Publikacija šole 2017/2018 - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes

28 sep 2017 ... Kunšperk, Ples, Polje pri Bistrici, Srebrnik, Trebče in Zagaj iz občine Bistrica ob Sotli ... Novoletni okraski. Od načrta do ... Estet Kozje – izdelki in embalaža iz papirja. Gradiva in ... VELIKONOČNI PONEDELJEK. 27. april (petek).

Publikacija šole 2017/2018 - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes - Sorodni dokumenti

Publikacija šole 2017/2018 - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2017/09/PUBLIKACIJA-2017_18.pdf

28 sep 2017 ... Kunšperk, Ples, Polje pri Bistrici, Srebrnik, Trebče in Zagaj iz občine Bistrica ob Sotli ... Novoletni okraski. Od načrta do ... Estet Kozje – izdelki in embalaža iz papirja. Gradiva in ... VELIKONOČNI PONEDELJEK. 27. april (petek).

Publikacija šole 2016/2017 - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2016/09/PUBLIKACIJA-2016_17.pdf

29 sep 2016 ... Novoletni okraski. Vetrnica iz papirja oktober 2016 december 2016 maj 2017. 3. Novoletni okraski. Peščena ura. Marioneta - igrača iz odpadne ...

Publikacija šole 2016/2017 - OŠ Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2016/09/PUBLIKACIJA-2016_17.pdf

29 sep 2016 ... Novoletni okraski. Vetrnica iz papirja oktober 2016 december 2016 maj 2017. 3. Novoletni okraski. Peščena ura. Marioneta - igrača iz odpadne ...

K A Z A L O - Osnovna šola Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2016/09/PUBLIKACIJA-2016_17.pdf

29 sep 2016 ... Osnovna šola Bistrica ob Sotli izdaja publikacijo na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli /ZOsn-UPB3/ (Uradni list RS, št. 81/2006) in ...

kazalo - Osnovna šola Bistrica ob Sotli

http://www.osbistricaobsotli.si/files/2017/09/PUBLIKACIJA-2017_18.pdf

28 sep 2017 ... Osnovna šola Bistrica ob Sotli izdaja publikacijo na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli /ZOsn-UPB3/ (Uradni list RS, št. 81/2006) in ...

Učenje učenja - Osnovna šola Bistrica ob Sotli

http://www.osbistricaobsotli.si/files/2015/10/U%C4%8Denje-u%C4%8Denja-bro%C5%A1ura1.pdf

Učenje učenja ali kako naj se učim-gradivo za interno uporabo. • kako se uči: metode učenja, učne tehnike in delovne navade,. • naše ravnanje z otrokom,.

Publikacija sole in vrtca 2018-2019 - Osnovna šola Gustava Šiliha ...

http://www.os-laporje.si/files/2018/10/Publikacija-sole-in-vrtca-2018-2019.pdf

19 okt 2018 ... GOVORILNE URE ZA STARŠE IN KLEPETALNICE ZA OTROKE: ... tek na 300m (Luka Pučnik); 3. mesto - met krogle Larisa Kurnik; mentor:.

Publikacija 2018/2019 - Osnovna šola Domžale - Arnes

http://os-domzale.splet.arnes.si/files/2018/09/Publikacija_18-19.pdf

potrebna izkaznica. Šolska knjižnica je v OŠ Domžale odprta v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 8.20, od 9.55 do 10.15 in od 11.50 do 14.00 v PŠ Ihan pa.

seznam knjig za domače branje - Osnovna šola Bistrica ob Sotli

http://www.osbistricaobsotli.si/files/2019/09/Domace_branje.pdf

RANTA VRAČA UDAREC! 2. France Bevk: PASTIRCI. 3. Erich Kästner: LETEČA UČILNICA. 7. razred. 1. Janez Trdina: BAJKE IN POVESTI O GORJANCIH.

letno poročilo 2017/2018 - Osnovna šola Leskovec pri Krškem - Arnes

http://os-leskovec.splet.arnes.si/files/2014/01/LP-2017_18.pdf

26 sep 2018 ... Enota Mali Princ in Malček. 2 ... nabavili smo tudi novo pohištvo za pisarno računovodje (omare) in celotno pohištvo za tajništvo,. - nabavili smo ...

vpis v srednje šole - Osnovna šola Bistrica

http://www.os-bistrica.si/files/2017/01/VPIS-V-S%C5%A0-2017-predstavitev.pdf

Gimnazija Kranj. Omogoča vpis na več kot ... ŠPORTNI DOSEŽKI – pogoj za vpis v Gimnazija (športni oddelek) in Ekonomska gimnazija (športni oddelek ). Šola.

K A Z A L O - OŠ Bistrica ob Sotli - Arnes

http://osbios.splet.arnes.si/files/2016/09/PUBLIKACIJA-2016_17.pdf

29 sep 2016 ... Osnovna šola Bistrica ob Sotli izdaja publikacijo na podlagi 32. člena Zakona o osnovni šoli /ZOsn-UPB3/ (Uradni list RS, št. 81/2006) in ...

