Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025 ... - Soča Valley

6 mar 2019 ... treh občin Bovec, Kobarid in Tolmin v skupno destinacijo Dolina Soče in ... Nebesa: sledimo zahtevnemu gostu, a hkrati sledimo tudi sebi; npr. ne dovolimo, da prileti s ... mest (predlog GIZ raftarjev Doline Soče): koncesija nad.

Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025 ... - Soča Valley - Sorodni dokumenti

Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025 ... - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/porocilo-produktni-delavnici-kobarid-in-tolmin-632019/2019032109101880/?m=1553155818

6 mar 2019 ... treh občin Bovec, Kobarid in Tolmin v skupno destinacijo Dolina Soče in ... Nebesa: sledimo zahtevnemu gostu, a hkrati sledimo tudi sebi; npr. ne dovolimo, da prileti s ... mest (predlog GIZ raftarjev Doline Soče): koncesija nad.

Strategija Doline Soče - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/6a-strategija-doline-soce_objava_poprpdf/2019101610254886/

Turistična središča Bovec, Kobarid, Tolmin, Most na Soči in Kanal kot ... se Dolina Soče povezuje v okviru Julijskih Alp. Slabo polovico predstavljajo apartmaji,.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni občini koper do leta 2025

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/07/08-Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Strategija lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin. Ankaran, Izola, Koper in Piran) 2014–2020 (LI, 2016). Na področju turizma ...

Dolina Soče 2025 - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/delavnica-1-dolina-soce-kobarid-2512019/2019021413483467/?m=1550148514

6 mar 2019 ... Dolina Soče 2025 . Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče. Uvodna delavnica. Tolmin, 24 januar 2019. Kobarid, 25 januar 2019 ...

Strategija razvoja turizma v občini Kočevje 2015-2025 ... - Kočevsko

https://www.kocevsko.com/assets/Uploads/Strategija-razvoja-turizma-v-obcini-Kocevje-2015-2025-verzija-1.1.pdf

Reško jezero. Gozdni rezervat Krempa. Kal v Jelenji vasi. Pragozd Krokar. Oreh v Kočevski Reki. Gozdni rezervat Goteniški Sneţnik. Gozdni rezervat Firštov rep.

Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/strategija-razvoja-in-trzenja-turizma-za-regijo-osrednja-slovenija-2012-2016.pdf

Ljubljansko barje ne navajamo kot nosilca organiziranosti turizma na območju (kot na primer za Srce. Slovenije navajamo ... Strategija trajnostnega razvoja in trženja Krajinskega parka Ljubljansko barje kot turistične ... Mostiščarji in Argonavti.

Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične ...

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20Srca%20Slovenije%20kot%20TD_30-5-2011_z%20naslovnico.pdf

30 maj 2011 ... Gostišče Kimovec, Gostilna in pizzerija Kovač, Gostišče. Celestina ... Gorica, Picerija Kegeljček, Restavracija Polževo, Gostišče Krka. Trzin.

strategija razvoja turizma vipavske doline - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/STRATEGIJA%20RAZVOJA%20TURIZMA%20VIPAVSKE%20DOLINE.pdf/2017011614171829/?m=1484572614

Pri snovanju turistične ponudbe pa je Vipavska dolina mišljena kot celota, saj turistov ... njene naravne danosti, kulturno zgodovinske znamenitosti, kulinariko in ...

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin ...

https://www.ajdovscina.si/mma/Strategija%20razvoja%20turizma%20Vipavske%20doline%20na%20obmo%C4%8Dju%20ob%C4%8Din%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20in%20Vipava%20.pdf/2016091911033018/?m=1474275772

Rezultati srečanj so jasno prepoznane vrednote Vipavske ... Festival 360° Vipavska dolina, Rally Vipavska dolina, Kolesarski festival Ajdovščina, Rock. Batuje ...

Strategija razvoja turizma Vipavske doline na ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2016100607444784/

NA OBMOČJU. OBČIN AJDOVŠČINA IN VIPAVA 2016 – 2030 ... planinarjenje, plezanje po naravni plezalni steni, kolesarjenje, jadralno padalstvo, zmajarstvo,.

strategija razvoja in trženja turizma v mestni ... - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/03/Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Pregled ključnih elementov strategije TURIZEM KOPER 2025 ... in celotno območje občine razviti kot zaokroženo destinacijo prihoda, s čemer se Koper ... Z vidika turizma je segment potniških ladij pomemben zaradi pretoka potnikov na.

Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017-2021

https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20turizma%20v%20MOV%20april%202017.pdf

Leta 2015 je Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) pristopila k ... Rudarski muzej poleg stalnih in občasnih razstav ter klasičnih ogledov podzemnega.

strategija razvoja in trženja turizma za laško 2015 do 2020 - lasko.info

https://lasko.info/wp-content/uploads/2019/01/Strategija-razvoja-in-tr%C5%BEenja-turizma-za-ob%C4%8Dino-La%C5%A1ko-2020.pdf

STIK Laško. APRIL 2015. STRATEGIJA. RAZVOJA IN TRŽENJA. TURIZMA za občino. LAŠKO 2020. Povzetek. (Celoten) strateški dokument predstavlja osrednji ...

