razvoj javnega pokojninskega sistema v nemčiji in sloveniji ...

Kandidatka: Danijela Žerdin. Študentka ... Zato se sprašujemo ali bo sedanji pokojninski sistem zmogel prenesti bremena močnih ... Do velike vdovske pokojnine je upravičena žena, če je pokojni mož izpolnil zavarovalno dobo petih let.

razvoj javnega pokojninskega sistema v nemčiji in sloveniji ... - Sorodni dokumenti

razvoj javnega pokojninskega sistema v nemčiji in sloveniji ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/zerdin-danijela.pdf

Kandidatka: Danijela Žerdin. Študentka ... Zato se sprašujemo ali bo sedanji pokojninski sistem zmogel prenesti bremena močnih ... Do velike vdovske pokojnine je upravičena žena, če je pokojni mož izpolnil zavarovalno dobo petih let.

socialna vzdržnost pokojninskega sistema v sloveniji - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/peterka2385-B.pdf

23 dec 2016 ... Ljubljana, december 2016 ... starostne pokojnine na novo ureja tako, da izplačilo ni več omejeno na dopolnitev 65. leta starosti, temveč se ...

problematika sistema javnega naročanja v sloveniji - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kos1763-B.pdf

INŽENIRING RUPENA, d.o.o. Podjetje SGP ZIDGRAD Idrija, d.d,. je pred objavo tega javnega naročila za naročnika že izvedlo 2 večji investiciji, podjetju ...

razvoj hidrološkega prognostičnega sistema v sloveniji in ...

https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.769-785

Geodetski vestnik 56/4 (2012). IZ ZN. ANOS. TI IN S. TR. OKE ... uporabljajo kot kakovosten pripomoček za pregled hidrološkega stanja, pripravo ... meteoroloških in hidroloških dogodkov, ki vplivajo na stanje voda pri nas. Pri nadaljnjem delu.

izhodišča za reformo sistema pokojninskega in invalidskega ...

http://www.poklicnapokojnina.si/kolektiva_dl/izhodisca%20za%20zpiz%201.pdf

22 jul 1996 ... 63/95) in po zakonu o vojnih veteranih, (Uradni list RS, št.63/95), ki ... spremembe valorizacije plač za izračun pokojninske osnove7 in spremembe načina ... pokojnine in dokupa pokojninske dobe ter ob novem sistemu sprotnega ... so v starem sistemu dopolnili določeno zavarovalno dobo in (ali) določeno.

reforma pokojninskega sistema in finančni vidik življenjskih ... - Uni mb

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/sterban-marjetka.pdf

Modra jesen. 22 ... Zavarovalnica nam s izplačilom zavarovalne vsote pomaga pred finančnimi ... To pomeni, da je zavarovalnica omejena pri naložbah, zato so ... 62. Pošta: 3270. Naselje: LAŠKO. Telefon: Pričetek zavarovanja: 01.09.2007.

Ohlajanje v Nemčiji tolče zaposlene v Sloveniji - Združenje ...

http://www.zns-zdruzenje.si/media/slike/ZNS-V-MEDIJIH/2019/Delo-5.-10.-2019.pdf

Mahle Electric Drives, nekdanje. Letrike. Poslovne bilance zadnjih let so razmeroma ... Prosta delovna mesta. Ljubljana – Potem ko je po več- mesečni agoniji v ...

pokojninski sistem v sloveniji in v nemčiji - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/sumah-mateja.pdf

1 mar 2006 ... 2020. Projekcije prikazujejo, da se delež prebivalstva starega med 0 in 14 ... pokojnin: redna letna uskladitev in uskladitev glede na rast plač v ...

Razvoj živčnega sistema - Zdrava glava

https://www.zdravaglava.si/wp-content/uploads/2019/03/koraki_9_razvoj_zivcnega_sistema.pdf

korak je diferenciacija celic, ko se vsaka posamezna celica preneha deliti in prevzame specifične značilnosti – kot na primer značilnosti nevrona ali glije.

RAZVOJ ŽIVČNEGA SISTEMA IN MOTORIČNA AKTIVNOST

http://studentski.net/get/ulj_fsp_ki1_vom_sno_kompleksnost_bioloskega_razvoja_in_sportna_aktivnost_01.pdf

Osrednje živčevje. ▫ Integracija. ▫ Priprava odgovorov. ▫ Shranjevanje podatkov. □ Obrobno (periferno) živčevje. ▫ Beleži inf. ▫ Prenašanje inf.

Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Analiza-zdravstvenega-sistema-v-Sloveniji/SLO_-analiza_ZS_povzetek_in_kljucne_ugotovitve_lektorirana_verzija.pdf

planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, ki upošteva tako ... Vendar usposabljanje zdravnikov in spreminjanje navad populacije.

Razvoj sistema za rezervacijo termina v frizerskem salonu

http://eprints.fri.uni-lj.si/3447/1/63110108-GABER_%C5%BDINKO-Sistem_za_rezervacijo_termina_v_frizerskem_salonu.pdf

Spletna aplikacija omogoca preprosto admi- nistracijo, belezenje števila ... is designed for both customers as well as employees in the hair salon. The customer ...

Razvoj sistema uravnoteženih kazalnikov - Fakulteta za management

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-190-8.pdf

je razvidno iz knjigovodskih listin Egipčanov, Feničanov in Sumer- ... ror Correction, and Price Discovery on Informationally Linked Security Markets.«.

Razvoj sistema javnih uslužbencev na Kitajskem - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pavkov-natasa.pdf

Razloži vzroke za radikalne reforme, kdo jih je vodil in kaj so bile ... Naredila sem tudi kratek povzetek kitajskega Zakona o javnih uslužbencih. Gre samo za ... leta in sicer po kitajskem horoskopu v letu podgane, zajca, konja in petelina.

Razvoj informacijskega sistema Lisjak - Univerza v Ljubljani

http://eprints.fri.uni-lj.si/1070/1/Urani%C4%8D_%C5%A0._-VS.pdf

15 apr 2010 ... LZS – Lovska zveza Slovenije – je samostojna lovska in ... razpršenost in način dela uporabnikov je lovski informacijski sistem Lisjak z enotno.

Sprejetost in uporaba sistema Moodle v Sloveniji

http://www.fm.upr.si/zalozba/ISBN/978-961-266-066-6/prispevki/sumak-hericko-pusnik-polancic.pdf

21 maj 2010 ... Slika 1: Sistem Moodle na FERI. Cilj raziskave, opisane v prispevku, je bil proučevanje faktorjev, ki vplivajo na sprejetost sis- tema Moodle.

Razvoj aplikacijskega sistema za podporo planinski vpisni knjigi

http://eprints.fri.uni-lj.si/2143/1/Kaker_F-1.pdf

3 sep 2013 ... Kazalo. Povzetek. Abstract. Seznam kratic. 1 Uvod. 1. 2 Opis ideje. 3. 3 Obstojece rešitve. 5. 3.1 Elektronska vpisna knjiga portala hribi.net .

Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/71/164/1645-1?inline=1

Julija Pelc. Razvoj sistema supervizije mentorjev supervizirane prakse psihologov. Supervizija je bila v projektu SUPER PSIHOLOG organizirana z namenom ...

Razvoj sistema za podporo analize intervencij ob poplavljanju morja

http://eprints.fri.uni-lj.si/4351/1/63960142-PRIMO%C5%BD_%C5%A0KRJANC-Razvoj_sistema_za_podporo_analize_intervencij_ob_poplavljanju_morja.pdf

27 jan 2019 ... podatki o vremenskih razmerah, tako da bo s pomočjo razvitega sistema lažje ... o PodatekIzvorId: kje je bil podatek zajet (boja Vida Piran, ...

romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v sloveniji

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.27.12.215-246/1381/

ter obenem razbremeniti okoliško prebivalstvo. Ključne besede: politična geografija, manjšine, Romi, Slovenija, naselja. ROMA SETTLEMENTS AS A SPECIFIC ...

PROBLEMATIKA SISTEMA PLAČ V SLOVENIJI ( primer podjetja ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/novoselnik-vesna.pdf

2 SISTEM PLAČ V SLOVENIJI . ... blagovne znamke Orsay. Glavna dejavnost družbe ... in sicer ima na območju Slovenije 3 specializirane maloprodajne enote.

razvoj kariere javnega uslužbenca v državni upravi - FDV - Univerza ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_dragar-spela.pdf

napredovanje uradnika v naziv ali javnega uslužbenca v plačni razred ter določitev ocene, ki je podlaga ... 2.3.1 Javna uprava, javni sektor in državna uprava .

zgodovina javnega zdravja v sloveniji med dvema svetovnima ...

https://hrcak.srce.hr/file/122585

Primerljiv naziv za javno zdravstvo je socialna medicina. Zgodovina javnega zdravst- va je zgodovina rasti in razvoja medicine kot veščine in znanja o zdrav-.

