Informacije v zvezi z napotitvijo državljanov tretjih držav na ... - BMeiA

potni list, katerega veljavnost mora biti najmanj 3 mesece daljša od zaprošenega ... bivanja vložijo tudi pri pristojnem organu v Avstriji (krajša čakalna doba, ker.

Informacije v zvezi z napotitvijo državljanov tretjih držav na ... - BMeiA - Sorodni dokumenti

Informacije v zvezi z napotitvijo državljanov tretjih držav na ... - BMeiA

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Laibach/Dokumente/EU_Entsendungen_slowenisch.pdf

potni list, katerega veljavnost mora biti najmanj 3 mesece daljša od zaprošenega ... bivanja vložijo tudi pri pristojnem organu v Avstriji (krajša čakalna doba, ker.

Vprašanja in odgovori v zvezi z napotitvijo za zdravilo Pantoprazole ...

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/questions-answers-referral-pantoprazole-bluefish-pantoprazole-20-40-mg-tablets_sl.pdf

preveč kisline. ... izločanja kisline v želodcu) in za pomoč pri odstranitvi bakterije Helicobacter pylori iz ... katero je znano, da povzroča razjedo na želodcu.

Samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav - Adacta

https://www.adacta.si/sites/56276adf7b068157f71028e2/assets/57762f0a4c193e288b5b7374/Samoobdav_itev_uvoza_iz_tretjih_dr_av_201x_v3.pdf

1 jul 2016 ... Samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav. Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila. Pripravil/i: Naviservice. 386 1 548 3999 [email protected]

NEKOMERCIALNI PREMIKI HIŠNIH ŽIVALI IZ TRETJIH DRŽAV V EU

http://www.praga.veleposlanistvo.si/fileadmin/user_upload/dkp_41_vpr/docs/Tabela_-_nekomercialni_premiki_hisnih_zivali_iz_TC__1.januar2012_.pdf

potni list Republike Hrvaške. - mikročip ali ... potni list ali drugi identifikacijski dokument živali iz države BIH ... odhodom v tretjo državo, velja čakalna doba pred.

Samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav NPS identifikatorji - Adacta

https://www.adacta.si/sites/56276adf7b068157f71028e2/assets/57762ee84c193e288b5b72d3/Samoobdav_itev_uvoza_iz_tretjih_dr_av_3_4_5_6_NPS_baze_v3.pdf

17 jun 2016 ... Samoobdavčitev uvoza iz tretjih držav. NPS identifikatorji. Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila. Pripravil/i: Naviservice. 386 1 548 3999.

Pravice in status študentov tretjih držav v ... - Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/media/pravice.in.status.studentov.tretjih.drzav.v.rs.pdf

študentski status pa prinaša številne druge ugodnosti. ... Direktive, ali zavrnejo prošnjo za podaljšanje, če je bilo dovoljenje pridobljeno z goljufijo ali če se ... beneficijih, kot so: študentski boni za prehranjevanje, popusti, mesečne vozovnice,.

Informacije v zvezi s koronavirusom SARS-CoV-2 Aktualne ... - FF UM

http://www.ff.um.si/dotAsset/81247.pdf

11 mar 2020 ... Nadomeščene bodo z delom preko e-učilnice ali drugih oblik dela na daljavo. Odpoved velja do preklica, nadaljnja navodila vam bomo ...

EMM FOKUSNA ŠTUDIJA 2015 Sprememba statusa državljanov ...

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/25b_slovenia_change_of_status_si.pdf

okvir napotenih delavcev, visokokvalificirani tujci pa se po Zakonu o tujcih ... tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije;.

Magie der Sprache - BMeiA

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Kultur/Aktuelles/Theaterfestival_Magie_der_Sprache.pdf

8. Okt. 2015 ... Mit: Petra Govc, Janez Starina (Stimme). Erscheinungsjahr: 2015. Slowenisch mit deutschen Übertiteln. Die begrenzte Fläche des Bodens ...

schreibART AUSTRIA - BMeiA

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Kultur/Publikationen/schreibART_AUSTRIA_2016.pdf

Zu Ich nannte ihn Krawatte. „Ein zartes melancholisches Buch von großer sprachlicher Schönheit und Klarheit. Ein makelloser Roman.“ (Christoph Bartmann in ...

ABC preventive pred nasiljem tretjih oseb - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2017/02/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_01_2016_Nasilje_na_delovnem_mestu.pdf

ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo ... delovnega razmerja v primeru, če delavec naklepno ali iz hude malomarnosti ...