Vizija BOVEC 2025: VODILNA OUTDOOR ... - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/strategija-2017--2025pdf/2018052815460612/

28 maj 2018 ... povezujeta dva mejna prehoda (Predel in Učja). Pomembna je ... Vršič / Predel – Bovec – Kobarid19: ... Boka, Izvir Soče, Trdnjava Kluže,.

odnos lokalnega prebivalstva do festivalskega turizma ... - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/anja-skocir_zakljucna-nalogapdf/2018022015103588/

Ključne besede: turizem/festivali/odnos prebivalstva/Zgornje Posočje. UDK: 338.48-6. Avtorski izvleček: Festivalski turizem je v zadnjih nekaj letih postal ena.

Prilagajanje Kobarida ciljem trajnostnega turizma v ... - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/zakljucna_strokovna_naloga__lara_kalcicpdf/2018022015143924/

... in počitniška stanovanja ... dejavnosti za zaslužek, največ z oddajanjem apartmajev in počitniških dejavnosti. ... prostorom skozi čas (SVIZ, Zakon o varstvu..).

Mnenje prebivalcev o vplivih turizma v Zgornjem ... - Soča Valley

https://www.soca-valley.com/mma/suzana-hvala-mnenje-prebivalcev-o-vplivih-turizma-v-zgornjem-posocjupdf/2018022015114299/

za Zgornje Posočje. Menijo, da pozitivni učinki turizma ne odtehtajo negativnih učinkov, in na turizem gledajo kot na škodljivo dejavnost v Zgornjem Posočju.

Strategija turizma v MOK do 2025 - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/06/Strategija-turizma-v-MOK-do-2025.pdf

Lucija, t.i. obmestni suburbaniziran pas (zlasti naselja Hrvatini, Škofije, Dekani, Bertoki,. Prade, Jagodje ... ponudnikov. → Delovni čas »atrakcij« se ne prilagaja povpraševanju (npr. atrakcijo ... Agraria Koper), dobavitelji sadja, zelenjave in ...

Akcijski načrt razvoja turizma do leta 2025 - Portorož in Piran

https://www.portoroz.si/si/files/default/PDF/Partnerji/Akcijski%20na%C4%8Drti%20do%202025.pdf

Moretto" v hotel. Preureditev zajema prenovo sob, dodatnih deset sob, prenovo restavracije, mini wellness in bazen. Investicije Hoteli Metropol. 2019. 1.500.000 ...

Strategija razvoja turizma - Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/160120_1-sast_medjmint_vijece.pdf

Glavni razvojni cilj. • Operativne strategije. • Uloga Međuministarskog vijeća. • Akcijski plan. • Očekivani učinci. Sadržaj. 2. Strategija razvoja turizma RH do 2020 ...

akcijski načrt razvoja in trženja gastronomskega turizma 2019

https://www.slovenia.info/uploads/gastronomija_b2b/ang_slo_lowres.pdf

TURIZMA 2019 - 2023. OKUSITI ... Projekt: Izdelava Akcijskega načrta razvoja in trženja slovenske gastronomije 2019–2023 ... Praznik češenj, Dobrovo v Brdih.

Načrt razvoja in trženja turizma v občini ... - Občina Oplotnica

https://oplotnica.si/wp-content/uploads/2016/12/08-Strate%C5%A1ki-dokument-ob%C4%8Dine-Oplotnica_kratek-povzetek_6_11_2016.pdf

19 okt 2016 ... Graščina – Žički dvorec, številne cerkve, Partovec in Oplotniški vintgar, številne zavarovane drevesne vrste ter razgibana krajina. Obiskovalci ...

Načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/7f93c6e1-5347-4a78-818e-7ef2a761153a/636124834200000000_K_1%20Strateski%20dokument%20Nacrt%20razvoja%20in%20trzenja%20turizma.pdf

občine Slovenske Konjice, Žička kartuzija s produktom ''Žička kartuzija v Dolini svetega. Janeza Krstnika', se je uspela zapisati med finaliste izbora za Evropsko ...

