Strategija razvoja turizma v Mestni obćini Kranj 2020 - Lex Localis

Preśernov smenj, Jazz festival, Kostanjev piknik, Noć v Bitnjah, svetovni pokal v ... Na sredini obdobja izvajanja strategije (predvidoma leta 2017/2018) se izdela ...

Strategija razvoja turizma v Mestni obćini Kranj 2020 - Lex Localis - Sorodni dokumenti

Strategija razvoja turizma v Mestni obćini Kranj 2020 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5d9806ae-fbdc-460a-b94d-df5507d67e0b/3177964719760000000_4.%20Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20MOK%202020-priloga.pdf

Preśernov smenj, Jazz festival, Kostanjev piknik, Noć v Bitnjah, svetovni pokal v ... Na sredini obdobja izvajanja strategije (predvidoma leta 2017/2018) se izdela ...

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316043590/

Pohodniško društvo Novo mesto, PD Krka Novo mesto, KS Prečna. Ciljne skupine. Družine, šolske skupine, individualni ali organizirani sprehajalci, pohodniki in ...

strategija razvoja in trženja turizma v mestni občini koper do leta 2025

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/07/08-Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Strategija lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin. Ankaran, Izola, Koper in Piran) 2014–2020 (LI, 2016). Na področju turizma ...

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021

https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20turizma%20v%20MOV%20april%202017.pdf

Leta 2015 je Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) pristopila k ... Rudarski muzej poleg stalnih in občasnih razstav ter klasičnih ogledov podzemnega.

Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta ...

http://www.lex-localis.info/files/827aad1c-bf7f-4609-99d8-d566bd593ec4/1910535635006417653_6.%20Strategija%20predsolske%20vzgoje%202023.pdf

Župan Mestne občine Kranj in Urad za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci ... Velikost prostorov (javni vrtci in vrtci s koncesijo, trenutna notranja igralna površina, trenutna ... 2019 Temperatura v prostorih – enota. Mavčiče.

program kulture v mestni občini kranj 2015-2020 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/1f1066b3-8fd6-4022-9f44-e2e329479fdc/1272662244045490874_9.%20Program%20kulture%20MOK%20-%20novelacija-program.pdf

za razvoj, promocijo in trženje kulture Mestne občine Kranj v naslednjih letih. ... priprava projekta za nov večnamenski kulturni center, zlasti za potrebe glasbene ... V prihodnosti želimo vzpostaviti mestni art kino, ki bi skrbel za filmsko vzgojo.

o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/f5950972-c67e-49d9-865f-4904514526b0/2538772044520000000_6.%20Odlok%20o%20kategorizaciji%20obcinskih%20cest%20v%20MOK-2.obr-odlok.pdf

Konjederec-trim steza. Z HŠ 114. 410. 675. 688490 688491 C 187170. Struževo-strelišče. Z strel. 761. 676. 688500 688501 C 187170. Struževo 47. Z HŠ 47.

scenarij prostorskega razvoja turizma v mestni občini velenje

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura/du2_sumic_julijana.pdf

Naloga se ukvarja s problematiko razvoja turizma v Mestni občini Velenje. Velenje ... skrajšati delovni čas in število zaposlenih. ... Interspar, Hofer, Lidl in drugih.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni ... - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/03/Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Pregled ključnih elementov strategije TURIZEM KOPER 2025 ... in celotno območje občine razviti kot zaokroženo destinacijo prihoda, s čemer se Koper ... Z vidika turizma je segment potniških ladij pomemben zaradi pretoka potnikov na.

Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj

http://www.lex-localis.info/files/dccbf444-5bde-41c8-b4e6-70cbb05799e4/3809422818480000000_9.%20Strategija%20mestnega%20potniskega%20prometa-povzetek.pdf

Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj. Povzetek. Številka ponudbe: OMEGA consult št. 117/11 z dne 1. 12. 2011. Številka pogodbe:.

Načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/7f93c6e1-5347-4a78-818e-7ef2a761153a/636124834200000000_K_1%20Strateski%20dokument%20Nacrt%20razvoja%20in%20trzenja%20turizma.pdf

občine Slovenske Konjice, Žička kartuzija s produktom ''Žička kartuzija v Dolini svetega. Janeza Krstnika', se je uspela zapisati med finaliste izbora za Evropsko ...

