6. redna seja OS_gradivo jun2019 - Občina Cirkulane

24 jun 2019 ... 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. ... 8 Klima 2 kos (prostor pisarna, kuhinja) - IBLO d.o.o. - prevzela občina. 3.909,00.

6. redna seja OS_gradivo jun2019 - Občina Cirkulane - Sorodni dokumenti

6. redna seja OS_gradivo jun2019 - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1945696.%20redna%20seja%20OS_gradivo%20jun2019%2000000002.pdf

24 jun 2019 ... 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. ... 8 Klima 2 kos (prostor pisarna, kuhinja) - IBLO d.o.o. - prevzela občina. 3.909,00.

4. redna seja OS - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1863054.%20redna%20seja%20OS.pdf

Dvig cene za vsak meter dvižne višine. 2 - 6 tlačna ... leto/gospodinjstvo), kosovne odpadke (staro pohištvo, vzmetnice za postelje,…), male ... Za sklop 1 je bilo izbrano podjetje GP PROJECT ING D.O.O.; za sklop 2 in 3 podjetje LESNINA MG.

3. redna seja gradivo - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/files/other/news/206/1757743.%20redna%20seja%20gradivo.pdf

5 apr 2019 ... solo točko z naslovom Laurine skrivnosti, Matej in Žan si zaslužita posebno pohvalo za sodelovanje med dekleti, saj sta imela veliko vlogo v ...

6.redna seja OS - Občina Sveta Ana

http://www.sv-ana.si/images/aktualno/2019/oktober/6._redna_seja_OS_7.11.219.pdf

1 jan 2020 ... Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. Prisotni člani OS:.

3. redna seja - Občina Kočevje

https://www.kocevje.si/files/other/news/66/2017383.%20redna%20seja.pdf

Prisotni: Bunjevac Gojko, Poje Marija, Novak David, Irt Majda, Pretner Bojana, Vlašič Bižal. Krovat,. Suponger. Morolt. Andreja, Rede Anton, Kordiš Rudolf, ...

2. redna seja-OS - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/1603152.%20redna%20seja-OS.pdf

30 jan 2019 ... Fizioterapija Rudolfovo d. o. o.. 0,20 ... Fizioterapija Reven d. o. o. ... Fizioterapija se za (3) odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se ...

Gradivo – 3 redna seja - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/03/Gradivo-3.-redna-seja-OS.pdf

5 mar 2019 ... V Občini Ig velja Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na ... (1) Pogrebi na pokopališčih iz 5. člena se lahko opravijo vsak dan od 9. do ...

Zapisnik - 1. redna seja - Občina Preddvor

https://preddvor.si/files/other/news/106/215515Zapisnik%20-%201.%20redna%20seja.pdf

Jože Cuderman, Vilko Čimžar, Miran Perko, Ana Urbanec, Primož Bergant, ... župan Rok Roblek, direktor Občinske uprave Marko Bohinec, Katja Pernuš.

gradivo 4. redna seja - Občina Mozirje

https://mozirje.si/wp-content/uploads/2019/03/obcina-mozirje-gradivo-4_redna_seja.pdf

15 mar 2019 ... ... v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič). 6. Imenovanja člana v svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, ...

Gradivo 7. redna seja OS - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/214498Gradivo%207.%20redna%20seja%20OS.pdf

20 nov 2019 ... Uvodne obrazložitve je podal župan Mitja Horvat. Razpravljavci: /. SKLEP št. 74: »Občinski svet občine Duplek sprejme Odlok o 2. rebalansu ...

5. redna seja - Zapisnik - Občina Šentjernej

https://www.sentjernej.si/files/other/news/128/2036435.%20redna%20seja%20-%20Zapisnik.pdf

sprejeta na OS Šentjernej. Sklep 2: Predstavljeni predlog dokumenta Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v. Občini Šentjernej za obdobje 2016 – 2020 je ...

zapisnik 10. redna seja - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/51788_24150zapisnik%2010.%20redna%20seja.pdf

Sejo je vodil župan Občine Duplek Mitja Horvat. Prisotni: člani občinskega sveta: Slavica Golob, Janko Hauptman, Franjo Kosi, David Kumer,. Boštjan Partljič ...

gradivo 6. redna seja - Občina Mozirje

https://mozirje.si/wp-content/uploads/2019/10/gradivo-6.redna_seja.pdf

10 okt 2019 ... Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovinski center Jager Mozirje, priloga. (poročevalec: SOU Velenje, g. Jože Sinur ...

