12. Strategija razvoja zdravstva na območju občin ... - Občina Žiri

23 nov 2017 ... službe. Koncesija je akt, ki omogoča zasebnikom opravljati javno službo. Za opravljanje ... nevrolog, psiholog ... OE LJUBLJANA. 1844. 2617, ...

12. Strategija razvoja zdravstva na območju občin ... - Občina Žiri - Sorodni dokumenti

Strategija razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja ...

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/97761Strategija%20razvoja%20zdravstva%20UESL_predlog%20za%20OS_13.09.2017_16.10.2017_cistopis.pdf

Elizabeta Rakovec, Občina Gorenja vas – Poljane, direktorica občinske uprave ... Petra Mesec Rodi, dr. med., ZD Škofja Loka, vodja splošne ambulante.

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=15328

pri čemer štiri občine (Maribor, Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica in Ruše) razpolagajo s 94,4 %, samo ... www.dzs.hr) št. prebivalcev. 237.000. 1.203.986. 1.113.

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin ...

https://www.ajdovscina.si/mma/Strategija%20razvoja%20turizma%20Vipavske%20doline%20na%20obmo%C4%8Dju%20ob%C4%8Din%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20in%20Vipava%20.pdf/2016091911033018/?m=1474275772

Rezultati srečanj so jasno prepoznane vrednote Vipavske ... Festival 360° Vipavska dolina, Rally Vipavska dolina, Kolesarski festival Ajdovščina, Rock. Batuje ...

Strategija razvoja zdravstva UESL - Občina Škofja Loka

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/97761Strategija%20razvoja%20zdravstva%20UESL_predlog%20za%20OS_13.09.2017_16.10.2017_cistopis.pdf

Fizioterapija: dejavnost javne službe fizioterapije se po podatkih za april 2017 izvaja v 58 % (5,5 nosilca) v okviru javnega zavoda OZG oz. ZD Škofja Loka ter 42 ...

Strategija razvoja gasilstva na območju občine ... - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/19%20seja%202%20tocka%20-%20Strategija%20razvoja%20gasilstva%20na%20obmocju%20obcine%20Ajdovscina%202017%20-%202027.pdf/2017082913382844/?m=1504006707

29 nov 2016 ... Strategija bo v obdobju 2017-2027 osnovni temelj za načrtovanje proračuna ... v času februar-marec in julij-avgust prepoved kurjenja v naravi.

3. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja ... - Občina Žiri

https://www.ziri.si/files/other/news/153/12008520180327_19_3%20Na%C4%8Drt%20razvoja%20O%C5%A0O%20%C5%BDiri%20novelacija.pdf

27 mar 2018 ... Uvedena tehnologija HDTV in UHD TV. Uvedena tehnologija DAB . Ponudba storitev Hbb TV in tematskih radijskih programov ... ali Svislar.

strategija razvoja turizma - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/230478Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20obcini%20%C5%A0o%C5%A1tanj.pdf

izteku iz Šoštanja spusti v ozko sotesko Penka, čez katero poteka povezava s sosednjo. Savinjsko dolino. ... VINOTOČ IN OSMICA. Gre za dve obliki strežbe in ...

Strategija razvoja kmetijstva - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/230252Strategija%20razvoja%20kmetijstva.pdf

1 jun 2000 ... Povprečna letna temperatura območja znaša od. 10,4 do 11,8° Celzija. Januarske temperature znašajo od –1,1 do 7° C in juliju od. 20,9 do 23 ...

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2016100607444784/

NA OBMOČJU. OBČIN AJDOVŠČINA IN VIPAVA 2016 – 2030 ... planinarjenje, plezanje po naravni plezalni steni, kolesarjenje, jadralno padalstvo, zmajarstvo,.

strategija razvoja turizma vipavske doline - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/STRATEGIJA%20RAZVOJA%20TURIZMA%20VIPAVSKE%20DOLINE.pdf/2017011614171829/?m=1484572614

Pri snovanju turistične ponudbe pa je Vipavska dolina mišljena kot celota, saj turistov ... njene naravne danosti, kulturno zgodovinske znamenitosti, kulinariko in ...

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/Strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf

Martin Lindič (Kolpa Adventures Radenci), Stane Malerič (Turizem Malerič), ... Osrednja naravna znamenitost je Kolpa, čista, topla ... porastu t.i. "glamping".

strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko ... - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/Osnutek%20SLR,%2010.redna%20seja%2026.4.2016/2016042112010363/

Izola. Zdravstveni dom Sežana so ustanovile štiri občine: Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina. Glavni sedež je na Partizanski cesti 24, Sežana, po ostalih ...