POŠKODBE V SLOVENIJI Zakaj so problem javnega zdravja ... - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/poskodbe_v_sloveniji.pdf

akcijskega načrta spremlja tudi forum vseh akterjev in strokovnjakov na področju preprečevanja poškodb ter ... Detektor za dim. 1,6. 3,3. 4.2.4 Starejši ljudje.

analiza stroškovne cene javnega linijskega prometa v sloveniji

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/bratasevec4775.pdf

15 jun 2016 ... Slika 6: Javni cestni linijski potniški medkrajevni prevoz na leto: ... Ljubljani, kjer jo izvaja Ljubljanski potniški promet (v nadaljevanju LPP).

RAZVOJ POPULACIJ DIVJADI V SEVEROZAHODNI SLOVENIJI S ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/md_koren_iztok.pdf

27 jan 2009 ... celotne države (Adamič in Jerina, 2006). ... Alpah s populacijo gamsov na gozdnatem Pohorju (Adamič, 1978). ... trajnice ter okrasne rastline.

družbenogospodarski razvoj obmejnih območij v sloveniji

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/6386/6084/

industrijski polmesec in terciarizacijo Koprskega primorja. V sedemdesetih letih je prišlo do velikopotezne industrializacije večine slovenskega ozemlja.

Trajnostni regionalni razvoj kot paradigma razvoja v Sloveniji - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_drnovsek-rada.pdf

The sustainable regional development as the paradigm of the development of ... Trajnostna paradigma je civilizacijski izziv. ... pokrajine (SSKJ 1975, 421).

Strateški razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji - Fakulteta za ...

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-133-5.pdf

predstavlja obnovljena dobrodelna dejavnost katoliške cerkve oz. cer- kvenih organizacij. Čeprav ... Tudi ustanova ni članska organizacija (Forbici idr. 2010). Na organizacijo lahko ... Islamska skupnost v Republiki Sloveniji. 19.136. Slovensko ...

Razvoj sodobnega plesa v Sloveniji - Univerza na Primorskem

https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/magistrske/Zajc-Jasmina.pdf

4 mar 2010 ... 2 Plesna produkcija, predstavitvene možnosti in postprodukcija ....................... 98. 8. 3 Individualni umetniki . ... 4 Mednarodna dimenzija .

Razvoj diskontnih prodajaln v Sloveniji - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/oresnik1885.pdf

9 jun 2005 ... konkurence na eni strani in zaradi pritiska tujih diskontnih verig, ki bodo ... V tretjem poglavju sem proučila razvoj diskontne trgovine v Evropi s ... A razlike se skokovito zmanjšujejo, ker tuji trgovci v Slovenijo prinašajo svoje ... prodajaln na vstop tuje diskontne verige je hitra; ... Spletne strani podjetja Aldi.

razvoj transporta, logistike in mobilnosti v sloveniji - Fakulteta za ...

http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Monografija_razvoj_transporta_logistike_in_mobilnosti_v_Sloveniji.pdf

Recenziji. Monografija na znanstveno utemeljen način prikazuje kako so se oblikovale ... To se danes vse bolj kaže v spletni trgovini (e-trgovini), kjer se za nakup porabi zelo malo ... Znano je, da so slovenski furmani vozili po Avstriji, Hrvaškem ... S prevzemom teh ladij in nakupom rabljenih ladij tipa Liberty se je Splošna.

Maja Kersnik: Zgodovinski razvoj badmintona v Sloveniji

http://www.badminton-zveza.si/files/Diploma22050090KersnikMaja.pdf

Some of the biggest achivements of Slovene badminton players that have defined ... kmalu preseli na športni center Dolgi Most in pridobi veliko novih članov.

razvoj javne lekarniške službe v sloveniji - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/grm4453.pdf

5 sep 2012 ... 3.3.6 Strategija razvoja javnega zavoda Lekarna Velenje . ... 3.3.6.1 Predstavitev Lekarne Velenje . ... Nočna dežurna služba. Meritve telesne ...

razvoj avtocest v republiki sloveniji: sistemi ... - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/petrovic2684.pdf

prostoru, se državne ceste kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste 1. in ... Tako se višina cestnine deli na 4 plačljive razrede (Cenik cestnine, 2007): ... cestninskimi postajami (v km). Grčija. 0,017. 916,5. 25. 36,66. Hrvaška. 0,055.

PREMIKI - Razvoj dostopnega turizma v Sloveniji - ENAT European ...

https://www.accessibletourism.org/resources/ulysses-sent-premiki-nagrada0001.pdf

ŠENT-SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE. UPRAVA ZDRUŽENJA-STROKOVNA SLUŽBA. Cigaletova 5, 1000 Ljubljana. Tel.:01/230-78-30, ...