ULOMKI – VAJE 1. Izračunaj: a) b) c) 2. Zapiši ulomek kot celi del in ...

6. Razširi ulomke na skupni imenovalec. 3. 2. 2. 1 in. 6. 5. 4. 3 in. 4. 3. 3. 2 in. 20. 3. 12. 5. ,. 15. 8 in. 7. Seštej oziroma odštej. a). = . 3. 1. 3. 2 b). = . 5. 2. 1. 5. 1.

ULOMKI – VAJE 1. Izračunaj: a) b) c) 2. Zapiši ulomek kot celi del in ... - Sorodni dokumenti

ULOMKI – VAJE 1. Izračunaj: a) b) c) 2. Zapiši ulomek kot celi del in ...

http://www.o-cerkvenjak.mb.edus.si/Vaje-ulomki.pdf

6. Razširi ulomke na skupni imenovalec. 3. 2. 2. 1 in. 6. 5. 4. 3 in. 4. 3. 3. 2 in. 20. 3. 12. 5. ,. 15. 8 in. 7. Seštej oziroma odštej. a). = . 3. 1. 3. 2 b). = . 5. 2. 1. 5. 1.

Osnove verjetnosti in statistike, vaje, 2. teden 1 1. Izracunaj ...

https://studentski.net/get/ulj_fri_ri3_ovs_vaj_vaje_2_01.pdf

(a) je lahko v vsakem zabojniku poljubno število zog,. (b) noben zabojnik ne sme ostati prazen? 9. Vrzemo dve neodvisni standardni kocki. Kolikšna je verjetnost ...

1. domaca naloga 1.1. Poenostavi dvojni ulomek - Fmf

http://www.fmf.uni-lj.si/~smrekar/totp_dn1.pdf

Poenostavi dvojni ulomek: 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1.2. Z ravnilom in šestilom na številski premici konstruiraj. /. 5. 1.3. Poenostavi izraze: (1) |x 1| |x - 3|.

kako ulomek spravimo v škatlo - Presek

http://www.presek.si/3/3-4-Petek.pdf

Peter Petek: KAKO SPRAVIMO ULOMEK V ŠKATLO ... še trojko damo v škatlo, ostanka ni več, ulomek je ves v škatli, ... Zaradi zanimivosti si oglejmo, kaj je v teh.

2. VAJE TEKAŠKE ABECEDE IN GIMNASTIČNE VAJE (8 minut) - NZS

https://www.nzs.si/Doc/Info/2018/Trening%203-8_RC%20MNZ_U13_U12.pdf

Opis. ✓ Igralci izvajajo na stožcih in stojalu varanja s SNDS in ZDS ter vodijo žogo skozi mala vrata. ✓ Igralca v diagonalnih kolonah hkrati začneta vajo.

dxdy . 2. Izracunaj ∫ ∫ 2 (x2 y2

http://www.grega.si/pef/mmf1%282015-2016%29/vaje10.pdf

Poišci volumen homogenega prisekanega stozca na sliki. Poišci tudi njegovo tezišce. z x. 2. 4. 5. [k3,2,2011/2012]. 22. Nehomogenemu kvadru s kvadratno ...

Izvlečki zapisnikov sej:​celi zapisniki sej se ne objavljajo, ker ...

https://radiostudent.si/sites/default/files/priloge/2018-03-19/javni-organi-podatki-in-analizadoc.pdf

19 mar 2018 ... ŠSUM​: Objavljeni izvlečki zapisnikov na spletni strani od aprila leta 2012 do februarja 2018. Vabila na seje in dnevni red študentski svet ...

Ceļu specifikācijas 2019 - Latvijas Valsts ceļi

http://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/06/Celu_specifikacijas_2019_ar_izmainam-PDF-fails.pdf

Ceļu specifikācijas 2019 izstrādātas, pilnveidojot Ceļu specifikācijas 2017. ... 6.2 Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība .

KATALOG DVIŽNA TEHNIKA 2019 CELI.cdr - Vodušek

https://www.vodusek.eu/katalogi/vodusek-dvizna-tehnika.pdf

Vodušek, d.o.o.. Bitriška cesta 28. SI-2319 Poljčane ... Spletna stran: www.vodusek. eu. Obratovalni čas: ... 386 (0)40 414 037. E-pošta: [email protected] ...

VAJE ZA POVRNITEV RAVNOTEŽJA(VESTIBULARNE VAJE ...

http://www.ambulanta-garmus.si/nasveti/ravnotezje.pdf

Čutila za ravnotežje , ki ležijo v obeh notranjih ušesih , pošiljajo v možgane sporočila , ki so potrebna za vzdrževanje ravnotežja . Pri poškodbi ali bolezni ...

Maksas ceļi, Bulgārija Vinjetes maksa tiek iekasēta par visu ...

http://www.atd.lv/sites/default/files/Bulgarija%20maksas%20celi%20LV.pdf

1.1.2016 ... OMW, Petrol. ... dienas vinjete – derīga vinjetē norādītajā datumā;. · nedēļas vinjete – derīga septiņas secīgas dienas, tai skaitā, izsniegšanas ...