Publikacija - Osnovna šola Tržič - Arnes

http://os-trzic.splet.arnes.si/files/2019/09/PUBLIKACIJA-2019-20.pdf

26 sep 2019 ... Cici – vesela šola. Urška Frelih Meglič ( POŠ Podljubelj). Cici – vesela šola. POŠ Lom - Saša Rozman. Vesela šola 4., 5. razred Lom.

Publikacija 2013 - Osnovna šola Prestranek - Arnes

http://os-prestranek.splet.arnes.si/files/2015/10/PUBLIKACIJA-2013-2014.pdf

VIZITKA. OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK. Ulica 25. maja 14 a, 6258 Prestranek. Ravnateljica: Nataša Režek Donev. Telefon. Tajništvo. Faks. Računovodstvo.

publikacija 2019_20 - Osnovna šola Hinka Smrekarja - Arnes

http://osljhism1.splet.arnes.si/files/2015/10/PUBLIKACIJA-2019_20.pdf

50-08-184. Šolska svetovalna služba: 50-08-175/50-08-176. Elektronska pošta: [email protected] Spletna stran: http://www.hinko-smrekar.si/.

Letno poročilo 2016 - Osnovna šola Bistrica - Arnes

http://osbistrica.splet.arnes.si/files/2014/08/Letno-poro%C4%8Dilo-2016_Osnovna-%C5%A1ola-Bistrica.pdf

OSNOVNA ŠOLA BISTRICA. Begunjska cesta 2. 4290 TRŽIČ. Letno poročilo 2016. OSNOVNA ŠOLA BISTRICA. Ravnatelj: dr. Štefan Žun. Februar 2017 ...

Publikacija za šolsko leto 2017-18 - Osnovna šola Sostro

https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/dokumenti_pravilniki/170831a_publikacija_1718.pdf

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 . ... šolami zajema šolski okoliš področja Četrtne skupnosti Sostro. ŠOLSKI ZVONEC NA MATIČNI ŠOLI. 1. ura.

publikacija glasbene šole kočevje za šolsko leto 2017/2018

http://www.gs-kocevje.net/dokumenti/publikacije/Publikacija%20Gs%20%202017-18.pdf

31 okt 2017 ... Publikacija Glasbene šole Kočevje za šolsko leto 2017/2018. 8. ŠOLSKI KOLEDAR ZA GLASBENO ŠOLO KOČEVJE ZA LETO 2017/2018.

Publikacija 2018/2019 - osnovna šola zreče

http://spletnaoszrece.splet.arnes.si/files/2018/10/Publikacija-2018_19.pdf

26 okt 2018 ... Na podružnični šoli Gorenje sta v novi stavbi dve učilnici. Učenci ... CENE ŠOLSKE PREHRANE. MALICA. Razred. Cena na dan. 1.−9. 0,80 €.

Publikacija 2018/19 - Osnovna šola II Murska Sobota

http://os2ms.splet.arnes.si/files/2015/09/OS2Publikacija201819.pdf

Ustanovitelj OŠ II Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota. Ustanoviteljeve pravice izvršuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota. ŠOLSKI OKOLIŠ.

publikacija 2018/2019 - Osnovna šola Otlica

http://www.os-otlica.si/files/2011/12/%C5%A0olska-publikacija-2018_2019.pdf

Ana Kalin (05 364 95 33). Pavlina Bizjak (05 364 95 34). Tanja Polanc (05 364 95 32). USTANOVITELJ. Ustanovitelj Osnovne šole Otlica je Občina Ajdovščina.

Letno poročilo 2018 - Osnovna šola Bistrica

http://www.os-bistrica.si/files/2014/08/Letno-poro%C4%8Dilo-2018__15_2_2019.pdf

POSLOVNO POROČILO OŠ Bistrica – SPLOŠNI DEL ... Osnovna šola Bistrica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi ...

publikacija osnovne šole brežice 2019-2020 - Osnovna šola Brežice

http://osb.splet.arnes.si/files/2015/08/PUBLIKACIJA-2019-2020_1.pdf

30 sep 2019 ... Tečaj CPP bodo lahko opravili učenci 8. in 9. razreda in si s tem pridobili izpit za kolo z motorjem (izven šole). ... Posavc d.o.o. (Ivan Vogrinc).

Publikacija OŠ Globoko 2019-20 - Osnovna šola Globoko - Arnes

http://os-globoko.splet.arnes.si/files/2019/10/publikacija-19-20.docx.pdf

13 okt 2019 ... Vsebina CŠOD Lipa. 2. Zimski športni dan. 3. Atletski mnogobojček. 4. Pomladanski pohod. 5. Plavanje. 30. 9.–2. 10. 2019 januar 2020.