Informacije za bolnike o preiskavah v nuklearni medicini Informacije ...

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Informacije_za_bolnike_o_preiskavah_v_nuklearni_medicini.pdf

predmete, ki jih imate morda v `epih, ter nakit in uro. Scintigrafija ... preiskava srca, s katero ugotavljamo delovanje sr~ne mi{ice levega sr~nega prekata.

4. obrazložitev predloga tretjih sprememb in dopolnitev občinskega ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/ID-obrazlozitev2.pdf

oseb v letu 2016 pristopila k izdelavi tretjih sprememb in dopolnitev OPN ... zasaditve. Ključni rezultat naloge so predstavljale na podlagi obravnavanih ... predhodni natančnejši posnetki korit, kanalov in objektov, kar bo služilo za izdelavo.

7. Sprejem Odloka o tretjih spremembah Občinskega ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/09/7.-Sprejem-Odloka-o-tretjih-spremembah-Ob%C4%8Dinskega-prostorskega-na%C4%8Drta-Ob%C4%8Dine-Bled-.pdf

minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 35/2017) – v nadaljevanju Pravilnik. Veljavni OPN Bled v 134.

Prebivalstvo nordijskih držav

https://dijaski.net/get/geo_sno_severna_evropa_03__prebivalstvo.pdf

Prebivalstvo nordijskih držav. Gostota in razporeditev prebivalstva. za nordijske države velja, da so z izjemo Danske, zelo redko poseljene. prebivalstvo je ...

Slovenska imena držav - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Delovna_telesa/KSZI/Publikacije/Slovenska_imena_drzav.pdf

Država je poimenovana po sestavnih delih, otokih Antigva in Barbuda, pri čemer ime Antigva izhaja iz imena. Virgen de la Antigua ... Papeška država vzdevek. –.

Seznam držav razširjene Evrope

https://www.vzajemna.si/assets/Tujina/DRZAVE-RAZSIRJENE-EVROPE.pdf

KATERE DRŽAVE. SPADAJO POD OBMOČJE RAZŠIRJENE EVROPE? Razširjena Evropa: območje Evrope (do gorovja Ural in do južne meje Ruske ...

himne evropskih držav - Arnes

http://www2.arnes.si/~osngdl2s/obvestila0910/erika_rn/erika_rn.pdf

Evropska unija. Himna Evropske unije je sicer nastala na podlagi Schillerjeve Ode radosti in. Beethovnove Devete ... besedilo napisal kak tuj besedni umetnik.

Evropska unija: 500 milijonov prebivalcev – 28 držav

https://www.mklj.si/odrasli/item/download/736_7be13ca5face66efba04fafae60db39c

širitvijo, ki zajema deset novih držav ... Države kandidatke in potencialne države kandidatke. Država ... Naložbeni načrt: nova spodbuda za delovna mesta, rast.

EVROPSKI SEZNAM „VARNIH IZVORNIH DRŽAV“

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_sl.pdf

Kaj je „varna izvorna država“. V skladu z mednarodnim pravom (Ženevska konvencija) in pravom EU (direktiva o azilnih postopkih) se za varno državo šteje ...

Evropska unija: 513 milijonov prebivalcev – 28 držav

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_in_slides_sl.pdf

Države kandidatke in potencialne države kandidatke. Država. Prebivalstvo. (v mio.) ... Prebivalstvo EU v primerjavi z drugimi državami. Število prebivalcev v ...

UVOD Na svetu je trenutno 194 povsem neodvisnih držav, ki se med ...

https://dijaski.net/get/geo_ref_primerjava_drzav_01.pdf

Države, ki smo jih izbrali so: Slovenija, Nizozemska, Ekvador in Kambodža. ... prebivalcev, prevladujočo vero, glavna mesta ter na bruto domači proizvod na ...

DRŽAV EVROPSKE UNIJE Pravljice in pripovedi - II. gimnazija ...

https://www.druga.si/wp-content/uploads/2017/05/IIg_euPravljice_1705_web2.pdf

bova zgodbice, ti pa mi boš pel pesmice, ki jih boš zlagal takrat, ko bom jaz zdoma ... Ko je deklica prišla domov, je povedala materi, kaj se ji je pripetilo v gozdu.

Seznam držav, s katerimi je vzpostavljen poštnonakazniški promet

https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Seznami/Seznam-drzav-s-katerimi-je-vzpostavljen-postnonakazniski-promet.pdf

gotovini. MPN za izplačilo na račun (izvede. NKBM). 1. 380 Italija. 2.300 EUR. 2.300 EUR. DA. 2. 756 Švica ... na račun (obvezen. IBAN in BIC koda). OPOMBE.