DBH NOVO MESTO Celi vlaki mleka iz Posavja - Dolenjski list

https://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1974/DL_1974_11_07_45_1320.pdf

Celi vlaki mleka iz Posavja. Kooperacija je ta čas ... 15-letna hči, ponoči pa je vlak povozil še očeta. ... 19.10 Barvna risanka (Lj) - 19.20. Cikcak (Lj) — 19.30 TV ...

KROG 1. Izracunaj obseg in plošcino kroga, ce je - Arnes

http://www2.arnes.si/~voresn/Gradiva/Gradiva2/0506-2KROG.pdf

Kolikšen je polmer kroga s plošcino: (a) S = 400cm2. (b) S = 12,25πdm2. (c) S = 115. 7. 3. Izracunaj dolžino krožnega loka, ce je polmer kroga r in središcni kot α ...

Celoletna ponovitev snovi 9. razreda pri MATEMATIKI 1. Izračunaj. ...

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=259673

Od trikratnika dvočlenika 3x 5 odštej kvadrat dvočlenika 4x – 9. 4. a) Uporabi pravilo za izračun produkta vsote in razlike dveh enakih členov in izračunaj.

Vzgon, Medicinska fakulteta Naloga: Izracunaj tempraturo ... - Fizika.si

http://www.fizika.si/GimUni/2015MF1.pdf

Vzgon, Medicinska fakulteta. Naloga: Izracunaj tempraturo zraka v balonu da se bo zacel dvigarti. Polmer kupole je 15m, skupaj s košaro in posadko tehta ...

PLINSKA ENAČBA Izračunaj, kolikšna je relativna molekulska masa ...

https://dijaski.net/get/fiz_tes_plinska_enacba_01.pdf

Izračunaj, kolikšna je relativna molekulska masa zraka! Gostota zraka pri 0 0C in 1,0 baru je 1,29 kg/m3. 1) Koliko molekul vsebuje 1,0 m3 zraka? Kolikšna je ...

Velika logična pošast Množenje z deseticami Izračunaj zmnožek.

http://www.logika.si/racunanje/4razred/Mnozenje_z_deseticami.pdf

1. 360 · 60 = 21 600. 199 · 30 = 5970. 800 · 50 = 40 000. 223 · 20 = 4460. 753 · 70 = 52 710. 920 · 50 = 46 000. 311 · 70 = 21 770. 805 · 90 = 72 450. 779 · 70 ...

Ulomki

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2019/12/ulomki-naloge-z-rec5a1itvami.pdf

a). 5. 4. 5. 3 b). 1. 6. 5 c*). 3. 2. 6. 4 č). 4. 10. 3. 10 d). 9. 9. 8. 8 e*). 8. 7. 4. 3 f*). 3. 2. 2. 1. 7. Uredi naslednje ulomke po velikosti. Začni z najmanjšim. a). 9. 3.

UTRJEVANJE – Ulomki

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/utrjevanje-ulomki-sploc5a1no-b.pdf

b) razširi na imenovalec 45: = 15. 8 c*) razširi na imenovalec 36: = 24. 18 č*) na števec 20: = 18. 15 d) na najmanjši skupni imenovalec: = 7. 4. 3. 4. = 4. Okrajšaj:.

IZRAZI Z ULOMKI

http://am.fmf.uni-lj.si/izrazi_ulomki-f1738489/IZRAZI_ulomki-ucitelj_DERIVE6.pdf

Kakor hitro so izrazi, ki jih moramo vnesti v računalo ali kak računalniški program, malo bolj zapleteni, imamo običajno težave. Povzroča jih predvsem slab ...

VERIZNI ULOMKI

http://lkrv.fri.uni-lj.si/peter/presek/Legisa_Verizni_ulomki.pdf

VERIZNI ULOMKI. Navadni veriž"i ulomek je izraz oblike kj e r so ao' ..., an cela števila in velja: a o. ~ O, a l> O. a2 > O, .. . , an > O. š t evi l a al • .. . , a n SO to rej ...

Ulomki-vaje_rešitve

http://www.o-cerkvenjak.mb.edus.si/Vaje-ulomki_resitve.pdf

Stevec in imenovalec nekega ulomka smo povedali za 3. Dobili smo ulomek, kije za fr manj5iod. 1. lzraiunaj prvotni ulomek. -g- .10. 25. V vodnem mestu Atlantis ...

ulomki s števcem 1 - Presek

http://www.presek.si/14/800-Vidav.pdf

Strani 4–7. Ivan Vidav: ULOMKI S ŠTEVCEM 1. Kljucne besede: matematika, teorija števil, ulomki. Elektronska verzija: http://www.presek.si/14/800-Vidav.pdf.

ulomki in linearna enačba

https://ime.feri.um.si/assets/photos/TM2a_ulomki_premica.pdf

predstavili matematicni izraz ulomek in osnovne operacije nad ulomki (seštevanje in odštevanje, mnozenje in deljenje, potenciranje in korenjenje);. • vpeljali ...

