8.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi ... - Občina Rače - Fram

12 feb 2019 ... programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram. ... -komb. oddelki (OŠ Rače/vrtec: 376,61 EUR x 38 otrok =14.311,18 EUR,.

8.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi ... - Občina Rače - Fram - Sorodni dokumenti

organigram občine rače - fram občina rače - fram župan občinski ...

https://www.race-fram.si/files/other/posts183/109/217602Organigram.pdf

ORGANIGRAM OBČINE RAČE - FRAM. OBČINA RAČE - FRAM. ŽUPAN. OBČINSKI SVET. NADZORNI ODBOR. ENOVITA OBČINSKA. UPRAVA. PODŽUPAN.

novice ob^inera^e-fram - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226540/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20december%202015.pdf

21 dec 2015 ... 60, Rače • Župnija Rače,. Ptujska cesta 6, Rače • Prostovoljno gasilsko društvo. Rače, Ptujska c. 15, Rače. * Kategorija 'kmečka dvorišča' ...

1. Občina Rače – Fram Grad Rače je primer ravninskega otoškega ...

https://visit-hoceslivnica.si/files/other/news/373/128625Obi%C5%A1%C4%8Dite%20v%20regiji.pdf

Občina Rače – Fram. Grad Rače je primer ravninskega otoškega ali vodnega gradu - dvorca, dodatno zavarovanega z visokim okopom. Zgodovina stavbe sega ...

novice ob^ine ra^e-fram - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226572/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20september%202010.pdf

15 sep 2010 ... Sem David Lukman iz Rač in na lokalnih volitvah jeseni 2006 ste me na listi stranke Aktivna Slovenija. (AS) izvolili za svojega predstavnika v ...

Predlog sklepa o določitvi cen - Občina Šmarješke Toplice

https://www.smarjeske-toplice.si/tl_files/2018/28.%20redna%20seja%20OS%20OST/SKLEP%20CENE.pdf

97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), ter 17. člena Statuta Občine Smarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10), je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na.

9.1 Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/182332Predlog%20Sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20vzgojno-varstvenih%20programov%20Vrtca%20Medvode%20in%20rezervacijah.pdf

10 maj 2019 ... varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah. ... in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da v ...

14. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/116278Predlog%20Sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20vzgojno-varstvenih%20programov%20Vrtca%20Medvode%20in%20rezervacijah.pdf

12 feb 2018 ... in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo: - v programu prvega starostnega obdobja za 6 % nižjo ...

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2017/11/Sklep-o-dolo%C4%8Ditvi-cen-programov-v-Javnem-zavodu-Vrtec-Ig.pdf

24 nov 2017 ... 3154. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec lg. Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,.

A^E- RAM - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226560/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20marec%202013.pdf

mlade baletke in učenke klavirja Glasbene šole Maribor, dislocirana enota ... Predstavile so se mlade baletke. Sledila je ... V elikonőna pobarvanka za otroke ...

Predlog Sklepa o določitvi cenika oglaševanja v ... - Občina Komenda

https://www.komenda.si/wp-content/uploads/2019/03/04-PREDLOG-SKLEPA-O-DOLO%C4%8CITVI-CENIKA-OGLA%C5%A0EVANJA-V-APLENCI-GLASILU-OB%C4%8CINE-KOMENDA.pdf

25 mar 2019 ... Čestitke, osmrtnice in zahvale pa v dimenzijah 8 x 8 cm in 8 x 10 cm. Pri oblikovanju cenika smo izhajali iz sedanjih cen oglaševanja in le-te ...

ovice b^ine - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/240070/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20december%202019.pdf

1 dec 2019 ... je maskota Pikapolonica razdelila pobarvanke, igre za urjenje spomina in posebne nalepke ... Julija in poni Marsi. Ker vsega, kar gospodinji ...

zapisnik - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216855Zapisnik%20-%202.%20redna%20seja.pdf

Seznanitev z osnutkom Proračuna Občine Rače – Fram za leto 2019 ... Pevski zbor Fantje Sv. Ane je odobreno naročilo v znesku 280,00 eur v KZ Rače izkoristil ...

Predlog Sklepa o določitvi dela plače za ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/10.-tocka-Predlog-Sklepa-o-dolocitvi-delovne-uspesnosti-iz-naslova-prodaje-blaga-in-storitev-na-trgu-za-direktorja-FESTIVAL-LJUBLJANA.pdf

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16 in 88/16 –. ZUPPJS17), Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova ...

december 2011 - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226566/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20december%202011.pdf

18 dec 2011 ... ki krasijo okenske police na grajskem ... na njihove okenske police. Včasih je bilo ... izza vogala prismejala še Karli Žunko in Miran Vodušek.

Vloga v PDF obliki - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Datoteke/Obcine_obrazci/5881/5881.pdf

2327 RAČE, Grajski trg 14 ... (Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok iz občine Rače-Fram, ... št. obvestila o zavrnitvi otrokovega sprejema/vključitve v vrtec:.

I. Splo232ni del prora350una - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/217351Proracun%20Obcine%20Race-Fram%20za%20leto%202018%20-%20Splo%C5%A1ni%20del.pdf

5.000,00. 0,00. 40209903 Plačila stroškov organizac.prireditev. 31.000,00. 31.000,00. 34.500,00. 0,00. 40209904 stroš.upravlj.objekta stari ZD Rače. 10.000,00.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226571/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20december%202010.pdf

Koncert bo v nedeljo, 2. januarja ob 18.00 uri, v Beli dvorani gradu Rače. Prisrčno vabljeni! ... grmičevjem in tratami, ki so sicer cveteli skozi vso poletno sezono, vendar je ... In če so bili tistega dne kostanji (kuhani in pečeni) zgolj za posladek ...