5. strategija razvoja turizma turistične destinacije piran ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5b0d81cd-5bc5-42a8-bea0-571420bdeabd/634430140234218750_strategija%20razvoja%20turizma.pdf

frekvence prevozov na liniji Sečovlje- Strunjan in še posebej Lucija-Piran, ... kmetijah. Zasebni sektor Zaledje. Do 2013 vsaj 3 nove turistične kmetije. Apartmaji.

Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za ...

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/2014/Razno/strategija-knjizica%2022x14%20HQ.pdf

6 %, preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih ... (v nadaljevanju: CSD Velenje), Dom za varstvo odraslih Velenje ... danes vemo, da so tudi zaposleni revni,.

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018 - 2027 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2018/11/124866_strategijarazvojaturizmavobciniig2018-2027.pdf

2.2.2 Kulinarika. V Občini Ig nudijo gostinske storitve Gostilna Hram (prej Gostilna Gerbec) in Gostilna Ulčar na. Igu, Pizzerija MM ter Gostilna in pizzerija Mars v ...

Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 ... - Kočevsko

https://www.kocevsko.com/assets/Uploads/Strategija-razvoja-turizma-v-obcini-Kocevje-2015-2025-verzija-1.1.pdf

Reško jezero. Gozdni rezervat Krempa. Kal v Jelenji vasi. Pragozd Krokar. Oreh v Kočevski Reki. Gozdni rezervat Goteniški Sneţnik. Gozdni rezervat Firštov rep.

STRATEGIJA ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO 2010–2020

https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316041920/

Zavod za šport Republike Slovenije Planica, vključiti večino osnovnošolske populacije. Cilj: programa Zlati sonček in Krpan morata biti v obveznem učnem ...

strategija za mlade v mestni občini ptuj 2016–2020 - Mestna občina ...

http://www.ptuj.si/_pdf/Strategija_za_mlade_v_Mestni_obcini_Ptuj_2016-2020.pdf

MKC Kolnkišta, ki deluje pod okriljem KPŠ je oktobra 2012 odprla po sedemletnem premoru prenovljeno Kolnkišto, ki je v preteklosti veljala za najbolj obiskan ...

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategija-turizam-2020-veljaca2013.pdf

Strategija razvoja turizma RH do 2020. daje odgovor na pitanje kakav turizam Hrvatska želi i treba razvijati te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike ...

Strategija razvoja Občine Trbovlje 2014-2020 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/f5418d70-2b24-4028-9d2d-b5b387526395/635266899740000000_72.pdf

5.3.4 Razvojno področje: Rudnik Trbovlje - Hrastnik – program zapiralnih del ... ta Pikapolonica, OŠ Trbovlje – PŠ Dobovec, OŠ Ivana Cankarja, Vrtec Trbovlje, ...

grad krk strategija razvoja turizma grada krka do 2020. godine

https://www.grad-krk.hr/sites/default/files/datoteke/44/44eadbd1-8d21-4cd6-85d0-4a480a4ed13b.pdf

kamp. Osim u izdvojenim zonama, objekti ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi ... resursi uključuju elemente kulturne baštine, napose gradske zidine,.

Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine - Regionalna ...

http://www.bjelasica-komovi.me/wp-content/uploads/2015/01/Strategija-razvoja-turizma-Crne-Gore-do-2020.-godine-1.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA. U CRNOJ GORI DO 2020. GODINE. Podgorica, decembar 2008. god. Crna Gora. Ministarstvo turizma i zaštite.

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/134687Strategija%20turizma%202018-2022.pdf

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/zaobcane/strategija-trzic-lo-res-secured.pdf

kolesarskih prireditev v naravi. Zakon o ... alnem dogajanju in kolesarskih izkušnjah, koledar kolesarskih dogodkov in modul za ... Čas izvedbe: 2016-2017.

Strategija razvoja turizma v občini Kobarid 2010 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/145/razvojturizma.pdf

Antonu: monumentalna kostnica nad Kobaridom, v kateri ... dobili s turističnim naseljem Nebesa, tudi gostinci – Jazbec, Kotlar in Franko – so si uredili ponudbo ...

Strategija razvoja turizma v občini Radovljica ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20programski/2006/Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20ob%C4%8Dini%20Radovljica%202007-2013.pdf

21 jun 2006 ... Padalstvo, panoramski poleti. Alpski letalski center Lesce je osrednji hram slovenskega padalstva v katerem so se kalili številni svetovni prvaki.

