Razlaga Uredbe (ES) št. 561/2006 za pomoč pri usklajenemu ...

2 feb 2013 ... (e) „drugo delo― pomeni vse dejavnosti, ki so opredeljene kot delovni čas v členu 3(a) Direktive. 2002/15/ES, razen „vožnje―, vključno s ...

Razlaga Uredbe (ES) št. 561/2006 za pomoč pri usklajenemu ... - Sorodni dokumenti

Razlaga Uredbe (ES) št. 561/2006 za pomoč pri usklajenemu ...

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/trace_explanatory_text_sl.pdf

2 feb 2013 ... (e) „drugo delo― pomeni vse dejavnosti, ki so opredeljene kot delovni čas v členu 3(a) Direktive. 2002/15/ES, razen „vožnje―, vključno s ...

Razlaga Uredbe (ES) št. 561/2006 za pomoč pri ... - Europa

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/trace_explanatory_text_sl.pdf

2 feb 2013 ... (e) „drugo delo― pomeni vse dejavnosti, ki so opredeljene kot delovni čas v členu 3(a) Direktive. 2002/15/ES, razen „vožnje―, vključno s ...

Razlaga Uredbe 1143/2014/EU za različne skupine ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/IASUredba_Razlaga.pdf

19 dec 2019 ... mali azijski mungo Herpestes javanicus. ... žival ste imeli že pred začetkom veljavnosti določil uredbe za njih (na primer pred 3. avgustom.

Pomoč starejšim občanom v okviru Centra za pomoč na domu Klas

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/382

prof. dr. Marija Ovsenik. Deskriptorji: stari, socialno delo s starimi, pomoč na domu, uporabniki ... 2.2 Položaj staranja prebivalstva v mestni občini Nova Gorica .

E-pomoc Psychologiczna pomoc w Internecie - teoria i ... - Psychotekst

http://www.psychotekst.pl/pdf/E-pomoc%20Psychologiczna%20pomoc%20w%20Internecie%20-%20teoria%20i%20praktyka.pdf

Doświadczenie online: konsultacje na czacie Psychotekstu, psychoterapia w poradni. ePsychoterapia.pl, kursy umiejętności e-learning, współpraca z ...

First Conditional-razlaga, vaje

http://www.sola-rodica.si/files/2020/03/First-Conditional-razlaga-vaje-%C5%A0mit-1.pdf

clause – poved je iz dveh delov: if clause – odvisni stavek. PRESENT SIMPLE main clause – glavni stavek. WILL FUTURE (FUTURE SIMPLE). If you study hard,.

EVA: 2006-1611-0024 Številka: 00712-40/2006/21 ... - IUS-INFO

http://www.iusinfo.si/Priloge/Poro/PORODZ2006N99P1.pdf

14 sep 2006 ... zavezanci za davek in določena vsebina davka, kaj se šteje za ... katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, in bi lahko ugotovljeni podatki vplivali na ... Pooblaščena oseba lahko pregleduje verodostojnost celotne dokumentacije in ... katerih tržna vrednost je zaradi njihovih posebnih lastnosti težje ...

IMS GPH-luvut 2006 ja tasoituksien erot 2006-2005

http://avomeripurjehtijat.org/aineisto/gph2006gph.pdf

ELAN 295. ESF. 2000 IMS. 480. 0.67. 685.7. 679.0. 3.3. 6.7. 8639 PÄRE. T95. KPS. 1995 IMS. 252. 0.00. 686.0. 676.8. 5.8. 9.2. 9858 MERINNA. ELAN 31. ME.

Astrološka razlaga sanj - Misteriji

https://www.misteriji.si/media/wysiwyg/Astroloska_razlaga_sanj.pdf

24 okt 2016 ... Astrolo{ka sanjska knjiga, ki nam pomaga razvozlati pomen sanj glede na na{e. Son~evo astrolo{ko znamenje. V njej lah- ko poleg obi~ajne ...

rAzlAgA Sprememb v imenovAnju AnorgAnSkih Spojin

http://www.jutro.si/datoteke/gradivo/imenovanje_ogled.pdf

(smiselnost izbora vrste nomenklaturnega sistema);. ▷ imenovanje spojin ni temeljni cilj poučevanja kemije. Andrej Smrdu. Nomenklatura anorganske kemije.