Zapisnik - 2. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216787Zapisnik%20-%202.%20redna%20seja.pdf

Rače, 25.5.2015. ZAPISNIK. 2. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v SREDO, 1.4.2015 ob 16.30 uri, , v prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba).

Zapisnik - 20. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216806Zapisnik%20-%2020.%20redna%20seja.pdf

OBČINA RAČE – FRAM. Grajski trg 14, 2327 Rače. Rače, 17.5.2018. ZAPISNIK. 20. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v SREDO, 16.5.2018 ob 16.30 uri,.

Zapisnik - 19. redna seja - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216805Zapisnik%20-%2019.%20redna%20seja.pdf

Obravnava Letnega poročila OŠ Rače za leto 2017. 5. Obravnava ... Rolando Lašič, ravnatelj OŠ Rače ga. Jasna Belas, pomočnica ravnateljice OŠ Fram ga.

Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje - Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151772Obravnava%20in%20sprejem%20zapisnika%2015.%20seje.pdf

ŽUPAN: Janez Hrovat. ➢ ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žiga Židan, Katarina Štravs, Jože. Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure Žerjav, ...

Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje - Občina Miren ...

https://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2019/02/zapisnik_2_redna_seja_osnutek.pdf

2. redne seje seje Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila 15. januarja ... Glede pokopališča pa pove, da je Župnija Miren podala predlog za ...

Prireditve v mesecu marcu 2020 - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/235922Prireditve-marec%202020.pdf

Vstopnice bodo v prodaji pol ure pred predstavo. ... Petrol in OMV, trafikah in ostalih prodajnih mestih Mojekarte, ter na spletni strani www.vidvalic.si.

1 Republika Slovenija OBČINA RAČE – FRAM Grajski trg 14, 2327 ...

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/216787Zapisnik%20-%202.%20redna%20seja.pdf

OBČINA RAČE – FRAM. Grajski trg 14, 2327 Rače. Rače, 25.5.2015. ZAPISNIK. 2. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v SREDO, 1.4.2015 ob 16.30 uri, ,.

60. regijsko tekmovanje oračev Podravja ... - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/files/other/news/109/21712260.%20regijsko%20tekmovanje%20oracev%20Podravja%20-%20vabilo%20s%20programom.pdf

2 avg 2019 ... Agrosoršak, Marguč,. Agromehanika in Štangler. 900-1700. Predstavitev strojnih storitev. Strojni krožek Orač. Predavanja in praktični prikazi.

Št. 54 - 2/2012; junij 2012 - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226564/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20junij%202012.pdf

20 jun 2012 ... ... 2012 (od 1300 do 1700) in. • sreda, 5. december 2012 (od 1300 do 1700). mag. Zorica ZAJC-KVAS in. Petra PLEŠIVČNIK. Pobarvanka ...

Št. 51 - 3/2011; september 2011 - Občina Rače - Fram

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226567/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20september%202011.pdf

16 jun 2011 ... V tem času bi bilo pomembno, da vsi združimo svoje potenciale ... o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, mora pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. ... stari starši, varuška (vodi Mojca Bračko, prof. športne ... v ruskem kegljanju, Kulturno-umetniško društvo Zg. in.

Predlog sklepa o določitvi TSZ hormonskih kontraceptivov ... - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/9b0c4c2b2e262d5fc125801a00342dbb/$FILE/Predlog%20sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20TSZ%20hormonskih%20kontraceptivov,%20UO%2015.9.2016.pdf

26 maj 2015 ... (v nadaljnjem besedilu: zdravila):. 1. vaginalni obroček s kombinacijo progestogena in estrogena;. 2. kombinacijo levonogestrela in estrogena;.

06. Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih ...

https://www.novomesto.si/mma/06_predlog_sklepa_o_dolocitvi_cen_programov_in_rezervacij_v_javnih_vrtcih_in_vrtcih_s_koncesijo_mestne_obcine_novo_mesto/2019030616471413/?m=

5 mar 2019 ... Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja (koncesijski vrtec). ... določile cene programov v vrtcu Ciciban NM, Pedenjped NM, obšolskema ...

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15392/15.predlog-sklepa-o-spremembah-in-dopolnitvah-sklepov-o-doloitvi-javne-infrastrukture-na-podroju-kulture.pdf

pri zaporedni številki 12., I. Javni zavodi, se za besedilom »Knjižnica Jožeta Mazovca« doda besedilo »enota Fužine«, ker je potrebno podatke uskladiti z ...

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/4_0_predlog%20sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programa%20jun%202019.pdf

27 jun 2019 ... Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo pravice iz 2. in 4. člena tega sklepa le za ... Dol pri Ljubljani. 470,19 €.

NOVICE RACE FRAM SEPTEMBER.qxd

https://www.race-fram.si/Files/eMagazine/109/226510/Novice%20Obcine%20Race-Fram%20september%202007.pdf

prevzela breme tiare. Naj ji v letu dni, kolikor jo bo spremljala ... prednostno uvrš~ena na urnik njihovih priljubljenih društvenih dogajanj. V spomin na mnogo ...