Strategija razvoja in trženja - Ptuj.info

https://www.ptuj.info/wp-content/uploads/2019/09/Strategija-razvoja-in-trz%CC%8Cenja-turistic%CC%8Cne-destinacije-PTUJ_Povzetek_final-19.6.2017_posamezne-strani.pdf

potenciali in nadaljnje razvojne mo- žnosti. Vizija in strategija Mestne občine. Ptuj 2015–2025 kot temeljni razvoj- ni dokument občine je opredeli- la turizem kot ...

kratek povzetek strategije razvoja in trženja turizma srca slovenije ...

http://www.razvoj.si/UserFiles/File/V%20razpravo%20-%20internet%20objava%20POVZETEK%20Strategija%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20SS%20kot%20TD_marec%202011.pdf

0.15 Strategija trgov & promocije – na katerih geografskih trgih bo prisotno Srce ... CILJ: Zagotoviti učinkovita in presežna trženjska orodja pod znamko Srce ...

Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla ... - Občina Zreče

https://www.zrece.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/12/AD%202%20Strategija%20razvoja%20turizma%20destinacije%20Rogla%20Pohorje.pdf

Dravinjskem delu območja, kjer najmanjša nadmorska višina v Spodnjih Lažah znaša 259 mnv. Preko območja občin destinacije Rogla-Pohorje teče reka ...

Strategija razvoja in trženja KPLB kot turistične destinacije ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Koncna%20Delovna%20ppt%20za%20predstavitev%20strategije%20KPLB%20kot%20turisticne%20destinacije%20-%2015-04-2010%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

vključen v načrt. – oziroma ... PRODUKTI. 1. Celostnih turističnih produktov še ni izoblikovanih (za celostno in bolj ... prostor za pobeg iz mesta, za aktivnost in ...

Strategija razvoja in trżenja turistićne destinacije ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/8663887f-3b9c-459a-a449-8b43b37dd0ff/1272344688400000000_Strategija%20-%20turizem.pdf

ki ga je vzgojila. Predlagamo nagelj za glavni element zgodbe. Gorenjski nagelj je posebnost regije in kraja. Naravni simbol, ki ga zaznamujeta izredno pozitivni ...

strategija razvoja in trženja turistične destinacije ljubljana za ...

https://www.visitljubljana.com/assets/Dokumenti-PDF/strategija-2014-2020.pdf

izr. prof. dr. Maja Uran Maravić, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične ... Zavod Turizem Ljubljana kot lokalna turistična organizacija (v nadaljevanju.

Načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje 2017-2021

https://www.slovenskekonjice.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/5/Strate%C5%A1ki%20dokumenti/Na%C4%8Drt%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20turizma%20v%20destinaciji%20Rogla-Pohorje%202017-2021.pdf

Slike 30: Modeli občin Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica v DRP v ... za trening, velneški centri v Termah Zreče in na Rogli ter savne in masaže za.

Načrt razvoja in trženja turizma v občini Slovenske Konjice 2017-2021

https://www.slovenskekonjice.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/5/Strate%C5%A1ki%20dokumenti/Na%C4%8Drt%20razvoja%20in%20tr%C5%BEenja%20turizma%20v%20ob%C4%8Dini%20Slovenske%20Konjice%202017-2021.pdf

19 okt 2016 ... Združeno kraljestvo (4,2%), Ruska federacija (3,4%) in Srbija (3,3%), Madžarska (3,2%) in Češka (3%), ... Žički grobeljnik38 je 10 do 20 cm visoka zelnata trajnica z vretenasto korenino. ... Gobova juha z ajdovimi žganci. 8.

Strategija razvoja in trženja turistične destinacije ... - Visit Ljubljana

https://www.visitljubljana.com/assets/Dokumenti-PDF/strategija-2014-2020.pdf

STRATEGIJA IZKORIŠČANJA BUTIČNOSTI MESTA IN PREBIVALCEV ZA INTENZIVNO PROMOCIJO, Ukrep 3 – KONGRESNI. TURIZEM KOT GENERATOR ...

Strategija razvoja in trženja slovenske turistične ponudbe za ... - ZTAS

https://www.ztas.org/mma/SEGMENT%20KRI%C5%BDARJENJA/2011020716340204/

svetu, Mediteranu in v Jadranu kažejo na velik potencial ... prihodnjih letih pa nadaljnja rast (leta 2010 po ... Vse več potnikov se vrača na križarjenje – raste.

Strategija razvoja turizma

https://simora.hr/userfiles/file/Razv_strategije/turizam/STRATEGIJA_TURIZMA.pdf

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. Naručitelj Strategije: Sisačko-moslavačka županija.

strategija razvoja turizma - Občina Šoštanj

https://www.sostanj.si/files/other/news/135/230478Strategija%20razvoja%20turizma%20v%20obcini%20%C5%A0o%C5%A1tanj.pdf

izteku iz Šoštanja spusti v ozko sotesko Penka, čez katero poteka povezava s sosednjo. Savinjsko dolino. ... VINOTOČ IN OSMICA. Gre za dve obliki strežbe in ...

Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=15328

pri čemer štiri občine (Maribor, Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica in Ruše) razpolagajo s 94,4 %, samo ... www.dzs.hr) št. prebivalcev. 237.000. 1.203.986. 1.113.