Kratka razlaga Pisma Rimljanom - KUD Logos

http://kud-logos.si/knjige/e_16_Karl_Barth.pdf

Za kud Logos Mateja Komel Snoj. Ljubljana 2017. Elektronska izdaja e–16. Elektronski vir (pdf). Način dostopa (url): http://www.kud-logos.si/e-knjige/ ...

RAZLAGA KRATIC ŠOLSKIH PREDMETOV Obvezni predmeti ...

http://vajaracomrezja.splet.arnes.si/files/2018/09/Razlaga-kratic-%C5%A1olskih-predmetov.pdf

tuji jezik: angleščina. NI3 nemščina 3. LUM likovna umetnost. SLZ. Sonce, Luna, Zemlja. GUM glasbena umetnost. DIP daljnogledi in planeti. GEO geografija.

razlaga pogostih situacij, s katerimi se srečujemo… - Sindikat ...

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik78.kor1_.pdf

12-591 • Elektronski naslov: [email protected] • Sindikalna spletna ... edina logična rešitev prodaja in nakup ... že nekaj dni nastaja maketa železniške.

Avtentična razlaga 5. odstavka 21. člena Odloka o ... - Občina Divača

https://divaca.si/mma/avtenticna_razlaga_5_odstavka_21_clena_odloka_o_obcinskem_prostorskem_nacrtu_obcine_divaca/2019050715244865/?m=1557235488

7 maj 2019 ... pojasnjuje na način, da se smer slemena glede na plastnice določi pri tistih stavbah, ki sodijo med manj zahtevne ali zahtevne objekte, če so ...

Razlaga dopolnjenih meril za ocenjevanje znanja ... - Šport mladih

https://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/NSP/NSP_prirocnik_oktober_2018.pdf

Osnovni skok na glavo skozi obroč. Pri skoku ... Učenec poišče reševalni obroč in ... Halbigova metoda) bodisi uporabi določenih pripomočkov (Fredov metoda,.

RAZLAGA ODLOMKOV STARE ZAVEZE Abraham daruje Izaka ...

http://nadskofija-ljubljana.si/wp-content/uploads/Iz%C5%A1la-prenovljena-revija-Bo%C5%BEja-beseda-danes.pdf

Odgovorna urednica (v. d.): Jana Podjavoršek. Urednica: Špela Fortuna. Lektoriranje: Dragica Perme. Fotografije: Pavel Berden (str. 3), Jana Podjavoršek (str.

1 1. Što je prva pomoć? Prva pomoć je skup postupaka kojima se ...

https://www.autoskola-zarkovic.hr/testovi/Prva_pomoc.pdf

vrat te ih održavati u ravnini tijela (neutralan položaj) kako bi se spriječili pomaci ... Nekoliko centimetara iznad rane zaveže se trokutasta marama, kravata ili šal ...

i uredbe - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32008R0273&from=BG

29 mar 2008 ... (a) je meja zaznavnosti največ 0,5 % in ... zgornja meja je 12,96 kg/t. ... delež/delež površine) trigliceridov in holesterola ter jih uporabite pri ...

Navodila za izvajanje uredbe

http://www.biotechnology-gmo.gov.si/fileadmin/datoteke/Navodila/Navodila_za_uredbo_merila_04.pdf

organizma v prejemni organizem. 5. Vključek je genski material, ki se ga vključi v vektor. Razlaga: Ni potrebna. 3. člen œ ocena tveganja. Merila za uvrłčanje del ...

SNEŽNA SEZONA 2005/2006 Snow season of 2005/2006

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2007/064.pdf

padla velika količina snega, po nižinah pa je bila odjuga z dežjem. ... V petek, 25. novembra, je v večernih urah začelo snežiti po vsej ... Novo mesto. 79. 51.

USPOREDBA UREDBE O RAČUNOVODSTVU ... - Tim Dobit doo

https://www.tim-dobit.com/Usporedba%20Uredbe%20i%20novog%20Pravilnika-1.pdf

negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute ... Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a.

PRVA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ MEDICINSKA POMOČ

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Bolni%C4%8Dar/11%20Nagla%20obolenja%20%2810%202016%29.pdf

PRVA IN NUJNA. MEDICINSKA POMOČ. MEDICINSKA POMOČ za certificirane prve posredovalce. NAGLA ... SRČNI INFARKT. (Akutni miokardni infarkt = AMI) ...

Odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo Uredbe o ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/odgovori_na_vprasanja_razvrscanje_objektov.pdf

21 jan 2019 ... stopnice, oder za prireditve, leseni podesti… ... stavba pod CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe ali rastlinjaki pod CC-SI 12711.