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018 - 2027 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2018/11/124866_strategijarazvojaturizmavobciniig2018-2027.pdf

2.2.2 Kulinarika. V Občini Ig nudijo gostinske storitve Gostilna Hram (prej Gostilna Gerbec) in Gostilna Ulčar na. Igu, Pizzerija MM ter Gostilna in pizzerija Mars v ...

Strategija lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in ... - Občina Luče

https://www.luce.si/Files/TextContent/83/1575648179665_Strategija-lokalnega-razvoja-LAS-ZS%C5%A0D_2014-2020%20.pdf

27 jan 2016 ... Ljubno, Skok čez kožo v Velenju, Vaške igre v Šmartnem ob Paki, Jajčarija, Flosfest, Lučki dan,. Festival ovčje volne Bicka, Festival gorskega ...

Strategija razvoja socialnega varstva v občini ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/230251Strategija%20razvoja%20socialnega%20varstva%20v%20obcini%20Grosuplje%202011%20-%202015.pdf

V občini Grosuplje deluje Krizni center za otroke Hiša zavetja Palčica. KCO Palčica je zatočišče za otroke stare od 0 do 6 let, ki jih je potrebno čimpreje umakniti ...

Strategija razvoja turizma Podčetrtek, Bistirca ob ... - Občina Kozje

https://www.obcina-kozje.si/files/other/news/69/194919Strategija%20razvoja%20turizma%20Pod%C4%8Detrtek%20Bistirca%20ob%20Sotli%20in%20Kozje.pdf

4 dec 2018 ... park Aqualuna, večnamenska športna dvorana Podčetrtek, Samostan in lekarna Olimie,. Jelenov greben ipd.). Turistično destinacijo letno ...

Predstavitev projekta Strategija razvoja in ... - Občina Rogaška Slatina

http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/OS_5_2019_T_10.pdf

17 apr 2019 ... destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020-2027 ... VICHY v Franciji – mesto, zdravilišče, medical center-klinika, kozmetika, spominki pod ...

Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2019/04/Strategija-trajnostnega-razvoja-blejskega-turizma-2018-2025-6.pdf

Jez. pro- menada kulinarika gostinci. 4. Okusi Bleda. (6x) skupaj pribl. 50.000 kulinari- ka. 33 % 67 % x x 10–23 mehan. glasba. Prome- nada. Jez. pro- menada.

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine ... - Mestna občina Kranj

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/mestni_svet/seje2006-10/microsoft_word_-_7_2_strategija_trajnostnega_razvo.pdf

12 okt 2006 ... Kultura in turizem. Gorenjski muzej. 46%. 4,11. Prešernovo gledališče. 65%. 3,99. Kino Center. 36%. 3,53. Osrednja knjižnica Kranj. 53%. 3,95.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni ... - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/03/Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Pregled ključnih elementov strategije TURIZEM KOPER 2025 ... in celotno območje občine razviti kot zaokroženo destinacijo prihoda, s čemer se Koper ... Z vidika turizma je segment potniških ladij pomemben zaradi pretoka potnikov na.

Priloga 1 Zdravstvena in lekarniška dejavnost na območju občin ...

https://www.skofjaloka.si/files/other/news/131/97758Priloga%201_Analiza%20stanja_zmanjsana%20velikost.pdf

(8.člen) Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno ... domovi (Bled-Bohinj, Kranj, Jesenice, Škofja Loka, Radovljica, Tržič). ... Okulist. 1/2 Splošni. 1/2 Medicina dela. Zobozdravnik. Optik. Zobozdravnik.

Seznam katastrskih občin v območju s submediteranskim ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2017-01-0545-2009-01-5147-npb3-p2.pdf

2386 BATUJE. 2387 SELO. 2388 KAMNJE. 2389 SKRILJE. 2390 DOBRAVLJE ... 2439 GRIŽE. 2442 ŠTORJE. 2448 GORNJE VREME. 2449 VREMSKI BRITOF ...

