diplomska naloga - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

V delu je pojasnjen mit o veganski prehrani in potrebi po količini beljakovin za zdravega odraslega, ki se ne ... ter sladice. Campbell Phd in ... 7:00 – obrok pred treningom: energetska ploščica (recepti na strani 53, 54). 7:30 – vadba za moč ali ...

diplomska naloga - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani - Sorodni dokumenti

diplomska naloga - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22066980FortunPia.pdf

V delu je pojasnjen mit o veganski prehrani in potrebi po količini beljakovin za zdravega odraslega, ki se ne ... ter sladice. Campbell Phd in ... 7:00 – obrok pred treningom: energetska ploščica (recepti na strani 53, 54). 7:30 – vadba za moč ali ...

Diplomska naloga – osnutek kazala - Fakulteta za šport - Univerza v ...

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22024820SvigeljStanislav.pdf

4 maj 2010 ... V širšem okviru vozle lahko razvrstimo glede na njihovo značilnost (Golnar, 1996). To so: 1. vozli za podaljševanje – podaljševalni vozel.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4058/1/ADAMLJE.pdf

nimamo vpliva, se je dobro osredotočiti na okolje, v katerem otroka vzgajamo, ... Otroci se hitro razvijajo in rastejo, imajo pospešeno presnovo in maksimalno aktivne ... (2015) je med izvajanjem projekta dobila številne ideje, kaj bi lahko dodali ... Kosilo. Priprava na hranjenje. Otroci gredo skupaj umit roke. Igralnica se med ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/35126790.pdf

Študijski program: Predšolska vzgoja. OTROKOVO PRIPOVEDOVANJE ZGODBE V. DRUGEM STAROSTNEM OBDOBJU. Diplomska naloga. Mentorica: doc. dr ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga mateja ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1655/1/Diplomska_naloga_Animiran_film_v_vrtcu,_Mateja_Novak.pdf

Študijski program: Predšolska vzgoja. ANIMIRANI FILM V VRTCU. Diplomska naloga. Mentorica: mag. Helena Korošec. Kandidatka: Mateja Novak. Ljubljana ...

univerza v ljubljani fakulteta za socialno delo diplomska naloga ...

http://ediplome.fsd.si/ediplome/senddoc/1023

ţenske uţivalke nedovoljenih drog, Stigma, varna hiša za ţenske uţivalke nedovoljenih drog, ţrtve nasilja. Povzetek ... hisa.palcica(at)gmail.com. * Krizni center za ...

diplomska naloga: nekatere sociološke ... - Fakulteta za šport

http://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/diploma22045830tansekgasper.pdf

9.9 Trajanje članstva v navijaški skupini Green Dragons. ... boljši pripomočki, predvsem pa se svojega dela zdaj lotevajo s širšim videnjem sveta. (Garrison in ...

diplomska naloga - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/ravnikar774.pdf

predstavlja nakupni in katera prodajni tečaj. Ponudbena ... hrvaške kune6 narasla v primerjavi z EUR in je podjetje plačalo manj HRK kot je bilo dogovorjeno ob ...

univera v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska naloga ... - Takey

http://www.takey.com/Thesis_152.pdf

2 feb 2010 ... zaradi finančnih zmožnosti izobraževalne ustanove ogled lutkovne predstave v pravem gledališču ni mogoč. Posledično se predstava zaigra v ...

diplomska naloga - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1017/1/DIPLOMSKA_NALOGA_SILVA_perko_konec_nov.pdf

3. 3 RAZDELITEV TEKSTILNIH VLAKEN. 3.1 Naravna organska vlakna. 3.1.1 Rastlinska vlakna. Rastlinska vlakna so tista vlakna, ki jih dobimo iz raznih delov ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga tea ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Filipic_Tea_2016.pdf

Naredi si obleko, gradi si iglu in čoln ter uporablja nož in iglo. Vse to so tehnike, s ... Nekateri so odgovarjali, da trgovina, mama ipd., drugi pa so malo razmišljali.

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Mohar_Simona_2015.pdf

Hermsen (1998) osnovne pasme konj deli na: Kraljevski holandski toplokrvni konj. Amerişki standardbred. Fjordski poni. Holştajnski konj. Hanoveranec. Arabec.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga eva ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Lipovec_Eva_2019.pdf

Na površini slanice iz kristalov soli nastane solni cvet. Je najdragocenejši pridelek na solinah, ki nastane le ob brezvetrju. V času pobiranja ga solinarji pobirajo ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ana ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Urek_Ana_2014.pdf

12 feb 2014 ... Poznamo tri simetrične oblike (zrcaljenje, vrtenje in vzporedni premik). ... čez točko, ter simetrijo, ki nastane pri zrcaljenju čez premico. V naravi ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Nerat_Simona_2018.pdf

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Pesnik Niko Grafenauer v vrtcu ... med pet in šest let. Po vsaki obravnavani pesmi smo otrokove odzive analizirali.

univerza na primorskem fakulteta za management diplomska naloga ...

http://www.ediplome.fm-kp.si/Zidar_Katarina_20180126.pdf

26 jan 2018 ... pridobitve naslova naturopat v Sloveniji. V raziskovalnem delu, ki ... holistični terapevti verjamejo v sposobnost medsebojnega uravnavanja. Če je del celote ... WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative ...

univerza na primorskem pedago=ka fakulteta diplomska naloga ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Kramer_Natasa_2016.pdf

V diplomski nalogi smo se osredotoćili na ućinke joge za otroke, ki jih le.ta X ob rednem ... Vaje iz joge pripomorejo k bolj sproşćenemu, umirjenemu in ustvarjalnemu ućenju ... Pravljićna joga je vodena vadba, posebej oblikovana za otroke od ...