Gradivo 20. redna seja - Občina Duplek

https://www.duplek.si/files/other/news/44/64086Gradivo%2020.%20redna%20seja.pdf

22 mar 2017 ... Predlog sklepa: » Občinski svet Občine Duplek sprejme dnevni red 20. redne seje: ... trgovskega centra Jager v Sp. Dupleku. V letu 2016 smo ...

gradivo 3. redna seja - Občina Mozirje

http://mozirje.si/wp-content/uploads/2017/04/gradivo-3.-redna-seja.pdf

11 feb 2019 ... Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič). 6. Imenovanja člana v svet JZ Zdravstveni dom Nazarje, ...

Vabilo 5. redna seja OS 26.6.19 - Občina Moravče

https://moravce.si/files/other/news/91/191541Vabilo%205.%20redna%20seja%20OS%2026.6.19.pdf

19 jun 2019 ... Zdravstveni dom Domžale,. 5. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji za šolsko leto 2019/2020 za Vzgojno varstveno.

Zapisnik - 19. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216805Zapisnik%20-%2019.%20redna%20seja.pdf

Obravnava Letnega poročila OŠ Rače za leto 2017. 5. Obravnava ... Rolando Lašič, ravnatelj OŠ Rače ga. Jasna Belas, pomočnica ravnateljice OŠ Fram ga.

Zapisnik - 20. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216806Zapisnik%20-%2020.%20redna%20seja.pdf

OBČINA RAČE – FRAM. Grajski trg 14, 2327 Rače. Rače, 17.5.2018. ZAPISNIK. 20. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v SREDO, 16.5.2018 ob 16.30 uri,.

Zapisnik - 2. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216787Zapisnik%20-%202.%20redna%20seja.pdf

Rače, 25.5.2015. ZAPISNIK. 2. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v SREDO, 1.4.2015 ob 16.30 uri, , v prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba).

5. redna seja občinskega sveta dne 11. julija 2019 - Občina ...

https://www.slovenska-bistrica.si/files/other/news/123/1925204.%20TO%C4%8CKA.pdf

30 jun 2009 ... SLOVENSKA BISTRICA. O b č i n s k i s v e t. 5. redna seja občinskega sveta dne 11. julija 2019. Gradivo za 4. točko dnevnega reda.

odgovor_-_delovanje pediatrinje - 5. redna seja ... - Občina Šentjernej

https://www.sentjernej.si/files/other/news/128/199275odgovor_-_delovanje%20pediatrinje%20-%205.%20redna%20seja%20OS.pdf

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO. KANDIJSKA CESTA 4, 8000 ... ZADEVA: Zdravstvena postaja Šentjernej - pediater - odgovor. Prejeli smo vaš dopis št.

23. redna seja OBČINSKEGA SVETA OBČINE ... - Občina Turnišče

https://www.turnisce.si/files/other/news/141/159762Vabilo%2023.%20redna%20seja.pdf

15 feb 2018 ... ... najemne pogodbe v poslovni zgradbi Rodovita – Semenarna Ljubljana; ... Skupni upravljavec in izvajalec sta soglasna, da bosta cenik za ...

4. /redna/ seja občinskega sveta Marec 2019 ... - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/42._gradivo_k_8._tocki_dr_-_zelezniska_povezava_redics_-_lendava_-_beltinci.pdf

PREDLOG SKLEPA O VZPSOTAVITVI IN IZGRADNJI. ŽELEZNIŠKE POVEZAVE RÉDICS – LENDAVA – BELTINCI. GRADIVO PRIPRAVIL: dr. Mihael Kasaš.

