Supervizija v klinični psihologiji - Zbornica kliničnih psihologov

Klinična psihologija in supervizija. Kliničnopsihološka obravnava obsega znanstveno utemeljeno oceno, razlago, zdravljenje in preprečevanje psiholoških težav ...

Supervizija v klinični psihologiji - Zbornica kliničnih psihologov - Sorodni dokumenti

Supervizija v klinični psihologiji - Zbornica kliničnih psihologov

http://klinicna-psihologija.si/wp-content/uploads/2019/08/zkpsi_supervizija_2018.pdf

Klinična psihologija in supervizija. Kliničnopsihološka obravnava obsega znanstveno utemeljeno oceno, razlago, zdravljenje in preprečevanje psiholoških težav ...

Teoretski temelji ocenjevanja osebnosti v klinični psihologiji ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_2/benedik.pdf

... vodi k razvoju kliničnopsihološke stroke in psihologije kot znanosti. Ključne besede: klinična psihologija, kliničnopsihološko testiranje, ocenjevanje osebnosti.

univerzitetni klinični center ljubljana - Klinični oddelek za bolezni ...

http://www.kobz.si/si/Dokumenti/TEST%20Z%20NAGIBNO%20MIZO.pdf

Namen testa z nagibno mizo je izzvati podobne simptome kot ste jih imeli spontano, ko ste izgubili oz. skoraj izgubili zavest. Hkrati pa s stalnim merjenjem ...

Pot sprejemanja strokovnih priporočil in kliničnih smernic

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2860/2283/

Ksenija Geršak, Maja Šoštarič, Radko Komadina, Franc Strle, Zlatko Fras. 1. Uvod. Z novimi znanji o etiologiji in patoge- nezi, z novimi preiskovalnimi metodami.

podoba in urejenost študentov zdravstvene nege fzv um na kliničnih ...

http://www.fzv.um.si/sites/default/files/studenti/Podoba_studenta_2014.pdf

Uniforma. • Študenti študijskega programa Zdravstvena nega (I.st.) nosijo uniformo, ki jo predpiše FZV. UM. • Uniformo sestavljajo bele hlače ali belo krilo, ...

Razpis kliničnih in raziskovalnih IFMSA izmenjav v študijskem letu ...

http://www.medicinec.si/wp-content/uploads/2012/08/Razpis-enomesecnih-IFMSA-izmenjav-201920.pdf

20 okt 2019 ... izmenjave in 11 mest za raziskovalne izmenjave pod okriljem Mednarodnega združenja zvez študentov medicine (IFMSA). Na klinične ...

PDF formatu - Savremeni trendovi u psihologiji

http://stup.ff.uns.ac.rs/Book%20of%20Abstracts%20STuP%202019.pdf

M; Nakić Radoš et al., 2019; Adolescent Menstrual Attitude Questionnaire; AMAQ;. Morse, Kieren ... Munsell Mercator projection. ... Sudionici su čitali vinjete te.

kvalitativne istraživačke metode u psihologiji - UniZd

https://www.unizd.hr/Portals/12/pdf/Nastava/KIMP.pdf

polustrukturirani intervju; fokus grupe; sudioničko opažanje; studija slučaja; dnevnici; online kvalitativna istraživanja. 3. METODE ANALIZE PODATAKA U ...

Mikrogenetski eksperiment v razvojni psihologiji: nov pristop pri ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2002_1/svetina.pdf

Microgenetic experiment in developmental psychology: A new approach to discover cognitive change. MATIJA SVETINA. University of Ljubljana, Department of ...

Savremeni trendovi u psihologiji 2011 - Odsek za psihologiju, Novi ...

http://psihologija.ff.uns.ac.rs/repository/puni.php?sifra=stup2011

16 окт 2011 ... Dr Aleksandar Kostić- urednik časopisa Psihologija, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u. Beogradu. Dr Tamara Džamonja-Ignjatović, ...

