strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško - Sorodni dokumenti

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/134687Strategija%20turizma%202018-2022.pdf

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018 - 2027 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2018/11/124866_strategijarazvojaturizmavobciniig2018-2027.pdf

2.2.2 Kulinarika. V Občini Ig nudijo gostinske storitve Gostilna Hram (prej Gostilna Gerbec) in Gostilna Ulčar na. Igu, Pizzerija MM ter Gostilna in pizzerija Mars v ...

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018 - 2022

http://www.crnomelj.si/doc/Strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf

(Občina Črnomelj), Jože Prus (Vinska klet Prus), Maja Pucelj, Andrej Rade (Turizem na vasi. Rade), Petra Roginič (RIC Bela krajina), Matej Simčič (ZRSVN o.e. ...

Četrta faza prenove javne razsvetljave v občini Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/92958Prenova%20JR%20-%20%C4%8Detrta%20faza%20-%20DIIP.pdf

DIIP četrta faza prenove javne razsvetljave v Občini Krško ... Tabela 6: Prikaz stroškov zamenjave svetilk in ureditev drogov JR Krško. 12 ... pristojno službo ECE.

Pomoč družini na domu v občini Krško - priloge. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81273Pomo%C4%8D%20dru%C5%BEini%20na%20domu%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko%20-%20priloge..pdf

Krško, Bistro Štirica Krško, OŠ Krško, restavracije Stara krška pizzerija, OŠ Kostanjevica na. Krki, OŠ Podbočje, gostišča Žolnir, gostišča Tratnik, restavracije ...

Prenova javne razsvetljave v občini Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82856Investicijski%20program%20-%20Prenova%20javne%20razsvetljave%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko..pdf

Občino Krško in družbo KOSTAK d.d. Družba Kostak d.d. izvaja gospodarske javne ... Z izvedbo investicije se ne predvideva dodatnih zaposlitev, zato je število ...

analiza stanja turizma občine krško na osnovi podatkov ... - TIC Krško

https://www.visitkrsko.com/wp-content/uploads/2019/11/AnalizaTurizma_NaPodlagiPodatkovZa2017.pdf

TURIZEM V OBČINI KRŠKO v l.2017 – NA KRATKO V ŠTEVILKAH . ... Prihodi in prenočitve turistov v regiji in občini Krško . ... Učna pešpot Pikapolonica,.

Strategija razvoja turizma v občini Kobarid 2010 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/145/razvojturizma.pdf

Antonu: monumentalna kostnica nad Kobaridom, v kateri ... dobili s turističnim naseljem Nebesa, tudi gostinci – Jazbec, Kotlar in Franko – so si uredili ponudbo ...

Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/zaobcane/strategija-trzic-lo-res-secured.pdf

kolesarskih prireditev v naravi. Zakon o ... alnem dogajanju in kolesarskih izkušnjah, koledar kolesarskih dogodkov in modul za ... Čas izvedbe: 2016-2017.

Strategija za mlade v Občini Ljutomer 2018- 2022 ... - Občina Ljutomer

http://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/datoteke/dokumenti/Strategija%20za%20mlade%20v%20Ob%C4%8Dini%20Ljutomer%202018-%202022.pdf

2.3 Strateško urejanje področja mladine v Občini Ljutomer . ... strokovna znanja: skupinska dinamika, svetovalne tehnike, moderiranje, metode ... V Lavrič, M.

Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/projekti/strategija_turizma/strategija_turizma_sevnica_-_2.del.pdf

20 nov 2018 ... 2 Izhodišča za oblikovanje razvoja turizma na območju občine Sevnica za ... kamp – hiške na drevesih, plezalne stene, down-hill) – potenciali za stacionarni turizem. ... (šotor, oder, stoli, projektor, mobilne hladilne vitrine za vino) ... Sevniška salama, Salamiada, kvalitetni suhomesnati izdelki – doseči večjo ...

