/5_6/UBS-Bankarstvo-5-6-2006-Mihalik.pdf

Beli vitez. Ciljna kompaniju svoju odbranu od. neprijateljskog preuzimanja firme može da organizuje i na način, u okviru kojeg će se obratiti nekoj od prijateljskih ...

Subverzivna umetnost kot nemožnost v zgodovinskem procesu - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vidmar-nastja.pdf

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Nastja Vidmar. Mentor: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič. Subverzivna umetnost kot nemožnost v zgodovinskem procesu.

EVRITMIJA V dELOVNEM PROcEsU Proces jaz-ti-mi kot nova ...

https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/download/3148/2850/

V besedilu je predstavljena metoda evritmija za podjetja in organizacije, ki je bila v Sloveniji upora- bljena prvič. Izobraževanje poteka med delovnim časom z ...

Aktivnosti učencev v učnem procesu - UP PEF - Univerza na ...

https://www.pef.upr.si/mma/Aktivnosti%20u%C4%8Dencev%20v%20u%C4%8Dnem%20procesu/2015100113044717/

1 okt 2015 ... Refleksija: pot do profesionalne identitete in pomemben vir spoznanj ... Slovar slovenskega knjižnega jezika. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (Pri ...

Primjena PI/PID regulatora integrisanih u PLK u procesu regulacije ...

https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2016/radovi/SUP-1/SUP-1-10.pdf

PID regulatora, te način podešavanja parametara PID regulatora. Na kraju su predstavljeni eksperimentalni rezultati. Ključne riječi- PID regulacija; Impulsna ...

Vloga in položaj Varuha človekovih pravic v RS v procesu ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Skamperle-Mojca.pdf

človekovih pravic ter zmanjšanje oziroma odprava njihovih kršitev. ... pomemben primer kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma druge.

Priročnik za izvajanje borilnih veščin v procesu izobraževanja in ...

https://dk.mors.si/Dokument.php?id=1042

Nič nam ne koristijo sredstva, ki so nam pri roki (lesena palica, teleskopska kovinska ... moţnosti, se odločimo za goloroko samoobrambo pred napadalcem.

Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5781/1/PlesecGasparic_2019_Disertacija.pdf

Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje. Doktorska disertacija. iv povezanost, so se pa med učitelji ...

KULTURNA ASIMILACIJA (Pomen šole v procesu kulturne ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pfeifer-Barbara.PDF

Akulturacija b. Jezikovna akulturacija c. Strukturalna asimilacija d. Amalgamacija e. Identifikacijska asimilacija f. Državljanska asimilacija. 4. Asimilacijski modeli.

zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu podjetja gorenje ...

https://core.ac.uk/download/pdf/74361942.pdf

Gorenje Keramika, d.o.o.. Diplomsko delo posvečam vsem, ki so me v času mojega študija spodbujali in verjeli vame. Hvala vam, kajti brez vas mi ne bi uspelo!

strukturiranje baze znanja u procesu konstruiranja - CADLab @ FSB

https://www.cadlab.fsb.hr/upload/db/pdfs/dissertations/hr/id_40_zh-doktorat.pdf

Ključne riječi: struktura konstrukcijskog znanja, teorija konstruiranja, strojni dijelovi, akcijske funkcije. Znanstveno područje: TEHNIČKE ZNANOSTI. Znanstveno ...

Ocenjevanje lastnosti kuhinj v procesu nakupnega odločanja

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/dn_rotar_ines.pdf

Preglednica 9: Število anketiranih, ki bodo kupili novo kuhinjo v prihodnjem letu . ... ji sledita Svea in Marles, medtem ko so med tujimi med vodilnimi Dan Küchen ... Taka kombinacija kuhinje 1 bi med anketiranim zavzela prvo mesto za bodoči ...

uloga prdm9 gena u procesu rekombinacije dna - Repozitorij ...

https://repozitorij.agr.unizg.hr/islandora/object/agr:971/datastream/PDF/view

mutacija. Tijekom mejoze, dva homologna kromosoma u crossing overu mogu rekombinirati beskonačnim brojem različitih rekombinantnih kromosoma (mogu ...

Besplatni programi kao podrška nastavnom procesu - unizg

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/7914/1/JosipMihaljevic_V4.pdf

Besplatni računalni programi za preuzimanje i korištenje . ... zabavnu industriju, neki poznati tipovi igara poput memorija i kvizova mogu se mrežno izraditi te ...

Kooperacija na primjeru antikorozivne zaštite u proizvodnom procesu

https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:974/datastream/PDF/view

Rad se sastoji od dva dijela: teorijskog i praktičnog. U teorijskom dijelu prikazano je što je to „kooperacija“ odnosno „nabava“ i što je to korozija. Svaki pojam je ...

selekcijski intervju v procesu zaposlovanja kadrov - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67528138.pdf

in načini njegove uporabe, podrobneje tudi načini vodenja intervjuja za namene ... verjeti, da ima lahko človek tako pozitivne kot tudi negativne lastnosti. ... usposobljenost, vodje enot sodelujejo s kadrovsko službo podjetja le v začetni in.

upravljanje časa v proizvodnem procesu lesnega podjetja

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ferk_gregor.pdf

razrez, pripravljalna dela, debelinski skobeljni stroj, zvezdnata stiskalnica, stružnica. Strojni oddelek robna lepilka, formatna obrezovalka, kontaktni brusilni stroj, ...

Zvezdniki in njihova vloga v procesu trznega komuniciranja

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/brescanski1484.pdf

1883, ko je Lillie Langtry, takrat izjemno popularna in občudovana angleška igralka, kot prva ... The Irish Marketing Review, Dublin, 10(1997/1998), 2, str.16-24.

improvizacije z lutkami in predmeti v pedagoškem procesu - Takey

http://www.takey.com/Thesis_557.pdf

bistvena lastnost lutk, torej je animizem zibelka lutke. V razlago, kaj je animizem, navaja razlago Jurkowskega ki pravi, da je to prepričanje človeka, da je ves ...

uporaba brezpilotnega zrakoplova v procesu ... - VGP Drava Ptuj

http://www.vgp-drava.si/wp-content/uploads/MVD_REFERAT_NVERDNIK.pdf

V splošnem se ločijo na dva tipa in sicer na kopterje in krila oz. letala (slika 1). Slika 1: Kopter ... upravljanje kopterjev bistveno lažje, prav tako je krajša krivulja ...

Požarna varnost in prva pomoč v delovnem procesu - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2018/11/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_5_2017_Pozarna_varnost.pdf

za izvajanje ukrepov požarnega ... 1. načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom; ... 7 Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za.