Model supervizirane prakse psihologov - EuroPsy

http://europsy2.splet.arnes.si/files/2015/09/Primeri-kompetenc-Zabukovec-in-Podlesek-2010.pdf

4 Skupina mentorjev za področje izobraževanja: Julija Pelc, Božena Stritih, Katarina Barborič, Nataša Fabjančič, Mira. Marinšek in Majda Jus Ašič.

Razvojna nevropsihologija - Društvo psihologov Slovenije

http://www.dps.si/wp-content/uploads/2018/07/Razvojna-psihologija.pdf

mielinizacija. ▻ glia celice ovijejo aksone v mielinski ovoj, kar poveča učinkovitost prenosa signalov. ▻ začne se intenzivno v pozni nosečnosti in se nadaljuje v.

Kako (in kje) smo zaposljivi psihologi - Društvo psihologov Slovenije

http://www.dps.si/wp-content/uploads/2018/07/Kako-in-kje-smo-zaposljivi-psihologi.pdf

Kako (in kje) smo zaposljivi psihologi. Dnevi psihologov, Ljubljana, 1. 6. 2016. Boštjan Bajec, [email protected]‐lj.si. Page 2. Pravila igre. • Ustavljajte me po ...

Dnevi psihologov 2014: “Psihološko svetovanje, psihoterapija in e ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2014/dnevi_psihologov_2014.pdf

20 okt 2014 ... Tadevž Ropert je absolvent drugostopenjskega študija psihologije v Mariboru. Analiza družbenega dogajanja, vloga posameznika v družbi in ...

Spreminjanje delovnih nalog slovenskih organizacijskih psihologov ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/bostjancic_laimis.pdf

19 maj 2016 ... Naslov/Address: Eva Boštjančič, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, e-pošta:.

7. mednarodni kongres psihologov Slovenije - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf

22 sep 2016 ... Maja Drašček, Anja Podlesek in Gregor Geršak. Razviti smo želeli ... Nina Lokovšek, Petra Janše in Anja Podlesek ... V prvi, spomladanski, fazi.

8. mednarodni kongres psihologov Slovenije: “Obrazi nasilja – izzivi ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf

19 sep 2019 ... e-mail: [email protected] Raziskave ... s Pediatrično kliniko Ljubljana in MKZ Rakitna ter vas povabili k ... skrita kamera, ki spremlja vedenje otroka. ... oseb v nevtralni situaciji (papir-svinčnik in spletna izvedba), ki so se ...

Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1645-1?inline=1

Julija Pelc. Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov. Supervizija je bila v projektu SUPER PSIHOLOG organizirana z namenom ...

Klinični center

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/3MOL-CEN-C6-KC-sever-pup-precisceno.pdf

Bolnišnica oz. Klinični center-sever, CT41 Bohoričeva ulica, CT 44 Vodmatski trg, in ki jih je izdelal ... nižji ali skladen z obstoječim vencem objekta Japljeva 2.

Psihološka pomoč psihologov in psihološka podpora zaupnikov ...

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/1dan_11_SAVIinPLANINEC_Zaupniki_psihologi_-_29.5.2018.pdf

(1) Policija zagotavlja strokovno psihološko pomoč in psihološko podporo uslužbencem policije v primeru hujših psihičnih obremenitev pri opravljanju nalog ...

Prokalcitonin v klinični praksi (.pdf, 167 kB)

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Onkologija_2009_2/onkologija_2_december_2009_web_2_11.pdf

objavljenih raziskav je pokazala, da je PCT v primerjavi s CRP občutljivejši (92 % oz. 86 %) in bolj specifičen (73 % oz. 70. %) za diagnozo bakterijske okužbe ...

KOPB klinični vidik

https://www.zd-lj.si/cpc/images/datoteke/gradiva/radm_sestre/1_KOPB_klinicni_vidik.pdf

nenormalni vnetni odgovor pljuč na ... Emfizem: • Nenormalno povečanje dihalnih prostorov distalno od ... Na rentgenski sliki pljuč pa so prisotni znaki emfizema ...

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) na podlagi ...