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=15616

7 apr 2015 ... Strategija turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015-2020. 1. UVOD . ... Se je pa pred kratkim v Bistri pri Vrhniki odprl youth hostel, za katerega ... znamenitostmi, kot so: rože blagajane, Pajsarjeva jama, Kovtrov mlin, literati. ... Na Stari Vrhniki so zapuščeni prostori bivše vojašnice, okrog je veliko zemljišča.

Strategija razvoja turizma v občini Radovljica ... - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/112/Strate%C5%A1ki%20in%20programski/2006/Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20ob%C4%8Dini%20Radovljica%202007-2013.pdf

21 jun 2006 ... Padalstvo, panoramski poleti. Alpski letalski center Lesce je osrednji hram slovenskega padalstva v katerem so se kalili številni svetovni prvaki.

strategija razvoja turizma v občini žalec - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_166_1787_3057.pdf

10 jun 2019 ... Fontana piv Zeleno zlato, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Jama. Pekel, Rimska ... V okviru Hopslandije je načrtovano kopališče,.

pregled razvoja moderne telesne kulture/športa v občini krško

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22071600ZvabAljaz.pdf

ALJAŢ ŢVAB. Ljubljana, 2016 ... popular sports in the municipality of Krško, namely speedway racing, swimming, football and ... Slika 18: Speedway prireditev .

Strategija razvoja RTV Slovenija 2018–2022

https://www.rtvslo.si/files/ijz/strategija_razvoja_rtv_slovenija_2018-2022.pdf

Strategija razvoja RTV Slovenija za obdobje 2018 do 2022 začrtuje osnovne cilje, ki jih želi ta ... risanke. Razs irili bomo nabor otros kega in mladinskega programa. ... poslušalec upravičeno pričakuje najboljše (aktualne, dobro vodene) ...

Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 ... - Kočevsko

https://www.kocevsko.com/assets/Uploads/Strategija-razvoja-turizma-v-obcini-Kocevje-2015-2025-verzija-1.1.pdf

Reško jezero. Gozdni rezervat Krempa. Kal v Jelenji vasi. Pragozd Krokar. Oreh v Kočevski Reki. Gozdni rezervat Goteniški Sneţnik. Gozdni rezervat Firštov rep.

Strategija razvoja turizma v Mestni obćini Kranj 2020 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5d9806ae-fbdc-460a-b94d-df5507d67e0b/3177964719760000000_4.%20Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20MOK%202020-priloga.pdf

Preśernov smenj, Jazz festival, Kostanjev piknik, Noć v Bitnjah, svetovni pokal v ... Na sredini obdobja izvajanja strategije (predvidoma leta 2017/2018) se izdela ...

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

https://www.novomesto.si/mma/-/2017091316043590/

Pohodniško društvo Novo mesto, PD Krka Novo mesto, KS Prečna. Ciljne skupine. Družine, šolske skupine, individualni ali organizirani sprehajalci, pohodniki in ...

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021

https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20turizma%20v%20MOV%20april%202017.pdf

Leta 2015 je Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) pristopila k ... Rudarski muzej poleg stalnih in občasnih razstav ter klasičnih ogledov podzemnega.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni občini koper do leta 2025

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/07/08-Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Strategija lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin. Ankaran, Izola, Koper in Piran) 2014–2020 (LI, 2016). Na področju turizma ...

OCENA OGROŽENOSTI nevarne bolezni zivali KRSKO - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/837591%20OCENA%20OGRO%C5%BDENOSTI%20nevarne%20bolezni%20zivali%20KRSKO.pdf

10 Razvrščanje gospodarstev in občin v razrede ogroženosti zaradi pojava ... Oceno ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Krško je ...

akcijski načrt za trajnostno energijo občine krško ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82293SEAP%20Kr%C5%A1ko%20-%20Akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

Elektro Celje: podatki o rabi električne energije po posameznih letih. • Iz terena: podatkov, ki smo ji pridobivali na terenu: podatkov za občino Krško, javnega ...

