disciplinski pravilnik - Karate zveza Slovenije

Disciplinska komisija I. stopnje sme opustiti disciplinski postopek proti članu Zveze oz. mu sme oprostiti izrek disciplinskega ukrepa, če je disciplinsko kršitev ...

disciplinski pravilnik - Karate zveza Slovenije - Sorodni dokumenti

disciplinski pravilnik - Karate zveza Slovenije

https://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2016/04/Disciplinski_pravilnik_2014.pdf

Disciplinska komisija I. stopnje sme opustiti disciplinski postopek proti članu Zveze oz. mu sme oprostiti izrek disciplinskega ukrepa, če je disciplinsko kršitev ...

disciplinski pravilnik - Floorball zveza slovenije

http://www.floorballzveza.si/disciplinski-pravilnik-2019/

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost igralcev, športnih delavcev, trenerjev, funkcionarjev, športnih društev članov Floorball zveze Slovenije (v ...

disciplinski pravilnik - Kolesarska zveza Slovenije

http://www.kolesarska-zveza.si/files/05_so/pravilniki/disciplinski_pravilnik_dkss.pdf

postopek za ugotavljanje odgovornosti in izrekanje disciplinskih ukrepov za člane ... Disciplinski postopek na 1. stopnji vodi Disciplinska komisija na podlagi:.

Pravilnik o disciplinski odgovornosti - Atletska zveza Slovenije

http://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2015/12/akt_4_pravilnik_disciplinska_odgovornost.pdf

O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI. 1. VSEBINA PRAVILNIKA. 1. člen. S tem pravilnikom se določajo disciplinski prekrški, odgovornost za prekrške, postopek za.

Registracijski pravilnik - Karate zveza Slovenije

https://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2016/04/Registracijski_pravilnik_2011_12.pdf

zdravniško potrdilo o sposobnosti ukvarjanja s tekmovalnim športom brez škode za zdravje,. - potrdilo o plačilu registracijske takse. Na podlagi dostavljene ...

glasilo karate zveze slovenije - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/casopis-karate-zveze-slovenije_08.pdf

3. LOZAR @an KD SAMURAI NOVA GORICA). KATE KADETINJE. 1. CVIJI^ Dragana (KK TIGER VELENJE). 2. GOVC PU[NIK Dea (KK SHOTOKAN VELENJE).

karate počitnice v savudriji - Karate zveza Slovenije

https://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2016/06/KZS-KARATE-POCITNICE-V-SAVUDRIJI-POLETJE-2016.pdf

1 avg 2016 ... Počitniški dom Savudrija (Hostel Center) leži neposredno ob morju, v zalivu z veliko lastno plažo. Morsko dno je večinoma prekrito z mivko.

40 let - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/casopis_karate_zveze_slovenije_09.pdf

Fotografija na naslovnici, foto Gogi. Tisk: Nova Linia d.o.o. ... Tone An~nik (foto: V. Juki~). 8. Legende ... Gruji} Veno Ja{a, SHOTOKAN KK GORNJA RADGONA.

Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/slovenski-karate_revija_2016.pdf

Stoja na rokah je odlična vaja za povezanost telesa in moč blokov pri karateju. Odlična vaja je stoja z obrazom proti letveniku in naslonom nanj (Grunnet, 2005,.

revija 1 - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/slovenski-karate_revija_2015.pdf

staršem za razumevanje in pomoč pri ... projekt znanost v prakso - športna diagnostika v karateju. Matjaž Končina ... obrazu). Spodnja blokada (GEDAN BARAI).

Sodniška pravila - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/Sodni%C5%A1ka-pravila-2017.pdf

ČLEN 11 : URADNA PRITOŽBA. 1. Nihče se ne sme pritoževati pri članih sodniškega zbora zaradi njihovega sojenja. 2. V primeru dozdevne kršitve sodniških ...

PRAVNA KOMISIJA - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2016/04/ZAPISNIK-REDNE-VOLILNE-SKUP%C5%A0%C4%8CINE-KZS-30.05.2017.pdf

Karate klub Zmaj-Roman Završek; KK Sho-kan Apače-Borut Markošek; Karate klub. Hrastnik-dr. Igor Zelinka; KD Loče-Igor Kovačič, ŠD Dinamik Celje-Mitja ...