Lovčevi zapisi

http://gimnazija-sb.com/portal/wp-content/uploads/2015/02/turgenjev_lovcevizapisi-1.pdf

I kabanice od gume nadije- vali smo malone na glavu samu, i pod drveta se zaklanjali da bi pomanje kapalo... Ne- promočne kabanice, da i ne govorim više o ...

Zapisi - Policija

https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2016/02/RKK2016-02_Zapisi.pdf

Keršmanc, Ciril, Jager, Matjaž, Novak, Jurij, Petrovec, Dragan,. Završnik, Aleš. ... Gorkič, Primož, Hafner, Miha, Jager, Matjaž, Kanduč, Zoran, ... Maribor: Forum.

ekvivalentni ulomki in tortni prikaz

https://www.zrss.si/kupm2012/datoteke/petek_1500_Priol/Marija_Pisk.pdf

Konferenca o učenju in poučevanju matematike, Maribor, 23. in 24. avgusta 2012. K U P M 2 0 1 2. K. U. P. M. 12. 20. 12. TORTNI PRIKAZ. V POVEZAVI Z ...

Utrjevanje ulomki splošno z rešitvami

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/1a1-utrjevanje-ulomki-sploc5a1no-z-rec5a1itvami.pdf

PREVERJANJE - ULOMKI. Ime: točke:____/26. 1.naloga: a) Zapiši ulomke kot decimalna števila. 4. 10. = 7. 20. = b) zapiši ulomek kot decimalno število in ...

Računanje z ulomki Seštevanje Odšt

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=160301

Dodatna navodila: • če imamo celote in ulomke in je drugi ulomek večji od prvega, lahko celote pretvorimo v ulomek,. • celote odštejemo posebej, ulomka ...

Verizni ulomki - MaRS - dMFA

http://mars.dmfa.si/wp/wp-content/uploads/2015/12/Nejc.pdf

Mi smo si ogledali nacin reševanja z veriznimi ulomki. V nalogi smo predstavili primer reševanja, spoznali pa smo tudi Wallis-Eulerjeve rekurzivne enacbe. 1 ...

Naravoslovje 7.a – navodila za 5 uro 25.3. in 3 uro 26.3. 1. Zapiši ...

http://www.os-cerkno.si/files/2020/03/Naravoslovje-7.pdf

Oglej si videoposnetka: https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#56 – morske globine https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#56 – velika modrina ...

1 bibliografski zapisi - IZUM

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Nakljucni_zapisi_povzetek_ugotovitev_20150217_V5_20150901.pdf

17 feb 2015 ... Pri navedbi obsega v podpolju 215a rimske številke zapišemo z velikimi črkami. Če je mesec maj na publikaciji naveden v sklonu, ga tako ...

Tehniška matematika 2a Ulomki in linearna enacba

https://ime.feri.um.si/assets/photos/TM2a_ulomki_premica.pdf

3 Ulomki z algebrskimi izrazi. Kadar v števcu in/ali imenovalcu nastopa algebrski izraz, delujemo podobno, kot ce bi nastopala števila: (i) števec in imenovalec ...

I. Racunanje z ulomki in potencami. Razstavljanje izrazov. II ... - KMF

http://www.kmf.fgg.uni-lj.si/arhitektura/vaje%5Cpripravljalni_tecaj.pdf

Pripravljalni tecaj za novince iz matematike. Domace vaje. I. Racunanje z ulomki in potencami. Razstavljanje izrazov. (ponedeljek, 26. 9. 2016). 1. Izracunajte:.

TEST 4.0 - 4. letnik. ALGEBRSKI IZRAZI in ULOMKI G - 1

http://matej.info/datoteke/Testi/G1/Algebrski%20izrazi%20in%20ulomki_1.pdf

TEST 4.0 - 4. letnik. ALGEBRSKI IZRAZI in ULOMKI. G - 1. Naloga 1: tocke 4 · 3. Ali velja? a) (x - 3)|(x3 - 4x2 3x) b) (x - 2y)|(x3 - 8y3) c) (x 3)|(x3 3x2 - 3x - 3).

TEST 4.1 - 1. letnik. ALGEBRSKI IZRAZI in ULOMKI G - 1

http://matej.info/datoteke/Testi/G1/Algebrski%20izrazi%20in%20ulomki_2.pdf

ALGEBRSKI IZRAZI in ULOMKI. G - 1. Naloga 1: tocke 4 · 3. Ali velja? a) (18x4y2)|(3x2y-1)2 · (4xy)3 b) (7 - x)|(49 - x2) c) D(x3 - 8,x2 - 4x 4) = x - 2 d) v(3x2y4z7 ...