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81010Predlog%20Sklepa%20o%20podelitvi%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20za%20leto%202015..pdf

1 apr 2015 ... Predlog priznanja za VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: predlagamo, da se priznanje podeli podjetju VRTNI CENTER IN CVETLIČARNA KERIN, ...

7. seja Občinskega sveta Občine Krško, 23. 5. 2011 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/79579Seja%207.%20OS.pdf

23 maj 2011 ... kot so Vipap Videm Krško, Kostak Krško, družbo HESS, TEB, Gen ... zdravstveni dom, vrtec, lekarna in podobni, imeli v naselju Bučanje nekaj ...

8. seja Občinskega sveta Občine Krško, 16. 7. 2015 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/79532Seja%2008%20OS.pdf

16 jul 2015 ... socialno delo Krško, Upravna enota Krško, Valvasorjeva knjižnica, odvetniške pisarne, notar, sodišče ter druga podjetja in samostojni ...

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Tovarniška 18 8270 Krško Krško, 10 ...

http://www.vipap.si/pdf/drazba.pdf

10 mar 2015 ... navedenem roku zaprte in s pristavkom »Ne odpiraj - prijava na dajanje ponudb VIPAP. VIDEM KRŠKO d.d.« prispele na naslov Notar Miro ...

Lokalnega energetskega koncepta občine Krško/ II. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/128626LEK%20Kr%C5%A1ko%20-%20novelacija%202.pdf

10 maj 2018 ... Vir: Elektro Celje d.d.. Tabela 5: Poraba električne energije v občini Krško po skupinah odjemalcev, obdobje 2011 – 2016. 2011. 2012. 2013.

Romska strategija - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/126202Romska%20strategija%20-%20osnutek.pdf

24 apr 2018 ... osnutek Strategije reševanja romske problematike v občini Krško za ... nujne medicinske pomoči (urgenca) na katero prihajajo bolni Romi tudi, ...

gasilska zveza krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81323Dopis%20Gasilske%20zveze%20Kr%C5%A1ko..pdf

14 maj 2014 ... Gasilska zveza Krško in Občina Krško imata podpisano pogodbo o ... sodelujemo in se povezujemo s sosednjima GZ Sevnica in Brežice, ...

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Visit Vrhnika

https://www.visitvrhnika.si/si/files/default/razpisi/strategija_turizma_vrhnika_2014-2020.pdf

1 jan 2015 ... Gostilna in pizzerija Boter. 7. Gostilna in ... Pizzerija Papatek. 19. Mehiška ... Vrhnike kot »oaza miru« s svojo romarsko potjo ter drugimi svojimi.

Strategija razvoja turizma v občini Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Strategija.pdf

v Postojnski jami, tradicionalni Furmanski praznik, v zadnjih letih pa tudi ... letu 2016, izraziteje pa v letu 2017, kar po vsej verjetnosti sovpada z odprtjem.

strategija razvoja turizma - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/230478Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20obcini%20%C5%A0o%C5%A1tanj.pdf

izteku iz Šoštanja spusti v ozko sotesko Penka, čez katero poteka povezava s sosednjo. Savinjsko dolino. ... VINOTOČ IN OSMICA. Gre za dve obliki strežbe in ...

Strategija razvoja Grada Sveta Nedelja 2018.-2022. - Grad Sveta ...

https://grad-svetanedelja.hr/wp-content/uploads/2018/09/strategija-razvoja-grada-svete-nedelje-2018-2022.pdf

U strateškom planiranju, Grad Sveta Nedelja oslanja se na cijeli kontekst ... područja su i četiri jezera uz Savu: Orešje, Rakitje, Kerestinec i Strmec. Područje ...

Knjižnica Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/191814Knji%C5%BEnica%20Kr%C5%A1ko%20-%20prizidek%20-%20PZI.pdf

Alufinal ni več predmet aktivnosti pri izgradnji knjižnice v Krškem. Na pobudo Občine Krško je ZVKD iz Ljubljane podal svoje pogoje za širitev knjižnice v.