7. redna seja IO KZS zapisnik 6.12.2018 - Karate zveza Slovenije

http://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2019/02/7.-redna-seja-IO-KZS-zapisnik-6.12.2018.pdf

9 mar 2019 ... ŽERJAV NUŠA – MLADINKE NAD 59 KG – 82 TOČK. HABERL URŠA – U21 DO 50 KG – 68 TOČK. HABERL BARBARA – U21 DO 55 KG – 76 ...

rudar velenje open 2017 - Karate zveza Slovenije

https://www.karate-zveza.si/wp-content/uploads/2017/01/2017_3-Rudar-Velenje-open-2017-18.3.2017.pdf

18.3.2017. SPORT HALL > Šolski center velenje <. Karate klub rudar velenje ... Lipa 54, 3320 Velenje. Tel.: 03/898-31-00 ,Email:[email protected]

Disciplinski pravilnik NZS

https://www.nzs.si/Doc/5%20-%20Disciplinski%20pravilnik%20NZS_V4.0_19062019_%C4%8Distopis_final.pdf

19 jun 2019 ... (1) Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi disciplinski sodnik ali njegov namestnik. (2) O pritožbi zoper sklep disciplinskega sodnika odloča ...

Disciplinski pravilnik

http://www.rd-ljubno.si/Out.aspx?id=2396&action=download

ali disciplinski prestopek, še preden je bilo storjeno. 2. člen. (1) Na prvi stopnji vodi disciplinski postopek in izreka kazni za disciplinske prestopke disciplinska.

disciplinski pravilnik - OZ KMN Puconci

http://ozkmn-puconci.si/wp-content/uploads/2019/03/DISCIPLINSKI-PRAVILNIK-2013.pdf

1. člen. Ta pravilnik ureja odgovornost igralcev, vodij ekip, sodnikov in ostalih funkcionarjev malega nogometa v klubih ali v organih zveze ter klubov malega ...

Disciplinski pravilnik - RD Ljubno

http://www.rd-ljubno.si/Out.aspx?id=2396&action=download

ali disciplinski prestopek, še preden je bilo storjeno. 2. člen. (1) Na prvi stopnji vodi disciplinski postopek in izreka kazni za disciplinske prestopke disciplinska.

disciplinski pravilnik 2013 - KZS

https://www.kzs.si/UserFiles/File/Pravilniki/28_3_2013_Disciplinski_pravilnik.pdf

sankcij, disciplinski postopek ter disciplinske organe, ki odločajo o disciplinskih kršitvah;. 3. Za vsako disciplinsko kršitev, ki ni izrecno predpisana kot prekršek ...

Disciplinski pravilnik - Odbojka

https://www.odbojka.si/source/DOKUMENTI/2018/Splo%C5%A1ni%20akti%20OZS/Disciplinski%20pravilnik%20OZS_9_9_2016.pdf

9 sep 2016 ... okviru predvidenih sankcij organizatorja mednarodnega tekmovanja. 5. ... na osnovi prijave, ki jo lahko poda vsaka uradna oseba, organ ali.

Disciplinski pravilnik - NTZS

https://ntzs.si/wp-content/uploads/2013/08/disciplinski-pravilnik-ntzs-2015.pdf

Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti v Namiznoteniški zvezi Slovenije ... Če je bil član oproščen kršitve obveznosti ali če je bil postopek zoper njega ...

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev - FIŠ

https://www.fis.unm.si/media/dokumenti/2018/sa_1039_02_pravilnik_o_disciplinski_odgovornosti_delavcev_28_2_2018002.pdf

1 mar 2018 ... osebne podatke delavca, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek,. 2. opis kršitve delovnih obveznosti in navedbo določil kršenih ...

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev UL

https://www.fe.uni-lj.si/mma/Pravilnik-o-disciplinski-odgovornosti-delavcev-UL/2014082515390603/

1. osebne podatke delavca, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek,. 2. opis kršitve delovnih obveznosti in navedbo določil kršenih predpisov,. 3. seznam ...

disciplinski pravilnik - Društvo študentov invalidov

http://www.dsis-drustvo.si/wp-content/uploads/2019/10/Disciplinski-pravilnik1.pdf

Ta pravilnik določa postopek ugotavljanja disciplinskih prekrškov članov ... Disciplinski postopek zoper domnevnega kršitelja, navedenega v 2. členu tega ...