Ocena varnostnih razmer na območju občin PP Kranj - 2017

https://www.cerklje.si/files/other/news/30/1318455a%20Poro%C4%8Dilo%20PP%20-%20Ocena%20varnostnih%20razmer%20na%20obmo%C4%8Dju%20ob%C4%8Din%20PP%20Kranj%20-%202017.pdf

23 apr 2018 ... Policijska postaja Kranj (v nadaljevanju: PP Kranj) je območna policijska postaja oz. organizacijska enota policije, ustanovljena za neposredno ...

zaključni račun proračuna in letno poročilo občine žiri ... - Občina Žiri

https://www.ziri.si/files/other/news/153/1230332017%20KOMPLET.pdf

28 feb 2018 ... KOSILNICA BCS 630 WS MAX ... nakzup kosilnice v znesku 871,20; ostali stroški prestavljajo razno vzdrževanje ... Pregled je opravil zunanji izvajalec – podjetje Revidera d.o.o. Slovenska Bistrica, ki je dne 26.9.2017 izdalo.

IDZ kolesarsko omrežje Občine Žiri - Občina Žiri

https://www.ziri.si/files/other/news/153/50255IDZ%20kolesarsko%20omre%C5%BEje%20Ob%C4%8Dine%20%C5%BDiri_3%20teksti%20in%20grafika.pdf

kolesarske poti oz. navezavo kolesarskih povezav občine Žiri na mrežo kolesarskih ... (smer Cerkno (smer Primorska) / Škofja Loka (smer Gorenjska)).

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/134687Strategija%20turizma%202018-2022.pdf

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

strategija razvoja občine žalec za obdobje 2014–2020 - Občina Žalec

http://www.zalec.si/seje/gradivo_tocka_118_1031_1742.pdf

Delovna skupina PODJETNIŠTVO, KONKURENČNOST in TRG DELA. Koordinatorica ... 6.2 PRIORITETA 2 – ZNANJE: Razvoj kadrov za podjetništvo in zaposlovanje, ... Žalec, predstavnikov javnih zavodov, razvojnih in drugih organizacij, odgovornih za ... problematičen, z izjemo določenih točk v mestu Žalec in turističnih.

Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023 - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/1600343-4%20Strategija%20razvoja%20turizma_final.pdf

D7 Prenova portala www.visit-idrija.com (po novem www.idrija.si) skladno s to strategijo in potrebnimi tehnologijami za izvajanje spletne prodaje in marketinških ...

Strategija razvoja Občine Semič do leta 2010 - Občina Semič

https://www.semic.si/files/other/news/119/185601Strategija%20razvoja%20Ob%C4%8Dine%20Semi%C4%8D%20do%20leta%202010.pdf

območju celotno lovišče v upravljanju Lovske družine Smuk Semič ali dveh ... in tabornikov – sam pa namerava urediti mladinski hotel s skromno ponudbo ...

Strategija razvoja turizma v občini Kobarid 2010 - Občina Kobarid

http://www.kobarid.si/attachments/article/145/razvojturizma.pdf

Antonu: monumentalna kostnica nad Kobaridom, v kateri ... dobili s turističnim naseljem Nebesa, tudi gostinci – Jazbec, Kotlar in Franko – so si uredili ponudbo ...

Strategija razvoja gasilstva v Občini Semič 1.1.2020 ... - Občina Semič

https://www.semic.si/files/other/news/119/228540Tocka%207_2%20-%20Strategija%20razvoja%20gasilstva%20v%20Obcini%20Semic%201.1.2020-31.12.2024.pdf

Komisija Gasilske zveze Semič za pripravo Strategije razvoja gasilstva v ... Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev (objavljena v reviji Gasilec, št.

Strategija razvoja kolesarskega turizma v občini Tržič - Občina Tržič

https://www.trzic.si/doc/zaobcane/strategija-trzic-lo-res-secured.pdf

kolesarskih prireditev v naravi. Zakon o ... alnem dogajanju in kolesarskih izkušnjah, koledar kolesarskih dogodkov in modul za ... Čas izvedbe: 2016-2017.

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/datoteke/8443_strategija_razvoja_obcine_vrhnika_za_obdobje_2006-2020.pdf

Primož Pusar, univ.dipl.eoc, s.p.. TURIZEM. Maja Dremelj ... 0,7. 1,5. 2,1. 0,3. 0,9. 3,3. Število. /. 1. 1. 1. 2. 66. 438. Vrtnarstvo. %. /. 0,3. 0,3. 0,5. 0,5. 0,7. 0,5.

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=15616

7 apr 2015 ... Strategija turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015-2020. 1. UVOD . ... Se je pa pred kratkim v Bistri pri Vrhniki odprl youth hostel, za katerega ... znamenitostmi, kot so: rože blagajane, Pajsarjeva jama, Kovtrov mlin, literati. ... Na Stari Vrhniki so zapuščeni prostori bivše vojašnice, okrog je veliko zemljišča.