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/aktualni-razpisi/aktualni-razpisi/razpis-02-2019znan-placnik.pdf?sfvrsn=25af3036_2

5 nov 2019 ... http://www.zdravniskazbornica.si/ objavlja. DRUGI JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ ZDRAVNIKOV 2019 za posamezna specialistična področja.

zbornica zdravstvene nege slovenije - Zbornica Zveza

https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/tehnicno_resevanje_z_visine_in_globine_2004.pdf

Vozli. Tadej Pušavec, Rafael Kolbl. 29. Nevarnosti. Rafael Kolbl. 35. Za vsebino ... PODALJŠEVALNI VOZEL včasih kdo poimenuje kar dvojni ribiški vozel saj ga ...

Univerzitetni klinični center Ljubljana - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/UNIVERZITETNI_KLINICNI_CENTER_LJUBLJANA-v2.pdf

II. PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI. Univerzitetni klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji in.

Klinični večer z DMSBZT Gorenjske

https://www.dmsbzt-gorenjske.si/images/dokumenti_uncategorized/Klini%C4%8Dni%20ve%C4%8Der%202016%20Gorenjske.pdf

Klinični večer z DMSBZT Gorenjske. V torek, 5. aprila 2016 so študenti Fakultete za zdravstvo Jesenic (FZJ) in člani. Društva medicinskih sester, babic in ...

Kapnografija in njen klinični pomen

http://www.szim.si/wp-content/uploads/2017/12/Kapnografija-in-njen-klini%C4%8Dni-pomen.pdf

Predihavanje bolnika z obstruktivno pljučno boleznijo, bronhospazem. Thompson et al, Capnographic Waveforms in the Mechanically Ventilated Patient, Respir ...

Tumorski označevalci v klinični onkologiji (.pdf, 99 kB)

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/1-2000-novakovic.pdf

prisotnosti malignih tumorskih celic. Pri vrednotenju rezultatov moramo vedno imeti v mislih, da maligna bolezen ni edini vzrok za povi{ane vrednosti tumorskih.

KLINIČNI PRIMER/CASE REPORT

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/1143/1043/

ZMOKS; 2007: 59–61. Ljubljana, Slovenija. 15. Visser A, Raghoebar GM, van Oort RP, Vissink A. Fate of implant-retained craniofacial prostheses: life span and ...

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

https://www.kclj.si/dokumenti/TABELA_-_UKC_LJ_-_POOBLASCENE_OSEBE_ZA_CAKALNI_SEZNAM__-_18.1._2019.pdf

18 jan 2019 ... Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije PNEVMOLOŠKA - ALERGOLOŠKA AMBULANTA POLIKLINIKA. MATEVŽ. HARLANDER,DR.

KLINIČNI FARMACEVT - NOV SODELAVEC NEFROLOŠKEGA ...

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/kenda.pdf

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici ... E-mail: [email protected] ... SBNG je regionalna bolnišnica, ki obsega 478 postelj. Ne-.

Univerzitetni klinični center Maribor - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UNP/Dokumenti/SPI/Zapisniki-proracunske-inspekcije/Leto-2018/UKC_Maribor.pdf

pri proračunskem uporabniku Univerzitetni klinični center Maribor. Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah ...

Gospodarska zbornica Slovenije-Zbornica za poslovanje z ...

https://www.gzs.si/pripone/Najpomembnejse%20napake%20pri%20prodaji%20nepremicnine.pdf

9 mar 2013 ... obiskovalci na hitro odstranjujete z npr. sedežne garniture, se vam lahko zdijo povsem domači, na neznane obiskovalce pa ima lahko našteto ...

Klinični pomen elektroforeze serumskih beljakovin

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2899/2553/

16 nov 2018 ... Wilsonova bolezen. Globulini β. Biliarna ciroza. Cushingova bolezen. Hipotireoza. Anemija zaradi pomanjkanja železa. Nodozni poliarteritis.

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA KLINIČNI ODDELEK ZA ...

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DPM/2012_-_PB_-_PKL.pdf

poročilo o opravljenem obisku na lokaciji. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA. KLINIČNI ODDELEK ZA KLINIČNO PSIHIATRIJO. Pojasnilo: Varuh človekovih ...