Pravilnik OGK 2017 - Kolesarska zveza Slovenije

http://kolesarska-zveza.si/wp-content/uploads/2017/02/Pravilnik-OGK-2017.pdf

V nacionalni koledar OGK se prioritetno vpiše tudi mednarodne dirke v Sloveniji, ki so ... OGK vodi slovenski pokal v disciplinah kros v letu 2017 preko svojega ... prijavljenih največ 8 tekmovalcev, se vozi še četrti moto in se seštejejo vsi moti ...

Vzrejni pravilnik - Kinološka zveza Slovenije

http://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2019/03/VZREJNI_PRAVILNIK_NO_2017-koncni.pdf

dokazilo o prenosu lastništva (kupoprodajna pogodba ali dogovor); - potrdilo o ... vedenje psa v različnih situacijah in psihičnih obremenitvah, kot so: prijazen ... A Displazija kolkov je genetsko pogojena bolezenska sprememba kolčnega ...

karate kamp pinesta 28.8.2019 – 31.8.2019 - karate zveza gorenjske

http://karatezvezagorenjske.si/wp-content/uploads/2019/06/Pineta-2019.pdf

KARATE KAMP PINESTA ... Karate zveza Gorenjske tudi letos organizira poletni kamp v priljubljeni Pineti pri ... Namen plačila: PINETA 2019, sklic 2019-08.

Pravilnik o lovskem strelstvu - Lovska zveza Slovenije

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Zakonodaja/pdf/Pravilnik%20o%20lovskem%20strelstvu.pdf

orožjem, tekmovanja v lovskem strelstvu - v streljanju na glinaste golobe, streljanju z ... na strelišču niso dovoljene aktivnosti, ki motijo streljanje (npr. kajenje, ...

Pravilnik o strokovnem delu KZS - Kinološka zveza Slovenije

http://www.kinoloska.si/images/obrazci/pravilniki/PSDKZS.pdf

mladici iz legla vpisani v Rodovno knjigo KZS. Takse skočnine ne plača oseba, ki je v času paritve lastnik obeh partnerjev. Plačila takse skočnine so oproščeni ...

Pravilnik o turnirjih 2019-1 - Odbojkarska zveza Slovenije

http://www.volleyball.si/source/BEACH%20VOLLEY/2019/Pravilniki%20BV%202019/Pravilnik%20o%20turnirjih%202019-1%20%281%29.pdf

Organizator turnirjev odbojke na mivki ranga SBT je Odbojkarska zveza Slovenije, ki pa lahko koncesijo podeli tudi ... Oprema prostora za igralce: 2 stola. DA.

pravilnik o moštvenem državnem prvenstvu - Bridge zveza Slovenije

https://www.bridge-zveza.si/gradivo/liga.pdf

V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi in kratice naslednji pomen: • BZS = Bridge zveza Slovenije. • SBL = Slovenska bridge liga. • MT = mojstrske točke BZS.

Mednarodni tehnični pravilnik 2012 - Balinarska zveza Slovenije

https://www.balinarska-zveza.si/doc/pravilniki/mtp_2012.pdf

pravilnika pa so bile sprejete na kongresu FIB v Feltrah, 9. septembra. 2011 in so upoštevane v ... kg z nižjo toleranco za preproge (najmanj 17 HR. Rockwellov); ... najmanj 3 metre, razen v primeru, da izjemo posebej dovoli. F.I.B.. MATERIALI ...

Pravilnik za vzrejo mačk - Zveza felinoloških društev Slovenije

http://www.zfds.si/2018/Pravilnik%20za%20vzrejo%20mack%20ZFDS%202018-04-13.pdf

13 apr 2018 ... Vpis se izvrši na podlagi podatkov iz potne listine mačke (ime mačke, ... FeLV (mačja levkoza) ... Vzreditelj sam izbere imena za mladiče.

rezultati 1. kroga - karate zveza gorenjske

http://karatezvezagorenjske.si/wp-content/uploads/2019/11/Rezultati-1.-krog.pdf

9 nov 2019 ... Marko Samac OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka. 1. Vesna Česen OŠ Antona Globočnika Postojna. 2. Muhammed Sadiković OŠ Šenčur. 2.

rezultati 2. kroga - karate zveza gorenjske

http://karatezvezagorenjske.si/wp-content/uploads/2020/01/Rezultati-2.-krog.pdf

18 jan 2020 ... Elajna Imširović OŠ Miroslava Vilharja Postojna. 2. Matej Milev OŠ Staneta Žagarja Kranj. 2. Maida Čenanović OŠ Miroslava Vilharja Postojna.