OBČINA POLJČANE Občinski svet 24. redna seja Občinskega sveta ...

http://www.poljcane.si/wp-content/uploads/2018/10/T2_Zapisnik23.pdf

ZAPISNIK: Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane z dne 3. julija ... občanov je opozoril na nevzdrževane površine v okolici bivšega Lip-a.

OBČINA MUTA OBČINSKI SVET 2018-2022 3. REDNA SEJA

https://www.muta.si/files/other/news/94/1625643.%20redna%20seja%20za%20objavo.pdf

29 jan 2019 ... 2. redne seje občinskega sveta Občine Muta, z dne 3. januar 2019 ... trave, nabava goriva za kosilnice, pometanje, obrezovanje drevja in.

16. /redna/ seja občinskega sveta Julij 2017 ... - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/29._gradivo_k_4._tocki_dr_-_turizem_2016_0.pdf

Lendavska trgatev. Primorske koline; pohod po murski šumi; sodelovanje na dnevih turizma v. Martinu na Muri. 3. Turistično in kulturno društvo močvirski tulipan ...

Čestitamo ob 11. prazniku občine Cirkulane - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/Files/eMagazine/206/141178/1%20Cirkulancan%20maj%202018.pdf

2 maj 2018 ... varovanje, Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega doma Ptuj, ki sem jim predstavil ... »V soboto sva z Meto obiskali gospo Pepco. Povedala.

Čestitamo ob 10. prazniku občine Cirkulane! - Občina Cirkulane

https://www.cirkulane.si/Files/eMagazine/206/107698/1%20Cirkulancan%20maj%202017.pdf

2 maj 2017 ... določitvi vrednostne točke za izračun ... zato še ni znano, ali bo deležna podpo- re. ... Če kakšen fantek ali punčka reče: »Ne maram brati!«, se.

32. redna seja Občinskega sveta Občine Vodice ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/42729/December%202013.pdf

32. redna seja. Občinskega sveta. Občine Vodice. Naj zadiši po prazničnem pecivu sestre Nikoline. Slavnostni sprejem svetovnega prvaka –. Aleša Borčnika.

60. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/01-2020/SPsevl60.pdf

6 feb 2020 ... Katarina Valentinčič Istenič, je pri Ministrstvu za delo, družino, socialne ... Eva Helena Zver že več kot dobro desetletje deluje na področju ...

4. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-4-6seja2019.pdf

PRISOTNI: g. Boštjan Hostnik, ga. Nada Kodrin, g. Aleš Drozg, mag. Marko Jurak, ga. Jožefa Užmah, g. Janez Ilek, g. Gojko Lončarič, g. David Počivavšek, g.

36. redna seja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/06_2019/36.-redna-seja.pdf

20 jun 2019 ... (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok ... Vlada o seznamu upravičencev do donacij za leto 2019. Vlada je ...

5. redna seja

http://podcetrtek.eu/new/wp-content/uploads/2019/06/1tocka-5-6seja2019.pdf

Milenca Krajnc, minister g. Počivalšek Zdravko, ga. Novak Miša, predstavnica STO, g. Čretnik Vasja, prokurist Term Olimia, g. Vasle Florjan, direktor Term Olimia ...

38. redna seja Vlade RS - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/07_2019/sevl38.doc.pdf

4 jul 2019 ... S spremembo uredbe se spreminja premakljiv delovni čas. ... katere sedež je v bližini, s čemer bo knjižnica igrala pomembno ... Odgovor na pisno poslansko vprašanje Dušana Šiška o domnevni korupciji v Erasmus agenciji ...

42. redna seja Vlade - Gov.si

https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/09_2019/SPsevl42.pdf

5 sep 2019 ... družbe Alpdom, d.d.. V javnem sektorju je bila referent za stanovanjske zadeve na občini, svetovalec I in višja svetovalka področja I. v Upravni ...

16. redna seja - Študentska organizacija

http://www.studentska-org.si/wp-content/uploads/2017/06/16.-redna-seja-NK-%C5%A0OS.pdf

15 mar 2018 ... 2016 00 ŠOS - Klub prekmurskih študentov.« ZA: 8. PROTI: O. VZDRŽAN: 0. Sklep je sprejet. SKLEP 10: »Nadzorna komisija šos se seznanja z ...