Osnovna šola Gabrovka – Dole Publikacija Šolsko leto 2018/2019

http://osnovna-sola-gabrovka-dole.splet.arnes.si/files/2017/09/Publikacija_18_19_delovan-verzija-4_LEKTORIRANO2.pdf

Št. Lovrenc, Hude Ravne, Jelenska Reber, Ježevec, Kal pri Dolah, Magolnik, Mala Goba, Prelesje, Prevale,. Preženjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, ...

publikacija oš miren - Osnovna šola Miren - Arnes

http://miren.splet.arnes.si/files/2019/09/2-Publikacija-2019-2020-1-1.pdf

2 sep 2019 ... OŠ MIREN. Šolsko leto 2019/2020. VIZIJA NAŠE ŠOLE. Na naši šoli si s kvalitetnim delom prizadevamo izobraziti in vzgojiti uspešne in ...

letni delovni načrt oš vič 2017/18 - Osnovna šola Vič - Arnes

http://osvic.splet.arnes.si/files/2017/10/LDN-2017-18.pdf

15 okt 2017 ... Nada Brezec. 8. D. Nataša Žemva ... Bambič Nada, Mateja Hatlak, Bojana Bohinc. 2D ... Šport (NIP ŠPO): Nada Bambič, Boštjan Omerzel.

poslovno poročilo osnovne šole koper - Osnovna šola Koper - Arnes

http://oskoper.splet.arnes.si/files/2018/02/POSLOVNO-PORO%C4%8CILO-2018-zaklju%C4%8Deno.pdf

21 feb 2019 ... SONJA BELAC. DEJAN PINTAR. 7. C. GORAN MALENIĆ. KATJA ŠTOK FORTUNAT. 7. D. HELENA RAIMONDI BRATOŽ. KARMEN RODMAN.

Letni delovni načrt šole 2018/19 (končna verzija) - Osnovna šola ...

http://os-jmdpl.splet.arnes.si/files/2018/09/Letni-delovni-na%C4%8Drt-%C5%A1ole_2018_19_O%C5%A0-Janka-Modra-Dol-pri-Ljubljani.pdf

13 sep 2018 ... Delovni čas na šoli. 9. 3. ... Cilji prehrane, vrste obrokov, cenik in urnik obrokov prehrane. 44. 19. ... M80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, – M. Številka vpisa v ... naravoslovje in tehnika. 3. 3 ... tudi letos sodelovanje z Zdravstvenim domom Črnuče (timski sestanek komisije za odloženo šolanje,.

jedilnik SEPTEMBER 17-Bistrica - Osnovna šola Bistrica

http://osbistrica.splet.arnes.si/files/2014/08/jedilnik-SEPTEMBER-17-Bistrica.pdf

1 sep 2017 ... Korenčkova juha, pleskavica, džuveč riž, kumare v solati. 7/9/17 čet ... Čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, zelje v solati. 14/9/17 čet ... Pečeno piščančje bedro, naravna omaka, zeljne krpice, zelena solata s paradižnikom.

Osnovna šola CIRKOVCE Šolska publikacija 2016/2017 - OŠ Cirkovce

http://www.os-cirkovce.si/files/2015/08/publikacija_cirkovce_16_17_ver05.pdf

Osnovna šola Cirkovce. Publikacija 2016/2017. 2. Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci! Ob začetku šolskega leta želim, ...

vrtec pesnica in vrtec pernica publikacija 2017/18 - Osnovna šola ...

http://www.ospesnica.si/2017_18/images/stories/Dokumenti/Publikacija17-18_VRTEC.pdf

19 jun 2018 ... Vrtec vodi dnevnik in priprave s pomočjo računalniškega programa e-. Asistent za vrtce, vso ostalo dokumentacijo pa shranjuje v skladu s.

Letni delovni načrt 2018-2019 - Osnovna šola Prestranek - Arnes

http://os-prestranek.splet.arnes.si/files/2016/12/LDN-18-19.pdf

Letni delovni načrt OŠ Prestranek za šolsko leto 2018/2019. 3. Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebine, obseg in razporeditev vzgojno izobraževalnega.

Publikacija šole za šol. l. 2019/20 - OŠ Gabrovka-Dole - Arnes

http://osnovna-sola-gabrovka-dole.splet.arnes.si/files/2017/09/Publikacija-%C5%A1ole-za-%C5%A1ol.-l.-2019-20.pdf

Št. Lovrenc, Hude Ravne, Jelenska Reber, Ježevec, Kal pri Dolah, Magolnik, Mala Goba, Prelesje, Prevale,. Preženjske Njive, Radgonica, Selce, Slavina, ...

Publikacija OŠ Kozara Nova Gorica 2018/19 - osnovna šola kozara ...

http://www.os-kozara.si/files/2018/10/Publikacija1819.pdf

2 okt 2018 ... Vrtec Nova Gorica. Barbara Romih. OŠ Frana Erjavca N. G.. Biljana Petrović. OŠ Frana Erjavca N. G.. OŠ Milojke Štrukelj N. G.. Alenka Vuga.

Osnovna šola CIRKOVCE Šolska publikacija 2018/2019 - OŠ Cirkovce

http://os-cirkovce.splet.arnes.si/files/2015/08/publikacija_cirkovce_18_19-.pdf

Šola in dom naj se dopolnjujeta pri svojem poslanstvu. Pomagajmo si pri ... Poleg tega se vsako šolsko leto v sodelovanju z OŠ Kidričevo in OŠ Breg organizira.