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=15616

7 apr 2015 ... Strategija turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015-2020. 1. UVOD . ... Se je pa pred kratkim v Bistri pri Vrhniki odprl youth hostel, za katerega ... znamenitostmi, kot so: rože blagajane, Pajsarjeva jama, Kovtrov mlin, literati. ... Na Stari Vrhniki so zapuščeni prostori bivše vojašnice, okrog je veliko zemljišča.

strategija razvoja turizma v občini žalec - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_166_1787_3057.pdf

10 jun 2019 ... Fontana piv Zeleno zlato, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Jama. Pekel, Rimska ... V okviru Hopslandije je načrtovano kopališče,.

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/projekti/strategija_turizma/strategija_turizma_sevnica_-_2.del.pdf

20 nov 2018 ... 2 Izhodišča za oblikovanje razvoja turizma na območju občine Sevnica za ... kamp – hiške na drevesih, plezalne stene, down-hill) – potenciali za stacionarni turizem. ... (šotor, oder, stoli, projektor, mobilne hladilne vitrine za vino) ... Sevniška salama, Salamiada, kvalitetni suhomesnati izdelki – doseči večjo ...

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Visit Vrhnika

https://www.visitvrhnika.si/si/files/default/razpisi/strategija_turizma_vrhnika_2014-2020.pdf

1 jan 2015 ... Gostilna in pizzerija Boter. 7. Gostilna in ... Pizzerija Papatek. 19. Mehiška ... Vrhnike kot »oaza miru« s svojo romarsko potjo ter drugimi svojimi.

Strategija razvoja turizma v občini Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Strategija.pdf

v Postojnski jami, tradicionalni Furmanski praznik, v zadnjih letih pa tudi ... letu 2016, izraziteje pa v letu 2017, kar po vsej verjetnosti sovpada z odprtjem.

plinifikacija v mestni občini kranj, občini naklo in 1.,2. in 4 ... - Domplan

https://www.domplan.si/files/dokumenti/energetika/brosure/br_zp_mar_2014_domplan.pdf

Zemeljski plin prihaja v Slovenijo po visokotlačnih plinovodih pri Mariboru in Novi Gorici. Možnost dobave ... Projekting biro Žiga Lebar s.p., Benedikova ulica 8, 4000 Kranj – kontakt Žiga Lebar – tel.: 031 396 300. ... Vir: Butan plin. Cene so z ...

strategija razvoja in trženja turizma za laško 2015 do 2020 - lasko.info

https://lasko.info/wp-content/uploads/2019/01/Strategija-razvoja-in-tr%C5%BEenja-turizma-za-ob%C4%8Dino-La%C5%A1ko-2020.pdf

STIK Laško. APRIL 2015. STRATEGIJA. RAZVOJA IN TRŽENJA. TURIZMA za občino. LAŠKO 2020. Povzetek. (Celoten) strateški dokument predstavlja osrednji ...

Strategija razvoja turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160120_1-sast_medjmint_vijece.pdf

Glavni razvojni cilj. • Operativne strategije. • Uloga Međuministarskog vijeća. • Akcijski plan. • Očekivani učinci. Sadržaj. 2. Strategija razvoja turizma RH do 2020 ...

Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič 1.1.2020 ... - Občina Semič

https://www.semic.si/files/other/news/119/228540Tocka%207_2%20-%20Strategija%20razvoja%20gasilstva%20v%20Obcini%20Semic%201.1.2020-31.12.2024.pdf

Komisija Gasilske zveze Semič za pripravo Strategije razvoja gasilstva v ... Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev (objavljena v reviji Gasilec, št.

Strategija razvoja turizma

https://simora.hr/userfiles/file/Razv_strategije/turizam/STRATEGIJA_TURIZMA.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Naručitelj Strategije: Sisačko-moslavačka županija.

O D L O K o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

https://dovolilnice.kranj.si/img/footer_docs/Odlok_o_pravilih_cestnega_prometa_v_MO_Kranj.pdf

9 dec 2019 ... postopek izda e in zamen ave dovolilnic in dovol en ; postopek preklica dovolilnic in dovol en ; materialne stroške za izda o ali zamen avo ...