Internacionalizacija podjetja fructal dd na trgih držav bivše ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Slokar-Lea.PDF

Podjetje Fructal d.d. za izvoz izdelkov in investicije na tuje izbira trge bivše Jugoslavije zaradi njihove ... Mercur d.d.,. Kranj. Lek d.d., ... preprodajali sadje, marca leta 1946 pa so dobili iz Ljubljane prvi kotel za kuhanje žganja, prišel pa je tudi ...

15 rešitev za slovenijo med 15 najboljših držav sveta volilni ... - NSi

http://misliresno.si/NSi_misli_resno_www.pdf

na zemljevid 15 najbolj uspešnih držav na svetu po ka- kovosti življenja. ... OCENE NA LEST-. VICI 1–5 (1 – NEPOMEMBNO, 5 – ZELO POMEMBNO), 2016. 0. 1.

obisk veleposlanic skandinavskih držav, str. 5 ... - KŠTM Sevnica

https://www.kstm.si/upload/articles_files/catalogue6be377541011d84.pdf

2 apr 2009 ... ETAMIN: tanka, prozorna tkanina. NOEL: francoska igralka. Nagrade za mesec APRIL: 1. nagrada: ribja plošča za dve osebi, ki jo podarja.

Geopolitični interesi Rusije, Združenih držav Amerike in ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_podpecan-ksenja.pdf

3.2.2 Etnična sestava prebivalstva v Ukrajini, Avtonomni republiki Krim in regiji ... ukrajinska reka je Dneper, ki teče skozi celotno državo in se izliva v Črno morje ...

oblikovanje in pomen ustav zveznih držav zda - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_gajsek-nina.pdf

Ključne besede: federalizem, ustavnost, ZDA, zvezna ustava, ustave zveznih držav. ZDA ... Ustava zvezne države New Jersey iz leta 1776 ni omogočala nobenih določil za novele ... 11 PRILOGE. 1) PRILOGA A: zemljevid zveznih držav ZDA.

skupna zunanjetrgovinska politika eu do držav efta - Univerza v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/gluvic-rada.pdf

Namen diplomskega dela je predstaviti predvsem značilnosti Sporazuma o EEA, ki povezuje države članice EU in tri države članice EFTA v enotni trg.

gospodarski vzpon držav jugovzhodne azije - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/stojic2366.pdf

19 jun 2006 ... Med nerazvite države oziroma države v razvoju uvrščamo države Afrike, Azije ter. Latinske Amerike. Vse izmed njih se soočajo z različnimi ...

Analiza poslovnih priložnosti na trgih držav BRICS za slovenska ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/brloznik2214-B.pdf

(ocena julij 2015) je na prvem mestu Kitajska s 1.367 mio in na drugem Indija s 1.252 ... V podjetju Helios Domžale, d. d., sem prišla v stik z osebo, ki ne želi biti ...

Prijetje in predaja oseb v okviru medsebojnega sodelovanja držav ...

https://www.fvv.um.si/DV2013/zbornik/kriminalisticna_dejavnost/zirovnik.pdf

zastaral kazenski pregon ali ni zastarala izvršitev kazni, preden je bila oseba priprta ... vroči osebi, katere izročitev se zahteva, zagovorniku in državnemu tožilcu.

DIPLOMSKO DELO Gospodarski vzpon držav BRIC - Univerza v ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/gorisek-dejan.pdf

S ponovnim vzponom Kitajske se zdi, da se z njo prebuja celotna azijska ... ZDA zvezne države dokaj velike pristojnosti, vendar veljajo zvezni zakoni nad zakoni.

vključevanje žensk v oborožene sile združenih držav amerike - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Simonovic-Bakos-Natasa.PDF

Secesijska vojna (1861 – 1865) ... Druga svetovna vojna (1939 – 1945) ... vojna je pomenila veliko prelomnico v vključevanju žensk v oborožene sile ZDA, kajti ...

37 držav z Ameriko Moskva za uvedbo diktature v Španiji ... - dLib

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-05JIRVIM/20de3a1d-163a-4db9-91ab-6d1b359cf502/PDF

rom na kitajsko-japonski in španski kon- flikt. V resnic5, je bila ... razkriva nadaljnji drobiž svojega zaklada. ... Aleksander Jovanovič, nekdanji izredni profesor za ...