Diplomska naloga - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_blazic_spela.pdf

Smledniški grad, imenovan tudi Stari grad, je bil kot utrjen stolp na hribu nad vasjo zgrajen verjetno ţe v enajstem stoletju in so ga vse do leta 1610 dozidavali.

DIPLOMSKA NALOGA mateja bratun - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/bratun1036.pdf

v katere se vliva tekoči aluminij in na ta način dobimo hlebčke aluminija standardne oblike, ki so predmet svetovne trgovine). - vertikalni livarski stroj (aluminij se ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga urša ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pirih_Ursa_Marija_2013.pdf

izjavljam, da je diplomska naloga z naslovom Uporaba lego kock v predšolskem obdobju ... pravljice in gleda risanke. Pri tej igri ... LEGO City (od 5. do 12. leta).

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga luka ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Magajna_Luka_2018.pdf

Vrtcu Jožice Flander Maribor se zahvaljujem za to, da mi je omogočil izvedbo ... vrtec, v katero se vključuje nekoliko več kot polovica slovenskih otrok ( ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga sara ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Tutnjic_Sara_2017.pdf

Tutnjić, Sara (2017): Prostor kot element kurikula in spodbudno učno okolje v njem. Diplomska naloga. Koper: UP PEF. 1. 1 UVOD. Namen diplomske naloge je ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga živa ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Pavlin_Ziva_2013.pdf

Slika 17: Ptički brez gnezda 1. Slika 18: Ptički brez gnezda 2. 2.DEJAVNOST: GLASBENA IGRA. Cilji: ① koordinacija gibanja,. ② preizkušanje možnosti gibanja ...

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga anja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Osterman_Anja_2016.pdf

Programska glasba je tista glasba, ki pripoveduje zgodbo, orisuje literarne ideje ali pa prikaże slikovite prizore. Programska glasba inspirirana po doloćeni ideji, ...

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga tina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Mahnic_Tina_2016.pdf

VpraşanMe: $li Me ućinek »tople grede« naravni poMav? Obkrożite pravilni odgovor in ga ... za zadrżevanje toplote, vendar je naćin, kako rastlinjaki zadrżujejo.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga uroš ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Stilin_Uros_2019.pdf

Neli Kodrič Filipić: Punčka in velikan .............................................. 26. 3.4.2. Neli Kodrič Filipić: Ali te lahko objamem močno? ........................... 28. 3.4.3.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga kaja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Germavc_Kaja_2017.pdf

Podpisana Kaja Germavc, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje ... Od vsebin jih najbolj pritegnejo risanke, igrice, za tem.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga tina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Rus_Tina_2017.pdf

Didaktična igrača je bila otrokom všeč, sploh na koncu, ker je bilo vse zelo lepo, barvito in v zaporedju. Didaktična igra je bila kar zahtevna, saj je večina otrok ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga ajda ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Boncelj_Ajda_2017.pdf

primer zamašeno zunanje uho, vnetje srednjega ušesa, otoskleroza, oslabljen sluh ( ... otrok prepozna zvoke narave, kot so šelestenje listja, petje ptic, šumenje.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga blaž ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Volaric_Blaz_2015.pdf

Bešter izdelal lutkovni film Lutka v narodni noši in risani film Miki Miška. ... zmotno prepričanje, in sicer, da je animirani film zgolj risani film (risanka) in nič.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga teja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Debevec_Teja_2017.pdf

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do ... in znova. Tone Pavček (2008, str. 78) ... Predjezikovna, ko otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev, se ...

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga anja ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Plohl_Anja_2014.pdf

ANJA PLOHL. KOPER 2014 ... Koper 2014. Mentorica: izr. prof. dr. ... Anja Štefan, Melje, melje mlinček (1999, Lonček na pike (2008), Iščemo hišico. (2005).

univerza na primorskem pedago ka fakulteta diplomska naloga nata ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Cibula_Natasa_2015.pdf

V diplomski nalogi żelimo predstaviti prstne igre in igre s prstki, ki nam veliko pomagajo pri ... prstki ter tri predstave prstnega gledalişća. ... majhni, vendar hitri.

univerza na primorskem pedagoška fakulteta diplomska naloga nina ...

https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Bohinc_Nina_2018.pdf

Podpisana Nina Bohinc, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Predšolska vzgoja, izjavljam, da je diplomska naloga z ...

Staša Lepen, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/802/1/Diplomska_naloga,_Stasa_Lepen_.pdf

Staša Lepen, Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, odd. Predšolska vzgoja. 1. 1 UVOD. Vsak človek se sam odloči za svoj ţivljenjski ...

diplomska naloga trženjski splet v termah čatež - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/el_shawish1585.pdf

Temeljna teza je, da so Terme Čatež d.d. eno prvih zdravilišč pri nas, ki so uvajale novosti ... Tabela 8: Cenik kopaliških vstopnic v Termah Čatež za leto 2004.