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih ...

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Obrazlozitev_Uredba_zivalske_2016.pdf

Pravna podlaga. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. (v nadaljnjem besedilu obrazložitve: uredba) se ...

Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o ...

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2018/10/vabilo-uredba-o-razvrscanju-objektov-in-pravilnika-8.11.2018.pdf

Maribor, 16. oktober 2018. Vabimo Vas na informativni ... objektov. Informativni posvet bo potekal v četrtek, 8. novembra 2018, ... Uredba o razvrščanju objektov.

VPRAŠALNIK za izdajo obrazca A1 po 13. členu Uredbe ES ... - ZZZS

https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/6d6323d9-8fe9-4b66-9573-ced736cf8e90/A1-PD VPRA%C5%A0ALNIK za dolo%C4%8Ditev zakonodaje %282%29.pdf?MOD=AJPERES

za izdajo obrazca A1 po 13. členu Uredbe ES 883/2004 ter 14. in 16. členu Uredbe (ES) 987/ ... družbenik-poslovodna oseba, za katero se zahteva obrazec A1.

Predlog uredbe o uniformi, oznakama zvanja i naoružanju ...

http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=198207&rType=2&file=35_2_107_09_04_2015.pdf

Ovom uredbom propisuju se uniforme, oznake zvanja i naoružanje policijskih ... Član 9. Izgled, tehničke karakteristike, vrsta materijala, način nošenja i rokovi trajanja ... Odredba iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na policijske službenike ...

OSNUTEK 2 Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/396927?disposition=inline

12 jul 2019 ... ZSKZ B in 46/14) in na podlagi tega Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, ...

1 OBRAZLOŽITEV Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembi ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/254287?disposition=inline

hrupu zmanjšajo v največji možni meri in jo omejijo, v kolikor je izvedljivo, le na ... Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v 1. ... da smatramo obratovanje gradbišč za dejavnost, ki se izvaja občasno ter v naravnem oziroma življenjskem okolju povzroča hrup le v času gradnje, saj jo na ...

Odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo Uredbe o razvrščanju

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/odgovori_na_vprasanja_razvrscanje_objektov.pdf

21 jan 2019 ... Uredba: Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. ... Tehnična smernica: Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov. 1.

Strokovno mnenje za spremembo Uredbe o uporabi plovil na ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Strok_mnen_Plov_Ljubljanica22122014_DRSV%281%29.pdf

in za Gruberjev prekop za izvajanje lovsko-gospodarskih načrtov in ribiško-gojitvenih načrtov, z omejitvami: - dolžina plovila < 5m,. - plovilo z motorjem na ...

Smernice za izvajanje Uredbe (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu ...

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Prepovedi_in_omejitve/Nevarne_kemikalije/Opis/Smernice_za_izvajanje_Uredbe_649_12_o_izvozu_in_uvozu_nevarnih_kemikalij_SI.pdf

1 jul 2015 ... skladu z direktivo DSD in direktivo DPD; piktogrami za nevarnost iz ... za kemikalijo X, ker velja zanjo prepoved na ravni podskupine „pesticid iz ...

Osnutek uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in ...

http://www.kis.si/f/docs/zapisniki_sestankov/OBRAZLOZITEV_Osnutek_UREDBE_21_9.2012.pdf

gradnjo in obratovanje naprav, v katerih se z biološkimi postopki predelujejo biološko ... drugih komponent mešanice in preseka kope paziti, da gostota celotne ...

končno poročilo o opravljeni raziskavi o uporabi uredbe o ...

https://www.notar-z.si/upload/files/Zakljucno%20porocilo_SI.pdf

Veljavnost glede oblike izjave o sprejemu dediščine ali odpovedi dediščini, volila ... oporoka in pogodba o dedovanju, izjava o sprejemu ali opustitvi dediščine).

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, EK ...

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SNP/ZV-2020/PPT-Smelt/2_Uredba_KOPOP_KSS_23-12020_kon.pdf

23 jan 2020 ... Upravičenci, ki so na določenih površinah KMG izvajali ukrep KOPOP/EK, lahko po zaključeni petletni obveznosti za izvajanje ukrepa ...

Pojasnila v zvezi z izvajanjem Uredbe o razvrščanju objektov glede ...

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/JANUAR_13/NET/APRIL/Pojasnila_v_zvezi_z_izvajanjem_Uredbe.pdf

8 apr 2013 ... OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE. Pravna podlaga uredbe. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno ...